Головбух

Подання та заповнення звіту про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (місячна))

  • 7 червня 2017
  • 3551

Статистична звітність не є об’єктом значної уваги бухгалтера, але все одно її складання забирає безцінний час в кінці місяця, особливо враховуючи кількість таких звітів. Сьогодні допоможемо у заповненні форми № 4-мтп

Деякі бухгалтери не надають особливої уваги статистичній звітності, але всеж її заповнення є обов’язковим. Щоб заповнення звітів не забирало надто багато часу, ми підготували матеріали, що мають зекономити ваш час при заповненні статистичних звітностей. У цьому матеріалі розглянемо особливості заповнення форми 4-мтп.

Хто подає звіт за формою № 4-мтп (місячна)?

Лицьова частина форми № 4-мтп (місячна) та Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затверджений наказом Держстату від 29 грудня 2016 року № 259, чітко вказують, що його подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо.

Зазначимо, що форми № 4-мтп (місячна) не стосується юридичних осіб, які продають бензин моторний, газойл (паливо дизельне), пропан та бутан скраплені, газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан) через мережу автозаправних станцій (АЗС) та мають дане паливо у своїх запасах. Для них є свій звіт – “Про продаж світлих нафтопродуктів” за формою № 1-торг (нафтопродукти) (місячна). Даний звіт вміщує інформацію про продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС. Якщо ж такі особи використовують чи мають у своїх запасах інші види палива (наприклад, вугілля чи мазут) або реалізують паливо не тільки через АЗС, то тоді їм також треба складати звіт за формою № 4-мтп (місячна), але тільки щодо такого, іншого, палива.

Матеріали для завантаження:


4-мтп скачать Завантажити форму 4-МТП

Коли треба подати звіт?

Звіт подається не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним. Для подання звіту за травень 2017 р. граничним днем є 6 червня 2017 р. (дата зміщена у зв’язку з вихідними та святкуванням Трійці). Наступною  датою для звіту за червень стає 5 липня 2017 р.

Як заповнити звіт?

Сам звіт за формою 4-мтп (місячна)  невеликий та складається всього з однієї маленької таблиці. Сучасна його форма затверджена наказом Держстату від 31.08.2016 № 162. Регулює його заповнення Роз’яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 4-мтп “Звіт про використання та запаси палива”, затверджене наказом Держстату від  27.10.2016 р. № 17.4-12/23) (далі – Роз’яснення).

Ключовим у заповненні звіту за формою 4-мтп є розуміння класифікації палива та його різновидів. На допомогу тут може прийти Номенклатура продукції промисловості (НПП), затверджена Наказом Держстату від 17.12.2012 р. № 250. Її й використано у роз’яснювальній таблиці щодо заповнення звіту, яку наведено нижче.

Найбільш загальні правила складання даного звіту:

  • одиниці виміру по кожному паливу беремо з графи А;
  • округлюємо показники з точністю один десятковий знак після коми;
  • за відсутності показника ставимо прочерк;
  • дані наводимо не накопичувано, а тільки за звітний місяць.

Розберемо, як заповнити таблицю даного звіту по графами 1 та 2.

Обсяг використаного палива за звітний місяць

(гр. 1)

Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця (гр. 2)

Наводиться сума за всіма видами споживання по кожному виду палива незалежно від джерел надходження (власні кошти чи як  давальницька сировина) загальною сумою:

  • в процесі перетворення;
  • на неенергетичні потреби;
  • з метою кінцевого споживання з урахування технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні;
  • обсяг реалізації (відпуску) населенню.

Наводиться інформація як у споживачів палива, так і у постачальників.

Рядок “газ природний” відображає обсяги закачаного природного газу до підземних сховищ для споживачів України без урахування транзиту.

Види палива та його підвиди за НПП наведено нижче. Дана таблиця допомагає розібратися з різновидами палива та щодо їх включення до звіту № 4-мтп (місячна).

Види палива за формою № 4-мтп (місячна)

Код рядка

Код

за НПП

Класифікація палива за НПП (підвиди)

Вугілля кам’яне, т

110

05.10.10

Вугілля кам’яне

05.10.10.00.00

Вугілля рядове кам’яне

05.10.10.00.01

Вугілля рядове кам’яне для коксування

05.10.10.00.10.А

Вугілля кам’яне для коксування з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі

05.10.10.00.31.А

Антрацит

05.10.10.00.39.А

Вугілля кам’яне енергетичне інше з теплотворністю більше 23,865 МДж/кг (5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій основі (крім антрациту)

05.10.10.00.90.А

Вугілля кам’яне інше

Вугілля буре, т

120

05.20.10

Вугілля буре

05.20.10.00.00.А

Вугілля буре

05.20.10.00.01.А

Вугілля буре, видобуте відкритим способом

Нафта сира, включаючи газовий конденсат, т

145

06.10.10

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

06.10.10.00.30.А

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

06.10.10.00.50.А

Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного

Газ природний, тис. м3

310

06.20.10

Газ природний скраплений або в газоподібному стані

06.20.10.00.10.А

Газ природний

06.20.10.00.30.А

Газ природний вугільний (шахтний)

06.20.10.00.50.А

Газ природний сланцевий

06.20.10.00.70.А

Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ

Бензин моторний, т

430

19.20.21

Бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний

19.20.21.00.40

Бензин авіаційний

19.20.21.00.50

Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше

19.20.21.00.60

Паливо моторне сумішеве з вмістом спиртів або їх сумішей від 5% до 30%

19.20.21.00.61

Паливо моторне сумішеве з вмістом біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішей від 5%

до 30%

19.20.21.00.70

Бензин моторний з вмістом свинцю більше 0,013 г/л

Газойлі (паливо дизельне), т

440

19.20.26

Газойлі (паливо дизельне)

19.20.26.00.30

Газойлі для специфічних процесів переробки

19.20.26.00.50

Газойлі для хімічних перетворень у процесах

19.20.26.00.70

Газойлі для інших цілей

19.20.26.00.71

Паливо дизельне для транспорту автомобільного і залізничного (без вмісту складних ефірів жирних

кислот олій та жирів)

19.20.26.00.72

Паливо дизельне сумішеве з вмістом складних ефірів жирних кислот олій та жирів

19.20.26.00.73

Газойлі, які використовуються для опалення і виробництва пару

Мазути паливні важкі, т

490

19.20.28

Мазути паливні важкі, не введені в інші угруповання

19.20.28.00.30

Мазути паливні важкі для специфічних процесів переробки

19.20.28.00.50

Мазути паливні важкі для хімічних перетворень у процесах

19.20.28.00.70

Мазути паливні важкі для інших цілей

19.20.28.00.71

Мазути паливні важкі, з вмістом сірки 1% і менше

19.20.28.00.72

Мазути паливні важкі, з вмістом сірки більше 1%

Пропан і бутан скраплені, т

540

19.20.31

Пропан і бутан скраплені

19.20.31.00.00

Пропан і бутан скраплені

На основі яких первинних документів складається звіт?

Роз’яснення вказує на наступні первинні документи: відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, реєстри, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні відомості, матеріальні звіти.

Помилки при заповненні звіту 4-мтп

Типові помилки можуть бути з класифікацією палива (див. таблицю вище) або ж в округленнях при подачі показників (до десятих). Плутанина також може бути в підприємств, які реалізують паливо через АЗС, так як їм треба відділити те паливо, яке відображається в формі № 4-мтп, від палива в формі № 1-торг (нафтопродукти).

Також слід звернути увагу, що на титульному аркуші звіту містяться дві адреси: юридична та адреса здійснення діяльності (фактична). Згідно з  табелем форм державних статистичних спостережень на 2017 рік звіт за формою 4-мтп подається до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності.

Відповідальність за неподання звіту 4-мтп

Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень визначається ст. 186-3 КпАП.  До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП). Така ж відповідальність існує і за подання недостовірних даних у статистичній звітності, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл