Головбух

Готуємо автомобіль до зими

 • 3 листопада 2015
 • 18

Наближається зима, тож для водіїв — саме час подбати про перехід із літніх шин на зимові. Та й акумулятор із мастилом також краще замінити. Далі розглянемо облікові особливості підготовки автомобіля до експлуатації взимку

Розпочнемо із заміни шин на автомобілі. Перш ніж установити зимові шини, їх, звісно, спочатку потрібно придбати. Тому з’ясуємо, на якому рахунку обліковувати придбані зимові шини.

Оприбуткування шин

Для обліку шин використовують субрахунок 207 «Запасні частини». Це чітко визначено в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Проте якщо шини вже були встановлені на автомобілі, а їх вартість включена до первісної вартості автомобіля, то вони обліковуються у складі основних засобів, а саме на субрахунку 105 «Транспортні засоби».

На кожну придбану шину заводять Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (далі — картка обліку). Її форма наведена у додатку 5 до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 488 (далі — Норми № 488).

Під час придбання шини у картці обліку зазначають:

 • найменування підприємства, його місцезнаходження
 • технічні характеристики і дату виготовлення шини (її замарковано на боковині шини числом з чотирьох цифр: перші дві — познака порядкового номера поточного тижня року виготовлення; останні дві — познака двох останніх цифр року виготовлення шини);
 • марку і модель автомобіля, на якому шина використовується.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Заміна шин

Для цілей бухгалтерського обліку важливо з’ясувати, чи вважати заміну літніх шин на зимові поліпшенням, поточним ремонтом (технічним обслуговуванням) основного засобу. Підказку можна знайти у пункті 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.1998 № 102 (далі — Положення № 102). У ньому сказано, що операції щодо заміни на транспортних засобах шин і акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів їх поліпшення.

ВРІЗ 1

Отже, заміна літніх шин на зимові вважатиметься технічним обслуговуванням автомобіля, позаяк таку заміну здійснюють для підтримання автомобіля в робочому стані без приросту первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод. Відповідно, вартість шин включатиметься до складу витрат на підставі пункту 15 П(С)БО 7 «Основні засоби». Залежно від напряму використання автомобіля такі витрати потрібно відобразити на рахунку 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» або субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Списання шин

Списують вартість зимових шин на один із витратних рахунків під час установлення шин на автомобіль. І хоча вони зникнуть з балансу підприємства, проте підприємство продовжуватиме вести їх кількісний облік. У Таблиці даних обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини Картки обліку заповнюють графи 2, 3, 7 та 10. Далі під час експлуатації водій має фіксувати місячний пробіг у графі 5 та загальний пробіг з початку експлуатації у графі 6.

Зверніть увагу! Під час літньо-зимового «перевзування» знятий літній комплект шин в обліку не поновлюють. Підприємство продовжує вести кількісний облік літніх шин.

Зазначимо, що вартість шин можна списувати і пропорційно пробігу. Можливість застосування такого методу випливає із пункту 8 П(С)БО 16 «Витрати».

Застосовуючи такий метод, використовують норму середнього ресурсу шин із Норм № 488. Розглянемо приклад.

Приклад 1. Відображення в обліку операцій із заміни літніх шин на зимові та списання їх вартості пропорційно пробігу за сезон.

Норма середнього ресурсу (наробіток) шин для автомобіля, який використовують у збутових цілях, становить 65 000 км. Пробіг літніх шин за сезон становить 24 500 км; пробіг зимових шин за сезон — 17 500 км. Вартість літніх шин — 960 грн. (у т. ч. ПДВ ― 160 грн.); вартість зимових шин — 1200 грн. (у т. ч. ПДВ ― 200 грн.).

На витрати відповідного звітного періоду пропорційно пробігу за сезон списують вартість:

 • літніх шин — 302 грн. (800 грн. ÷ 65 000 км × 24 500 км)
 • зимових шин — 269 грн. (1000 грн. ÷ 65 000 км × 17 500 км).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

Літній сезон

1.1

Оприбутковано літні шини

207/склад

631

800

1.2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

160

1.3

Встановлено на автомобіль літні шини

207/експл

207/склад

800

1.4

Списано на витрати вартість літніх шин пропорційно пробігу за сезон

93

207/експл

302

1.5

Оплачено вартість літніх шин

631

311

960

Зимовий сезон

2.1

Оприбутковано зимові шини

207/склад

631

1000

2.2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

200

2.3

Встановлено на автомобіль зимові шини

207/експл.

207/склад

1000

2.4

Списано на витрати вартість зимових шин пропорційно пробігу за сезон

93

207/експл.

269

2.5

Оплачено вартість зимових шин

631

311

1200

Проте такий варіант списання вартості шин доволі трудомісткий і мало зустрічається на практиці. Тому радимо списувати вартість шин одразу при введенні їх в експлуатацію.

Оскільки в бухгалтерському обліку вартість зимового комплекту шин відносять до витрат, то вона впливатиме й на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат. При цьому різниць згідно із розділом ІІІ Податкового кодексу України (ПК) не виникатиме.

Заміна акумуляторів

Одразу зауважимо, що акумулятори не підлягають сезонній заміні. Їх змінюють за досягнення норми середнього ресурсу. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджено наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 489.

бухоблік акумуляторів

Бухгалтерський облік акумуляторів від моменту придбання до моменту списання (включаючи період, коли вони перебувають в експлуатації) також ведуть на субрахунку 207 «Запасні частини». Для обліку акумуляторів на зберіганні та в обороті доцільно відкрити окремі рахунки четвертого порядку, наприклад «Акумулятори на зберіганні», «Акумулятори в обігу» тощо. Як і у випадку із шинами, вартість акумуляторів списують у момент встановлення на автомобіль.

Аналітичний облік акумуляторів ведуть у Картці обліку наробітку та відстежування обігу АБ. Форма такої картки наведена у додатку 12 до Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 02.07.2008 № 795 (далі ― Правила № 795).

ВРІЗ 2

Для встановлення на автомобіль акумулятор відпускають лише в обмін на знятий та за наявності акта, що підтверджує непридатність до подальшої експлуатації знятого акумулятора.

При поверненні на склад акумулятор, який надалі може бути реалізований або використаний для експлуатації автомобіля, оприбутковують за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого його використання (пп. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2).

Заміна мастила

Статтею 36 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII встановлено, що власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують, зобов’язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення робіт з їх технічного обслуговування і ремонту згідно з нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних засобів.

Підготовка транспортного засобу до використання в зимових умовах належить до сезонного технічного обслуговування і є обов’язком підприємства. Примірний перелік операцій із сезонного технічного обслуговування наведено у додатку В до Положення № 102, де зазначено також роботи із заміни моторної оливи (мастила).

У бухгалтерському обліку витрати підприємства на заміну мастила включають до складу витрат і відображають на рахунку обліку витрат з огляду на використання автомобіля. Наведемо приклад.

Приклад 2. Відображення в обліку операцій із заміни мастила на легковому автомобілі на СТО.

Підприємство оплатило СТО проведену заміну мастила на легковому автомобілі керівника. Вартість робіт та мастила становить 600 грн. (у т. ч. ПДВ — 100 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Проведено роботи із заміни мастила

92

631

500

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

100

3

Оплачено роботи СТО із заміни мастила

631

311

500

Списання та утилізація шин і акумуляторів

списання шин

За досягнення фактичного пробігу, що відповідає установленим (скоригованим) нормам, автомобільну пневматичну шину списують (п. 7.1 Норм № 488).

Проте, якщо автомобільні шини зносилися раніше, ніж використано їх ресурс, їх можна списати на підставі акта про списання автомобільних шин. Якщо дотримано пробіг (наробіток) чи перепробіг відповідно до норми (тимчасової норми) середнього ресурсу шини або шина природно зношена до граничної висоти рисунка протектора, за якої можливе її економічно доцільне відновлення допустимими методами, — оформлена картка є актом списання:

 • зношеної шини;
 • шини, що не пройшла нормативного пробігу;
 • шини через виробничі дефекти.

Після списання зношених шин підприємство може їх продати як вторинну сировину. При цьому зношені шини оприбутковують за ціною можливої реалізації, відображаючи проведенням: дебет субрахунку 209 «Інші матеріали» з кредитом субрахунку 719 «Інші операційні доходи».

ВРІЗ 3

Для уникнення порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища доцільно передати списані шини спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на такий вид діяльності. До того ж рекомендуємо укласти договір з таким підприємством про утилізацію шин та оформити їх передачу актом приймання-передачі. За таких умов збільшуються витрати підприємства на послуги з утилізації.

списання акумуляторів

Списані акумулятори також підлягають утилізації. Процедуру утилізації визначено розділом ІХ Правил № 795. Для цього керівник підприємства (організації) розпорядчим документом призначає відповідального за утилізацію акумуляторів, який веде журнал обліку і обігу відпрацьованих акумуляторів (за формою додатка 14 до Правил № 795).

Передачу на утилізацію має бути проведено не пізніше трьох місяців після списання. Для наочності наведемо приклад.

Приклад 3. Відображення в обліку операцій із заміни і списання акумулятора.

Підприємство встановлює на зиму новий акумулятор на автомобіль керівника. Вартість нового акумулятора становить 1200 грн. (у т. ч. ПДВ — 200 грн.). Водночас старий акумулятор передано на утилізацію, вартість якої становить 84 грн. (у т. ч. ПДВ — 14 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Придбано акумулятор

207/склад

631

1000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

200

3

Встановлено акумулятор на автомобіль

92

207/склад

1000

4

Передано акумулятор на утилізацію

92

631

70

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

14

6

Оплачено послуги з утилізації акумулятора

631

311

84

списання мастил

Утилізація відпрацьованих мастил здійснюється згідно з Порядком збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затвердженим постановою КМУ від 17.12.2012 № 1221 (далі — Порядок № 1221).

Порядком № 1221 передбачено, що суб’єкт господарювання, внаслідок діяльності якого утворилися відпрацьовані мастила:

 • відображає у документах первинного обліку дані щодо придбання мастил, а також дані щодо подальшого поводження з відпрацьованими мастилами;
 • забезпечує роздільне збирання відпрацьованих мастил.

Для всіх суб’єктів господарювання — споживачів мастил (олив) норма збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив) встановлюється у розмірі 40% загального обсягу мастил (олив), які вони використовують.

Приймання відпрацьованих мастил (олив) від суб’єктів господарювання здійснюється партіями відповідно до визначених законодавством вимог та оформлюється актом приймання згідно з додатком 3 до Порядку № 1221. Його складають у двох примірниках. Один примірник акта надають суб’єкту господарювання, що здає зазначені відходи, а другий залишається у суб’єкта господарювання, що їх приймає.

Також звертаємо увагу, що згідно зі статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог щодо поводження з відходами до посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності застосовують штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 грн. до 1700 грн.).

ВРІЗ 1

Важливо

Сезонна заміна шин вважається технічним обслуговуванням автомобіля

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Вартість встановленого акумулятора списується на витрати звітного періоду

ВРІЗ 3

Зверніть увагу

Якщо планують продаж раніше списаних з балансу шин, то підприємство має поновити їх в обліку, нарахувавши дохід

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл