Головбух

Вплив зміни нормативної грошової оцінки землі на базу оподаткування

  • 28 вересня 2015
  • 454

Підприємство отримало 15.08.2015 новий витяг про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. З’ясуємо, чи проводити перерахунок земельного податку, чи просто продовжувати сплачувати земельний податок за ставками 2014 року

Оцінка землі є однією із вирішальних складових ефективного використання земельних ресурсів, яка забезпечує встановлення обґрунтованих платежів за використання земель різного цільового призначення.

Правові засади проведення оцінки земель визначає Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV (далі — Закон № 1378), який спрямований на забезпечення проведення оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.


Нормативна грошова оцінка та підстави для її проведення


Грошова оцінка земельних ділянок, залежно від призначення та порядку проведення, може бути нормативною та експертною. Саме нормативну грошову оцінку земельних ділянок використовують для визначення розміру плати за землю — земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, що справляють відповідно до норм Податкового кодексу України (ПК).

Відповідно до підпункту 14.1.125 ПК нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей справляння  плата за землю — це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Нормативну грошову оцінку земельних ділянок можуть проводити також на підставі договору, який укладають заінтересовані особи у встановленому законом порядку.

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель складають технічну документацію. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, затверджує відповідна сільська, селищна, міська рада, а земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, — районні ради.

Розглянемо порядок запровадження нормативної грошової оцінки земель.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Порядок запровадження нормативної грошової оцінки земель

Загальний порядок введення в дію нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування визначає Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон № 280).

Частина п’ята статті 59 Закону № 280 визначає, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо орган чи посадова особа не встановлює пізніший строк введення цих актів у дію.

Водночас згідно із частиною четвертою статті 23 Закону № 1378 рішення рад щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 ПК. Відповідно до цієї норми рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднює відповідний орган місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін. Інакше норми відповідних рішень застосовують не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

ВРІЗ 1

Отже, порядок запровадження нормативної грошової оцінки земель, розташованих у межах населених пунктів, встановлює винятково ПК.

Тому нормативна грошова оцінка земель населених пунктів може бути запроваджена з 01.01.2016 у тому разі, якщо рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо нормативної грошової оцінки офіційно оприлюднено до 15.07.2015.

Щодо порядку запровадження нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, то ПК його не регламентує.

Управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин — Держгеокадастр.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюють як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Згідно з пунктом 2-1 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою КМУ від 23.03.1995 № 213, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видає територіальний орган Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

ВРІЗ 2

Згідно із додатком 3 до постанови КМУ «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 № 835 (у редакції постанови КМУ від 05.12.2012 № 1217) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки надається на безоплатній основі.

Індексація нормативної грошової оцінки земель

Стаття 289 ПК передбачає щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель. З 1 січня 2015 року такий коефіцієнт прямо залежить від індексу споживчих цін за попередній рік. За 2014 рік він становив 1,249, а це означає, що база оподаткування земельним податком та орендною платою за земельні ділянки державної та комунальної власності у 2015 році порівняно з 2014 роком зросла на 25%.

Залежність розміру земельного податку від розміру нормативної грошової оцінки

ПК визначає, що платники плати за землю (крім громадян) самостійно обчислюють розмір земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності і щороку у термін не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу податкову декларацію на поточний рік.

Податкове зобов’язання з плати за землю безпосередньо залежить від розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки, який підтверджується витягом (довідкою), що видає територіальний орган Держгеокадастру.

ВРІЗ 3

Такий витяг в обов’язковому порядку додають до податкової звітності із земельного податку чи орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності лише у таких випадках: при поданні першої декларації, тобто фактичного початку діяльності як платника плати за землю, а далі — у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки. В інших випадках податкові органи не вправі вимагати від платників земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності надання такого витягу.

Очевидним є те, що запровадження нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах України у терміни, визначені чинним законодавством, в умовах інфляційних процесів є джерелом додаткових надходжень до місцевих бюджетів.

Періодичність зміни нормативної грошової оцінки

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачає стаття 13 Закону № 1378, а періодичність її проведення — стаття 18 Закону № 1378.

Зокрема, для земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від цільового призначення, таку оцінку проводять не рідше ніж один раз на 5-7 років. З урахуванням того, що оподаткування земель в Україні залежно від нормативної грошової оцінки запроваджено починаючи з 1997 року, то, як бачимо, така оцінка земель населених пунктів могла змінюватися уже не один раз.

Зміна бази оподаткування посеред року

Підсумовуючи зазначене, висновуємо: якщо підприємство отримало витяг із запізненням 15.08.2015, але фактично рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо нормативної грошової оцінки прийнято та офіційно оприлюднено до 15.07.2014, у такому разі потрібно уточнити податкові зобов’язання із земельного податку на 2015 рік. Для цього підприємство має подати до контролюючого органу уточнюючу декларацію на 2015 рік з урахуванням нової нормативної грошової оцінки.

ВРІЗ 4

У разі якщо рішення відповідного органу місцевого самоврядування щодо нормативної грошової оцінки прийнято у 2015 році та офіційно оприлюднено до 15.07.2015, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів застосовуватимуть лише з 01.01.2016. У такому разі подавати до контролюючого органу уточнюючу декларацію на 2015 рік не потрібно.

Слід звернути увагу на те, що з 1 липня 2015 року у місті Києві запроваджено нову нормативну грошову оцінку земель.

Рішенням Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель у складі схем економіко-планувального зонування міста, нормативної грошової оцінки земель, схем впливу локальних факторів, що характеризують місце розташування земельних ділянок, нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах міста Києва (оприлюднено 11.07.2014 у газеті «Хрещатик» № 97 (4497)), тобто до 15.07.2014 — у встановлений ПК термін — до 15 липня року, що передує року її запровадження.

Згідно з рішенням Київської міської ради «Про введення в дію рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва» від 10.12.2014 № 565/565 нова нормативна грошова оцінка земель у місті Києві починає діяти з 01.07.2015.

ПК передбачає, що у разі зміни протягом року бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

ВРІЗ 5

З огляду на те, що нормативну грошову оцінку земель міста Києва проведено станом на 01.01.2013, то при поданні у встановлений термін (не пізніше 20.08.2015) уточнюючої декларації на 2015 рік з урахуванням нової нормативної грошової оцінки, до такої оцінки має застосовуватися коефіцієнт індексації за 2014 рік — 1,249.

Цей коефіцієнт враховується при розрахунку розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що в обов’язковому порядку має підтверджуватись витягом (довідкою), яка видається відповідним органом земельних ресурсів.

Тобто всі платники земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які мають земельні ділянки в межах міста Києва, на підставі довідок про розмір нової нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки, мають подати до відповідних контролюючих органів уточнюючі декларації, у яких уточнити податкові зобов’язання з плати за землю на 2015 рік з урахуванням нової нормативної грошової оцінки.

Залежність ставок податку від нормативної грошової оцінки

Якщо у населеному пункті в 2015 році у встановленому законодавством порядку запроваджено нову нормативну грошову оцінку земель, то податкове зобов’язання із земельного податку в рік її запровадження, у цьому випадку — на 2015 рік, має бути розраховано з урахуванням нової нормативної грошової оцінки.

Щодо правильності застосування ставок земельного податку, то порівняно з минулим 2014 роком вони не змінилися, і у 2015 році застосовують ставки податку, які встановлені ПК до внесення в нього змін Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII.

У наступному 2016 році будуть застосовувати ставки податку, затверджені рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських рад. Таку позицію було викладено і в інформаційному листі ДФС від 16.01.2015 № 722/5/99-99-01-19-01-01-16.

До того ж варто зауважити, що ставки податку та нормативна грошова оцінка, яка є базою оподаткування земельним податком, є різними елементами податкових баз і не є взаємозалежними.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

До 15 липня року, що передує

бюджетному періоду, офіційно оприлюднюється рішення місцевих рад щодо нормативної грошової оцінки земель

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Витяг з технічної документації

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки надається на безоплатній основі

ВРІЗ 3

Зверніть увагу

Податкове зобов’язання

безпосередньо залежить від розміру нормативної грошової оцінки земель

ВРІЗ 4

Важливо

Земельний податок на 2015 рік

уточнюють у разі якщо рішення щодо нормативної грошової оцінки земель офіційно оприлюднено до 15.07.2014

ВРІЗ 5

Важливо

У 2015 році до нормативної грошової оцінки

має застосовуватися коефіцієнт індексації за 2014 рік — 1,249

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл