text
Головбух

Відпустка без збереження заробітної плати, порядок і умови її надання

 • 7 червня 2017
 • 3809

Які умови надання відпустки без збереження заробітної плати? Чи відрізняються відпустки без збереження зарплати у різних соціальних груп? Про все це читайте далі

Державні гарантії права на відпустку встановлює Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96 - ВР (далі - Закон  № 504), статті 74 - 84 КЗпП України та інші законодавчі акти. Ці документи визначають умови, тривалість і порядок надання відпусток працівникам для зміцнення здоров'я, відновлення працездатності, виховання літей, всебічного розвитку особистості, задоволення власних життєво важливих потреб.

Статтею 25 Закону № 504, статтею 84 КЗпП, та іншими нормативно - правовими актами врегульовано питання надання працівникам двох видів відпусток без збереження заробітної плати. Метою цих відпусток є задоволення життєво важливих потреб та інтересів працівників.

Це вілпустки, що надаються в обов'язковому порядку  за бажанням працівників на підставі суб'єктивного права, визначеного законом.

Відпустки що надаються за згодою сторін, за сімейними обставинами та з інших причин

Спробуємо розібратися у цьому питанні з правової точки зору. Стаття 25 Закону № 504 передбачає правові підстави для надання працівникам відпусток в обов'язковому порядку без збереження заробітної плати. Такі відпустки надаються:

 • матері або батькові, який виховує дітей без матері (також у разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда - щорічно до 14 календарних днів;
 • чоловікові, дружина якого знаходиться в післяпологовій відпустці - до 14 календарних днів;
 • у випадку, коли дитина потребує домашнього догяду, тривалість якого визначена у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, відпустка надається матері або іншим особам, визначеним у статті 18 частині третій і частині першій статті 19 Закону № 504. Коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний) - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку. Коли дитині встановлено категорію «дитина - інвалід підгрупи А» - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. Для розуміння, інші особи, які зазначені у частині третій статті 18 - це батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, що усиновила або взяла дитину під опіку Особа, що зазначена у частині першій статті 19 Закону № 504 - жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років або дитину - інваліда, або яка всиновила дитину, одинока мати, батько, який виховує дитину без матеріі у тому числі у випадку тривалого перебування матері у лікувальному закладі; 
 •  для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території, матері або інщій особі визначеній у частині третій статті 18 цього Закону;
 • щорічно тривалістю до 14 календарних днів учасникам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • до 21 календарного дня щорічно - особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України «Про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особам, які мають особливі трудові заслуги. Відповідно статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3552 - XII до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною належать:
 • Герої Радянського Союзу
 • повні кавалери ордена Слави
 • особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»
 • Герої Соціалістичної Праці, які відзначені цим званням за працю в період Великої Вітчизняної війни. Згідно статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721 – XII) до осіб , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною належать:
 • Герої соціалістичної Праці
 • Герої України
 • повні кавалери ордена Трудової Слави.

Тривалістю до 30 календарних днів щорічно - пенсіонерам за віком та інвалідам III групи.

Тривалістю до 60 календарних днів щорічно -інвалідам I та II груп.

Тривалістю до 10 календарних днів - особам, які одружуються.

Працівникам, у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини ( пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад. Інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад.

Працівникам для догляду за хворим рідним по крові чи по шлюбу, який потребує постійного стороннього догляду за висновками медичного закладу, - тривалістю визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів.

Працівникам для завершення санаторно - курортного лікування - тривалістю визначеною у медичному висновку.

Тривалістю 15 календарних днів, працівникам, які допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади без урахування часу, необхідного для проїзду до навчального закладу та назад.

Демодоступ

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі - тривалістю, необхідною для проїзду до до вищого навчального закладу або закладу науки і назад.

Сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

Працівникам, які не використали щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково за попереднім місцем роботи та одержали за них грошову компенсацію - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи  до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві.

Працівникам, діти яких вступають до навчальних закладів в іншій місцевості та мають вік до 18 років - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу на проїзд. При наявності двох або більше дітей зазначеного віку відпустка надається для супроводдження кожної дитини окремо.

Працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше семи календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

Частини 3 та 5 статті 218 КЗпП дають змогу отримати працівникам за їх бажанням додатково 1 - 2 вільних від роботи дня на тиждень. Заробітна плата при цьому не зберігається. Вільні від роботи дні можна отримати протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту ( роботи) або складання державних іспитів працівниками. 1 вільний день на тиждень можуть отримувати працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання.

Частина 4 статті 29 та частина 5 статті 67 Закону України «Про вибори Президента України» від 1999 року № 474 - XIV дають можливість отримати неоплачувану відпустку  протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам територіальної виборчої комісії, дільничої виборчої комісії. Довіреній особі кандидата в Президенти України - з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу.

Частиню 6 статті 36, частиною 1 статті 73 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665 - IV передбачено відпустки протягом виборчого процесу або частини цього періоду голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам окружної чи дільничної виборчої комісії, кандидату в депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України - на період передвиборної агітації.

Частиною 3 статті 27, частиною 1 статті 58 та частиною 8 статті 59 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих і сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня  2004 року № 1667 - IV передбачено відпустки протягом виборчого процесу голові, заступнику голови, секретарю або у разі їх відмови - іншим членам територіальної чи дільничої виборчої комісії. Кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови - на період передвиборної агітації. Довіреній особі кандидата в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови - з дня їх реєстрації на період виборчого процесу.

Частиною 4 статті 71 і частиною 3 статті 72 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року № 3018 - II відпустки передбачені народним засідателям, присяжним на час виконання ними обов'язків у суді.

Частиною 3 статті 86 ЦПК відпустка свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам - на час розгляду судами цивільних справ.

Частиною 2 статті 126 КЗ пП передбачена відпустка працівникам, які впроваджують винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію на іншому підприємстві, в установі чи організації - на час впровадженя на іншому підприємстві.

Пункт 13 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військоаої служби, ветеранів органів внутрішніх справ, і деяких інших осіб і їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98 - ВР передбачає відпустку до 14 календарних днів на рік ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Пункт 36 Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 року № 97 службовим особам митних органів - час необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад , що не перевищує 15 діб.

Для отримання відпустки без збереження заробітної плати працівник подає письмову заяву власникові, де вказує обставини ( весілля, хвороба або смерть рідних, необхідність догляду за хворим родичем тощо). Відповідні документи, які підтверджують факт виникнення обставин,  із зазначенням строку відпустки та датою її початку обов'язково додаються до заяви. У такому випадку термін відпустки залежить від часу виникнення таких обставин, а не від бвжання працівника. Коли відпустка без збереження заробітної плати не використана у поточчому році, на наступний рік така відпустка не переноситься.

У межах дії обставин, визначених у статті 25 Закону № 504  у деяких випадках час надання відпустки без збереження заробітної плати визначається самим працівником, а в інших - повинен узгоджуватися з власником. Деяким категоріям працівників, час відпустки без збереження заробітної плати надається власником з дня, про який просить працівник.

До таких категорій належать працівники, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та працівники, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Відпустка з дня, про який просить працівник, в межах періоду обставин, які надають право на відпустку без збереження заробвтної плати, надається у випадках:

 • одруження
 • смерті родичів
 • перебування дружини в післяпологовій відпустці
 • коли дитина віком до шести років потребує постійного домашнього догляду
 • догляду за хворим родичем
 • завершення санаторно - курортного лікування
 • допущення до вступних іспитів та навчання в аспірантурі
 • у разі коли діти віком до18 років вступають до навчальних закладів, що розташовані в іншій місцевості. Така відпустка надається окремо для кожної дитини за наявності двох або більшн дітей зазначеного віку.

Відпустка без збереження заробітної плати, порядок і умови її надання Час відпустки без збереження зарплати має бути погоджений з власником у всіх інших випадках.

За згодою сторін трудового договору, керуючись статтею 26 Закону № 504, працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік. Для надання такої відпустки, працівник в заяві на ім'я керівника підприємства вказує сімейні обставини або інші причини, які викликали потребу у відпустці, крім випадків, визначених у статті 25 Закону № 504.

Чинне законодавство України не встановило перелік цих причин, бо важливість їх залежить від конкретних обставин, що склалися у того чи іншого працівника. Для надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін підтверджувальні документи не потрібні. Лише власник може приймати рішення про надання такої відпустки.

Відпустка без збереження заробітної плати, порядок і умови її надання Працівник може використовувати її частинами, але сумарна тривалість відпустки без збереження заробітної плати має обмежувальнй термін - 15 календарних днів на рік.

В стаж роботи для надання щорічної відпустки час перебування у відпустці без збереження заробітної плати враховується. Виключенням є відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шести, шістнадцяти років, без збереження заробітної плати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл