Головбух

Закриття періоду у програмі «1С: Бухгалтерія 8»

  • 16 грудня 2015
  • 2663

У кінці року настає один з «найцікавіших» для бухгалтерів періодів-підбиття підсумків діяльності підприємства за рік тапідготовки фінансової і податкової річної звітності.Як правильно у програмі «1С:Бухгалтерія 8» закрити останній звітний період 2015 р.

Закриття періоду в «1С: Бухгалтерія 8» проводять документом «Закриття місяця». Це не єдиний документ, котрий треба провести у кінці періоду, але більшість регламентних операцій виконують саме ним.

Та перш ніж починати працювати з документом «Закриття місяця», радимо провести невелику швидку перевірку.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Експрес-перевірка

У вікні експрес-перевірки (меню «Операції → Регламентні операції → Експрес-перевірка ведення обліку») треба натиснути кнопку «Перейти до настройки». У результаті відкриється вікно (Рис. 1). У ньому зазначають період, за який проводять перевірку, а далі прапорцями визначають, які саме ділянки обліку слід перевіряти.

Зверніть увагу, що внизу вікна є поле, в якому можна зазначити ліміт каси (Рис. 1). Після того, як усі параметри вибрані, можна переходити до самої перевірки. Для цього треба натиснути кнопку «Виконати перевірку».

Рис. 1. Експрес-перевірка ведення обліку.

Якщо після проведення перевірки програма «порадувала» знайденою помилкою, не варто панікувати. Бо експрес-перевірка зазвичай не лише виявляє помилки, а й дає поради, як їх виправити (Рис. 2).

Рис. 2. Результати експрес-перевірки.

Після виправлення помилок можна рухатися далі.

Закриття місяця

Відкрити документ «Закриття місяця» можна через меню «Операції → Регламентні операції → Закриття місяця». У шапці документа зазначають період, який треба закрити. У нашому випадку це грудень 2015 року. Прапорець навпроти регламентної операції дає програмі команду виконати її (Рис. 3). Якщо прапорець стоїть у обох колонках («БО» та «ПО»), це означає, що операція буде проведена як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Як бачимо з Рис. 3, документом «Закриття місяця» оформлюють низку операцій. Розглянемо їх.

Нарахування амортизації основних засобів. Розраховується амортизація основних засобів, за винятком тих, за якими амортизація вже була нарахована протягом звітного періоду, наприклад, документами «Передача основних засобів» або «Списання основних засобів».

Нарахування амортизації нематеріальних активів. Розраховується амортизація нематеріальних активів, знову ж таки, за винятком тих активів, за якими амортизація вже була нарахована протягом звітного періоду, наприклад, документами «Передача НМА» або «Списання НМА».

Переоцінка валютних коштів. Проводиться переоцінка валютних коштів у бухгалтерському обліку. Загальний принцип переоцінки полягає в тому, що залишок у валюті вважається незмінним, а залишок у гривнях розраховують за курсом, зазначеним у довіднику валют на момент проведення переоцінки. Якщо поточний залишок відрізняється від розрахованого залишку коштів, його коригують. Розрахована сума коригування є курсовою різницею.

З переоцінкою валюти пов’язано ще кілька моментів. У бухгалтерському обліку не переоцінюють немонетарні рахунки, список яких задають у регістрі відомостей «Немонетарні рахунки». Курсову різницю відносять до доходів або витрат, налаштування рахунків та аналітики доходів і витрат за курсовою різницею задають у регістрі відомостей «Параметри обліку курсових різниць».

Коригування фактичної вартості номенклатури. Його проводять ті підприємства, у обліковій політиці яких обрано метод оцінки вибуття запасів «По середній» з розрахунком середньозваженої вартості за місяць.

Списання витрат майбутніх періодів. Прапорець ставлять, коли у підприємства є залишки на рахунку обліку витрат майбутніх періодів. Під час проведення операції у бухгалтерському обліку відбувається розрахунок сум списання таких витрат за правилами, зазначеними у довіднику «Витрати майбутніх періодів».

Розрахунок коригування собівартості продукції (послуг). Цією операцією закривають рахунки 91 «Загальновиробничі витрати» та 23 «Виробництво». Після її проведення залишок за рахунком 23 дорівнюватиме залишку, зазначеному в документі «Інвентаризація НЗВ» за відповідний період. Порядок закриття рахунків і підрозділів обов’язково має бути зазначений у регістрі «Порядок підрозділів для закриття рахунків» за допомогою документа «Встановлення порядку підрозділів для закриття рахунків».

Рис. 3. Документ «Закриття місяця».

Переоцінка вартості запасів. Проводиться переоцінка вартості запасів у бухгалтерському обліку на підставі інформації про чисту вартість реалізації запасів. Чисту вартість реалізації визначають за зазначеним в параметрах типом цін. Налаштування даних для цієї операції проводять у спеціальному регістрі відомостей «Параметри оцінки запасів на дату балансу».

Водночас варто враховувати, що переоцінку вартості запасів проводять для всіх залишків запасів на всіх складах підприємства.

Розрахунок торгової націнки за проданими товарами. Цю операцію треба виконувати тим підприємствам, які облік роздрібних продажів ведуть за цінами продажу. У кінці періоду вони розраховують середню роздрібну націнку і коригують списання за проданими товарами.

Протягом періоду під час реєстрації продажів у роздрібних торгових точках таких підприємств відображали лише вартість реалізованих товарів за цінами продажу. А під час виконання цієї операції буде визначено й списано середню націнку за запасами, що вибули. Це дасть можливість оцінити собівартість запасів на роздрібному складі на кінець періоду.

Алгоритм визначення середньої націнки реалізований відповідно до положень П(С)БО 9 «Запаси».

Закриття регістрів податкового обліку. Остання операція у документі, яка формує службові записи до регістрів податкового обліку «Продажі податковий облік» та «Придбання податковий облік». Ця операція дає змогу зменшити розмір інформаційної бази та збільшити швидкість проведення документів у податковому обліку.

Усі ці операції після проведення документа «Закриття місяця» формують проведення в обліку.

Регламентні операції, які виконують іншими документами

За допомогою документа «Закриття місяця» проводять більшість регламентних операцій, але не всі. Зокрема, регламентні операції, пов’язані з податковим обліком та обліком ПДВ, оформлюють такими документами:

- «Реєстрація авансів у податковому обліку» — виконує коригування очікуваного податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ;

- «Коригування очікуваного та підтвердженого ПДВ» — дає змогу не лише контролювати, а й коригувати помилкові дії користувача. Так, коли відомо, що податкові документи не будуть отримані від контрагентів, коригують надмірно очікуваний ПДВ, щодо якого уже відомо, що підтвердні документи з тих чи тих причин не надійдуть. Також цей документ використовують у випадках, коли помилково були зареєстровані зайві документи;

- «Зміна податкового призначення ТЗВ» — проводить коригування суми податкового кредиту з ПДВ у випадках, коли цільове призначення транспортно-заготівельних витрат під час їх формування відрізнялося від фактичного призначення під час їх розподілу;

- «Нормування витрат з податку на прибуток» — нормує витрати, які згідно з Податковим кодексом України можна включати до складу витрат у податковому обліку з обмеженнями.

Визначення фінансового результату

Визначити фінансовий результат можна за допомогою документа «Визначення фінансового результату» (меню «Операція → Регламентні операції → Визначення фінансового результату»).

Рис. 4. Документ «Визначення фінансових результатів».

Цей документ слід проводити у кінці місяця після відображення всіх господарських операцій, що впливають на доходи і витрати, включаючи витрати з податку на прибуток.

Документ закриває рахунки доходів і витрат, а також формує залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Якщо в документі стоїть прапорець навпроти операції «Закриття доходів і витрат», під час закриття доходів і витрат накопичені залишки на рахунках класів 7, 8 і 9 списують на відповідний субрахунок рахунку 79 «Фінансові результати».

А от у разі проведення документа з установленим прапорцем «Розраховувати прибуток/збиток» отриманий фінансовий результат з урахуванням використаного в поточному періоді прибутку (субрахунок 443 «Прибуток, використаний в звітному періоді») списується на субрахунок 441 «Нерозподілений прибуток» або 442 «Непокритий збиток». Цю операцію проводять у кінці року.

Отже, щоб закрити рік у програмі «1С: Бухгалтерія 8», потрібно:

1) провести всі первинні документи;

2) виконати експрес-перевірку;

3) провести документ «Закриття місяця» та інші документи, що проводять регламентні операції з податкового обліку та обліку ПДВ;

4) визначити фінансовий результат.

Тож останній звітний період 2015 року закрито — підготовку фінансової і податкової річної звітності завершено. 

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл