Головбух

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна))

 • 15 червня 2017
 • 181
 • Середній бал: 0 із 5

Алкоголь і тютюн є факторами ризику не тільки у звичайному житті, але й у житті підприємства, звітування по ним є штрафонебезпечною ділянкою бухгалтерського обліку. Ця консультація покликана допомогти бухгалтерам правильно заповнити звіт 1-ОТ

Алкоголь і тютюн є факторами ризику не тільки у звичайному житті, але й у житті підприємства, звітування по ним є штрафонебезпечною ділянкою бухгалтерського обліку. Сподіваємось, що дана консультація щодо форми 1-ОТ (місячної) ймовірність такого штрафу зменшить та збереже час для іншої роботи.

Хто подає звіт за формою № 1-ОТ (місячна)?

Звіт складають та подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами. Таким чином, звіт стосується і юридичних, і фізичних осіб. Подається форма до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Якщо підприємство має у своєму складі структурні одиниці, то звіт заповнюється один по всьому підприємству з його структурними одиницями і подається за основним місцем обліку.

Звіт подається тільки в електронній формі, тобто необхідно мати/оформити електронний цифровий підпис (ЕЦП) та скористатися, наприклад, програмним забезпеченням Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС.

Коли треба подати звіт 1-ОТ?

Звіт подається щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним (останнім днем подачі є 9 число місяця!). Так, для подачі звіту за  травень 2017 р. останній день – 9 червня 2017 р., для подачі звіту за червень 2017 р. – 10 липня 2017 р. (так як 9 липня – це вихідний день (неділя), то останній день подачі переноситься на найближчий робочий день).

Матеріали для завантаження:


скачать звіт 1-ОТЗавантажити форму 1-ОТ

Як заповнити звіт 1-ОТ?

Звіт за формою 1-ОТ (місячна) складається з трьох таблиць. Його форма затверджена наказом МФУ від 11.02.2016 № 49. При його заповненні основними є такі нормативні документи:

 • Порядок заповнення форми звіту № 1-ОТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі”, затверджений наказом МФУ від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Порядок № 49);
 • додаток до наказу МФУ від 11.02.2016 № 49 з кодами і видами продукції, а також кодами адміністративно-територіальних одиниць (далі – Додаток № 49).

Розглянемо тепер основні вимоги щодо заповнення даного звіту. В першу чергу, вибір одиниці виміру. Звіт заповнюється у млн штук або тоннах з округленням  шість знаків після коми (про округлення в Порядку № 49 ні слова, однак, таке округлення використовує випливає в прикладах та роз’ясненнях ДФС у ЗІР). Вибір одиниці виміру залежить від виду продукції:

 • сигарети з фільтром – млн штук;
 • сигарети без фільтра – млн штук;
 • цигарки – млн штук;
 • сигари – млн штук;
 • сигарили – млн штук;
 • тютюн люльковий – тонни;
 • тютюн нюхальний – тонни;
 • тютюн смоктальний – тонни;
 • тютюн жувальний – тонни;
 • інші тютюнові вироби – млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 – млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 – млн штук або тонни.

Тепер розглянемо як заповнити табличну частину звіту № 1-ОТ (місячна) на основі Порядку № 49 та деяких роз’яснень ДФС у ЗІР.

Рядок звіту

Як заповнювати

І. Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів

Графа 1 та 2 – код продукції та вид продукції

Код та назви видів продукції необхідно брати з Додатку № 49. Тютюнові вироби займають коди з 69 по 82. Додаток містить код продукції (його й уписуємо до графи 1 звіту), код УКТ ЗЕД (довідково,  також використовуємо в податкових накладних), а також вид продукції (його вписуємо до графи 2 звіту).

Графа 3 – одиниці виміру

Тонни або млн штук в залежності від виду продукції

Графа 4 – залишок продукції на початок звітного місяця

Вказуємо залишок тютюнових виробів по кожному виду на початок місяця. Його заповнити можна, наприклад, на основі кількісного аналізу субконто за звітний місяць по рахунку 28 “Товари” в 1С чи аналогах (“сальдо на початок періоду”). Але для цього тютюнові вироби треба згрупувати за видами або кодами УКТ ЗЕД (їх узгодженість з кодами звіту бачимо в Додатку № 49).

Доцільним може бути також використання інвентаризаційних відомостей по результатах переобліку (особливо для ФОП).

Графа 5, 6, 7, 8 обсяги придбання тютюнових виробів за звітний місяць усього, у тому числі від виробника, за імпортом та від підприємств оптової торгівлі

Вказуємо обсяги придбання тютюнових виробів за відповідними джерелами. Сюди заносяться тільки тютюнові вироби, які фактично отримані від постачальників (попередньо оплачені сюди не входять). Тут може бути корисним той же кількісний аналіз субконто по рахунку 28, але на цей раз треба розглядати його дебетовий оборот в розрізі різних видів тютюнових виробів.

Для ФОП необхідно зводити інформацію з первинних документів (накладних, фіскальних чеків тощо).

У даних графах (графа 5, 6) також вказується кількість виробів, які були вироблені суб’єктом господарювання самостійно.

У разі повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Графа 9, 10, 11, 12  – обсяги реалізації тютюнових виробів за звітний місяць усього, у тому числі у роздрібну торгівлю, підприємствам оптової торгівлі та на експорт

Вказуємо обсяги реалізованих тютюнових виробів за відповідними джерелами, у т.ч. через власну роздрібну мережу. Сюди заноситься тільки тютюн, який фактично реалізований покупцям (попередньо оплачений  тютюн сюди не входить). Тут може стає корисним аналіз субконто по рахунку 28, його кредитового обороту в розрізі видів тютюнових виробів.

Для ФОП даний показник також можна отримати на основі аналізу фіскальних чеків РРО.

У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Графа 13 – залишок продукції на кінець звітного місяця

Логічно вивести його на основі звичайного бухгалтерського рівняння: графа 4 (залишок на початок) + графа 5 (придбання) – графа 9 (реалізація). Цей самий результат може бути отриманий шляхом кількісного аналізу за місяць субконто за рахунком 28.

Графа 14 – примітки

Заповнювати дану графу необов’язково. Порядок № 49 не містить ніякої інформації щодо того, що тут має бути. Однак, роз’яснення ЗІР вказують на необхідність наведення тут:

– пояснення щодо повернень продукції (наприклад, “повернуто реалізованої продукції 0,123456 млн штук”, “повернуто придбаної продукції 0,123456 млн штук”);

– обсяг вибуття, який не пов’язаний з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) з відповідними поясненнями;

Розділ ІІ та ІІІ. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання (яким здійснювалася реалізація) тютюнових виробів

Графа 1 – код адміністративно-територіальної одиниці

Вказуємо код території згідно Додатку № 49. Якщо суб’єкт господарювання має структурі підрозділи, то зазначається той, що відповідає основному місцю обліку суб’єкта господарювання.

Графи 2, 3 – найменування/ прізвище, ім’я, по-батькові, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

Вказуємо найменування (з первинних документів) контрагентів та їх ЄДРПОУ або ПІБ та  реєстраційні номери для ФОП.

Графа 4 – код продукції

Беремо код продукції з того ж Додатку № 49.

Графа 5 – всього придбано/реалізовано тютюнових виробів

Вказуємо кількість придбаних тютюнових виробів, що відповідає коду в графі 4.

Помилки у звіті 1-ОТ

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) Проблема виникає через те, що Порядком № 49 та іншими нормативними документами ДФС не передбачено механізму виправлення помилок у такому звіті.

Форма № 1-ОТ розроблена з метою державного контролю за регулюванням виробництва, експорту, імпорту, оптової торгівлі тютюновими виробами, а також посилення боротьби з незаконним їх виробництвом та обігом і не відноситься до податкової звітності.

Отже, на подання звіту за формою № 1-ОТ не розповсюджуються норма  п. 50.1 ПК щодо надсилання уточнюючого розрахунку до податкової звітності.

Таким чином, подати “уточнюючий звіт” у даній ситуації неможливо. Однак, консультація ДФС у категорії 115.05 ЗІР говорить про те, що суб’єкт господарювання, у разі виявлення помилки у звіті, може звернутися письмово до контролюючого органу з обґрунтуванням обставин помилково поданої звітності та проханням її невизнання, а також повторно сформувати та подати з виправленими показниками такий звіт.

Водночас не треба забувати про штрафні санкції (неподання, несвоєчасне подання, недостовірні відомості), тому навіть якщо ви знайшли помилку самостійно, штрафу не уникнути.

Неподання звіту 1-ОТ

Відповідальність визначається абзацом 18 частини другої статті 17 Закону України “Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів” № 481/95-ВР від 19.12.1995 р.

У разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) тютюнових виробів штраф встановлений у розмірі 17000 грн.

Штраф накладається керівником, а у разі його відсутності – заступником керівника органу ДФС та її територіальних органів, які видали ліцензію на право виробництва і торгівлі тютюновими виробами. У разі несплати такого штрафу, він стягується на підставі рішення суду.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини