text
Головбух

Торгуємо вроздріб за правилами та законом

  • 23 травня 2017
  • 153

Мобільність та імпульсивність ринкової економіки сприяють успішній торгівлі, серед найбільш «ходових» форм якої є роздрібна й оптова. Щоб обрати оптимальну форму організації торгівлі, слід врахувати не лише цілі та фінансові ресурси фірми

Мобільність та імпульсивність ринкової економіки сприяють успішній торгівлі, серед найбільш «ходових» форм якої є роздрібна й оптова. Щоб обрати оптимальну форму організації торгівлі, слід врахувати не лише цілі та фінансові ресурси фірми, а й особливості та переваги таких форм. Але спершу визначимося, що означає продаж уроздріб чи оптом. Позаяк необізнаність у цьому питанні може мати негативні наслідки

Господарсько-торговельною вважають діяльність у сфері товарного обігу, спрямовану на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також пов’язану з цим допоміжну діяльність (ст. 263 Господарського кодексу України; ГК).

Формами господарсько-торговельної діяльності є роздрібна та оптова торгівля. Однак суб’єкти господарювання, займаючись одним із цих видів торговельної діяльності (роздрібним або оптовим), часто навіть не розрізняють їх. Хоча розмежовувати опт і роздріб важливо у низці передбачених законодавством випадків. Наприклад, для визначення КВЕДів1, для роботи єдиноподатників та узагалі застосування спрощеної системи оподаткування2, у разі застосування ставки 0% для платників податку на прибуток і встановлення, скажімо, того, яка ліцензія потрібна на торгівлю алкоголем3.

1 Діяльність «не за тим КВЕДом» можуть розцінити як здійснювану поза господарською компетенцією, що, своєю чергою, може призвести до негативних наслідків.

2 Спрощенець має перейти на загальну систему оподаткування, якщо здійснює діяльність, не внесену до реєстру платників єдиного податку.

3 Ліцензії на оптову і роздрібну торгівлю алкогольними і тютюновими виробами придбавають окремо.

Насамперед визначимось із поняттям роздрібної торгівлі, особливостями її організації та фактичного здійснення. Адже ефективність роботи роздрібного торговця визначається в кінцевому підсумку ретельним урахуванням усіх деталей такої форми торговельної діяльності.

Загальні правові основи торговельної діяльності

На сьогодні загальні вимоги щодо організації та здійснення торговельної діяльності в Україні, у т. ч. роздрібної торгівлі, передусім встановлюють:

Поняття роздрібної торгівлі у зіставленні з оптовою

Утім, жоден із зазначених нормативно-правових актів чітко не визначає самого поняття «роздрібна торгівля».

Так, пункт 2 Порядку № 833 пропонує користуватися визначенням, що містить ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять», затверджений наказом Держспоживстандарту від 08.06.2004 № 130. Згідно з цим документом роздрібна торгівля — вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг. Подібне тлумачення наводить і Мінекономіки у листі від 23.07.2001 № 56-37/310: «…роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання…».

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язаний передати покупцеві товар, зазвичай призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним (ст. 698 Цивільного кодексу України; ЦК). Ідеться про договір, у якому згідно з частиною першою статті 633 ЦК одна сторона (підприємець) бере на себе обов’язок продати товари, виконати роботи або надати послуги кожному, хто до неї звернеться.

Дещо ширше поняття роздрібної торгівлі трактує Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — ДК 009:2010). Тут роздрібну торгівлю визначено як перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно населенню в магазинах, торгових центрах, наметах, кіосках, компаніями поштового замовлення, вуличними торговцями, споживчими кооперативами, компаніями, що спеціалізуються на організації аукціонів тощо. За ДК 009:2010 більшість підприємств роздрібної торгівлі отримують право власності на товари, які вони продають, однак деякі з них діють як агенти та від імені замовника продають товари на умовах консигнації або комісії.

Наближені до наведених визначення продажу вроздріб пропонують і деякі спеціальні нормативно-правові акти. Зокрема, роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном розглядають як діяльність із продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у т. ч. на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування (ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР).

Торгуємо вроздріб за правилами та законом Продаж власної продукції

не є торгівлею: ні роздрібною, ні оптовою

Роздрібною торгівлею лікарськими засобами є діяльність із придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у т. ч. ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам і організаціям без права їх подальшого перепродажу (п. 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом МОЗ від 31.10.2011 № 723).

Щоб краще розібратися в сутності та характерних особливостях роздрібної торгівлі, зіставимо її з оптовою.

Так, оптова торгівля згідно з ДСТУ 4303:2004 — це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого споживання та надання пов’язаних із цим послуг. А відповідно до статей 712 ЦК та 265 ГК сторонами договору поставки можуть бути тільки суб’єкти господарської діяльності, і товар за договором передають покупцю для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних із особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

ДК 009:2010 знову ж таки у цьому питанні більш конкретний і визначає оптову торгівлю як перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, який здійснюють оптові торговці, оптові фірми зі збуту промислових товарів, оптові бази, оптовики-заготівельники, власники складів, експортери, імпортери, кооперативні організації, що займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції тощо. На підставі цього податківці часто розмежовують оптову та роздрібну торгівлю, як правило, залежно від кількості товару, який продають, мети його використання та категорії покупців.

Держстат (лист від 11.10.2013 № 14.5-05/409) критерієм віднесення торгівлі до оптової вважає вид покупця та характер подальшого використання товару для підприємницьких цілей, у виробництві або для наступного перепродажу товарів іншим споживачам, за винятком населення.

Натомість із позиції суду4 чинне законодавство не встановлює жодних кількісних обмежень щодо передачі товару покупцеві та обов’язку продавця з’ясовувати ціль, мету придбання товару. Тобто відповідно до чинного законодавства реалізація товару особі — не суб’єкту підприємництва за стандартних умов продажу товару є роздрібною торгівлею незалежно від кількості проданого товару і його призначення, оскільки такий продаж здійснено на умовах публічного договору.

Див. постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 03.07.2013 та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 08.08.2013 у справі № 802/2476/13-а, залишені без змін Вищим адміністративним судом ухвалою від 04.02.2015 № К/800/42804/13.

Торгуємо вроздріб за правилами та законом Не можуть бути критерієм

для визнання торгівлі оптовою не лише обсяг продажу, а й форма оплати (готівкова чи безготівкова)

Крім того, поняття оптової та роздрібної торгівлі є оціночними, а можливість інтерпретації оціночних понять виключає їх застосування податковим органом під час нарахування податкових зобов’язань і штрафів платнику. Зокрема, якщо правової визначеності таких понять немає у національному законодавстві, а факти продажу товару суб’єктам підприємництва (а не фізичним особам) не доведено.

Надто, що згідно з чинним законодавством не є обов’язковими будь-які документи для ідентифікації фізичної особи, що купує товар за публічним договором, і їх не має права вимагати продавець. Таке рішення, на жаль, не є прецедентним. Тому краще не випробовувати долю і в разі здійснення роздрібної торгівлі у письмових договорах купівлі-продажу зазначати покупцями звичайних фізичних осіб. Навіть якщо насправді ці фізособи є підприємцями або придбавають щось для юрособи. Позаяк з’ясовувати або перевіряти статус своїх покупців чи напрям подальшого використання реалізованого товару продавець не зобов’язаний.

Торгуємо вроздріб за правилами та законом Від редакції

Продовження теми — у наступних номерах.

Дізнайтеся про:
• дозвільні документи, необхідні для здійснення окремих видів роздрібної торгівлі;
• порядок проведення розрахунків під час здійснення роздрібної торгівлі, умови застосування РРО і РК;
• органи, що контролюють діяльність суб’єкта господарювання у сфері роздрібної торгівлі;
• відповідальність за порушення правил роздрібної торгівлі.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл