Головбух

Оновлений бухоблік з ПДВ

  • 16 грудня 2015
  • 115

Бухоблік за розрахунками з ПДВ залежить від порядку оподаткування окремих господарських операцій згідно з Податковим кодексом України,що цього року зазнавав суттєвих змін у частині ПДВ.З’ясуємо,як бухгалтери мають відображати ПДВшні операції в бухобліку

Наразі порядок ведення бухгалтерського обліку ПДВ визначає Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.1997 № 141 (далі — Інструкція № 141).

Час від часу до Інструкції № 141 вносили зміни, але майже всі вони стосувалися докодексного періоду. Із набранням чинності Податковим кодексом України (ПК) Інструкцію № 141 оновлювали двічі — наприкінці 2011 року згідно з наказом Мінфіну від 27.12.2011 № 1753 і тепер згідно з наказом Мінфіну від 16.11.2015 № 1025 (далі — Наказ № 1025). А за чотири роки стільки всього змінилося, що мінфінівцям довелося буквально ревізувати весь нормативний документ, щоб привести його у відповідність до сьогодення. Але головною передумовою внесення змін стало запровадження системи електронного адміністрування ПДВ та відкриття електронних ПДВ-рахунків в органах Казначейства, на які платники із власного поточного банківського рахунку перераховують кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних, і для проведення розрахунків із бюджетом. Тому Наказ № 1025 присвячений насамперед відображенню найпоширеніших бухгалтерських операцій, пов’язаних із нарахуванням податкових зобов’язань та формуванням податкового кредиту в умовах електронного адміністрування ПДВ, а також руху коштів у системі електронного адміністрування ПДВ.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Рахунки для обліку ПДВ

Для ведення обліку ПДВ Інструкція № 141 та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (далі — Інструкція № 291) передбачають такі субрахунки:

  • 641 «Розрахунки з податків»;
  • 643 «Податкові зобов’язання»;
  • 644 «Податковий кредит»;
  • 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Поява нового субрахунку 315 зумовлена запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ.

Нагадаємо, що субрахунком 315 Інструкцію № 291 було доповнено ще влітку згідно з наказом Мінфіну від 18.06.2015 № 573.

Субрахунок 315 призначений для обліку коштів на електронному ПДВ-рахунку, відкритому платникові ПДВ у Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства згідно із законодавством.

Варто звернути увагу, що цей субрахунок запроваджено лише для обліку коштів, а не контролю реєстраційної суми ПДВ. Відображення в бухгалтерському обліку типових операцій на електронному ПДВ-рахунку наведено в Таблиці.

Рух коштів у системі електронного адміністрування ПДВ

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дебет субрахунку

Кредит субрахунку

1

Перераховано платником ПДВ кошти з поточного рахунку на електронний ПДВ-рахунок

315

311

2

Перераховано Казначейством узгоджену суму податкових зобов’язань з електронного ПДВ-рахунку платника до бюджету

641/пдв

315

3

Отримано на поточний рахунок платника з електронного ПДВ-рахунку на підставі заяви за формою Д4 до декларації з ПДВ:

- суму бюджетного відшкодування;

- суму коштів, що перевищує суму ПДВ, яка підлягає перерахуванню до бюджету

311

315

Особливості обліку ПДВ сільгоппідприємствами

Сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, суму перевищення податкового зобов’язання з ПДВ над сумою податкового кредиту з ПДВ, яка залишається у їх розпорядженні, відображають у звітному періоді за дебетом субрахунку 641/пдв і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Для перерахування коштів на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства у Казначействі, крім основного електронного ПДВ-рахунку, призначеного для розрахунків із бюджетом, відкрито додатковий електронний ПДВ-рахунок.

Перерахування зазначених сум ПДВ на додатковий електронний ПДВ-рахунок відображається проведенням:

Д-т 315 (аналітичний рахунок «Рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок») — К-т 311.

ВРІЗ 1

Із додаткового електронного ПДВ-рахунку Казначейство перераховує суми ПДВ на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства:

Д-т 315 (аналітичний рахунок «Спеціальний рахунок для акумулювання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами») — К-т 315 (аналітичний рахунок «Рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок»).

Нарахування «умовних» податкових зобов’язань

Починаючи з 01.07.2015 під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів усю суму ПДВ одразу включають до складу податкового кредиту незалежно від того, чи будуть їх використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ або в операціях, що не є об’єктом оподаткування чи звільнені від оподаткування ПДВ (п. 198.3 ПК).

Однак, якщо таке придбання не пов’язане з господарською діяльністю платника, або придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи використовують не у господарській діяльності або в операціях, що не оподатковуються ПДВ, платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у порядку, встановленому пунктом 198.5 ПК. У такому разі платник не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду має скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Зазначені вимоги стосуються і товарів, послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, — якщо під час такого придбання або виготовлення суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

У такому разі податкові зобов’язання визначають за товарами, послугами, необоротними активами, придбаними для використання:

  • в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
  • в оподатковуваних операціях, але які починають використовувати в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену у первинних документах.

Порядок відображення в обліку негосподарських операцій розглянемо на Прикладі.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку платника придбання товарів з ПДВ для використання у негосподарській діяльності

07.12.2015 підприємство отримало від постачальника товар, що не буде використаний у господарській діяльності. Вартість товару — 12 000 грн., у т. ч. ПДВ — 2000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Оприбутковано товар

281

631

10 000

2

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої постачальником в ЄРПН податкової накладної

641/пдв

631

2000

3

Нараховано «умовні» податкові зобов’язання з ПДВ на підставі зареєстрованої покупцем в ЄРПН зведеної податкової накладної

643

641/пдв

2000

4

Зараховано суму нарахованого ПДВ до первісної вартості товарів

281

643

2000

Нараховані податкові зобов’язання відображають за дебетом субрахунку 643 на аналітичному рахунку «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». При цьому суму ПДВ зараховують до первісної вартості товарів.

У разі якщо надалі такі товари починають використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник ПДВ на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН, відображає суму ПДВ проведенням:

Д-т 641/пдв — К-т 719 «Інші операційні доходи».

Пропорційний розподіл ПДВ

Змінилися також правила пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в разі здійснення платником ПДВ одночасно оподатковуваних та не оподатковуваних ПДВ операцій згідно зі статтею 199 ПК.

Нагадаємо, що до 01.07.2015 платник ПДВ (покупець) мав право віднести до податкового кредиту ту частку ПДВ, сплаченого (нарахованого) під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях.

З огляду на те, що з 01.07.2015 весь «вхідний» ПДВ належить до податкового кредиту, в разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи надалі частково використають в оподатковуваних операціях, а частково — у неоподатковуваних, платник має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому розмір частки має відповідати частці використання таких товарів, послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

ВРІЗ 2

Для прикладу, якщо частка використання товарів в оподатковуваних операціях, розрахована за підсумками 2014 року, становить 60%, відповідно, частка використання товарів у неоподатковуваних операціях — 40% (100% – 60%). Тобто в разі придбання товарів, що їх використовуватимуть одночасно в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, на суму 12 000 грн., у т. ч. ПДВ — 2000 грн., до податкового кредиту підприємство відносить усю суму ПДВ 2000 грн., а до податкових зобов’язань — 800 грн. (2000 грн. × 0,4).

Розподіл ПДВ за новими правилами відображають в обліку подібно до обліку негосподарських операцій (див. Приклад).

Річний перерахунок ПДВ

За підсумками року платник ПДВ проводить перерахунок ПДВ, за результатами якого донараховує (зменшує) податкові зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.

Суму донарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 ПК, платник ПДВ відображає проведенням:

Д-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню») — К-т 641/пдв.

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються витрати платника ПДВ з відображенням:

Д-т 949 — К-т субрахунку 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»).

У разі надмірно нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ проводять коригування, яке відображають в обліку проведенням:

Д-т 641/пдв — К-т 643 аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню».

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються доходи платника ПДВ з відображенням:

Д-т 643 аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» — К-т 719.

Коли собівартість перевищує ціну продажу

Підпункт 1.3 оновленої Інструкції № 141 передбачає необхідність відображення податкових зобов’язань з ПДВ у сумі перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу. Але не визначено, на якому саме рахунку обліку витрат діяльності потрібно відображати цю суму.

З огляду на рекомендації Мінфіну із цього питання, викладені у листі від 07.05.2013 № 31-08410-07/23-1524/2/1696, нараховане на суму перевищення податкове зобов’язання слід включати до складу інших витрат поточного періоду. Цю операцію відображають проведенням:

Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» — К-т 643.

Податкові накладні, отримані із запізненням

У пункті 8 Інструкції № 141 роз’яснено, як відображати в обліку покупця податкові накладні, не отримані від продавця, але своєчасно зареєстровані в ЄРПН. У такому разі суму ПДВ відображають за дебетом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений») у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов’язань.

Якщо податкову накладну отримано з порушенням терміну реєстрації, зазначену в ній суму податкового кредиту відображають за дебетом субрахунку 641/пдв у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит» (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН суму ПДВ, що міститься у такій податковій накладній, відображають за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

На спеціальний рахунок сільгосппідприємства сума ПДВ надходить з його додаткового електронного ПДВ-рахунку

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Підставою для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ є зведена податкова накладна, складена на суму частки використання товарів у неоподатковуваних операціях

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл