Головбух

Подання та заповнення звіту про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна))

 • 9 червня 2017
 • 2567

Облік у будівництві є специфічним. До знання особливих стандартів бухгалтерського обліку, правил визначення вартості будівництва, специфічних первинних документів бухгалтеру у будівництві ще й додається галузева статзвітність

Облік у будівництві є специфічним. До знання особливих стандартів бухгалтерського обліку, правил визначення вартості будівництва, специфічних первинних документів бухгалтеру у будівництві ще й додається галузева статзвітність. Все це вимагає вивчення та заповнення. Сподіваємось, дана консультація щодо форми 1-КБ (місячної) дозволить розібратися в певних моментах та зекономити час.  

Хто подає звіт за формою № 1-КБ (місячна)?

Лицьова частина форми даного звіту та Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затверджений наказом Держстату від 29 грудня 2016 року № 259, вказують, що його подають юридичні особи, які здійснюють будівельну діяльність. Це підприємства, які мають коди за КВЕД, що починаються з 41, 42, 43. Подається звіт територіальному органу Держстату за місцем знаходження юридичної особи.

Матеріали для завантаження:


Скачать 1 кб Завантажити форму звіту 1-КБ

Коли треба подати звіт 1-КБ?

Звіт подається не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Для подання звіту за травень 2017 р. граничним днем є 7 червня 2017 р., для подання звіту за червень 2017 р. – 7 липня 2017 р.

Як заповнити звіт 1-КБ?

Звіт за формою 1-КБ (місячна) складається з трьох таблиць. Сучасна його форма затверджена наказом Держстату від 26.07.2016 № 129. При його заповненні основними є:

 • Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-КБ “Звіт про виконання будівельних робіт”, затверджене наказом Держстату від 26.07.2016 р. № 17.4-12/15) (далі – Роз’яснення);
 • Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013) (далі – Правила 2013).

Ключовим у заповненні даного звіту є розуміння наповнення поняття “будівельні роботи” (це ж сама назва та мета звіту!) та які компоненти входять до їх обсягу по різних розділах звіту. Увагу слід звернути на:

 • врахування витрат на монтаж устаткування;
 • врахування вартості самого устаткування;
 • розділення виконаних будівельних робіт на такі, які виконанні власними силами та субпідрядниками.

Відповідно до Правил 2013:

будівельні роботи – це будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно- відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.

Форма зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (форма № 5) та Примірна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (додаток К, обов’язковий) з Правил 2013 вказують на виділенні у кошторисній вартості об’єкта будівництва трьох частин:

 • будівельних робіт (саме дану вартість треба відобразити в розділі 1.1 форми № 1-КБ);
 • устаткування, меблі та інвентар (включає вартість їх придбання (виготовлення) і доставки на приоб’єктний склад та вартість шефмонтажу устаткування, п. 5.1.4 Правил 2013). Зазначимо, що таке устаткування не призначене для забезпечення функціонування будівлі;
 • інші витрати (сюди належать усі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю, наприклад, відведення земельної ділянки, кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва та ін.).

Таке ж розділення існує і в первинних документах, а саме формі № КБ-3 (Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати).

Проблема в тому, що певне устаткування повинно включатися до першої частини кошторисної вартості – вартості будівельних робіт, а не до другої (“устаткування, меблі та інвентар”). Так, п. 1 Роз’яснення вказує, що обладнання, яке забезпечує функціонування будівель, входить до обсягу  будівельних робіт:    внутрішній водопровід, каналізація, опалення, газопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря (уключаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів, та інших санітарно-технічних виробів, кондиціонерів, іншого обладнання), а також інші внутрішні трубопроводи.

Крім того, Правила 2013 до вартості будівельних робіт включають: теплові мережі, зовнішню мережу каналізації,  газопостачання, газорозподільні пункти, інше устаткування. Витрати на монтаж такого устаткування також входять до будівельних робіт.

Що ж у такому разі робити бухгалтеру при складанні звіту? Вважаємо, що вчинити треба досить просто. Використати первинну документацію, яка затверджена Правилами 2013 р. та має відображати вартість будівельних робіт уже з урахуванням усіх цих вимог.

Уже згадана Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) містить вартість виконаних будівельних робіт по об’єкту будівництва (без ПДВ), у т.ч. за звітний місяць і може бути чудовою базою для заповнення розділу 1 форми № 1-КБ (місячна). Також знадобиться розподіл робіт між підрядником та субпідрядником, так як розділ 1 містить тільки обсяг робіт, виконаний власними силами.

Подання та заповнення звіту про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна)) Для заповнення розділу 1.1 форми № 1-КБ доцільно скористатися формою № КБ-3, яка містить готові цифри про обсяги будівельних робіт

В цілому на основі Роз’яснення складемо пояснюючу таблицю щодо заповнення форми бланку № 1-КБ (місячна).

Рядок звіту

Як заповнювати

1.1 Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

види будівельної продукції

Включається тільки обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами. Сума наводиться без ПДВ у фактичних цінах та в тис. грн. Сюди входить вартість:

 • будівельних , монтажних та інших робіт під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств;
 • матеріалів замовника (у  т. ч. наданих на давальницьких умовах) за фактичною вартістю їх придбання;
 • робіт з монтажу устаткування (без урахування вартості його придбання). При цьому таке устаткування не має належати до другої частини кошторисної вартості об’єкта “устаткування, меблі та інвентар” (перелік наведено у п. 5.1.4 Правил 2013);
 • вартість устаткування, яке забезпечує функціонування будівлі.

У разі проблем з розподілом виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції треба скористатися Державним класифікатором будівель та споруд.

Графа 1 звіту містить дані про поточний місяць. Графа 2 про минулий, але з урахуванням уточнень, якщо вони були. Графа 2 заповнюється навіть, якщо звіт складається за перший місяць року. Тоді у графі 1 буде січень, в графі 2 – грудень минулого року.

1.2. Обсяг виконаних будівельних робіт за способом та характером будівництва:

господарським способом

Вартість робіт виконаних самим підприємством, для якого будується об’єкт та оплачених за рахунок коштів цього ж підприємства. Джерелом можуть бути складені акти та виписки щодо оплати.

з капітального ремонту

Виконання будівельних робіт з ремонту власними силами, спрямованих на заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників.

з поточного ремонту

Виконання робіт власними силами щодо систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання. Але не враховується вартість робіт щодо утримання та поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд.

2. Обсяг реалізованих будівельних робіт

Обсяг реалізованих будівельних робіт (код 02)

Інформація щодо обсягів реалізованих будівельних робіт (її можна взяти з оборотів за Кт 703 рахунку). Дані наводяться за квартал, який передує звітному місяцю. Наприклад, у звіті за травень буде наведена інформація за І квартал, а в звіті за липень – за ІІ квартал. Дані наводяться незалежно від оплати виконаних робіт. Рядок включає також обсяги робіт субпідрядників.

у тому числі обсяг реалізованих будівельних робіт за договорами субпідряду (код 021)

Рядок показує ту частину з рядка 02, яка була виконана субпідрядниками

Щодо рознесення витрат на ремонти на капітальний та поточний корисним може бути лист Міністерство регіонального розвитку та будівництва України від 15 липня 2009 року № 9/9-1056.

Які можливі помилки при складанні звіту?

Розглянемо, де ж можливі дані помилки:

 • помилки у класифікації по видам будівельної продукції;
 • наведення сум з ПДВ. Треба без ПДВ;
 • неправильне включення витрат на устаткування та його монтаж;
 • невиключена обсягів робіт субпідрядників в розділі 1.1.

Щодо останньої помилки, то слід розуміти, що якщо скласти суми помісячних звітів за один квартал по рядку 01 та додати інформацію з рядка 021 за відповідний квартал, то ми повинні отримати суму з рядка 02 (якщо не було коригувань). Наприклад, було зроблено протягом квітня-червня ремонтних робіт на суму 100000 грн, у т.ч. за рахунок субпідрядників на 40000 грн.

У звіті за липень має стояти в рядку 02 сума 100000 грн, в рядку 021 сума 40000 грн. Сумарна сума по рядку 01 звітів за квітень, травень, червень повинна дорівнювати 60000 грн (=100000–4000).

Не подали звіт 1-КБ - яка відповідальність?

Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень, подання недостовірних даних у статистичній звітності, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням визначається ст. 186-3 КпАП. 

До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл