text
Головбух

Інвентаризація запасів: чисто — голки не підточиш

  • 6 листопада 2015
  • 43

Для того щоб виявити розбіжності між обліковими даними та фактичною наявністю запасів на підприємстві, проводять їх інвентаризацію. Тож коротко нагадаємо, як провести інвентаризацію запасів та узагальнити її результати

Насамперед, зазначимо, що для цілей бухгалтерського обліку запаси, зокрема, включають:

  • сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
  • готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначену для продажу;
  • товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
  • малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року (п. 6 П(С)БО 9 «Запаси»).

Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі ― Положення № 879), головними завданнями інвентаризації запасів є:

  • виявлення їх фактичної наявності;
  • установлення лишку або нестачі запасів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
  • виявлення запасів, які частково втратили свою первісну якість, а також запасів, що не використовуються;
  • виявлення активів, які не відповідають критеріям визнання.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Порядок проведення

До початку інвентаризації представники інвентаризаційної комісії ознайомлюють матеріально відповідальних осіб із наказом керівника про інвентаризацію та беруть розписку про те, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові й прибуткові документи на ТМЦ здано до бухгалтерії, всі ТМЦ, які надійшли, оприбутковано, а ті, що вибули, списано у видаток (п. 6 розд. ІІ Положення № 879).

Вріз 1

Запаси під час інвентаризації переважують, обміряють, підраховують у порядку розміщення цінностей у приміщенні (п. 7 розд. ІІ Положення № 879). На запаси, які перебувають у дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності і на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), інвентаризаційні описи складають окремо.

Якщо товари зберігають у непошкодженій упаковці постачальника, кількість цінностей товарів може визначатися на підставі документів з обов’язковою перевіркою в натурі частини вказаних цінностей. На прибуткових та видаткових документах на запаси, що прийняті або відпущені під час інвентаризації, матеріально відповідальна особа у присутності членів інвентаризаційної комісії робить відповідні позначки. Відомості про них заносять до окремого

Вріз 2

На малоцінні та швидкозношувані предмети, видані в індивідуальне користування працівників, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб.

У разі зберігання ТМЦ у різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризацію проводять послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опечатують пломбіратором (п. 8 розд. ІІ Положення № 879).

Оформлення результатів

Результати інвентаризації оформлюють в інвентаризаційних описах або ярликах.

Форму інвентаризаційного опису (ф. № М-21) затверджено наказом Мінстату від 21.06.1996 № 193. Інвентаризаційний опис за формою № М-21 складають під час зняття натуральних залишків запасів за кожним окремим складом, дільницею, об’єктом, які перебувають у матеріально відповідальних осіб. В описі зазначають найменування матеріалів, їхні номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності.

У кінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та матеріально відповідальні особи. Приклад заповнення інвентаризаційного опису за формою № М-21 див. на с. __.

Крім форми № М-21, для оформлення результатів інвентаризації підприємство може використовувати форму № инв-3, затверджену постановою Держкомстату СРСР від 28.12.1989 № 241 (далі — Постанова № 241).

У цій формі текст розписок включено до інвентаризаційного опису, тому їх не потрібно брати окремо.

Зазначимо, що на сьогодні форма № инв-3 є чинною. Це підтверджує і Держкомстат у листі від 15.07.2010 № 14/2-18/72, де роз’яснено, що підприємство може використовувати для оформлення результатів інвентаризації форму № инв-3, оскільки вона не суперечить опису форми № М-21.

Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (ф. № инв-5, затверджена Постановою № 241), застосовується для відображення даних про перерахунок запасів, що перебувають на комісії, переробці, відповідальному зберіганні тощо. Його першу частину (яка стосується прийнятих на зберігання запасів) заповнюють на підприємстві, а другу — лише після фактичної перевірки наявності переданих запасів іншим особам за договорами.

Вріз 3

У випадках, коли за умовами організації виробництва інвентаризаційна комісія не має можливості одразу зробити підрахунок матеріальних цінностей і записати їх до інвентаризаційного опису, для обліку фактичної наявності сировини, готової продукції, товарів та інших матеріальних цінностей на складах у період проведення інвентаризації застосовують інвентаризаційний ярлик (ф. № инв-2, затверджена Постановою № 241). Приклад заповнення інвентаризаційного ярлика див. на с. __.

Ярлики складають в одному примірнику та зберігають разом із перерахованими запасами.

Після закінчення інвентаризації запасів матеріально відповідальна особа має підписати розписку, наведену в інвентаризаційних описах, про те, що всі запаси, які відображено в інвентаризаційному описі, перевірено комісією в натурі в присутності матеріально відповідальної особи і внесено в опис, у зв’язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії немає.

Відображення відхилень фактичних даних від облікових

Якщо за результатами інвентаризації виявлено відхилення фактичних даних про запаси від облікових, то перелік таких запасів заносять до порівняльної відомості результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № инв-19, затверджена Постановою № 241). Порівняльну відомість складає бухгалтер підприємства в одному примірнику, зберігають її в бухгалтерії три роки. На підставі цього документа виявлені розбіжності відображають у бухгалтерському обліку.

Приклад

оформлення результатів інвентаризації запасів
в інвентаризаційному описі за формою № М-21

ТОВ «Вікінг»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 11111111

Код за УКУД ______

Типова форма № М-21

Затверджена

наказом Мінстату України

від 21.06.1996 № 193

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № 19 НА 19.11.2015

товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складі будівельних матеріалів            

                                                                                          склад, комора

на відповідальному зберіганні комірник Іванко А. А., комірник Петренко Б. Б.

                                                                            посада, прізвище, ім’я, по батькові

інвентаризація проведена на підставі наказу (розпорядження) від «16» листопада 2015 р. № 45

№ з/п

Номенклатурний №

Найменування
матеріалів

Розмір (тип)

Сорт або марка

Одиниця виміру

Фактична наявність

Ціна

Примітка

1

012256

Цегла силікатна

М 200

шт.

1500

1,35

Прийнято від ПАТ завод «Цегла Трипілля», накладна № 235 від 20.05.2015

12

05263

Цемент

М 500

т

0,25

1000,00

Прийнято від ТОВ «Будмат», накладна № 128 від 11.02.2015

Всього за описом порядкових номерів дванадцять      з № 1 по № 12

                                                                           прописом

Голова комісії  головний інженер                         Бутко З. З.                   Бутко   

                                       посада,                                          прізвище, ім’я, по батькові,          підпис

Члени комісії:                  механік                            Коваль О. О.                   Коваль

                                            посада,                                   прізвище, ім’я, по батькові,                 підпис

                                       бухгалтер                           Кравченко Д. Д.           Кравченко  

                                           посада,                                             прізвище, ім’я, по батькові,                                підпис

Усі цінності, перелічені в інвентарному описі, комісією перевірені і в моїй присутності прийняті на відповідальне зберігання.

Підпис матеріально відповідальної особи   Iванко      Петренко

 «19» листопада 2015 р.

Приклад

оформлення результатів інвентаризації запасів
в інвентаризаційному ярлику за формою № инв-2

Форма № инв-2

Утверждена

постановлением Госкомстата СССР

от 28.12.1989 № 241

ТОВ «Барвінок»

(предприятие, организация)

Код по ОКУД

Инвентаризационный ярлык

Номер документа

Дата составления

Цех (склад)

8

19.11.2015

Склад № 1

Номер склада

Отделение

Код (номенклатурный номер)

1

-

012256

Номер стеллажа

Номер полки

Номер ячейки

3

1

-

Наименование материальных ценностей

Номер чертежа

Цегла силікатна

-

Марка

Сорт

Профиль

Размер

М 200

-

-

-

Единица измерения

Количество, оказавшееся в наличии

наименование

код

цифрами

прописью

шт.

-

2600

Дві тисячі шістсот

Член комиссии

бухгалтер

(должность)

Кравченко

(подпись)

Д. Д. Кравченко

(и., о., фамилия)

Ответственный за хранение комірник Петренко Б. Б.

Оборотная сторона формы № инв-2

Движение материальных ценностей с момента снятия остатка в натуре до окончания инвентаризации (записи производятся членом инвентаризационной комиссии)

№ п/п

Дата

Номер документа

Приход

Расход

Остаток

Подпись члена комиссии

1

2

3

4

5

6

7

1

10.11.2015

-

-

-

2500

Кравченко 10.11.2015

2

11.11.2015

148

-

600

1900

Кравченко 11.11.2015

3

12.11.2015

160

-

400

1500

Кравченко 12.11.2015

Движение материальных ценностей с момента снятия остатка в натуре и выведенный остаток после порядковой записи № 3 сверены и соответствуют карточным.

Фактический остаток на «19» листопада 2015 г.

в количестве одної тисячі п’ятсот штук на ответственное

                                                              (прописью)  

хранение прийняв Б. Б. Петренко   Петренко

                                                                                                         (подпись)

Вріз 1

Важливо

Перед проведенням інвентаризації

у матеріально відповідальної особи беруть розписку

Вріз 2

Врахуйте

Дані про прийняті та відпущені ТМЦ

під час інвентаризації вносять до окремого опису

Вріз 3

Важливо

Результати інвентаризації ТМЦ

оформлюють за формою № М-21 або № инв­3

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл