Головбух

Увільняємо від роботи працівника — члена виборчої комісії на місцевих виборах

  • 28 вересня 2015
  • 1332

25.10.2015 р.призначено вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних,районних,міських,районних у містах,сільських,селищних рад,сільських, селищних,міських голів та старост.Як оформити увільнення від роботи працівників,залучених до роботи у виборах

Насамперед наголосимо: цьогорічні місцеві вибори затвердила Постанова Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» від 17.07.2015 № 645-VIII.

Звернемо також увагу, що чергові місцеві вибори проводять одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

Організацію і порядок проведення виборів визначає нещодавно прийнятий Верховною Радою Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII (далі — Закон № 595).

Зауважимо: визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 № 2487-VI.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Виборчі комісії з місцевих виборів

Спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, є виборчі комісії з місцевих виборів (ч. 1 ст. 20 Закону № 595).

Відповідно до статті 19 Закону № 595 систему виборчих комісій становлять:

1) Центральна виборча комісія (далі — ЦВК);

2) територіальні виборчі комісії (виборча комісія АР Крим; обласні виборчі комісії; районні виборчі комісії; міські виборчі комісії; районні у містах виборчі комісії (у містах із районним поділом); селищні, сільські виборчі комісії);

3) дільничні виборчі комісії.

Територіальна виборча комісія (далі — ТВК) є постійно діючим колегіальним органом, а її члени здійснюють повноваження до сформування на чергових місцевих виборах нового складу відповідної ТВК (ч. 3 ст. 20 Закону № 595).

Дільничні виборчі комісії та строки їх повноважень

Дільничні виборчі комісії є тимчасовими колегіальними органами, початок і припинення повноважень яких визначає Закон № 595.

Дільничну виборчу комісію утворює відповідна ТВК не пізніш як за 15 днів до дня виборів (до 09.10.2015) у складі:

  • для малих дільниць — 10-14 осіб;
  • для середніх дільниць — 12-16 осіб;
  • для великих дільниць — 14-18 осіб.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох-чотирьох членів комісії.

ТВК оприлюднює рішення про утворення дільничної виборчої комісії з відомостями про її склад у місцевих ЗМІ або в інший, визначений ТВК, спосіб не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії (ч. 8 ст. 23 Закону № 595).

Перше засідання дільничної виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня її утворення (ч. 6 ст. 20 Закону № 595). На цьому засіданні члени дільничної виборчої комісії складатимуть присягу, а відтак починатимуться й повноваження комісії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії (абзац перший ч. 6 ст. 20 Закону № 595).

Члену комісії після складення ним присяги видають посвідчення за підписом голови комісії, що утворила (сформувала) відповідну комісію (ч. 2 ст. 28 Закону № 595). Форми посвідчень затверджено постановою ЦВК від 10.08.2015 № 156 (див. Додаток 1).

Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів (результатів повторного голосування). Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень (абз. 2 ч. 6 ст. 20 Закону № 595).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Установлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складання протоколу про результати виборів має відбутися  не пізніш як на десятий день з дня голосування (ч. 1 ст. 86 Закону № 595), тобто до 04.11.2015, а офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів (шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих ЗМІ) — не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів (абз. 1 ч. 1 ст. 88 Закону № 595).

Гарантії членам дільничних виборчих комісій

Відповідно до виборчого законодавства члени дільничних виборчих комісій мають право на увільнення від основної роботи під час виборчого процесу (залежно від статусу в комісії — на весь час виконання обов’язків або на час засідань, виконання доручень, наприклад, розповсюдження запрошень виборцям тощо).

Увільнення від роботи оформлюють наказом керівника підприємства, установи, організації (далі — підприємство), де працює особа, залучена до роботи у виборчій комісії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Наказ про увільнення від роботи на час засідань, виконання доручень дільничної виборчої комісії належить до групи наказів з кадрових питань тривалого (75 р.) строку зберігання.

Оформлення увільнення від роботи відрізнятиметься залежно від статусу члена комісії і від того, чи виконує він обов’язки в комісії на платній основі.

Якщо особа виконує обов’язки в комісії на платній основі

За рішенням дільничної виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або, у разі їх відмови, інші члени дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначених осіб на цей період увільняють від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи (ч. 3 ст. 28 Закону № 559).

Підставами для видання наказу про увільнення від роботи (див. Додаток 2) є заява працівника, посвідчення члена виборчої комісії та/або цивільно-правовий договір між ним і виборчою комісією.

Якщо особа виконує обов’язки в комісії на безоплатній основі

Члени дільничної виборчої комісії, які не виконують повноваження в комісії на платній основі, мають право на увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії — зі збереженням заробітної плати (п. 4 ч. 6 ст. 28 Закону № 559).

Режим роботи виборчої комісії та графік чергувань її членів у приміщенні комісії розглядають за пропозицією головуючого на першому засіданні виборчої комісії як одне з першочергових питань (п. 2.5 Роз’яснень щодо порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затверджених постановою ЦВК від 21.05.2014 № 695, далі — Роз’яснення № 695).

Засідання виборчої комісії скликають з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення та порядок денний засідання.

Виборча комісія повідомляє відповідне підприємство за основним місцем роботи члена виборчої комісії про потребу увільнення відповідного працівника від виконання виробничих або службових обов’язків на час засідань виборчої комісії та виконання її доручень (п. 26, 2.7 Роз’яснень № 695).

Унормованої форми такого повідомлення немає, проте воно має містити відомості про дати, час та заплановану тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

Це може бути, наприклад, затверджений Порядок денний засідання комісії або повідомлення на бланку виборчої комісії такого змісту: «Повідомляю, що 20 жовтня 2015 року з 9:00 до 12:00 відбудеться засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № ___ виборчого округу № ___. Явка членів комісії обов’язкова. Голова (заступник голови, секретар дільничної виборчої комісії) (підпис) (ініціали, прізвище)».

Член виборчої комісії, який виконує обов’язки в комісії на безоплатній основі, має надати роботодавцю заяву про увільнення від виробничих або службових обов’язків на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, та письмове повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених законом.

Якщо повідомлення (рішення) міститиме інформацію про кілька заходів, передбачених законом, то увільнення від роботи члена виборчої комісії можна оформити одним розпорядчим документом на підставі заяви. Така ситуація, наприклад, може скластися у разі надання повідомлення про розклад засідань комісії, запланованих на увесь час виборчого процесу. Якщо ж кожне повідомлення міститиме інформацію про окремий захід, то увільнення працівника доведеться оформлювати щоразу розпорядчим документом на підставі відповідної заяви.

Табелювання часу увільнення від роботи та решта запитань щодо участі в роботі виборчої комісії

? Як позначати відсутність працівника — члена дільничної виборчої комісії у табелі обліку використання робочого часу?

Типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489, передбачає, що виконання державних і громадських обов’язків (невідпрацьований час, передбачений законодавством) позначається як «ІН».

? Керівник відділу відмовляється відпускати працівника, залученого до роботи в дільничній виборчій комісії, на її засідання. Чи є відповідальність за відмову в увільненні від роботи на час виконання повноважень члена виборчої комісії?

Відповідно до статті 212-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг).

? Працівник, який є членом дільничної виборчої комісії, написав заяву про звільнення за власним бажанням. Дата звільнення — за кілька днів до дати місцевих виборів. Чи буде правомірним звільнення під час виборчого процесу, адже члени виборчих комісій мають гарантії щодо збереження місця роботи?

Згідно з частиною четвертою статті 28 Закону № 595 член дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням ним обов’язків у виборчій комісії.

Лампа

Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у виборчій комісії, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 60 до 100 нмдг (ч. 2 ст. 212-19 КУпАП).

Водночас працівник має беззаперечне право розірвати трудовий договір з власної ініціативи за статтею 38 КЗпП. Сторони трудового договору можуть дійти згоди про його розірвання і на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП.

Підверстка

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Виборчий процес: етапи та строки

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 11 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII (далі — Закон № 595).

виборчий процес включає такі етапи:

1) утворення одномандатних, територіальних виборчих округів;

2) утворення (у разі необхідності), формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;

3) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

4) висування та реєстрація кандидатів;

5) проведення передвиборної агітації;

6) голосування у день виборів;

7) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

У випадках, передбачених Законом № 595, виборчий процес включає також такі етапи:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.

Початок виборчого процесу чергових місцевих виборів відлічуємо з 05.09.2015 (за 50 днів до дня голосування, абзац другий ч. 1 ст. 15 Закону № 595).

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів (ч. 5 ст. 11 Закону № 595).

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (ч. 1 ст. 88 Закону № 595).

Подверстка2

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Староста

У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб.

(Ст. 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

від 21.05.1997 № 280/97-ВР)

Додаток 1

Форма посвідчення голови, заступника голови, секретаря, члена дільничної  виборчої комісії з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці (додаток 5 до постанови ЦВК від 10.08.2015 № 156)

Додаток 2

Приклад оформлення наказу про увільнення працівника від роботи на час виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі

ТОВ «Усе буде добре»

НАКАЗ

08.10.2015                                                     м. Київ                                            № 335-к/тр

Про увільнення Добридень В. П.

від виконання службових обов’язків

на час роботи у дільничній виборчій

комісії

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, частини 3 статті 28 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII

НАКАЗУЮ:

1. Увільнити ДОБРИДЕНЬ Валентину Павлівну, діловода адміністративного відділу, від виконання посадових обов’язків на час виконання обов’язків секретаря дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці № 109 з 08.10.2015 до дати припинення повноважень дільничної виборчої комісії, зі збереженням робочого місця (посади) та стажу роботи.

2. Покласти на ДОБРИВЕЧІР Ганну Петрівну, секретаря адміністративного відділу, за її згодою, виконання обов’язків Добридень В. П. на час її тимчасової відсутності з доплатою у розмірі 50% посадового окладу діловода адміністративного відділу.

Підстави: 1. Заява Добридень В. П. від 08.10.2015, зареєстрована за № 241.

                 2. Посвідчення секретаря дільничної виборчої комісії з місцевих виборів

    звичайної виборчої дільниці № 109 від 08.10.2015 № 3.

                 3. Заява Добривечір Г. П. від 08.10.2015, зареєстрована за № 242.

Директор       Добродій        К. М. Добродій

Візи та відмітки про ознайомлення з наказом

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл