Головбух

Вето НБУ на інвалютні дивіденди: шукаємо вихід

  • 10 листопада 2015
  • 62

Засновником акціонерного товариства є нерезидент. У протоколі зазначено, що виплату дивідендів за 2014 рік здійснюють у валюті за курсом НБУ на дату проведення загальних зборів акціонерів. Чи передбачена відповідальність за невиплату дивідендів у строк?

Для всіх учасників господарських товариств (до яких належать і акціонерні товариства) діють загальні правила розподілу дивідендів.

Спочатку на загальних зборах засновників приймають рішення про виплату дивідендів. Розмір виплат залежить від частки засновників у статутному капіталі.
Прийняте рішення фіксують у відповідному протоколі.
На підставі протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування та виплату дивідендів.
Наказ подають до бухгалтерії, яка має нарахувати дивіденди, виплатити їх засновникам та відобразити ці операції в обліку.
Порядок виплати дивідендів акціонерам встановлює стаття 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (далі — Закон № 514).


Строки виплати дивідендівВиплату дивідендів за простими акціями здійснюють із чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

За привілейованими акціями дивіденди виплачують із чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

Варто пам’ятати, що акціонерне товариство має виплачувати дивіденди винятково грошовими коштами.

Відповідальність за порушення строку виплати дивідендів

Відповідальність за порушення порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів встановлює стаття 163-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП). Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб акціонерного товариства від 300 до 500 нмдг (від 5100 до 8500 грн), а при повторному порушенні протягом року — від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17 000 грн).

Отже, за несвоєчасну виплату дивідендів посадових осіб акціонерного товариства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зауважимо, чинне законодавство не передбачає пом’якшень у непередбачуваних ситуаціях, таких як заборона НБУ на перерахування дивідендів в іноземній валюті іноземному інвестору за кордон. Нині зазначене обмеження передбачає підпункт 20 пункту 6 постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 03.09.2015 № 581 (далі — Постанова № 581). Попри те що дія Постанови № 581 обмежена у часі (з 04.09.2015 по 04.12.2015), найімовірніше, НБУ продовжить заборону на виведення з України валюти для виплати дивідендів інвесторам, прийнявши чергову постанову. Адже таке обмеження вводять не вперше. У поточному році (до прийняття Постанови № 581) його встановлювали постанови Правління НБУ від 22.09.2014 № 591, від 01.12.2014 № 758, від 03.03.2015 № 160, від 03.06.2015 № 354.

Тож варто проаналізувати інші варіанти виходу із ситуації, що склалася.

Зазвичай засновникам-резидентам дивіденди виплачують або готівкою з каси підприємства, або шляхом перерахування на їхні банківські рахунки. З’ясуємо, чи прийнятні ці варіанти для розрахунку з нерезидентом?

Виплата дивідендів готівкою

Для отримання готівкових дивідендів нерезиденту доведеться здійснити вояж до України.

Причому в іноземній валюті він їх не отримає. І причина тут уже не в обмеженнях, установлених Постановою № 581.

На території України діють правила використання готівкової іноземної валюти, затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 № 200. Ці правила дають змогу резидентам ― юридичним особам використовувати готівкову іноземну валюту зі своїх поточних рахунків для забезпечення витрат на:

  • відрядження працівників за кордон;
  • експлуатацію та обслуговування за кордоном власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів;
  • оплату праці, виплати премій та призів іноземним працівникам — нерезидентам, що працюють в Україні за контрактом.

Зазначені правила не дають змоги виплачувати дивіденди готівкою в іноземній валюті.

Нерезиденту залишається сподіватися на отримання дивідендів готівкою з каси підприємства у гривнях. Але й тут не все так просто. Адже виплата дивідендів готівкою протягом одного дня підприємству (підприємцю) обмежується розміром 10 000 грн., а фізичній особі розміром 150 000 грн. Такі граничні суми розрахунків готівкою затверджені у постанові Правління НБУ від 06.06.2013 № 210, а відповідні роз’яснення надано у листі НБУ від 01.08.2014 № 11-117/41539.

ВРІЗ 1

Тож, якщо розмір дивідендів не перевищує 10 000 грн., засновник-нерезидент, який є юридичною особою, зможе отримати цю суму протягом одного дня.

Зауважимо, що в разі здійснення розрахунків готівкою понад встановлену граничну суму посадові особи акціонерного товариства притягуються до адмінвідповідальності згідно зі статтею 163-15 КпАП.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перевищення граничних сум розрахунків готівкою тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.), а в разі повторного порушення протягом року — від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17 000 грн.).

Припустимо, що нерезидент отримав дивіденди у гривнях готівкою в касі підприємства. Що йому робити далі з нею? Зрозуміло, що він захоче обміняти гривні на іноземну валюту. У такому разі нагадаємо ще про одне обмеження, введене НБУ на продаж іноземної валюти. Протягом дня банк може продати одному клієнтові іноземну валюту у сумі, що не перевищує 3000 грн. в еквіваленті.

Відкриття рахунку нерезиденту в Україні

Безготівкові розрахунки на території України теж перебувають під пильним контролем НБУ. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах передбачено в Інструкції, затвердженій постановою Правління НБУ 12.11.2003 № 492 (далі — Інструкція № 492).

Інструкція № 492 регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам.

Тобто нерезидент — юридична особа, що є засновником акціонерного товариства, на території України може відкрити поточні або вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземних валютах за умови, що цей нерезидент є або іноземним представництвом, або нерезидентом-інвестором.

ВРІЗ 2

Нерезиденти-інвестори — це суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, зокрема юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн. Нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відкриваються інвестиційні рахунки для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Порядок відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору і використання коштів за цим рахунком регулює глава 16 Інструкції № 492. Спочатку через інвестиційний рахунок проводиться операція із здійснення інвестицій в Україну, а вже потім можна очікувати надходження у вигляді доходів від здійснення інвестицій.

Якби нерезидент вносив свою частку у статутному капіталі шляхом перерахування коштів на інвестиційний рахунок, тоді акціонерне товариство перерахувало б дивіденди на цей інвестиційний рахунок.

Позаяк у цьому випадку інвестицію вносили в інший спосіб, ніж через відкритий в українському банку інвестиційний рахунок, відкрити його зараз вже не можна. Як було зазначено, цей рахунок не відкривається лише для отримання доходу у вигляді дивідендів без внесення відповідної інвестиції.

РЕЗЮМУЄМО

Як бачимо, розглянуті варіанти не є альтернативним виходом із ситуації, що склалася. Навряд чи засновник погодиться на такі умови отримання дивідендів. А тому повернемося знову до заборони НБУ.

Офіційне обмеження НБУ є об’єктивною причиною для несвоєчасного перерахування дивідендів в іноземній валюті засновнику-нерезиденту за кордон. Оскільки рішення про виплату дивідендів прийнято на загальних зборах засновників та зафіксовано у протоколі зборів, на нашу думку, у цьому випадку слід внести зміни в рішення загальних зборів і в протокол та зазначити в них, що дивіденди будуть виплачені одразу після зняття заборони НБУ. Це буде вагомим аргументом для відстоювання своєї позиції перед перевіряльниками. Сподіваємося, у такому разі її не доведеться відстоювати у суді.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Протягом одного дня засновник-нерезидент, який є юридичною особою, зможе отримати дивіденди готівкою у сумі, що не перевищує 10 000 грн.

ВРІЗ 2

Важливо

Нерезидент — юридична особа може відкрити на території України поточні чи вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземних валютах за умови, що він є або іноземним представництвом, або нерезидентом-інвестором

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл