Головбух

У цупких лещатах Феміди, або Оформлення виправних робіт на підприємстві

 • 18 вересня 2015
 • 6

За вироком суду працівнику призначено покарання у вигляді 2 років виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням до доходу держави 20% із суми заробітку. Чи потрібно вносити запис про це до трудової книжки і як це правильно оформити?

Насамперед наголосимо: кримінальні покарання не завжди пов’язані з позбавленням волі. У законодавчо визначених випадках застосовують майнові стягнення: штраф, виправні роботи. З приводу останнього стягнення, то воно зазвичай асоціюється з фізичною чи некваліфікованою працею. Але насправді йдеться лише про утримання частини заробітку засудженого. Цей вид покарання фактично реалізує сам роботодавець на підставі рішення суду.

Стаття 57 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III (КК) передбачає, що виправні роботи без позбавлення волі призначають на строк від шести місяців до двох років. До того ж із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадять відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, у межах від 10 до 20%.

Порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань (у т. ч. виправних робіт) регламентує кримінально-виконавче законодавство України, яке складається з Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 № 1129-IV (КВК) та інших актів законодавства.

КВК передбачає певні особливості виконання покарання у вигляді виправних робіт. Зокрема, протягом строку відбування покарання засудженим забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Дозвіл на звільнення може бути наданий після перевірки обгрунтованості заяви засудженого та за наявності довідки з нового місця роботи про можливість його працевлаштування (ч. 1 ст. 42 КВК).

Себто навіть при надходженні заяви працівника про звільнення за власним бажанням роботодавець, який офіційно одержав вирок суду про засудження такого працівника до покарання у вигляді виправних робіт, має затребувати у нього дозвіл кримінально-виконавчої інспекції на звільнення. Звільнення з іншої підстави буде цілком правомірним без означеного дозволу, але з обов’язковим подальшим інформуванням кримінально-виконавчої інспекції.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Особам, засудженим до покарання у вигляді виправних робіт, надають щорічну відпустку, час якої не зараховується до строку відбування покарання (ч. 2 ст. 42 КВК). До строку відбування покарання зараховують час, протягом якого засуджений не працював із поважних причин і за ним відповідно до закону зберігалася заробітна плата (ст. 43 КВК).

Відповідно до статті 44 КВК при виконанні покарання у вигляді виправних робіт на роботодавця покладають такі обов’язки:

 • щомісячне відрахування визначеної вироком суду частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в дохід держави (див. Додаток 1);
 • додержання порядку та умов відбування покарання, передбачених КВК;
 • своєчасне інформування кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування покарання, переведення засудженого на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення;
 • щомісячне інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї за вироком суду, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин (див. Додаток 2).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Аналогічні умови та обов’язки передбачено й у разі виправних робіт, призначених постановою суду у справі про адміністративне правопорушення (ст. 31 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X), але тривалість виправних робіт за адміністративне правопорушення не може перевищувати двох місяців.

Через низку реформ, які останніми роками зазнала система соціального страхування, варто приділяти особливу увагу питанню включення періоду відбування покарання у формі виправних робіт до трудового (страхового) стажу.

Частина третя статті 95 Виправно-трудового кодексу України від 23.12.1970, що діяв до 01.01.2004 (ВтК), передбачала лише можливість включення судом часу відбування покарання у вигляді виправних робіт до загального трудового стажу засудженого.

У період дії ВтК наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 затвердив Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників (далі — Інструкція № 58), яка містить аналогічну норму.

Згідно з пунктом 2.22 Інструкції № 58 до трудових книжок осіб, які відбули виправні роботи без позбавлення волі, роботодавець вносить запис про те, що час роботи у цей період не зараховується до загального та безперервного стажу (розділ «Відомості про роботу» трудової книжки, графа 3). Якщо судом в установленому законом порядку час відбування виправних робіт без позбавлення волі включено до загального трудового стажу, у трудових книжках робиться запис про те, що цей час не зараховується до безперервного трудового стажу. Зазначені записи вносяться до трудової книжки після спливу фактичного строку відбування покарання, що установлюється за довідками органів МВС України.

Проте частина третя статті 42 КВК, який набрав чинність з 01.01.2004, установлює, що час відбування засудженим покарання у вигляді виправних робіт зараховується до загального стажу роботи.

Ба більше, пункт 6.11 Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 № 270/1560 (далі — Інструкція № 270/1560), прямо передбачає, що запис до трудової книжки про відбуття строку покарання не вноситься (!).

Розв’язання колізії містить пункт 3 Прикінцевих положень КВК, згідно з яким закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Кодексом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Отже, зважаючи на те, що норма пункту 2.22 Інструкції № 58 суперечить частині третій статті 42 КВК та пункту 6.11 Інструкції № 270/1560, вона не підлягає застосуванню з 01.01.2004, а тому вносити запис до трудової книжки про відбуття строку покарання у виді виправних робіт після вказаної дати не потрібно.

Звернемо увагу, що без підстав для внесення до трудової книжки запису про відбуття виправних робіт немає потреби і у виданні додаткових наказів після відбуття покарання.

Насамкінець зауважимо, що відповідно до статті 45 КВК кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт і перерахуванням відрахованих сум у доход держави.

Відрахування провадяться з усієї суми заробітку, без виключення з цієї суми податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до засудженого за виконавчими документами, за кожний відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати. В осіб, які працюють за сумісництвом, відрахування провадяться із заробітку за кожним місцем роботи. Відрахування відповідно до вироку суду починаються з наступного дня після надходження вироку та повідомлення на підприємство, в установу чи організацію, але не раніше ніж вирок набрав чинності.

А також відрахування не провадяться з грошових допомог, які одержуються в порядку загальнообов’язкового державного соціального страхування і соціального забезпечення, виплат одноразового характеру, не передбачених системою оплати праці, сум, які виплачуються як компенсація за витрати, пов'язані з відрядженням, та інших компенсаційних виплат.

Додаток 1

Приклад оформлення наказу про відрахування у дохід держави частини заробітної плати працівника, засудженого до виправних робіт

Товариство з обмеженою відповідальністю «Все буде добре»

Код ЄДРПОУ 01020304

НАКАЗ

02.09.2015                                                       м. Київ                                                   № 345-к/тр

Про відрахування у дохід держави

частини заробітної плати Панченка В. С.

На виконання вироку Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2015 у справі № 760/9857/15-к, яким Панченка Валентина Сергійовича засуджено до виправних робіт на строк один рік з відрахуванням із заробітку 20% у дохід держави, керуючись статтею 44 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 № 1129-IV, статтею 115 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

1. Бухгалтерії (Кошель Н. А.) здійснювати щомісяця відрахування із заробітної плати ПАНЧЕНКА Валентина Сергійовича, кур’єра адміністративного відділу, в розмірі 20% у дохід держави двічі на місяць при кожній виплаті заробітної плати по 31.08.2016.

2. Відділу кадрів (Добренька Г. А.):

2.1. Контролювати додержання порядку та умов відбування покарання, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, забезпечити своєчасне інформування кримінально-виконавчої інспекції про ухилення засудженого від відбування покарання, переведення засудженого на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення.

2.2. Разом із бухгалтерією (Кошель Н. А.) забезпечити щомісячне інформування кримінально-виконавчої інспекції про розрахункові дані Панченка В. С. за формою, встановленою додатком 37 до Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затвердженої наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 за № 270/1560, а саме про кількість робочих днів за графіком у ТОВ «Усе буде добре», кількість фактично відпрацьованих Панченком В. С. робочих днів, розміри його заробітної плати і утримань із неї за вироком суду, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин, ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстави: 1. Повідомлення Кримінально-виконавчої інспекції Подільського району м. Києва від 31.08.2015 № 15 (699).

2. Вирок Подільського районного суду м. Києва від 25.08.2015 у справі № 760/9857/15-к.

Директор                                                  Добродій                                К. М. Добродій

Візи начальника відділу кадрів та головного бухгалтера, відмітка про ознайомлення Панченка В. С. із наказом

Додаток 2

Приклад повідомлення кримінально-виконавчої інспекції про виконання покарання у вигляді виправних робіт

Товариство з обмеженою

відповідальністю «Усе буде добре»

вул. Оптимістів, 29, оф. 76, Київ, 03182

Тел./факс: 0(44) 233-69-69

e-mail: mail@dobre.com.ua

Код ЄДРПОУ: 01020304

 08.10.2015 125-04/25

На № ______ від ______

Кримінально-виконавча інспекція Подільського району м. Києва

вул. Олени Теліги, 49,

м. Київ, 04086

Про виконання покарання Панченка В. С.

у вигляді виправних робіт

На виконання вироку Подільського районного суду м. Києва від 24.08.2015 у справі № 760/9857/15-к та відповідно до вимог Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затвердженої наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 за № 270/1560, надаємо інформацію щодо виконання покарання стосовно засудженого до виправних робіт Панченка Валентина Сергійовича з відрахуванням із заробітку 20% у дохід держави за вересень 2015 року:

Розрахункові дані

Місяць та рік

Кількість робочих днів за графіком підприємства

Кількість робочих днів, включених до строку відбування покарання

Кількість робочих днів, не включених до строку. Причини невключення

Заробіток

Утримано із заробітку

Перераховано

Дата перерахування, № документа,

1

2

3

4

5

6

7

8

Вересень 2015 р.

22

20

2

(відповідно до ч. 2 ст. 42 КВК не включена використана в звітному періоді частина щорічної відпустки)

2000,00 грн.

400,00 грн.

400,00 грн.

22.09.2015

платіжне доручення № 765,

07.10.2015 платіжне доручення № 783

Панченко В. С. сумлінно ставиться до виконуваної роботи, утім, упродовж вересня 2015 року припустився одного порушення трудової дисципліни, — 28.09.2015 спізнився на роботу на одну годину без поважної причини.

Додаток: копії платіжних доручень  від 15.09.2015 № 765 та від 07.10.2015 № 783.

Директор                                                  Добродій                                К. М. Добродій

Головний бухгалтер                               Кошель                                       Н. А. Кошель

Відбиток печатки

подверстка

КОРИСНО ЗНАТИ

Що вважається ухиленням від відбування покарання

Відповідно до пункту8.2 Інструкції № 270/1560 ухиленням від відбування покарання вважаються:

 • невиконання встановлених обов’язків, порушення порядку та умов відбування покарання, а також притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, які були учинені після письмового попередження.
 • невихід більше двох разів протягом місяця на громадські роботи без поважної причини.
 • допущення більше двох порушень трудової дисципліни протягом місяця.
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
 • порушником визнається також засуджена особа, яка не з’явилась без поважної причини до інспекції або зникла з метою ухилення від відбування покарання. за кожним фактом допущеного порушення засуджена особа дає письмове пояснення, яке долучається до її особової справи.

Вріз1

В осіб, які працюють за сумісництвом,

відрахування провадяться із заробітку за кожним місцем роботи

Вріз2

Відрахування відповідно до вироку суду починаються

з наступного дня після надходження вироку та повідомлення на підприємство, але не раніше ніж вирок набрав чинності

Вріз3

Час щорічної відпустки

засудженої особи можуть зарахувати у строк відбування покарання за зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці як заохочення.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл