Головбух

Подання та заповнення звіту про реалізацію продукції сільського господарства (форма № 21-заг (місячна))

 • 6 червня 2017
 • 1042

Сільському господарству завжди присвячується чималий розділ державних статистичних щорічників, інформація для яких береться на основі численної статзвітності, яка подається підприємствами галузі

Сільському господарству завжди присвячується чималий розділ державних статистичних щорічників, інформація для яких береться на основі численної статзвітності, яка подається підприємствами галузі. Вміння її заповнити потрібне кожному бухгалтеру, що веде сільське господарство.  Сьогодні розглянемо особливості подання форми № 21-заг (місячної). 

Хто подає звіт за формою № 21-заг (місячна)?

Звіт складають і подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, своєму територіальному органу Держстату (див. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затверджений наказом Держстату від 29.12.2016 № 259).

Коли треба подати звіт?

Звіт подається не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом. Для 2017 р. це зокрема 6 червня (дата здвинута через неробочий день на Трійцю), 5 липня і т.д.

Як заповнити звіт?

Сам звіт № 21-заг (місячна) складається всього з однієї таблиці. Сучасна його форма затверджена наказом Держстату від 27.11.2015 № 346. Даний звіт відображає реалізацію продукції сільського господарства за певними видами (їх кількість є меншою, ніж у річному аналогу даного звіту).  Актуальним щодо складання даного звіту насьогодні є тільки Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 21-заг (місячна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” та № 21-заг (річна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства”, затверджене наказом Держстату від 18.09.2015 р. № 17.4-12/15) (далі – Роз’яснення). Щодо деяких нюансів (вибір вагових показників, деякі вимоги до заповнення) можна також використати положення колишньої Інструкції щодо аналогічних форм, затверджену Наказом Держкомстату від 27.08.2008 р. № 296 (далі – Інструкція № 296).

При заповненні звіту Інструкція №296 рекомендує використовувати такі вагові (натуральні) показники:

 • для зернових та зернобобових культур – залікову вагу (ц), крім графи 4;
 • для графи 4, де відображається сільськогосподарська продукція на складах, для зернових та зернобобових культур, насіння соняшнику – вагу після доробки (ц);
 • для продукції тварин (код 753) – за живою вагою (ц);
 • для іншої продукції (у т.ч вовна, код 472) – фізичну вагу (ц);
 • яйця, звичайно, відображаються не у центнерах, а у тис. шт. (код 562, 752 у звіті).

Щодо вагових показників, то вони визначаються наступним чином:

 • залікова вага – фізична вага зернової культури (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси відхилень від базисних, контрактних або договірних кондицій вмісту вологи, смітної та зернової домішок у зерні. Джерело: Наказ Міністерства аграрної політики “Про затвердження Технічного регламенту зернового складу” від 15.06.2004 № 228);
 • вага після доробки сільськогосподарських культур – початково-оприбуткована вага сільськогосподарських культур за виключенням невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур’янів та соломи, лушпайок та інших домішок)  та втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій). Джерело: методологічні роз’яснення Держстату;
 • жива маса — це маса тварини за вирахуванням знижки на вміст шлунково-кишкового тракту, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір’я водоплавної птиці, а також на вагітність тварин (тільність (корови), суягність (вівці), супоросність (свині), і жеребність (коні));
 • фізична вага – фактична (натуральна) вага продукції по результатах зважування.

Серед інших загальних правил можна назвати:

 • дані у звіті зазначаються у цілих числах, тобто центнери без десятих, сотих, а гривні без копійок;
 • якщо показник відсутній, то  ставиться прочерк;
 • звіт заповнюється наростаючим підсумком, тобто січень-травень, січень-червень, січень-липень і т.п. Замість січень-грудень складається річний аналог даного звіту за більш повним переліком показників – форма № 21-заг (річна).

Розглянемо тепер у таблиці порядок заповнення граф звіту за формою 21-заг.

Розділ або графа звіту

Особливості заповнення

1

Кількість реалізованої продукції, ц

Тут відображається тільки сільськогосподарська продукція власного виробництва та реалізована за всіма формами оплати (готівка, безготівковий розрахунок, матеріальна допомога, бартер), зокрема:

 • продукція передана в оплату її переробки;
 • продукція передана працівникам в оплату праці;
 • продукція реалізована населенню через власні магазини, ларьки, палатки на ринку тощо;
 • продукція реалізована через біржі та аукціони;
 • продукція реалізована іншим підприємствам, у т.ч. закордонним.

Сюди не входить:

 • продукція передана на переробку, у т.ч. на давальницьких умовах (включають в графу 3);
 • продукція, яка перероблена на власних або орендованих потужностях (включають в графу 3).

2

Вартість реалізованої  продукції (без дотацій і ПДВ), грн

Вартість реалізованої продукції власного виробництва за цінами, які фактично склалися у звітному році, з урахуванням якості, тобто надбавок (знижок).

Сюди не входять:

 • ПДВ, дотації, накладні, транспортні та експедиційні витрати.

3

Кількість продукції, яка була перероблена на своїх потужностях та передана для перероблення на давальницьких засадах, ц

Сюди входять:

 • кількість власно виробленої продукції сільського господарства, яка перероблена підприємством на власних та орендованих потужностях;
 • кількість власно виробленої продукції сільського господарства, яка була передана на переробку та на давальницьких умовах.

Сюди не входять:

 • продукція передана як оплата за переробку (її включають в графу 1);
 • промислова продукція, отримана після переробки (вона взагалі не входить у даний звіт), наприклад, рафінована олія, крохмаль, біопаливо тощо.

4

Кількість продукції у наявності безпосередньо в господарстві (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду, ц

Сюди входять:

 • кількість продукції сільського господарства, яка є в наявності безпосередньо у підприємства на кінець звітного періоду (знаходиться безпосередньо на підприємстві, як власного виробництва, так і придбана, обміняна);
 • кількість продукції сільського господарства, що прийнята на зберігання від інших юридичних та фізичних осіб (крім підприємств для яких це основний вид діяльності, тобто зернозберігаючі та зернопереробні підприємства).

Для зернозберігаючих та зернопереробних підприємств сюди не включаються:

 • дані про зернові та зернобобові культури, насіння соняшнику, що зберігаються на загальних умовах.

Як бачимо, форма 21-заг (місячна) в цілому є простою. Складнощі можуть виникнути у відображенні продукції, яка здається на переробку, зокрема на давальницьких умовах (в графу 1 не включаємо, а включаємо в графу 3). Для цілей заповнення звіту, розглянемо що таке давальницькі умови та в чому різниця зі звичайною переробкою. 

Визначення операцій з давальницькою сировиною можна знайти в п. 14.1.134 ПК: “операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції”. Остання умова щодо 20% і проводить різницю між зданою на переробку продукцією за давальницькими умовами та просто зданою на переробку. Так чи інакше, вони у звіті № 21-заг відображаються однаково.

Подання та заповнення звіту про реалізацію продукції сільського господарства (форма № 21-заг (місячна)) Переробка та переробка на давальницьких умовах  – різниця полягає у частці зданої продукції у загальній вартості готової продукції. Якщо така частка 20% та більше – це давальницькі умови, менше – звичайна переробка

На основі яких первинних документів заповнюється звіт № 21-заг?

Роз’яснення та Інструкція № 296 вимагають, щоб дані звіту були взаємоузгодженими, достовірними та обґрунтованими документами, які оформлені в установленому законом порядку. Як джерела рекомендуються такі первинні документи:

 • приймальні квитанції (наприклад, на закупівлю худоби, птиці та кролів; на закупівлю молока та молочних продуктів; на закупівлю сільськогосподарських продуктів, продуктів їх переробки та сировини);
 • складські квитанції, прості складські свідоцтва, подвійні складські свідоцтва (наприклад, про приймання складом на зберігання зерна);
 • товарно-транспортні накладні, накладні (наприклад, на реалізацію продукції іншому підприємству);
 • накладні внутрішньогосподарського призначення (наприклад, на передачу продукції на переробку до власного переробного виробництва).

Які можливі помилки при складанні звіту?

Сам Держстат вказує, що найчастіше помилки пов’язані з включенням ПДВ до графи 2. Ще раз нагадуємо, що вартість у даній графі наводиться без ПДВ! І всі числа наводяться у цілих.

Яка відповідальність по звіту?

Відповідальність за неподання, запізнення чи подання неправильних даних органам державної статистики для проведення державних статистичних спостережень визначається ст. 186-3 КпАП. До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 186-3 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 186-3 КпАП).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл