Головбух

Якщо офіс — у квартирі: чи відшкодують ПДВ

  • 24 листопада 2015
  • 24

Підприємство придбало новозбудовану квартиру та облаштувало в ній офіс. Квартира ще не виведена із житлового фонду.Проте суму ПДВ було заявлено до бюджетного відшкодування.Отже,чи відшкодують ПДВ?Чи існують інші обмеження щодо ПДВ у цій ситуації?

Житловий фонд є сукупністю всіх видів житла — житлових будинків, квартир, інших приміщень, які призначені та придатні для постійного проживання.

Права та обов’язки власників житла визначає стаття 7 Житлового кодексу України (ЖК). Власник житла може використовувати належне йому житло для провадження господарської діяльності (крім промислового виробництва!) та іншої не забороненої законодавством діяльності за умови переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень.

Ураховуючи зазначене, офіс, переобладнаний підприємством на базі придбаної у власність квартири, залишається складовою частиною житлового фонду України, на який поширюється чинне житлове законодавство. Попри те що квартиру використовують для розміщення в ній офісу (тобто не для провадження промислового виробництва), у правовому розумінні офіс залишається квартирою. Тож в інтересах підприємства перевести квартиру до складу нежитлових приміщень.

Ми розглянули правовий бік ситуації. Тепер перейдемо до податкового, який врегульовує Податковий кодекс України (ПК).

Для здійснення своїх повноважень контролюючі органи мають керуватися насамперед ПК.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Житло звільнене від оподаткування ПДВ

Передусім звертаємо увагу, що операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, звільнені від оподаткування ПДВ.

Водночас, як було зазначено, придбана квартира належить до житлового фонду. Підтверджує це не лише ЖК, а й підпункт «в» підпункту 14.1.129.1 ПК.

Роз’яснення, що саме вважати першим постачанням об’єктів житлового фонду, містить підпункт 197.1.14 ПК.

Перше постачання об’єкта житлового фонду означає:

  • першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
  • перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією чи капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Передумови виникнення бюджетного відшкодування

Як випливає з умови запитання, операція з придбання новозбудованої квартири підпадає під перше постачання житла, яке не звільняється від оподаткування ПДВ згідно з вимогами підпункту 197.1.14 ПК.

У такому разі суму ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої продавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), підприємство-покупець мало включити до складу податкового кредиту. Причому на сьогодні цього вимагає пункт 198.3 ПК, згідно з яким нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи почав платник ПДВ використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності придбані товари, послуги або основні фонди, а також від того, чи здійснював він оподатковувані операції протягом звітного податкового періоду.

Після отримання права на податковий кредит у зв’язку з купівлею квартири у декларації з ПДВ за відповідний звітний період може виникнути від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кредиту такого звітного періоду (р. 19 декларації з ПДВ), яке насамперед спрямовується на зменшення суми податкового боргу з ПДВ. Лише у разі відсутності податкового боргу від’ємне значення можна заявити як бюджетне відшкодування на рахунок платника, або зарахувати його до складу податкового кредиту наступного періоду.

Для отримання бюджетного відшкодування такі податкові норми, як підпункт 14.1.18 і пункт 200.4 ПК, висувають досить жорсткі вимоги (див. Схему).

Умови отримання бюджетного відшкодування

Умови отримання бюджетного відшкодування

Заява платника ПДВ (Д3, Д4 до декларації)

У межах суми ПДВ, фактично сплаченої покупцем у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам

У межах суми реєстраційного ліміту на дату отримання контролюючим органом декларації

Підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки

Однією з найскладніших для платника вимог є підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки контролюючим органом. Адже у разі непідтвердження решта умов втрачають сенс.

Тож перейдемо до обмежень, які встановлює ПК на бюджетне відшкодування та які «успішно» застосовують податківці в таких перевірках.

Найпоширеніше обмеження встановлено у пункті 198.5 ПК.

Обмеження на невиробничі основні фонди

Як було зазначено, нині податковий кредит виникає незалежно від напряму використання придбаних товарів, послуг чи необоротних активів (до яких відносять і основні засоби). Однак якщо ці необоротні активи призначені для використання у негосподарських або неоподатковуваних операціях, а також для невиробничого використання, то пункт 198.5 ПК висуває вимогу щодо визнання так званого умовного постачання.

Зокрема, згідно з підпунктом «в» пункту 198.5 ПК, у разі якщо придбані з ПДВ необоротні активи призначені для невиробничого використання, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання на балансову (залишкову) вартість основного засобу. Для цього він має не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН.

З приводу цього наведемо таке обгрунтування на користь платника.

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника (пп. 138.3.2 ПК). У нашому випадку квартиру облаштовано під офіс (для розміщення у ній адміністрації підприємства), а отже, її використовують у господарській діяльності цього підприємства.

ВРІЗ 1

До того ж ПК не містить конкретних вимог щодо відмови у наданні бюджетного відшкодування лише тому, що квартиру, переобладнану під офіс, не було переведено до нежитлового фонду.

12-місячні обмеження для платників ПДВ

Наступні обмеження, на які варто звернути увагу, встановлені у пункті 200.5 ПК. Відповідно до нього не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

  • були зареєстровані як платники ПДВ менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подають заяву на бюджетне відшкодування;
  • мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Однак звертаємо увагу, що зазначене обмеження не поширюється на випадок нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів.

Тобто якщо нарахування податкового кредиту відбулося внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, то такий платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування незалежно від терміну його реєстрації платником ПДВ за умови дотримання інших вимог щодо декларування та отримання права на бюджетне відшкодування.

ВРІЗ 2

Нагадаємо, що згідно з вимогами пункту 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» до основних засобів відносять матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва (діяльності) або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Ураховуючи зазначене, придбана під офіс квартира цілком відповідає вимогам основного засобу, а отже, не підпадає під обмеження, передбачені у пункті 200.5 ПК.

Автоматичне бюджетне відшкодування

Платники, які претендують на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, проходять найжорсткіший відбір.

Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ мають лише ті платники ПДВ, які відповідають одночасно критеріям, встановленим у пункті 200.19 ПК.

Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 200.19.3 ПК не мають права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ ті платники, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку втричі перевищує суму ПДВ, заявлену до відшкодування.

Зазначений критерій може зашкодити, але лише у тому разі, якщо платник є претендентом на отримання автоматичного бюджетного відшкодування.

На основі викладеного можна дійти такого висновку: у разі віднесення суми ПДВ, нарахованого та сплаченого продавцю у зв’язку з придбанням квартири (за умови, що це перше постачання), до податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої продавцем в ЄРПН, підприємство, яке використовує цю квартиру у господарській діяльності, має право на отримання якщо не автоматичного, то звичайного бюджетного відшкодування ПДВ.

Проте варто пам’ятати, що подальший продаж цієї квартири звільняється від оподаткування ПДВ. У такому разі настає черга дії обмежувального пункту 198.5 ПК, згідно з яким підприємство має нарахувати податкові зобов’язання на залишкову вартість квартири на дату її продажу.

Схема. Умови отримання бюджетного відшкодування

Умови отримання бюджетного відшкодування

Заява платника ПДВ (Д3, Д4 до декларації)

У межах суми ПДВ, фактично сплаченої покупцем у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам

У межах суми реєстраційного ліміту на дату отримання контролюючим органом декларації

Підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Невиробничі основні засоби — ті, що не використовуються в господарській діяльності платника

ВРІЗ 2

Важливо

Платник ПДВ має право на отримання бюджетного відшкодування у разі нарахування податкового кредиту внаслідок придбання основних фондів

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл