Головбух

Подання та заповнення звіту із праці (форма № 1-ПВ (місячна))

 • 8 червня 2017
 • 16229

Облік заробітної плати певно є однією із найвідповідальніших частин роботи бухгалтера. А тут ще і статистичну звітність за формою № 1-ПВ потрібно подавати. У цьому матеріалі ми розкажемо, як її заповнити, що зекономити ваш час

Облік заробітної праці завжди один з найвідповідальніших та найскладніших ділянок роботи бухгалтера. На початку нового місяця ще й завжди подача звітності зі статистики заробітної плати. Все це безцінний час бухгалтера і сподіваємось, що дана консультація щодо заповнення звіту № 1-ПВ (місячна) Вам його зекономить.

Хто подає звіт за формою № 1-ПВ (місячна)?

Цей звіт подають практично всі юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб. Однак, для осіб, які мають структурі підрозділи треба визначити, які саме підрозділи мають подавати даний звіт. У загальному випадку звіт 1-ПВ подається органам державної статистики за місцем здійснення діяльності. За п. 1.2 Інструкції № 286 (повна назва нижче) можуть бути такі ситуації:

 • якщо установа розміщена на одній адміністративній території зі своїми структурними, відокремленими підрозділами, то звіт нею подається один з урахуванням даних цих підрозділів;
 • якщо установа та самостійні підрозділи розташовані на різних адміністративних територіях, тоді вони всі самостійно складають та подають звіти за місцезнаходженням управлінь статистики.

Табель обліку робочого часу 

В останній ситуації можуть бути винятки:

 • якщо такий відокремлений підрозділ не веде первинний облік робочого часу та не здійснює нарахування зарплати, то головна установа самостійно складає та подає звіт за місцезнаходженням несамостійного підрозділу;
 • якщо установа має структурний підрозділ, який розташований на іншій адміністративній території або займається іншим видом діяльності, за умови, що в цих підрозділах працюють не менше 30% від загальної кількості працівників, головна установа за своїм місцезнаходженням подає звітність з праці щодо кожного такого структурного підрозділу із зазначенням території розташування та виду економічної діяльності.

Матеріали для завантаження:


1-пв скачать Завантажити форму 1-ПВ

Коли треба подати звіт 1-ПВ?

Звіт подається не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Для подання звіту за травень 2017 р. граничним днем є 7 червня 2017 р., для подання звіту за червень 2017 р. – 7 липня 2017 р.

Як заповнити звіт 1-ПВ?

Сам звіт за формою № 1-ПВ (місячна) невеликий та складається з двох таблиць, які заповнюються за звітний місяць. Сучасна його форма затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 № 90. Регулюють його заповнення такі нормативні документи:

Наведемо роз’яснювальну таблицю про те, як заповнити  розділ І  “Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці” звіту № 1-ПВ (місячна).

Графа звіту

Код

Як заповнювати

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком)

1020

Повний склад фонду оплати праці  (ФОП) наводиться в розділі 2 Інструкції № 5. Зокрема сюди включаємо ФОП усіх штатних працівників; сумісників; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або по доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку; мобілізованих на військову службу працівників.

Оплату відпусток включаємо тільки у частині, яка припадає на звітний місяць!

Сюди не входять (повний перелік – розділ 3 Інструкції № 5):

 • виплати з фондів державного соціального страхування (лікарняні за перші 5 днів, лікарняні з фонду, декретні тощо);
 • добові відрядженим працівникам;
 • разова матеріальна допомога.

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком)

1030

Сюди входить тільки та частина ПДФО, яка стосується виплат, які входять до ФОП з рядка 1020. Сюди не буде включатися ПДФО щодо інших виплат, які не входять у ФОП, наприклад, на лікарняні, разову матеріальну допомогу, дивіденди тощо.

Щодо ПДФО з лікарняних, то його слід порахувати окремо. Нагадуємо, що відповідно до п. 169.4.1 ПКУ відсутній окремий ПДФО на лікарняні, є тільки ПДФО на місячний дохід працівника у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплат (ними якраз і є лікарняні). Найпростіше, звичайно, помножити суму нарахованих лікарняних на 18%, однак, у разі наявності у працівника податкової соціальної пільги, це буде некоректно. У таких ситуаціях ПДФО по лікарняних слід виділяти на основі знаходження їх питомої ваги у загальному доході працівника.

Наприклад, місячний дохід працівника 4000 грн (заробітна плата 3000 грн + лікарняні 1000 грн). Працівник користується податковою соціальною пільгою (2 дітей). Сума ПДФО: 432 грн = (4000 – 2×800)×0,18. Частка лікарняних у доході = 1000/4000=0,25. Отже, ПДФО, що стосується лікарняних = 0,25×432=108 грн. У рядок 1030 звіту 1-ПВ включаємо ПДФО тільки у частині, яка стосується ФОП: 432 – 108 = 324 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)

1040

Детально методика розрахунку середньооблікової кількості описана в розділі 3 Інструкції № 286, але є розбіжності з Роз’ясненням. Згідно Роз’яснення не враховуються:

 • працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (це саме в п. 3.2.3, 2.5.8, 2.5.9 Інструкції № 286);
 • мобілізовані працівники (це суперечить Інструкції № 286, п. 2.5.2).

Наприклад, у травні 2017 р. (31 кал. день) з 1 по 18 число працювало 186 чол. штатних працівників, у т.ч. 1 мобілізований, 2 в декретній відпустці; з 19 числа в штат було прийнято ще 5 чол. Середньооблікова чисельність дорівнює: ((186 – 3)×18+(191–3) ×(31–18))/31 = 5738/31 ≈ 185 чол.

Кількість відпрацьованого часу штатними працівниками, люд. год (у цілих числах)

1060

За табелем визначаємо кількість відпрацьованих штатними працівниками (див. рядок 1040) людино-годин, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, період службових відряджень, надурочну роботу, час роботи внутрішніх сумісників.

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)

1070

Тільки ФОП штатних працівників. Сума менша або дорівнює наведеній у рядку 1020.

Пояснення до розділу І по відхиленнях середньооблікової кількості працівників та середньої заробітної плати у порівнянні з попереднім періодом

Коротко наводимо причини відхилень: підвищення окладів, збільшення/зменшення кількості працюючих, розширення/скорочення господарської діяльності тощо.  Заповнюється тільки у разі перевищення вказаного у звіті відсотку.

Розглянемо тепер роз’яснювальну таблицю щодо того, як заповнити розділ ІІ “Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування” у звіті № 1-ПВ (місячна). Даний розділ заповнюємо тільки у разі наявності такої заборгованості. Якщо вона відсутня – ставимо прочерки.  Слід розуміти, що даний розділ заповнюється тільки якщо невиплата складає більше ніж один звітний період! Наприклад, подаємо звіт за травень і на 1 червня 2017 р. маємо заборгованість за квітень 2017 р. (пройшов один звітний період – травень). Якщо ж підприємство має на 1 червня заборгованість за травень,  то така заборгованість є поточною та не вноситься у розділ ІІ звіту.

Подання та заповнення звіту із праці (форма № 1-ПВ (місячна)) Розділ ІІ не заповнюється щодо поточної заборгованості

Норми робочого часу 2018

Нагадуємо, що заборгованість з оплати праці має наслідком дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність.

Графа звіту

Код

Як заповнювати

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн (з одним десятковим знаком)

2010

Частина ФОП, яка належить до виплати, але без урахування обов’язкових відрахувань із заробітної плати (наприклад, ПДФО та військовий збір). Включається інформація також щодо сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами.

Інші статті пов’язані з заборгованістю минулих років, невиплатою лікарняних та інших нарахувань, кількістю працівників, яким своєчасно не виплачено зарплату

2020

Див. розділ ІІІ Роз’яснення.

2030

2040

2050

2060

2070

Помилки при заповненні звіту 1-ПВ

Від деяких помилок застерігає існуюче Роз’яснення. Основними можуть бути такі:

 • помилки у класифікації виплат (входять до ФОП чи ні);
 • ФОП (рядок 1020) включає в себе повну суму нарахованої заробітної плати (“брудними”), тобто ПДФО та військовий збір. ЄСВ до ФОП не входить;
 • помилки в розрахунку середньооблікової чисельності працівників;
 • округлення показників (уважно див. інформацію в графах А розділів звіту).

Порядок заповнення податкової накладної 2018

Відповідальність за помилки та неподання звіту 1-ПВ

Відповідальність є такою ж, як і для  інших статистичних звітів та визначається ст. 186-3 КпАП.  До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату (див. ст. 244-3 КпАП).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл