Головбух

Якщо зламався РРО…

  • 20 листопада 2015
  • 19

Останніми роками сфера застосування РРО постійно розширювалася, а самі РРО набували численних нових функцій і ставали технічно складнішими. А складні прилади, як відомо, частіше ламаються… Що робити у разі несправності РРО,з’ясуємо далі

Застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі — Закон про РРО). Відповідно до цього закону розрахункові операції на повну суму покупки мають провадитись через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 01.07.2015 № 569-VIII (далі — Закон № 569) до Закону про РРО були внесені численні зміни, частина яких безпосередньо стосується питань технічного обслуговування та ремонту РРО.

Також звернемо увагу, що відповідно до внесених Законом № 569 змін до РРО належить також і «вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор», тобто РРО, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо (фактично йдеться про автомати з продажу кави, печива і т. ін).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Розрахункові книжки замість РРО

Стаття 3 Закону про РРО встановлює, що у разі незастосування РРО у передбачених законом випадках підприємства мають проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення.

А відповідно до статті 5 Закону про РРО на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше семи робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належно зареєстрованого резервного РРО. Звертаємо увагу, що до внесених Законом № 569 змін зазначений порядок використовувався у разі відключення електроенергії не більше ніж на 72 години (сім робочих днів). Нове формулювання слід визнати більш ліберальним щодо підприємств та підприємців, які використовують РРО.

Де ремонтувати

Відповідно до пункту 14 статті 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов’язані ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування (ЦСО) в порядку, встановленому КМУ. Із зазначеної норми, зокрема, випливає, що суб’єкт господарювання не може самостійно проводити ремонт РРО (пп. 2.2.111 Оглядового листа ДПА від 06.07.2009 № 14083/7/23-7017/572).

ЦСО — це суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту РРО. До того ж гарантійний ремонт проводять для користувача безоплатно, а післягарантійний уже за рахунок користувача. З метою надання достовірної інформації про ЦСО, що мають право на проведення технічного обслуговування та ремонту РРО різних моделей, ведуть реєстр ЦСО. Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджено постановою КМУ від 12.05.2004 № 601 (далі — Порядок № 601).

ВРІЗ 1

Зазначимо також, що виробники (постачальники) РРО можуть самостійно виконувати функції ЦСО щодо проведення технічного обслуговування та ремонту РРО. Наголосимо, що відповідно до пункту 47 Порядку № 601 у разі припинення дії раніше укладеного з ЦСО договору про технічне обслуговування та ремонт РРО виробник (постачальник) самостійно має організувати технічне обслуговування та ремонт РРО, які раніше перебували на обслуговуванні в такому центрі. Тобто, якщо постачальник РРО не потурбувався про створення сервісної мережі, ремонтувати зламані РРО має він сам.

Право вибору ЦСО залишається за користувачем, і він може за бажання змінити його на більш прийнятний. Однак слід врахувати, що у разі переходу на технічне обслуговування до іншого ЦСО користувач зобов’язаний переопломбувати РРО в установленому порядку. Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким користувач не уклав договір про технічне обслуговування та ремонт РРО, вважається порушенням встановленого порядку опломбування і, як наслідок, призводить до фінансових санкцій, передбачених статтями 17 та 18 Закону про РРО.

Також важливо пам’ятати, що ремонт у ЦСО здійснюють винятково на підставі укладених з користувачами договорів. Розірвання договору або його неукладення означатиме, що касові апарати таких суб’єктів обслуговують і ремонтують з порушенням встановленого порядку, що також призведе до фінансових санкцій.

Технічне обслуговування та ремонт РРО може проводитися як у приміщенні ЦСО, так і за місцем їх експлуатації (п. 5 Порядку № 601).

Які РРО ремонтують

Відповідно до пункту 3 Порядку № 601 технічному обслуговуванню та ремонту підлягають РРО вітчизняного та іноземного виробництва за умови, що вони:

  • внесені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;
  • відповідають програмній і конструкторсько-технологічній документації виробника;
  • мають строк служби, який не вичерпався;
    • мають відповідний договір продавця з виробником (постачальником) та наявний комплект експлуатаційних документів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! До експлуатаційних документів належать паспорт (формуляр), інструкція з експлуатації, інші текстові, графічні конструкторські матеріали, які окремо або в сукупності дають можливість ознайомитися з характеристиками РРО, правилами їх застосування.

Якщо хоча б одну із перелічених умов не виконують, ЦСО може відмовити в ремонті РРО.

ВАЖЛИВО! РРО, що є засобами вимірювальної техніки (або до їх складу входять блоки, що є такими засобами), на які відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII поширюється державний метрологічний нагляд, видають лише за умови проведення їх повірки в установленому порядку.

Як ремонтують?

Процедура прийняття, ремонту та видачі відремонтованого РРО користувачу докладно прописана в нормативних документах.

Насамперед, приймаючи РРО, представник ЦСО у присутності представника користувача має перевірити комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника, наявність і цілісність засобів контролю, наявність довідки про опломбування РРО, записів в експлуатаційних документах про введення РРО в експлуатацію та проведення ремонту (якщо такий раніше проводився), акта введення в експлуатацію, книги обліку розрахункових операцій та встановити характер несправності. РРО (його складову частину) приймають разом з експлуатаційними документами, актом введення в експлуатацію та довідкою про опломбування.

Після прийняття РРО для проведення ремонту представник ЦСО робить відповідний запис у книзі обліку розрахункових операцій і видає представнику користувача квитанцію, у якій зазначають характер несправності.

Облік прийнятих на ремонт РРО ведеться ЦСО в журналі обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту РРО.

Особливий порядок ремонту встановлено у разі виходу з ладу фіскального блоку, який, по суті, є головною частиною РРО.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Фіскальний блок — це окрема конструктивна одиниця РРО, що складається з функціональних вузлів, які забезпечують керування роботою РРО, обробку даних усіх проведених розрахункових операцій, збереження та накопичення фіскальної інформації, який має бути захищений спеціальним кожухом та опломбований виробником.

У разі встановлення несправності фіскального блока ЦСО складає про це акт у двох примірниках, які скріплюють підписом і печаткою керівника ЦСО. Один примірник акта залишається в ЦСО, другий — передається до фіскального органу, в якому зареєстрований такий РРО. Несправний фіскальний блок РРО підлягає заміні на новий, опломбований виробником. А в новому фіскальному блоці відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки. Зауважимо, у пункті 34 Порядку № 601 спеціально наголошено, що несправний фіскальний блок РРО не підлягає ремонту ЦСО.

ВРІЗ 2

Після виконання робіт з гарантійного (післягарантійного) ремонту представник ЦСО вносить дані про ці роботи до відповідного розділу експлуатаційного документа та до книги обліку розрахункових операцій (п. 29 Порядку № 601). РРО, який видають користувачеві, має бути опломбований, а користувачу видають довідку про це. Факт отримання відремонтованого РРО представник користувача скріплює своїм підписом у квитанції, повертає її представникові ЦСО, який робить відповідні записи у журналі обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту РРО та в книзі обліку розрахункових операцій.

Слід пам’ятати, що ЦСО у разі виходу з ладу РРО зобов’язані забезпечувати відновлення його роботи протягом семи робочих днів. Нагадаємо, що до внесення до Закону про РРО відповідних змін Законом № 569 ЦСО мав забезпечити відновлення роботи РРО протягом 72 годин. Якщо ж ЦСО не може забезпечити гарантійний ремонт РРО у строк, він зобов’язаний ввести в експлуатацію належно зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО.

Якщо ж цього не буде зроблено, до ЦСО відповідно до 17-1 Закону про РРО може бути застосований штраф у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового року (6090 грн.). Крім того, за перевищення встановленого строку ремонту ЦСО несе відповідальність, передбачену укладеними з користувачами договорами про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ВРІЗ 1

Важливо

Суб’єкт господарювання не може самостійно проводити ремонт РРО

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Несправний фіскальний блок РРО підлягає заміні на новий, опломбований виробником

 

 На сьогодні чинними є лише окремі положення цього закону, а повною мірою він запрацює з 01.01.2016.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл