Головбух

Запрошуємо на гостину, або Організація та облік готельних послуг

 • 15 травня 2017
 • 886

Як би там не було, а туризм в Україні розвивається — і внутрішній, й іноземний. Чи потребує діяльність готелів ліцензування? Як відобразити в обліку послуги готелів? Які податки вони мають сплачувати?

Готельні послуги належать до категорії туристичних. Їх регулюють Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР (далі — Закон № 324); Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою КМУ від 15.03.2006 № 297; Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Держтурадміністрації від 16.03.2004 № 19 (далі — Правила № 19), та інші нормативно-правові акти.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Що входить до послуг готелів

Готельна послуга — дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання у готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних і додаткових, що їх надають споживачеві залежно від категорії готелю (ст. 1 Закону № 324).

Про основні й додаткові послуги готелю йдеться у Правилах № 19. А саме:

 • основні — обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що їх включають до ціни номера (місця) й надають споживачеві згідно з укладеним договором;
 • додаткові — обсяг послуг, які не належать до основних послуг готелю; їх споживач замовляє і сплачує додатково за окремим договором.

На практиці послуги розподіляються на основні й додаткові умовно і визначаються категорією готелю. Наприклад, користування телефоном, інтернетом, міні-баром у готелі, залежно від його категорії, може бути як основною, так і додатковою послугою.

У пункті 2.2 Правил № 19 закріплено, що готель зобов’язаний надати споживачеві необхідну, достовірну, доступну і своєчасну інформацію про готельні послуги. А в пункті 4.8 Правил № 19 встановлено, що готель зобов’язаний без додаткової оплати надавати такі види послуг:

 • виклик швидкої медичної допомоги;
 • доставка в номер кореспонденції;
 • побудка у визначений час;
 • надання необхідного інвентарю залежно від категорії готелю.

Які дозвільні документи потрібні

Сертифікація

Послуги з розміщення готель надає залежно від своєї категорії. Надавати їх, не маючи свідоцтва про встановлення відповідної категорії, заборонено (ст. 19 Закону № 324).

У Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженому постановою КМУ від 29.07.2009 № 803, передбачено добровільну сертифікацію послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

Для проведення такої сертифікації та оцінки відповідності готелю вимогам певної категорії власник готелю або уповноважена ним особа укладає договір із органом із сертифікації.

Органи із сертифікації, своєю чергою, призначає Мінекономрозвитку для виконання у державній системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації.

Відповідність послуг готелів певній категорії оцінюють згідно із ДСТУ 4269-2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

Ні дня без ТМЦ: як оприбутковувати

Запрошуємо на гостину, або Організація та облік готельних послуг
Віктор Онищенкоексперт з обліку та оподаткування, м. Чернігів
Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей — справа буденна для бухгалтера. Але й під час цієї звичайної господарської операції можуть виникати нестандартні ситуації, що потребують відповідей на різні облікові запитання. Як розподілити транспортно-заготівельні витрати? Чи включати ту чи ту витрату до первісної вартості запасів? Чи відносити нестачу до первісної вартості ТМЦ? У статті "Оприбуткування ТМЦ на підприємстві." Ми розглянули надходження ТМЦ з усіх, навіть не надто зручних облікових ракурсів. І тоді усі ТМЦ-спірності не створюватимуть «дірок» у бухгалтерії, а вам дискомфорту.

Ліцензування

Діяльність готелів не підлягає ліцензуванню, позаяк її не включено до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Такий перелік наведено у статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ.

Інша річ, якщо міні-бар у готелі пропонує гостям алкогольні напої і тютюнові вироби. У такому разі слід подбати про отримання ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном (ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-BP).

РРО

Суб’єкти господарювання, які проводять розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), під час надання послуг мають проводити розрахунки на повну суму послуги через реєстратори розрахункових операцій (РРО) (п. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР).

Інструкція для касира, або Квест «Продай товар через РРО»

Запрошуємо на гостину, або Організація та облік готельних послуг
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
Касиру не буває сумно: пробивай товар, контролюй стрічку в РРО, роздруковуй чеки, підклеюй звіти... Голова йде обертом. А раптом вимкнули світло чи зламався касовий апарат — куди бігти? Спокійно! Усе під контролем. «Головбух» розробив для вас пам’ятку

Якими документами оформлюють надання готельних послуг

Наказом Держкомбуду від 13.10.2000 № 230 затверджено форми документів первинного обліку та Інструкцію про порядок ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування». У пункті 2 цього наказу визначено, що затверджені форми документів первинного обігу рекомендовано для застосування готельними підприємствами України незалежно від підпорядкування та форми власності.

До документів первинного обліку в готелі належать:

 • форма № 1-г «Анкета проживаючого» — її заповнює громадянин України на підставі паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу;
 • форма № 2-г «Реєстраційна картка» — заповнює іноземець або особа без громадянства на підставі паспорта або документа, що посвідчує особу;

Запрошуємо на гостину, або Організація та облік готельних послуг Без наявності свідоцтва

про встановлення відповідної категорії заборонено надавати послуги з розміщення

 • форма № 3-г «Візитна картка» — на її підставі громадянин, який проживає у готелі, отримує ключі від номера й право на обслуговування службами готелю;
 • форма № 4-г «Рахунок» — слугує для оформлення розрахунків із громадянами за основні й додаткові послуги, отримані в готелі. Цей рахунок використовують під час будь-якої форми обробки документа (електронна, ручна) та будь-якого виду розрахунку (готівковий, безготівковий). Графа форми «Послуга» містить перелік основних і додаткових послуг готелю, наданих гостеві за звітний період, і податків на ці послуги. Суму до сплати розраховують щодобово за переліком фактично отриманих послуг разом із сумами ПДВ і готельного збору. Суму до сплати разом із ПДВ записують у гривні;
 • форма № 5-г «Журнал обліку громадян, які проживають у готелі» — у ньому реєструють усіх осіб, що проживають у готелі;
 • форма № 6-г «Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі» — заповнює адміністратор на підставі реєстраційних карток, паспортів і віз;
 • форма № 7-г «Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів» — заповнює адміністратор на підставі телеграм, телефонних дзвінків, листів, що надійшли до готелю на бронювання номерів;
 • форма № 8-г «Касовий звіт» — його складає касир (портьє, що робить розрахунки) за даними використаних за звітний період рахунків у одному примірнику;
 • форма № 9-г «Відомість обліку руху номерів у готелі» — заповнює черговий адміністратор щодня станом на 9:00. Цю відомість використовують для оперативного обліку звільнення і заселення номерів та їх ремонту;
 • форма № 10-г «Журнал обліку проживаючих на поверсі» — його щодня заповнює черговий по поверху. Форма містить відомості, необхідні покоївкам для поточного прибирання.

Як обліковують та оподатковують готельні послуги

Готелі відображають господарські операції в бухгалтерському обліку згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. Для узагальнення інформації вони користуються рахунками відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Основною діяльністю готелів є надання послуг, тому облік операцій із їх надання аналогічний до обліку операцій з надання звичайних послуг. Витрати, пов’язані з наданням готельних послуг, у т. ч. собівартість реалізованих готельних послуг, формуються за нормами П(С)БО 16 «Витрати», а доходи — згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід».

Відображення в обліку операцій з надання готельних послуг

Готель «Альфа» (чотиризірковий) отримав від гостя під час поселення плату за проживання у готелі протягом чотирьох діб у сумі 24 200 грн, у т.  ч. ПДВ — 4000 грн і туристичний збір у розмірі 1% вартості проживання — 200 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Оплачено послуги з проживання

301

681

24 200

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

4000

3

Відображено дохід від надання послуг з проживання

361

703

24 200

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

643

4000

5

Нараховано туристичний збір

703

642

200

6

Віднесено на фінансовий результат дохід від надання послуг із проживання

703

791

20 000

7

Відображено залік заборгованостей

681

361

24 200

8

Перераховано до бюджету туристичний збір

642

311

200

Податок на прибуток

Об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку. Підприємства, річний дохід яких перевищує 20 млн грн, зобов’язані коригувати його на різниці, визначені відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України (ПК). На такі різниці доведеться зважати й тим, хто не повідомить органи контролю про своє рішення їх не застосовувати (ст. 134 ПК).

ПДВ

Суб’єкти господарювання, які надають готельні послуги, сплачують ПДВ на загальних підставах, окрім тих, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Запрошуємо на гостину, або Організація та облік готельних послуг
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Туристичний збір

Готелі як податкові агенти справляють туристичний збір із фізичних осіб, які користуються послугами з тимчасового проживання (ночівлі), і щокварталу перераховують його до місцевих бюджетів. Ставки збору встановлюють сільські, селищні та міські ради в розмірі від 0,5 до 1% бази нарахування збору.

Готелі не справляють турзбору з осіб, які постійно проживають у цьому населеному пункті; ветеранів війни; дітей віком до 18 років; осіб, що прибули у відрядження; інвалідів та осіб, що супроводжують інвалідів І групи і дітей-інвалідів; учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання за мінусом ПДВ та інших послуг готелю, наведених у підпункті 268.4.2 ПК (харчування, побутові послуги, телефонні розмови тощо).

Не сплачують туристичного збору особи, визначені у підпункті 268.2.2 ПК.

Збір за спецвикористання води

Готелі є платниками збору за спеціальне використання води (п. 323.1 ПК). Ставки збору за спеціальне використання води встановлені у статті 325 ПК. Збір сплачують у строки, визначені для квартального податкового періоду.

Плата за землю

Готелі є платниками плати за землю, якщо мають у власності (постійному користуванні) земельні ділянки або уклали договори оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності. Зокрема, за земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні, суб’єкти господарювання сплачують земельний податок. А в разі оренди — орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності (п. 269.1, 288.2 ПК).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл