Головбух

Заповнення і подання звіту за формою № 1-ОА (місячна)

29 серпня 2019
2243
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Щоб реалізовувати алкогольні напої, доведеться не лише отримати ліцензію, а й подавати особливу звітність. Консультація допоможе з’ясувати, як правильно заповнити Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна), та заощадить час на складання інших численних звітів.

Хто подає звіт

ЗВІТ 1-ОА БЛАНК СКАЧАТИ

Звіт складають і подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями. Подають до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Якщо підприємство має у своєму складі структурні одиниці, заповнюють один звіт за все підприємство з його структурними одиницями і подають за основним місцем обліку.

Звіт подають лише в електронній формі. Для цього необхідно мати/оформити електронний цифровий підпис і скористатися, наприклад, програмним забезпеченням Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС.

Коли подавати звіт

Звіт подають щомісяця до 10-го числа місяця, наступного за звітним (останній день подання — 9-те число!). Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний день, він переноситься на найближчий робочий день.

Як заповнити звіт

Звіт за формою № 1-ОА (місячна) складається із трьох таблиць. Його затверджує наказ Мінфіну від 11.02.2016 № 49. Щоб його заповнити, знадобляться:

 • Порядок заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі», затверджений наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49 (далі — Порядок № 49);
 • додаток до наказу Мінфіну від 11.02.2016 № 49 з кодами продукції та адміністративно-територіальних одиниць (далі — Додаток № 49).

Звіт заповнюють у декалітрах з округленням до трьох знаків після коми (у цьому можна переконатися, якщо розглянути електронну форму даного звіту із програмного забезпечення Єдиного вікна).

Декалітр (скор. дал) — це одиниця виміру об’єму рідини (у т. ч. алкогольних напоїв). Це величина, що в 10 разів більша за літр, тобто 1 дал = 10 л. В оптовій торгівлі кількість алкогольних напоїв обліковують у літрах. Щоб заповнити звіт № 1-ОА, літри переводять у декалітри. Наприклад, 0,5 л у формі відображають як 0,050 дал; 1 л — як 0,100 дал; 10 л — як 1,000 дал, 100 л — як 10,000 дал і т. д.

Розглянемо, як заповнити табличну частину звіту за формою № 1-ОА (місячна) на підставі Порядку № 49 і деяких роз’яснень ДФС у ЗІР.

Рядок звіту

Як заповнювати

Розділ І. Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв

Графи 1 і 2 — код продукції та вид продукції

Код і назви видів продукції необхідно брати з Додатка № 49. Алкогольні напої займають коди з 29 по 68 та 84 (пиво із солоду). Додаток містить код продукції (його вписуємо до графи 1 звіту), код продукції згідно з УКТ ЗЕД (використовуємо в податкових накладних), а також вид продукції (його вписуємо до графи 2 звіту)

Графа 3 — залишок продукції на початок звітного місяця

Зазначаємо залишок алкогольних напоїв за кожним видом на початок місяця. Його можна заповнити, наприклад, на основі кількісного аналізу субконто за звітний місяць за рахунком 28 «Товари» в 1С чи аналогами («сальдо на початок періоду»). Але для цього алкоголь слід згрупувати за видами або кодами УКТ ЗЕД (їх узгодженість із кодами звіту бачимо в Додатку № 49).

Доцільно також використовувати інвентаризаційні відомості за результатами переобліку (особливо для ФОП)

Графи 4, 5, 6, 7 — обсяги придбання алкогольних напоїв у звітному місяці усього, у тому числі від виробника, від підприємств оптової торгівлі та за імпортом

Зазначаємо обсяги придбання алкогольних виробів за відповідними джерелами. Це стосується лише алкоголю, фактично отриманого від постачальників (попередньо оплачений алкоголь сюди не входить). Тут також може стати у пригоді кількісний аналіз субконто за рахунком 28, але цього разу — його дебетовий оборот у розрізі видів алкогольних напоїв.

Для ФОП зводимо інформацію з первинних документів (накладних, фіскальних чеків тощо).

У даних графах (графи 4, 5) також зазначаємо кількість виробів, які суб’єкт господарювання виробив самостійно.

У разі повернення раніше придбаної продукції її обсяги відображаємо від’ємним значенням

Графи 8, 9, 10, 11 — обсяги реалізації алкогольних напоїв у звітному місяці усього, у тому числі у роздрібну торгівлю, підприємствам оптової торгівлі та на експорт

Зазначаємо обсяги реалізованих алкогольних виробів за відповідними джерелами. Це стосується лише алкоголю, який фактично реалізували покупцям (попередньо оплачений алкоголь сюди не входить). Тут стане у пригоді аналіз субконто за рахунком 28, його кредитовий оборот у розрізі видів алкогольних напоїв.

Для ФОП такий показник також можна отримати на основі аналізу фіскальних чеків РРО.

У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги відображаємо від’ємним значенням

Графа 12 — витрати при проведенні внутрішньоскладських операцій, транспортуванні тощо

Показуємо втрати алкоголю під час транспортування та на складі, якщо вони були (наприклад розбиття пляшок тощо)

Графа 13 — залишок продукції на кінець звітного місяця

Обчислюємо його за звичайним бухгалтерським рівнянням: графа 3 (залишок на початок) + графа 4 (придбання) – графа 8 (реалізація) – графа 12 (внутрішні втрати). Такий самий результат маємо отримати шляхом кількісного аналізу за місяць субконто за рахунком 28

Графа 14 — примітки

Заповнювати необов’язково. Порядок № 49 не містить інформації щодо того, що тут має бути. Однак у ЗІР податківці радять зазначати:

 • пояснення щодо кількості продукції, отриманої із власного виробництва та включеної до граф 4 і 5 (наприклад «отримано з власного виробництва 123,456 дал»);
 • пояснення щодо повернень продукції (наприклад «повернуто реалізованих/придбаних товарів 123,456 дал»);
 • обсяг вибуття, не пов’язаного з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) з відповідними поясненнями

Розділи ІІ і ІІІ. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання (яким здійснювалася реалізація) алкогольних напоїв

Графа 1 — код адміністративно-територіальної одиниці

Зазначаємо код території згідно Додатка № 49

Графи 2, 3 — найменування/прізвище, ім’я, по-батькові, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Зазначаємо найменування (з первинних документів) контрагентів та їхні ЄДРПОУ або ПІБ та реєстраційні номери для ФОП

Графа 4 — код продукції

Беремо код продукції з Додатка № 49

Графа 5 — всього придбано/реалізовано алкогольних напоїв у звітному місяці

Зазначаємо кількість придбаного/реалізованого алкоголю, що відповідає коду у графі 4

Окремо розглянемо, як звітувати про продукцію за групами підпорядкованих кодів:

 • 33 «Вина виноградарі» (коди 34-39);
 • 40 «Виноматеріали» (коди 41-46);
 • 59 «Лікеро-горілчані вироби» (коди 60-63).

Щодо таких виробів інформацію у звіті наводять двічі: один раз як самостійний код і вид продукції, другий раз — у складі відповідного коду та виду продукції. Наприклад, окремо наводять суми за віскі (код 61), ромом (код 62), але також їх включають до суми за рядком лікеро-горілчаних виробів (код 59).

У Звіті № 1-ОА передбачено відображення показників у графах «Вид продукції» та «Код продукції», зокрема:

 • до коду 33 відноситься вид продукції «Вина виноградні», у тому числі коди 34, 37;
 • до коду 40 відноситься вид продукції «Виноматеріали», у тому числі коди 41, 42, 43, 46;

Отже, продукція, яка відноситься до кодів 34, 37, 41, 42, 43, 46, 60-63 відображається у звітах щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв двічі: перший раз як самостійний код та вид продукції (34, 37, 41, 42, 43,46, 60-63) та другий — у складі відповідного коду та виду продукції, до складу якого такий код та вид віднесено (33, 40, 59).

Тобто значення показників продукції:

 • за кодом 33 «Вина виноградні» повинно дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 34, 37;
 • за кодом 40 «Виноматеріали» повинно дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 41, 42, 43, 46;
 • за кодом 59 «Лікеро-горілчані вироби» повинно дорівнювати або перевищувати сумарне значення показників за кодами 60 – 63.

Водночас не відображення у відповідних звітах обсягів продукції у графах «Вид продукції» та «Код продукції», у тому числі, по кодах 34, 37, 41, 42, 43,46, 60-63, вважається наданням звіту з недостовірними даними незалежно від заповнення показників по кодах 33, 40, 59.

Якщо не зазначити продукцію за кодами 34-39, 41-46, 60-63, це вважатимуть недостовірним поданням даних незалежно від того, чи включили суми за зазначеними продуктами до загальних рядків (коди 33, 40, 59). Наслідком є штраф.

До звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» включають:

 • виноматеріали, придбані суб’єктом господарювання у виробників виноматеріалів і реалізовані таким суб’єктом третім особам;
 • алкогольні напої, прийняті суб’єктом господарювання на комісію від виробників або реалізовані суб’єктом господарювання третім особам, якщо ці алкогольні напої були прийняті на комісію таким суб’єктом від виробників або реалізовані суб’єктом господарювання третім особам.

Що робити, якщо припустилися помилки

У цьому звіті ліпше не помилятися, адже Порядок № 49 та інші нормативні документами не передбачають механізму виправлення помилок. Звіт розроблений заради державного контролю за регулюванням виробництва, експорту, імпорту, оптової торгівлі алкогольними напоями, а також посилення боротьби з їх незаконним виробництвом та обігом і не належить до податкової звітності. Тому на подання звіту за формою № 1-ОА не поширюється норма пункту 50.1 Податкового кодексу України про уточнюючий розрахунок до податкової звітності.

Отже, поняття «уточнюючий звіт» у даній ситуації немає. Однак консультація ДФС у ЗІР (категорія 115.05) говорить про те, що суб’єкт господарювання у разі виявлення помилки у звіті може звернутися письмово до органу контролю з обгрунтуванням обставин помилково поданої звітності та проханням її не визнати, а також повторно сформувати і подати такий звіт із виправленими показниками. Однак штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання, недостовірні відомості уникнути не вдасться — навіть, якщо знайшли помилку самостійно.

Яка відповідальність є щодо звіту

Відповідальність визначає абзац 18 частини другої статті 17 Закону України «Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР. За неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у т. ч. імпорту та експорту) алкогольних напоїв — штраф у розмірі 17 000 грн. Штраф накладає ДФС. У разі несплати такий штраф стягують за рішенням суду.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини