Головбух

Зустрічайте нову декларацію про майновий стан і доходи

  • 24 листопада 2015
  • 17

Запровадження військового збору стало однією з основних причин оновлення декларації про майновий стан і доходи.Та якщо військовий збір введено ще в середині 2014 р.,то декларацію Мінфін змінив лише зараз.Про головні новації зміненої форми розповімо далі

Наказом від 02.10.2015 № 859 (далі — Наказ № 859; див. с. __) Мінфін затвердив податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи) та інструкцію щодо її заповнення.

Основним нововведенням, звичайно, стало доповнення декларації про доходи рядками для відображення сум військового збору, що підлягають сплаті до бюджету. Такі рядки додали як у самій декларації, так і в додатках до неї.

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Зміни у формі декларації

Нова декларація про доходи, як і попередня, містить вісім розділів. Проте деякі з них зазнали певних змін.

У розділі І «Загальні відомості» відзначимо появу нового рядка 8 «Категорія платника». Легко здогадатися, що тут декларант має вибрати одну з категорій: «громадянин», «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» або «підприємець».

Нагадаємо, що раніше для наведення інформації про особу, уповноважену на заповнення декларації, був передбачений додаток 1. Відтепер цю інформацію зазначатимуть у рядку 9 розділу І нової декларації про доходи. Про особу, уповноважену на заповнення декларації, зазначають лише:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи, а для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, — серія та номер паспорта.

У розділі ІІ «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» змінилась нумерація рядків. Але не це головне. Доходи приватних підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зазначають у рядках 10.7 та 10.8 відповідно. Раніше для доходів таких осіб були призначені окремі розділи (розд. ІІІ та IV старої декларації про доходи). До того ж інформацію про доходи приватних підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, потрібно розкривати у додатку Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою».

Разом із заробітною платою у рядку 10.1 тепер зазначають і доходи, нараховані за цивільно-правовими договорами.

Ще однією новацією декларації про доходи стала вимога зазначати суми доходів, які не підлягають оподаткуванню відповідно до статті 165 Податкового кодексу України (ПК). Їх суму наводять у рядку 11 декларації про доходи. Крім того, із цієї суми в окремому рядку 11.1 зазначають суму доходу фізособи-єдиноподатника станом на кінець звітного податкового року.

Відображення податкової знижки

Інформацію про податкову знижку наводять у розділі ІІІ декларації про доходи, а не в додатку 6, як це було раніше.

Тепер не потрібно розписувати окремо суми витрат платника згідно з переліком витрат, що дають право на податкову знижку. Достатньо проставити позначку «х» у рядку 13 напроти відповідної категорії витрат. До речі, розшифрування категорій витрат винесено приміткою до розділу. Причому автори нової декларації про доходи значно скоротили опис витрат, залишивши лише загальну назву та посилання на відповідну статтю ПК. Це може ускладнити заповнення цього розділу для фізичних осіб, які декларують своє право на податкову знижку.

Відзначимо, що позначок ставлять стільки, скільки категорій витрат задіяно під час розрахунку податкової знижки. Повний перелік витрат, які дають право на податкову знижку, наведено на с. __. (ПІДВЕРСТКА 1)

А от у рядку 14, попри його назву «Загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат», потрібно зазначати не всю суму понесених витрат, а лише тих, що дозволяється включати до податкової знижки. Адже далі рядок 14 бере участь у розрахунку суми ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

При цьому зазначати реквізити документів, що підтверджують витрати, які включаються до складу податкової знижки, теж не потрібно. Але документально підтверджувати витрати, що включаються до податкової знижки, все одно доведеться, адже цього вимагає підпункт 166.2.1 ПК.

Визначення податкових зобов’язань

Оскільки розділи ІІІ та IV старої декларації про доходи «перекочували» до рядків 10.7 та 10.8 розділу ІІ нової декларації про доходи, розрахунок податкових зобов’язань перемістився у розділ IV нової декларації про доходи.

Порядок визначення податкових зобов’язань з ПДФО є таким. Від загальної річної суми податкових зобов’язань з ПДФО віднімають суму податку:

  • на яку зменшують податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку та/або при перерахунку доходів у зв’язку з отриманням заробітної плати від двох і більше податкових агентів;
  • що підлягає поверненню у зв’язку з невчиненням нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу або міни об’єкта нерухомості;
  • надмірно сплаченого від провадження підприємницької діяльності;
  • сплаченого за кордоном.

Якщо в результаті отримаємо додатне значення суми податкового зобов’язання, то його потрібно занести до рядка 23.1, якщо від’ємне — до рядка 23.2. При цьому в рядку 23.2 знак «-» не ставлять.

ВРІЗ 1

Загальну суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року, зазначають у рядку 24.1.

Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах (розділ V нової декларації про доходи) суттєво не змінився. Від свого попередника (розділ VI старої декларації про доходи) він відрізняється можливістю врахувати виправлені помилки і щодо військового збору.

Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку перенесено до розділу VI.

Інформація про майно

Напевно, всі звикли до того, що категорії об’єктів нерухомого та рухомого майна у формі декларації уже зазначено. Залишалось лише напроти певної категорії навести необхідну інформацію. У новій формі декларації про доходи декларант самостійно зазначатиме категорію об’єктів (див. Таблицю). Їм присвоєно цифрові позначки, що потрібно зазначати у графі 2 розділів VII та VIII декларації про доходи.

Категорії об’єктів нерухомого та рухомого майна

Вид майна

Код об’єкта

Назва об’єкта

Нерухоме майно

1

Земельні ділянки

2

Житлові будинки

3

Квартири

4

Садовий (дачний) будинок

5

Гараж

6

Водойми

7

Інше нерухоме майно

Рухоме майно

1

Автомобілі легкові

2

Автомобілі вантажні (спеціальні)

3

Водні транспортні засоби

4

Повітряні судна

5

Мотоцикли (мопеди)

6

Інші транспортні засоби

Серед категорій об’єктів нерухомості відзначимо появу нової категорії «водойми», а серед категорій об’єктів рухомого майна в окрему категорію потрібно виділяти мотоцикли.

Збільшився також обсяг інформації, яку потрібно надавати щодо рухомого та нерухомого майна.

нерухоме майно

Окрім місцезнаходження об’єкта і його загальної площі, потрібно зазначати рік набуття нерухомості у власність відповідно до правовстановлюючих документів на таку нерухомість.

У графі 6 розділу VII декларації про доходи зазначають власну частку в загальній площі як десятковий дріб. В Інструкції про заповнення декларації про доходи, на жаль, не зазначено, скільки знаків після коми наводити. Тому вважаємо, що декларант має право сам визначитись із цим. Зауважимо, якщо об’єкт повністю належить його власникові (без поділу частки), то у графі 6 потрібно зазначити «1,00».

Вріз 2

Якщо об’єкт нерухомості надається в оренду або житловий найм, у графі 7 розділу VII ставять позначку «х».

Зазначимо також, що інформацію про житлову площу об’єкта нерухомості не наводять.

рухоме майно

Відмітку «х» про надання в оренду рухомого майна ставлять у графі 5 розділу VIIІ. Характеристику рухомого майна (об’єм, потужність двигуна, довжина корпуса судна тощо) зазначають у графі 3 разом із маркою і моделлю об’єкта.

Зміни у додатках до декларації про доходи

Зменшено кількість додатків до декларації про доходи. Замість семи додатків тепер передбачено чотири (див. Схему).

Перелік додатків до декларації про доходи

Куди ж поділись три старих додатки? Інформацію про особу, уповноважену на заповнення декларації, яку у старій декларації про доходи наводили у додатку 1, зазначатимуть у графі 9 розділу І нової декларації про доходи.

Колишній додаток 2 щодо ПДФО та сум доходів, отриманих від продажу майна та від надання нерухомості в оренду, а також в результаті прийняття майна в спадщину чи дарунок, вилучено. Інформацію про суми доходів, ПДФО та військового збору за операціями з продажу майна відображають у рядку 10.2; вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна — у рядку 10.5, а інформацію про надання майна в оренду — в рядку 10.3 розділу ІІ нової декларації про доходи.

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 ПК, що його містив додаток 6, тепер наводиться у розділі ІІІ декларації про доходи.

Окремо зупинимось на нових додатках, які більшою мірою відповідають старим.

додаток Ф1

Додаток Ф1 є, по суті, переробленим додатком 7 старої декларації про доходи. Основним нововведенням у додатку Ф1 є можливість врахувати надмірно утриманий протягом року ПДФО із заробітної плати працівника, який отримує доходи від двох та більше податкових агентів і загальна сума доходів якого при цьому перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2015 році — 146 160 грн.).

Нагадаємо, що такі платники ПДФО обов’язково мають провести перерахунок ПДФО задля правильного застосування ставок 15% та 20% (пп. «є» п. 176.1 ПК). І якщо за результатами перерахунку виявиться, що фактично утримана сума ПДФО більша, тоді різниця зменшить загальну суму податкового зобов’язання ПДФО через рядок 19 розділу IV нової декларації про доходи. Раніше ж у разі якщо фактично утриманий ПДФО перевищував розрахункову суму, в рядку «Сума податку, що підлягає до сплати» зазначали «0».

додаток Ф2

У додатку Ф2 (колишній додаток 3) перелік операцій за окремими інвестиційними активами винесено за таблицю. А в самій таблиці тепер є можливість відобразити, крім загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами, інвестиційний прибуток (р. 4.1) та інвестиційний збиток (р. 4.2), а також суми військового збору (р. 6).

додаток Ф3

Додаток Ф3 (колишній додаток 4) доповнено двома новими графами для зазначення назви валюти, в якій виплачено дохід, а також суми військового збору. Дізнатись правильні назви іноземних валют можна з Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою правління НБУ від 04.02.1998 № 34.

додаток Ф4

У додатку Ф4 (колишній додаток 5) окремо зазначають доходи від провадження підприємницької діяльності і доходи від провадження незалежної професійної діяльності.

У розділах І та IІІ додатка Ф4 передбачили окрему графу для зазначення КВЕД. А от із розрахунку податкового зобов’язання ПДФО прибрали рядок, у якому зазначали суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Він, нагадаємо, зменшував базу оподаткування ПДФО. Таке «зникнення» зумовлене тим, що податківці не бажають бачити вартість ліцензій та спецдозволів у складі витрат, аргументуючи це тим, що в переліку витрат, зазначеному у пункті 177.4 ПК, цих витрат немає (див. ЗІР, категорія 104.05).

Ще у додатку Ф4 додано рядки для відображення суми військового збору.

Наостанок наголосимо, що Наказ № 859 набрав чинності 17.11.2015. Відповідно до пункту 46.6 ПК нові форми декларацій (розрахунків) набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому їх було оприлюднено. Виходить, що вперше «річники» за новою формою декларації про майновий стан та доходи мають звітувати аж у 2017 році за 2016 рік.

Проте є велика ймовірність, що платники податку звітуватимуть за новою формою починаючи зі звіту за 2015 рік. А дехто — навіть зі звіту за 2014 рік. Адже відповідно до підпункту 166.1.2 ПК платники ПДФО, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку, мають подати декларацію про доходи по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Тож ті, хто ще не подав декларацію про доходи для оформлення податкової знижки за 2014 рік, можуть звітувати вже за новою формою.

Новою формою також можуть користуватись особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Нагадаємо, що такі особи зобов’язані подати декларацію про доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ПК).

Вріз 1

Зверніть увагу!

Суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, зазначають у рядку 24.1 розділу IV нової декларації про доходи

ВРІЗ 2

Зверніть увагу!

Не потрібно зазначати інформацію про житлову площу нерухомості

Вріз 3

Важливо

Кількість додатків до нової декларації про доходи скорочено до чотирьох

СХЕМА

Додатки до декларації про доходи

Додаток Ф1

«Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»

Додаток Ф2

«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»

Додаток Ф3

«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України»

Додаток Ф4

«Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою»

ПІДВЕРСТКА 1

Звернітьу вагу!

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки:

- частина суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПК (пп. 166.3.1 ПК);

- сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року (пп. 166.3.2 ПК);

- сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати (пп. 166.3.3 ПК);

- сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення (пп. 166.3.4 ПК);

- сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя (пп. 166.3.5 ПК);

- сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій та на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (пп. 166.3.6 ПК);

- сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (пп.  166.3.7 ПК);

- сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (пп. 166.3.8 ПК).

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл