Головбух

«1С: Бухгалтерія 8»: принципи обліку МШП

 • 5 жовтня 2015
 • 1428

У тижневику «Головбух» ми висвітлили питання визначення підсистеми обліку у програмі «1С:Бухгалтерія 8» для пропонованого об’єкта і заповнення довідників,необхідних для обліку малоцінних активів.Які особливості відображення операцій з малоцінними активами

Джерела надходження ТМЦ на підприємство можуть бути різними. Наприклад — від постачальника чи від підзвітної особи. Підприємство також може отримати активи безкоштовно, у вигляді внеску до статутного капіталу або просто оприбуткувати виявлені надлишки.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

надходження малоцінних активів

Надходження ТМЦ від постачальника оформляється документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування»:

 • на закладці «Устаткування» оприбутковуються об’єкти на рахунок 1531;
 • на закладці «Товари» оприбутковуються об’єкти на рахунки 20, 221.

Якщо потрібно оприбуткувати об’єкти лише на рахунки 20, 221, це можливо зробити за допомогою документа «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Покупка, комісія» на закладці «Товари».

Крок 4. Створюємо документ «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування»

Доступ: Покупка Надходження товарів і послуг

На закладці «Устаткування» оприбутковуємо калькулятор та комп’ютерну клавіатуру, на закладці «Товари» — діркопробивач (див. Рис. 1). Завдяки налаштуванню регістра відомостей «Рахунки номенклатури» (див. першу частину статті*) колонка «Рахунок» табличної частини документа заповнюється автоматично при виборі картки ТМЦ з довідника «Номенклатура».

Рис. 1. Надходження товарів і послуг — Устаткування

Крок 5. Оформлюємо документом «Авансовий звіт» на закладці «Товари» надходження від підзвітної особи

Доступ: Каса — Авансовий звіт

Безкоштовне отримання активів, отримання у вигляді внеску до статутного фонду, оприбуткування надлишків тощо відображається документом «Оприбуткування товарів» з видом операції «Устаткування» чи «Товари, продукція» на відповідних закладках. Кореспондуючий рахунок користувач вказує сам на закладці «Рахунки» (див. Рис. 2).

Доступ: Склад — Оприбуткування товарів

Рис. 2. Надходження товарів і послуг — Товари

облік малоцінних активів на складах

Із малоцінними активами, які зберігаються на складах, допустимі всі операції, передбачені в підсистемі «Облік запасів»:

 • проведення інвентаризації. Для цього застосовується документ «Інвентаризація товарів на складі»;
 • переміщення між складами. Для цього застосовується документ «Переміщення товарів» з видом операції «Устаткування» чи «Товари, продукція» на відповідних закладках;
 • відпуск у виробництво. Для цього застосовується документ «Вимога — накладна» з видом операції «Устаткування» чи «Матеріали» на відповідних закладках;
 • продаж. Для цього застосовується документ «Реалізація товарів і послуг»» з видом операції «Устаткування» чи «Продаж, комісія» на відповідних закладках;
 • списання на витрати у випадку нестачі на складі або неможливості використання. Для цього застосовується документ «Списання товарів» з видом операції «Устаткування» чи «Товари, продукція» на відповідних закладках.

У нашому прикладі приймаємо рішення щодо подальшого обліку оприбуткованих активів.

Комп’ютерна клавіатура (очікуваний строк корисного використання/експлуатації понад рік, вартісна межа для МНМА, буде вестися пооб’єктний облік) належить до основних засобів. Для введення в експлуатацію та подальших операцій будуть застосовуватися документи підсистеми «Основні засоби».

Папір після передачі в експлуатацію списується на витрати без подальшого кількісного обліку документами підсистеми «Запаси».

Калькулятор (очікуваний строк корисного використання/експлуатації понад рік, вартісна межа для МНМА, буде вестися кількісний облік) належить до малоцінних активів.

Діркопробивач (очікуваний строк корисного використання/експлуатації менший за один рік, буде вестись кількісний облік) відноситься до малоцінних активів.

введення малоцінних активів в експлуатацію

Введення в експлуатацію будь-яких малоцінних активів здійснюється за допомогою документа «Передача малоцінних активів в експлуатацію». У документі зазначають підрозділ, куди передаються цінності, працівник, якому вони передаються.

Для кожного малоцінного активу потрібно або вибрати існуючий елемент довідника «Призначення використання», якщо його параметри підходять, або зсередини документа створити новий.

Крок 6. Відображаємо передачу малоцінних активів в експлуатацію

Передачу в експлуатацію калькулятора і діркопробивача, які належать до малоцінних активів, відображаємо документом «Передача малоцінних активів в експлуатацію».

Доступ: ОЗ — Малоцінні активи — Передача малоцінних активів в експлуатацію

Одним документом можна відобразити передачу активів кільком матеріально відповідальним особам (МВО), але тільки з одного складу в один підрозділ. У нашому прикладі створюємо нові елементи довідника «Призначення використання», одночасно приймаючи рішення про термін корисного використання та рахунки витрат (див. Рис. 4).

Рис. 4. Передача малоцінних активів в експлуатацію

облік малоцінних активів в експлуатації

З малоцінними активами в експлуатації допустимі операції:

 • переміщення між працівниками в межах підрозділу;
 • списання після закінчення терміну експлуатації або за фактом псування;
 • повернення на склад.

Крок 7. Відображаємо переміщення калькулятора між МВО документом «Переміщення малоцінних активів в експлуатації»

Доступ: ОЗ — Малоцінні активи — Переміщення малоцінних активів в експлуатації

У шапці документа зазначаємо, кому і в який підрозділ переміщаємо. У табличній частині документа зазначаємо, від кого переміщаємо, і у разі потреби в колонці «Нове призначення використання» можемо вибрати іншій елемент довідника «Призначення використання». Якщо в шапці документа встановлено прапорець «Вказувати партію», у табличній частині з’являється колонка із зазначенням партії переміщення. Якщо цей прапорець не встановлено, списання партій відбувається за методом ФІФО (див. Рис. 5).

Рис.5. Переміщення малоцінних активів в експлуатації

Крок 8. Списуємо малоцінні активи

Списання малоцінних активів з вичерпаним строком експлуатації або з будь-яких інших причин здійснюємо за допомогою документа «Списання малоцінних активів з експлуатації».

Доступ: ОЗ — Малоцінні активи — Списання малоцінних активів з експлуатації

Документ має зручний механізм автоматичного заповнення об’єктами з певними ознаками. Для цього в меню табличної частини натискаємо кнопку «Заповнити» і обираємо «По залишкам». У вікні «Відбір для заповнення матеріалів по залишкам» обираємо умову, яка нас цікавить. У нашому прикладі встановлюємо прапорець «С терміном, що закінчився», тип порівняння залишаємо «Равно», значення обираємо «Да» (див. Рис.6).

Рис.6. Налаштування автоматичного заповнення документа списання МЦ

Після натискання кнопки «Виконати» таблична частина документа автоматично заповнюється об’єктами, що підпадають під умови відбору. Якщо в шапці документа встановлено прапорець «Вказувати партію», у табличній частині з’являється колонка із зазначенням партії списання. Якщо даний прапорець не встановлено, списання партій відбувається за методом ФІФО (див. Рис. 7).

Рис.7. Списання малоцінних активів з експлуатації

Документ формує проведення зі списання з позабалансового рахунка МЦ, а для МНМА, які обліковувалися як малоцінні активи, також здійснює списання з балансових рахунків (див. Рис. 8).

Рис.8. Бухгалтерські проведення списання МЦ з експлуатації

Для відображення операції повернення на склад малоцінних активів в експлуатації в 1С не передбачено спеціального документообігу. Можливе використання такої схеми.

Спочатку списуємо об’єкт документом «Списання малоцінних активів з експлуатації», потім прибуткуємо його на склад за ціною можливого використання документом «Оприбуткування товарів». МШП прибуткуємо на рахунок 221, МНМА — на рахунок 1531. Цими документами формують проведення за рахунками витрат і доходів. За подальшої передачі в експлуатацію для об’єкта створюється новий елемент в довіднику «Призначення використання», в якому зазначають залишковий термін використання.

звітність підсистеми

Проаналізувати інформацію про МНМА і МШП в експлуатації можна за допомогою звіту «Оборотна — сальдова відомість» (ОСВ) за рахунком МЦ. До звіту можна вивести різну додаткову інформацію: нормативний термін експлуатації, дату передачі в експлуатацію та решту дат (див. Рис. 9, 10).

Рис.9. Налаштування звіту ОСВ по МЦ

Рис. 10. ОСВ за рахунком МЦ

 

 Кроки 1-3 див. у першій частині статті О. Ристакової «1С: Бухгалтерія 8»: принципи обліку МШП» у «Головбух » № 37/2015 на с. 54.

* Див. там само.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл