text
Головбух

Добрий працівник ― ситий працівник, або Харчуємося за рахунок замовника

  • 21 грудня 2015
  • 58

Підприємство-підрядник виконує роботи за межами області і забезпечує харчуванням своїх працівників.Для розрахунків використовують корпоративні картки. До того ж вартість такого харчування повністю відшкодовує замовник.З’ясуємо обліково-податкові наслідки

Спочатку з’ясуємо порядок бухгалтерського обліку харчування працівників коштом замовника. Адже від цього залежить правильність визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Бухгалтерський облік

На перший погляд, витрати підприємства-підрядника на харчування своїх працівників могли б належати до прямих виробничих, загальновиробничих чи інших витрат. Тоді під час отримання компенсації від підприємства-замовника доводилося б визнавати доходи. Однак така схема обліку містить істотні недоліки.

По-перше, не виконуються критерії для визнання «бухгалтерських» витрат. Адже підряднику ще на момент понесення витрат на харчування своїх працівників відомо, що їх компенсує замовник. Тому зменшення активів або збільшення зобов’язань, як того вимагає пункт 6 П(С)БО 16 «Витрати», є лише тимчасовим.

По-друге, невиправдане визнання витрат, а потім і доходів, призводить до завищення оборотів підприємства, тому понижується і якість фінансової звітності, яка перестає відповідати критеріям об’єктивності.

Отже, на нашу думку, суми витрат підприємства-підрядника на харчування своїх працівників слід відображати в бухгалтерському обліку збільшенням дебіторської заборгованості та зменшенням сум грошових коштів. Для цього користуються проведенням: дебет субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» або рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» з кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Вибір між застосуванням рахунків/субрахунків довгострокової або короткострокової дебіторської заборгованості залежить від тривалості обумовленого строку відшкодування витрат замовником.

Тоді саме відшкодування витрат на харчування працівників замовником можна відобразити зворотним проведенням: дебет субрахунку 311 з кредитом субрахунку 377. Якщо ж підприємство-підрядник раніше отримувало попередню оплату за виконання замовлення, то залік заборгованостей можна відобразити проведенням: дебет субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» з кредитом субрахунку 377.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Податок на прибуток

Як відомо, об’єкт оподаткування податком на прибуток дорівнює «бухгалтерському» фінансовому результату, скоригованому на різниці (пп. 134.1.1 Податкового кодексу України; ПК).

Зважаючи, що у нашій ситуації в бухгалтерському обліку не виникає ані доходів, ані витрат, то й не буде відповідного впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат.

Якби підприємство-підрядник застосовувало різниці, передбачені розділом ІІІ ПК, то їх виникнення у нашій ситуації можна було б очікувати лише тоді, коли б замовником виступала неприбуткова організація, нерезидент ― пов’язана особа чи резидент країни з низькою податковою юрисдикцією. До того ж в останніх двох випадках такі операції із замовником мали б відповідати й критеріям контрольованості (пп. 39.2.1 ПК).

Вріз 1

У разі здійснення операцій із замовником ― неприбутковою організацією для формування різниць така організація мала б не належати до бюджетних установ, а річна сума операцій з неприбутковими організаціями мала б перевищувати 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на початок року (у 2015 році — 60 900 грн.).

ПДВ

Надання роботодавцем послуг безоплатного харчування працівників є соціальною гарантією трудовому колективу. Зазвичай її закріплюють у колективному договорі у розділі, присвяченому соціальним гарантіям.

податковий кредит

За пунктом 198.1 ПК право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає, зокрема, у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Тобто сума ПДВ, сплачена (нарахована) підприємством-підрядником під час оплати вартості харчування, включається до податкового кредиту.

ВРІЗ 2

У разі якщо підприємство розраховується за обіди для своїх працівників корпоративною карткою, право на податковий кредит у нього виникає за умови отримання від закладу харчування — платника ПДВ податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних. Оскільки постачання обідів має ритмічний та безперервний характер, заклад харчування може складати зведену податкову накладну раз на місяць.

Також підставою для нарахування сум ПДВ, що їх відносять до податкового кредиту без отримання податкової накладної, можуть бути касові чеки. Згідно з вимогами підпункту «б» пункту 201.11 ПК у разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек має містити суму отриманих товарів та послуг, загальну суму нарахованого ПДВ (з визначенням фіскального та податкового номера постачальника). До того ж варто пам’ятати, що з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів та послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування ПДВ).

податкові зобов’язання

Крім того, на думку податківців, викладену у листі ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.11.2015 № 1633/10/02-32-15-01, на вартість поставленого своїм працівникам харчування підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Згідно з пунктом 188.1 ПК базу оподаткування операцій з постачання товарів та послуг визначають на основі їх договірної вартості, але не нижче ціни придбання таких товарів, послуг.

взаємозалік

Компенсація за обіди, отримана від замовника робіт, може розглядатися як взаємозалік заборгованостей між двома підприємствами за умови укладення відповідної письмової домовленості між ними. Інакше надходження коштів від замовника вважатиметься погашенням заборгованості за виконані підприємством будівельні роботи для цього замовника.

ПДФО

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) залежатиме від можливості персоніфікації доходу та достовірного визначення його суми.

Якщо можна персоніфікувати отриманий дохід, то відповідно до підпункту «а» підпункту 164.2.17 ПК вартість харчування, безоплатно отриманого платником податків, вважається для нього додатковим благом. Такий дохід включають до загального місячного доходу і оподатковують ПДФО за ставкою 15% (20%).

До того ж до бази оподаткування потрібно застосувати «натуркоефіцієнт», оскільки дохід надано в негрошовій формі (п. 164.5 ПК).

У податковому розрахунку форми № 1ДФ вартість безоплатного харчування відображають за ознакою доходу «126».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не оподатковують ПДФО вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (пп. 165.1.9 ПК). Такі доходи, за можливості їх персоніфікації, відображають у податковому розрахунку форми № 1ДФ за ознакою доходу «136».

Якщо ж дохід, отриманий працівником у вигляді безоплатного харчування, не можна персоніфікувати, тоді ПДФО не утримують.

Військовий збір

Порядок оподаткування військовим збором майже аналогічний порядку оподаткування ПДФО. Якщо дохід можна персоніфікувати, то окрім ПДФО утримують і військовий збір за ставкою 1,5%. Але «натуральний» коефіцієнт до бази оподаткування не застосовують. Якщо ж неможливо визначити конкретного отримувача доходу або суму доходу, тоді військовий збір не утримують.

ЄСВ

Базою нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) є заробітна плата (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI). Відповідно до пункту 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5), оплата або дотації на харчування працівників, у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях, належить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Тому на вартість такого харчування потрібно нарахувати ЄСВ. Також не варто забувати і про утримання ЄСВ.

Додамо, що вартість виданого згідно з чинними нормами молока та лікувально-профілактичного харчування не є базою для нарахування й утримання ЄСВ (п. 3.19 Інструкції № 5 та п. 5 розд. ІІ Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170).

Вріз 1

Врахуйте

Застосування окремих різниць,

передбачених розділом ІІІ ПК, може залежати від статусу контрагента

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

До податкового кредиту включають суму ПДВ, сплачену підрядником під час оплати вартості харчування 

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл