Головбух

Пальне на підприємстві: придбання та списання

13 травня 2017
15033
Середній бал: 0 із 5

Жодному підприємству, яке має транспортні засоби, не обійтися без придбання та списання паливно-мастильних матеріалів. Як обліковувати такі запаси, та як проводити правильне їх списання покажемо на прикладі різних практичних ситуацій

Жодному підприємству, яке має транспортні засоби (власні або орендовані), не обійтися без придбання та списання паливно-мастильних матеріалів. Як обліковувати такі запаси, та як проводити правильне їх списання покажемо на прикладі різних практичних ситуацій.

Придбання палива

Ситуація: як обліковувати придбання пального з використанням заправних відомостей

Підприємство придбаває пальне на автозаправній станції (АЗС) з оформленням заправних відомостей. Коли підприємству відображати оприбуткування пального на баланс? Як в бухгалтерському обліку відображати списання такого пального?

Відпуск пального АЗС може відбуватися з використанням Відомості на відпуск нафтопродуктів (форма № 16-НП). Підставою для відпуску пального за безготівковим розрахунком за такими відомостями є договір, укладений між продавцем пального та покупцем (пп. 10.3.2.1 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпалива, Мінекономіки, Мінтрансу, Держспоживполітики від 20.05.2008 № 281/171/578/155далі ― Інструкція № 281).

Потім АЗС періодично, але не менше одного разу на місяць, виписують зведені відомості-рахунки кожному споживачу за марками нафтопродуктів та їх цінами (пп. 10.3.2.2 Інструкція № 281).

При відображенні придбаного пального в бухгалтерського обліку підприємство-покупець має орієнтуватися на правову суть договірних відносин з АЗС.

Якщо придбане покупцем пальне відповідно до договору знаходиться лише на зберіганні у АЗС, то вартість такого пального покупець має відображати у себе на балансі. Для оприбуткування такого пального на підставі отриманих від АЗС видаткових накладних використовують субрахунок 203 «Паливо». Списувати таке пальне потрібно лише внаслідок його фактичного використання ― на підставі подорожніх листів. Водночас заправку автомобіля на АЗС пальним, яке знаходиться на відповідальному зберіганні на такому АЗС, відображають лише в аналітичних картках.

Обрання певного витратного рахунку для відображення в бухгалтерському обліку списання пального залежить від способу використання автомобіля. Тобто це можуть бути рахунки 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Наведемо приклад.

Приклад: 

Облік придбання та використання пального

Підприємство на умовах попередньої оплати придбало пальне вартістю 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ ― 2000 грн.). Відповідно до договору пальне знаходиться на відповідальному зберіганні на АЗС.

Згодом було заправлено автомобіль підприємства, який використовують у збутових цілях, на суму 930 грн. Вартість витраченого пального, підтверджена подорожнім листом, ― 810 грн.


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Д-т

К-т

1

Перераховано попередню оплату за придбане пальне

371

311

12 000

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

644

2000

3

Оприбутковано пальне, яке знаходиться на відповідальному зберіганні на АЗС

203/АЗС

685

10 000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

644

685

2000

5

Відображено залік зустрічних вимог

685

371

12 000

6

Заправлено автомобіль на АЗС

203/бак

203/АЗС

930

7

Списано використане пальне

93

203/бак

810

Відповідно пальне, яке переходить у власність до покупця лише після заправки його автомобіля, відображають у складі активів такого покупця ― на субрахунку 203 тільки після заправки автомобіля та документального підтвердження такої господарської операції.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Головбух»

Бухгалтерська довідка — добра помічниця

Пальне на підприємстві: придбання та списання
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА ДОПОМОЖЕ: 1. Виправити помилки 2. Розрахувати середню зарплату 3.Замінити відсутній документ 4. Отримати податковий кредит

Ситуація: як документують та обліковують придбання талонів і карток

Поняття талона визначає розділ 3 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міненергетики, Мінекономіки, Мінтрансу, Держспоживстандарту від 20.05.2008 № 281/171/578/155 (далі — Інструкція № 281). Талон — це документ, придбаний за відпускною ціною обумовленого номіналу, який підтверджує право його власника отримати на автозаправній станції (АЗС) фіксовану кількість нафтопродукту певного найменування і марки.Талони на пальне і паливні картки з одного боку, звільняють суб’єктів господарювання від клопоту зі збереженням пального, з іншого — дають змогу частково нівелювати стрибки цін на пальне. Суть придбання талонів на пальне і так званих паливних карток одна — підприємство провадить попередню оплату продавцеві готівковими або безготівковими коштами, а пальне отримує фактично вже під час заправки автомобіля. Охарактеризуємо ці поняття відповідно до нормативних документів.

Форму, зміст і ступінь захисту бланків талонів встановлює емітент талона. Необхідними елементами талона є серійний і порядковий номери.

Водночас загальновживаного в побуті поняття паливна картка Інструкція № 281 не визначає і не використовує. Натоміть таку картку називають платіжною. Тобто це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, якою користуються для ініціювання переказу коштів із рахунку платника або з відповідного банківського рахунку для оплати вартості товарів і послуг.

Паливна картка є смарт-карткою із вмонтованим мікроконтролером, який виконує роль носія та обробника інформації, потрібної для ініціювання переказу коштів та/або виконання службових операцій (п. 2.1 розд. І Правил Національної системи масових електронних платежів, затверджених постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620).

Порядок використання та видачі паливних карток підприємство узгоджує з продавцями палива на основі договору.

Документальне оформлення

Талон є документом, який засвідчує право його власника отримати пальне на АЗС. Так само заправити автомобіль можна з використанням паливної картки. Однак власне факт придбання пального слід підтвердити окремим первинним документом. Зазвичай функцію такого документа виконує видаткова накладна.

Оприбутковувати пальне можна й на підставі будь-якого іншого документа, реквізити якого відповідають вимогам статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Пальне на підприємстві: придбання та списання Увага: повноваження отримати паливну картку або талон представника підприємства — покупця підтверджуватиме довіреність, письмовий договір тощо

Видаткову накладну чи інший первинний документ, який виконує аналогічні функції, продавець здебільшого надає покупцеві разом із видачею паливної картки або талона. За чинною практикою оформлення договорів із великими постачальниками пального дата видачі такого первинного документа зазвичай фіксує і перехід до покупця права власності на пальне. Повноваження конкретної особи — представника підприємства-покупця (наприклад, водія) отримати паливну картку або талон підтверджуватиме довіреність, письмовий договір тощо (п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88).

Нагадаємо, що з 01.01.2015 під час одержання матеріальних цінностей вже не обов’язково використовувати довіреності. Так само канула в небуття її типова форма.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Пальне на підприємстві: придбання та списання
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Перейдімо до документа, який підтвердить факт списання використаного пального.

Раніше для списання пального, використаного автомобілем, застосовували подорожній лист за типовою формою. Зважаючи що наразі вже немає затвердженої типової форми подорожнього листа ані для легкового, ані для вантажного автомобіля, підприємство може користуватися для цієї мети первинним документом, складеним у довільній форми із наведенням обов’язкових реквізитів первинного документа.

Рекомендуємо користуватися уже не чинною формою подорожнього листа, прибравши з нього згадку про затвердження певним наказом.

Пам’ятайте, що потрібно зберігати чеки, які надаватиме продавець під час оплати пального та його видачі на АЗС.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини