Головбух

Оподатковуємо «нерезидентську» послугу

  • 18 листопада 2015
  • 10

Підприємство-резидент України придбало у підприємства-нерезидента у власність рекламний відеоролик для використання у господарській діяльності,а саме з метою передпродажної підготовки товарів і реклами на телебаченні в Україні.З’ясуємо податкові наслідки

Аналіз положень Цивільного кодексу України (ЦК) про право інтелектуальної власності свідчить про те, що рекламний відеоролик належить до об’єктів права інтелектуальної власності (ст. 420 ЦК).

Згідно з вимогами підпункту 14.1.120 Податкового кодексу України (ПК) права, визнані об’єктом права інтелектуальної власності, мають обліковуватись як нематеріальні активи.

Варто зауважити, що рекламний відеоролик визнається об’єктом права інтелектуальної власності у разі, якщо передача права на такий об’єкт оформлена авторським договором.

Найімовірніше, що у цьому випадку рекламний відеоролик придбано у власність без переходу авторського права. Це цілком можливо. Адже, як зазначено у статті 419 ЦК, право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності.

У такому разі витрати на придбання рекламного відеоролика резидент обліковує як послуги з реклами з оформленням відповідного договору (наприклад, договору про надання послуг).

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Адже рекламою вважається інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Саме цієї мети дотримано у нашому випадку. Своєю чергою, особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження, є рекламодавцем (ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР). Тож у цьому випадку резидент, який придбав у нерезидента рекламний відеоролик з метою передпродажної підготовки товарів та реклами на телебаченні на території України, цілком відповідає визначенню поняття «рекламодавець».
Тож розглянемо, як з точки зору ПК слід оподатковувати такі послуги.


Податкові наслідки для резидента


податок на прибуток

На сьогодні об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням вимог підпункту 134.1.1 ПК. Зауважимо, під час оподаткування рекламних послуг різниці відповідно до розділу ІІІ не виникатимуть.

Також звертаємо увагу, що починаючи з 01.01.2015 знято обмеження щодо витрат на придбання послуг, робіт у нерезидента з офшорним статусом, а також на послуги консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу, придбані в нерезидента.

Витрати на рекламу згідно з пунктом 19 П(С)БО 16 «Витрати» відносять до витрат на збут. Тож підприємство-рекламодавець має відобразити в обліку вартість отриманих від нерезидента послуг з реклами у вигляді рекламного відеоролика на рахунку 93 «Витрати на збут».

Також звертаємо увагу: якщо розрахунки з нерезидентом проводять у іноземній валюті, такі операції відображають в обліку з дотриманням вимог П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Вартість послуг в іноземній валюті перераховують у гривні за курсом НБУ на початок дня дати здійснення операції (п. 5 П(С)БО 21). У разі перерахування авансу в іноземній валюті в рахунок оплати послуг їх вартість визначають за курсом НБУ на початок дня дати сплати авансу (п. 6 П(С)БО 21).ПДВ
Під час оподаткування ПДВ нерезидентських послуг важливе значення має місце постачання послуг, визначене статтею 186 ПК.
Згідно з підпунктом «б» пункту 186.3 ПК місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.
ВРІЗ
Отже, отримані від нерезидента рекламні послуги підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%.
Особливості оподаткування послуг, що їх постачають нерезиденти, місце постачання яких розташоване на митній території України, передбачені у статті 208 ПК.

У цьому випадку відповідальним за нарахування ПДВ є отримувач таких послуг. Саме він має скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

За базу оподаткування беруть договірну (контрактну) вартість таких послуг, з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Тобто ПДВ за ставкою 20% «накручують» зверху на договірну ціну послуги. Визначену вартість перераховують у національну валюту за валютним (обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань (п. 190.2 ПК).

Особливості заповнення податкової накладної на послуги від нерезидента передбачені у пунктах 9 та 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014 № 1129 із змінами внесеними наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 13).

У верхній лівій частині такої податкової накладної роблять відповідну позначку «×» та зазначають тип причини 14 — «Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента».

Враховуючи, що місце постачання послуг від нерезидента розташоване на митній території України та призначені вони для використання у господарській діяльності, у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» такої накладної відображають умовний ІПН «500000000000».

Крім того, у рядку «Особа (платник податку) — продавець» зазначають найменування (П. І. Б.) нерезидента, а в рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» — країну, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

Складена у такий спосіб та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є підставою для віднесення суми ПДВ до податкового кредиту.

До того ж звертаємо увагу, що податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за нерезидентськими послугами отримувач послуг відображає у рядках 7 та 12.4 декларації з ПДВ в одному звітному періоді.

Податкові наслідки для нерезидента


Особливості оподаткування для нерезидентів встановлює пункт 141.4 ПК.

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок (пп. 141.4.6 ПК).

Враховуючи, що податок сплачується за рахунок резидента, положення чинних міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюють виплати, у нашому випадку не застосовують.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку резидента отриманої від нерезидента послуги

Підприємство-резидент (платник ПДВ) придбало у підприємства-нерезидента рекламний відеоролик для використання у господарській діяльності з метою передпродажної підготовки товарів та реклами на телебаченні на території України. Контрактна вартість послуг — 2000 євро. Оплату здійснено після підписання акта наданих послуг. Цього самого дня перераховано до бюджету податок на доходи нерезидентів.

Курс НБУ (умовно):

- на дату отримання послуги — 26,00 грн. за 1 EUR;

- на дату оплати — 26,50 грн. за 1 EUR.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Д-т

К-т

1

Отримано рекламний відеоролик від нерезидента

93

632

52 000 UAH

2000 EUR

2

Нараховано податковий кредити та податкові зобов’язання

641/пдв

643

643

644

641/пдв

644

10 400

10 400

10 400

3

Перераховано кошти нерезиденту

632

312

53 000 UAH

2000 EUR

4

Відображено від’ємну курсову різницю (2000 × (26,00 – 26,50)

945

632

1000

5

Перераховано до бюджету податок на доходи нерезидента за рахунок резидента (2000 × 20% × 26,50)

641/нерез

311

10 600

6

Списано на фінансовий результат:

- витрати на збут

- від’ємну курсову різницю

- податок на доходи нерезидента

791

791

791

93

945

641/нерез

52 000

1000

10 600

У разі використання іноземної валюти у розрахунках за надані нерезидентом послуги виникають курсові різниці, які відображають у складі інших операційних доходів або витрат.

ВРІЗ

Важливо

Місцем постачання рекламних послуг вважають місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл