Головбух

Зміни до Порядку обліку платників та ПДВ-реєстрації

 • 20 жовтня 2015
 • 37

Наразі головний фінрегулятор країни змінив Порядок обліку платників податків та зборів, а також Положення про реєстрацію платників ПДВ.Зміни спрямовані на вдосконалення процедур обліку та реєстрації договорів про спільну діяльність і управління майном

Цього разу змін зазнали одразу два нормативно-правові акти Мінфіну, а саме:

 • Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі — Порядок обліку платників);
 • Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 (далі — Положення про реєстрацію платників ПДВ).

Зміни, унесені наказом Мінфіну від 31.08.2015 № 747 (далі — Наказ № 747; див. с.), який набрав чинності 16.10.2015, спрямовані на удосконалення процедур обліку і реєстрації договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, а також окремих положень нормативно-правових актів.

Наказ № 747 установлює, що уповноважені особи за договорами про спільну діяльність та управителі майна за договорами управління майном, які на дату набрання чинності цим наказом не зареєстровані платниками ПДВ, втратили ознаки платників податків за такими договорами:

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

 • з 01.01.2015, якщо вони не були зареєстровані як платники ПДВ або анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами здійснено раніше 01.01.2015;
 • з дати анулювання їх реєстрації як платників ПДВ за такими договорами, якщо таке анулювання здійснене після 01.01.2015.

Зняття цих договорів з обліку здійснюється за самостійним рішенням контролюючих органів (без подання заяви).

Особливості взяття на облік окремих платників

У Порядку обліку платників уточнено визначення понять «уповноважена особа» та «управитель майна». Ними вважаються особи в розумінні підпункту 14.1.139 Податкового кодексу України (ПК) для цілей оподаткування ПДВ.

З урахуванням вимог підпункту 14.1.139 та пункту 180.1 ПК уповноваженою вважається особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

Управителем майна є особа, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Господарські відносини між учасниками спільної діяльності, між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

облік окремих договорів (угод)

Договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, перебувають на обліку в контролюючих органах. Також обліковуються угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування ПДВ діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII ПК.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не обліковуються договори управління майном, за якими здійснюється управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Підставою для взяття на облік договорів управління майном, про спільну діяльність та угоди про розподіл продукції є:

 • заява за формою № 1-ОПП;
 • копія зареєстрованого договору (угоди);
 • інші документи, перелічені у пунктах 4.5-4.7 Порядку обліку платників.

Нововведенням для договорів управління майном, про спільну діяльність є те, що для взяття їх на облік відповідні документи подають одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ.

Отже, підставою для взяття на облік зазначених договорів є також прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ.

Якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційної заяви платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, повертає контролюючий орган уповноваженій особі або управителю майна.

ВРІЗ 1

Правила реєстрації інвестора (оператора) та угоди про розподіл продукції як платника податків не змінилися. Інвестор (оператор) зобов’язаний протягом 10 календарних днів після реєстрації угоди або після набрання нею чинності подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) такі документи: заяву за формою № 1-ОПП, копії зареєстрованої угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію.

Подання рішення про реєстрацію платником ПДВ для угоди про розподіл продукції було передбачено попередньою редакцією Порядку обліку платників, затвердженою наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1127. Якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, а й інвесторів як платників ПДВ за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надають контролюючі органи за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою про розподіл продукції.

облік іноземних організацій

У разі отримання іноземною компанією або організацією чи дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об’єкта подає до контролюючого органу для взяття на облік заяву за формою № 1-ОПП. Тепер у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначають дані про представника. До того ж повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві, мають бути підтверджені копіями документів (з пред’явленням оригіналів).

Замість оригіналів правовстановлювальних документів, якими підтверджують право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України, подають їх нотаріально засвідчену копію.

Перелік решти документів, передбачених у пункті 4.4 Порядку обліку платників, залишено без змін.

ВРІЗ 2

Крім того, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносять відомості про дипломатичні місії, у разі якщо:

 • дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати ПДФО;
 • за заявою дипломатичної місії контролюючий орган приймає рішення про відшкодування з бюджету ПДВ.

Такі відомості вносять з метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування ПДФО і ПДВ.

З урахуванням останніх змін, внесених до пункту 2.4 Порядку обліку платників, реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючими органами дипломатичним місіям у разі взяття їх на облік як платників ЄСВ.

 

Облік платників за основним місцем обліку — того самого дня

Також звертаємо увагу, що взяття на облік платника податків за основним місцем обліку контролюючий орган проводиться у той же день (а не пізніше наступного робочого дня, як було передбачено раніше), коли отримано від державного реєстратора відомості з реєстраційної картки чи заяву від платника податків (п. 3.7 Порядку обліку платників).

Зазначена вимога стосується і взяття на облік фізособи-підприємця. Згідно з пунктом 6.4 Порядку обліку платників взяття на облік фізособи-підприємця проводиться у день отримання від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації фізособи-підприємця та відомостей з реєстраційної картки про проведення держреєстрації фізособи-підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі за формою № 7-ОПП.

Узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП.

Облік платників за неосновним місцем обліку

У разі взяття на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за основним місцем обліку при зверненні платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку. Таке нововведення передбачено у пункті 7.4 Порядку обліку платників.

Зміни щодо осіб, відповідальних за ведення обліку

Зазвичай у разі виникнення змін у облікових даних платників податків — юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів ці платники зобов’язані у 10-денний строк подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» із відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку.

ВРІЗ 3

Тепер відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюють контролюючі органи у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін). Причому такі зміни оновлюються за умови, що реєстраційна заява платника ПДВ була подана з урахуванням вимог пункту 183.9 ПК у разі добровільної або обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ, а також у разі переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку або переходу на сплату інших податків та зборів. Ще однією умовою є, звісно, задоволення реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючим органом. Лише у такому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.

Заходи щодо ліквідації платника податків

У зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені розділом ХІ Порядку обліку платників.

У Заяві про ліквідацію або реорганізацію платника податків (форма № 8-ОПП), окрім посади, підпису, прізвища, ім’я, по батькові особи, призначеної відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, додатково зазначатимуть реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта.

юридичні особи

Згідно з доповненням, внесеним до пункту 11.5 Порядку обліку платників, координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у т. ч. формування та видачу довідок (повідомлень), проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відповідних відомостей та документів. Такими відомостями та документами можуть бути в певних випадках заява за формою № 8-ОПП, відомості державного реєстратора або з Єдиного державного реєстру, судові рішення.

ВРІЗ 4

Крім того, перелік обставин, за яких контролюючий орган може заперечити щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, доповнено ще однією — одинадцятою обставиною — «не завершені всі митні процедури». Тобто у разі незавершення митних процедур згідно з зовнішньоекономічними договорами юридична особа отримає відмову у знятті з обліку платників податків.

Цією обставиною також доповнено Повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (форма № 27-ОПП).

самозайняті особи

Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у порядку, визначеному у пункті 11.32 Порядку обліку платників.

За загальним правилом після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця.

Останні зміни встановлюють виняток із цих правил для тих підприємців, які проживають на тимчасово окупованій території або території проведення антитерористичної операції. Для цих платників після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності усі зазначені процедури та дії можуть проводити за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

окремі договори (угоди)

Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімають із обліку у контролюючих органах у разі:

 • припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені;
 • визнання недійсними у судовому порядку;
 • анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

Зміни в реєстрації платників ПДВ

Ще з початку року були внесені зміни до пунктів 183.9, 184.10 Податкового кодексу України, згідно з якими скорочено з 5 до 3 робочих днів строк реєстрації платників ПДВ та повідомлення їх про анулювання такої реєстрації.

Відповідні зміни в Положення про реєстрацію платників ПДВ внесені лише зараз.

взяття на облік

За загальним порядком для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку. Тепер уточнено, що це не стосується договорів про спільну діяльність та договорів управління майном;

Як було зазначено, для взяття на облік у контролюючому органі договорів про спільну діяльність та управління майном одночасно з усіма встановленими документами подають і реєстраційну заяву платника ПДВ. Відповідні зміни внесені у Положення про реєстрацію платників ПДВ. Реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ подається особою, відповідальною за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном.

перереєстрація

Перереєстрація платника ПДВ проводиться у разі зміни даних про платника ПДВ, які стосуються:

 • податкового номера (згідно з попередньою редакцією перереєстрація проводилась також і разі зміни коду за ЄДРПОУ);
 • найменування (прізвища, імені, по батькові),
 • місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ,
 • якщо зміни не пов’язані із припиненням платника ПДВ.

анулювання реєстрації

За наявності підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган за місцем перебування на обліку платника податків приймає рішення про анулювання реєстрації особи — платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок такої особи та їх результатів, а також обов’язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати ПДВ.

Виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або за самостійним рішенням контролюючого органу.

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник ПДВ на загальних підставах у разі, якщо воно подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах, а також якщо підлягає реєстрації як платник ПДВ на загальних підставах.

Анулювання реєстрації сільгосппідприємства як платника ПДВ на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування проводить за наявності таких підстав:

 • щодо сільгосппідприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
 • загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються сільгосппідприємством, за останні 12 календарних місяців була меншою 1 млн. грн.;
 • сільгосппідприємство прийняло рішення про припинення та затвердило ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс за умови сплати суми податкових зобов’язань з ПДВ;
 • у разі переходу на єдиний податок, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;
 • у разі неподання декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців або подання їх з прочерками;
 • установчі документи визнані рішенням суду недійсними;
 • господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;
 • сільгосппідприємство ліквідується за рішенням суду;
 • в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність сільгосппідприємства за його місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Зміни у Витягу з реєстру платників ПДВ

Звертаємо увагу, що Витяг з реєстру платників ПДВ за формою № 2-ВР (далі — витяг) тепер видаватимуть за оновленою формою. Як і раніше, він формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру платників ПДВ, які є актуальними на дату формування витягу. Крім того, тепер у витягу будуть зазначені й реквізити рахунку (рахунків) у системі електронного адміністрування ПДВ. У витягу для сільгосппідприємств зазначатимуть реквізити електронного ПДВ-рахунку, призначеного для перерахування коштів на спеціальний рахунок цього сільгосппідприємства.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних ПДВ-рахунки:

 • основний — для проведення розрахунків з бюджетом;
 • додатковий — для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

Зазнали змін і правила отримання витягу.

У разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витягу з будь-яких причин, він зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Попередня редакція передбачала, що у разі неотримання витягу контролюючий орган мав надіслати за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ витяг поштовим відправленням з післяплатою за рахунок одержувача.

Тож тепер у разі неотримання витягу протягом двох робочих днів витяг зберігатиметься у контролюючому органі. Платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. До того ж особа, яка отримує витяг, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

ВРІЗ 1

Важливо

У разі неподання заяви платника ПДВ

документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, повертаються без розгляду

ВРІЗ 2

До відома

До дипломатичної місії відносять

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи, представництва міжнародних організацій в Україні

ВРІЗ 3

Зверніть увагу

Оновлення відомостей

про осіб, відповідальних за ведення обліку, може проводитися на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ без подання заяви за формою № 1-ОПП

ВРІЗ 4

Зверніть увагу

У разі незавершення митних процедур

юридична особа отримає відмову у знятті з обліку платників податків

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл