Головбух

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна))

  • 14 червня 2017
  • 1379

При реалізації алкогольних напоїв потрібна не тільки ліцензія, а і необхідно щомісяця подавати звіт за формою 1-ОА. Особливості заповненні і подачі цього звіту розглянемо далі

Реалізація алкогольних напоїв вимагає не тільки ліцензії, але й особливого звітування. Сподіваємось, що дана консультація дозволить розібратися в нюансах складання форми 1-ОА (місячної) та зекономити час на складання інших численних звітів.  

Хто подає звіт за формою № 1-ОА (місячна)?

Звіт складають та подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями. Подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Якщо підприємство має у своєму складі структурні одиниці, то звіт заповнюється один по всьому підприємству з його структурними одиницями і подається за основним місцем обліку.

Звіт подається тільки в електронній формі, тобто необхідно мати/оформити електронний цифровий підпис (ЕЦП) та скористатися, наприклад, програмним забезпеченням Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС.

Коли треба подати звіт 1-ОА?

Звіт подається щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним (останнім днем подачі є 9 число!). Для подання звіту за  травень 2017 р. граничним днем є 9 червня 2017 р., для подання звіту за червень 2017 р. – 10 липня 2017 р. (9 липня – це вихідний день (неділя), тому гранична дата подачі переноситься на найближчий робочий день).

Як заповнити звіт 1-ОА?

Звіт за формою 1-ОА (місячна) складається з трьох таблиць. Його форма затверджена наказом МФУ від 11.02.2016 № 49 (у листопаді 2016 р. були внесені зміни, зокрема змінено одиницю виміру з “тис. дал” на “дал”). При його заповненні основними є:

  • Порядок заповнення форми звіту № 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі”, затверджений наказом МФУ від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Порядок № 49);
  • додаток до наказу МФУ від 11.02.2016 № 49 з кодами продукції та адміністративно-територіальних одиниць (далі – Додаток № 49).

Розглянемо тепер основні вимоги щодо заповнення даного звіту. В першу чергу, одиниця виміру. Звіт заповнюється у дал з округленням три знаки після коми (у цьому можна переконатися, розглянувши електронну форму даного звіту з програмного забезпечення Єдиного вікна).

Дал (інша назва – декалітр) – це одиниця виміру об’єму рідини (у т.ч. алкогольних напоїв). Це величина, яка у 10 разів більша за літр, тобто 1 дал = 10  літрів. Так як, в оптовій торгівлі кількість алкогольних напоїв ведуть у літрах, то для заповнення звіту № 1-ОА необхідно літри перевести у декалітри. Наприклад, 0,5 л буде відображатися у формі як 0.050 дал; 1 л як 0.100 дал; 10 л як 1.000 дал, 100 л як 10.000 дал і т.д.

Тепер розглянемо як заповнити табличну частину звіту № 1-ОА (місячна) на основі Порядку № 49 та деяких роз’яснень ДФС у ЗІР.

Рядок звіту

Як заповнювати

І. Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв

Графа 1 та 2 – код продукції та вид продукції

Код та назви видів продукції необхідно брати з Додатку № 49. Алкогольні напої займають коди з 29 по 68 та 84 (пиво із солоду). Додаток містить код продукції (його й вписуємо до графи 1 звіту), код УКТ ЗЕД (використовуємо в податкових накладних), а також вид продукції (його вписуємо до графи 2 звіту).

Графа 3 – залишок продукції на початок звітного місяця

Вказуємо залишок алкогольних напоїв по кожному виду на початок місяця. Його заповнити можна, наприклад, на основі кількісного аналізу субконто за звітний місяць по рахунку 28 “Товари” в 1С чи аналогах (“сальдо на початок періоду”). Але для цього алкоголь треба згрупувати за видами або кодами УКТ ЗЕД (їх узгодженість з кодами звіту бачимо в Додатку № 49).

Доцільним може бути також використання інвентаризаційних відомостей по результатах переобліку (особливо для ФОП).

Графа 4, 5, 6, 7 обсяги придбання алкогольних напоїв у звітному місяці усього, у тому числі від виробника, від підприємств оптової торгівлі та за імпортом

Вказуємо обсяги придбання алкогольних виробів за відповідними джерелами. Сюди заноситься тільки алкоголь, який фактично отриманий від постачальників (попередньо оплачений  алкоголь сюди не входить). Тут може бути корисним той же кількісний аналіз субконто по рахунку 28, але на цей раз його дебетовий оборот в розрізі видів алкогольних напоїв.

Для ФОП необхідно зводити інформацію з первинних документів (накладних, фіскальних чеків тощо).

У даних графах (графа 4, 5) також вказується кількість виробів, які були вироблені суб’єктом господарювання самостійно.

У разі повернення раніше придбаної продукції її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Графа 8, 9, 10, 11  – обсяги реалізації алкогольних напоїв у звітному місяці усього, у тому числі у роздрібну торгівлю, підприємствам оптової торгівлі та на експорт

Вказуємо обсяги реалізованих алкогольних виробів за відповідними джерелами. Сюди заноситься тільки алкоголь, який фактично реалізований покупцям (попередньо оплачений  алкоголь сюди не входить). Тут стає корисним аналіз субконто по рахунку 28, його кредитового обороту в розрізі видів алкогольних напоїв.

Для ФОП даний показник також можна отримати на основі аналізу фіскальних чеків РРО.

У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Графа 12 – витрати при проведенні внутрішньоскладських операцій, транспортуванні тощо

Вказуємо втрати алкоголю при транспортуванні та на складі, якщо вони були (наприклад, розбиття пляшок тощо).

Графа 13 – залишок продукції на кінець звітного місяця

Логічно вивести його на основі звичайного бухгалтерського рівняння: графа 3 (залишок на початок) + графа 4 (придбання) – графа 8 (реалізація) – графа 12 (внутрішні втрати). Цей самий результат має бути отриманий шляхом кількісного аналізу за місяць субконто за рахунком 28.

Графа 14 – примітки

Заповнювати дану графу необов’язково. Порядок № 49 не містить ніякої інформації щодо того, що тут має бути. Однак, роз’яснення ЗІР вказують на наведення тут:

– пояснення щодо кількості продукції отриманої з власного виробництва та включеної до граф 4 та 5  (наприклад, “отримано з власного виробництва 123,456 дал”);

– пояснення щодо повернень продукції (наприклад, “повернуто реалізованих/придбаних товарів 123,456 дал”);

– обсяг вибуття, яке не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) з відповідними поясненнями;

Розділ ІІ та ІІІ. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання (яким здійснювалася реалізація) алкогольних напоїв

Графа 1 – код адміністративно-територіальної одиниці

Вказуємо код території згідно Додатку № 49.

Графи 2, 3 – найменування/ прізвище, ім’я, по-батькові, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Вказуємо найменування (з первинних документів) контрагентів та їх ЄДРПОУ або ПІБ та  реєстраційні номери для ФОП.

Графа 4 – код продукції

Беремо код продукції з того ж Додатку № 49.

Графа 5 – всього придбано/реалізовано алкогольних напоїв у звітному місяці

Вказуємо кількість придбаного/реалізованого алкоголю, що відповідає коду в графі 4.

Також окремо слід сказати декілька слів про продукцію за групами підпорядкованих кодів:

  • 33 “Вина виноградарі” (коди 34-39);
  • 40 “Виноматеріали” (коди 41-46);
  • 59 “Лікеро-горілчані вироби” (коди 60-63).

За даними виробами інформацію у звіті слід наводити двічі: один раз як самостійний код та вид продукції та другий раз – у складі відповідного коду та виду продукції. Наприклад, окремо наводяться суми по віскі (код 61), рому (код 62), але всі вони включаються до суми по рядку лікеро-горілчані вироби (код 59).

Якщо не вказати продукцію за кодами 34-39, 41-46, 60-63, то це розглядається як недостовірне подання даних незалежно від того, чи були суми по вказаним продуктам включені до загальних рядків (коди 33, 40, 59). Наслідком є штраф.

Помилки у звіті 1-ОА: що робити?

Помилка у цьому звіті – це вже проблема, так як Порядком № 49 та іншими нормативними документами не передбачено механізму виправлення помилок у такому звіті.

Даний звіт розроблений з метою державного контролю за регулюванням виробництва, експорту, імпорту, оптової торгівлі алкогольними  напоями, а також посилення боротьби з їх незаконним виробництвом та обігом і не відноситься до податкової звітності.

Тому на подання звіту за формою № 1-ОА не розповсюджуються норма  п. 50.1 ПК щодо надсилання уточнюючого розрахунку до податкової звітності.

Отже, поняття “уточнюючий звіт” у даній ситуації відсутнє. Однак, консультація ДФС у категорії 115.05 ЗІР говорить про те, що суб’єкт господарювання, у разі виявлення помилки у звіті, може звернутися письмово до контролюючого органу з обґрунтуванням обставин помилково поданої звітності та проханням її невизнання, а також повторно сформувати та подати з виправленими показниками такий звіт.

Водночас не треба забувати про штрафні санкції (неподання, несвоєчасне подання, недостовірні відомості) – навіть, якщо ви знайшли помилку самостійно, штрафу не уникнути.

Не подали звіт 1-ОА: яка відповідальність?

Відповідальність визначається абзацом 18 частини другої статті 17 Закону України “Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів” № 481/95-ВР від 19.12.1995 р.

У разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв штраф у розмірі 17000 грн. Штраф накладається ДФС.

У разі його несплати такий штраф стягується на підставі рішення суду

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл