Головбух

Надаємо матеріальну допомогу: порядок оподаткування та облік

  • 21 вересня 2015
  • 575

На підприємстві колективним договором встановлено виплату матеріальної допомоги у разі надання щорічної відпустки.І надає працівникам і непрацівникам матеріальну допомогу на лікування та інші особисті потреби.Як оподатковувати і обліковувати таку допомогу

Як відомо, будь-яка господарська операція має бути правильно документально оформлена. Не виняток і операція з надання матеріальної допомоги. Але оформлення такої господарської операції має свої особливості, оскільки матеріальну допомогу підприємство може надавати в обов’язковому або добровільному порядку. Розглянемо ці варіанти.

Якщо виплату матеріальної допомоги встановлено на законодавчому рівні або в колективному договорі, то надання її оформлюють відповідним наказом керівника підприємства.

За надання матеріальної допомоги у добровільному порядку її виплату оформлюють так. Особа, якій потрібна матеріальна допомога, звертається з відповідною заявою до керівника підприємства, за результатами розгляду якої приймають рішення про задоволення прохання або про відмову. У разі задоволення прохання про надання матеріальної допомоги складають відповідний наказ керівника.

Тепер розглянемо особливості оподаткування наданої матеріальної допомоги.

Особливості оподаткування матеріальної допомоги

ПДФО

Для цілей оподаткування ПДФО матеріальну допомогу поділяють на цільову і нецільову благодійну допомогу.

Цільовою є благодійна допомога, що її надають під визначені умови та напрями її витрачання (пп. 170.7.1 Податкового кодексу України; ПК).

Нецільовою вважають допомогу, яку надають без встановлення умов або напрямів її витрачення.

Слід зазначити, що не підлягає оподаткуванню ПДФО цільова благодійна допомога, що її надають у будь-якій сумі тільки у разі її перерахування безпосередньо закладу охорони здоров’я на лікування відповідної особи. Але потрібно пам’ятати, що така допомога не може бути пов’язана з проведенням косметичного лікування або косметичної хірургії, операції зі зміни статі, лікування венеричних захворювань, лікування тютюнової чи алкогольної залежності, придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Загальний перелік таких допомог визначено підпунктами «а»-«ж» підпункту 170.7.4 ПК.

Також згідно з підпунктом 165.1.54 ПК не включають до оподатковуваного доходу благодійну допомогу, що її надають учасникам АТО, особам, які мешкають у населених пунктах зони АТО, особам, які мешкали на території АР Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, учасникам масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі.

Водночас звільняється від оподаткування ПДФО допомога на лікування і медичне обслуговування працівника за наявності відповідних підтвердних документів (пп 165.1.19 ПК). Також підлягає звільненню від оподаткування ПДФО допомога на поховання, але в сумі, що не перевищує подвійний розмір заробітної плати, що надає право на податкову соціальну пільгу (пп. 165.1.22 ПК).

Тепер розглянемо порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги.

Отже, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, яку надають на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, встановленого для застосування податкової соціальної пільги. У 2015 році такий граничний дохід становить 1710 грн. Але така допомога має бути одноразовою та надаватися на підставі відповідної заяви.

Слід пам’ятати, що нецільову благодійну допомогу можна оподатковувати ПДФО за зарплатними правилами, якщо виконуються одразу такі умови:

  • допомогу надають усім або більшості працівників;
  • виплата допомоги має систематичний характер;
  • такі виплати передбачені законодавством, положеннями колективного або трудового договору.

У разі невідповідності критеріям цільової або нецільової благодійної допомоги інші види доходів оподатковують ПДФО за загальними правилами.

Також благодійник має дотримуватися вимог абзацу 3 підпункту 170.7.3 ПК та зазначати відомості про надані суми благодійної допомоги у податковій звітності. Тобто, якщо підприємство надає матеріальну допомогу, яку відносять до фонду оплати праці, її відображають у розділі І форми № 1ДФ у загальній сумі заробітної плати працівника за ознакою доходу «101». Інші види матеріальної допомоги слід відображати у розділі І форми № 1ДФ за ознакою доходу «169».

військовий збір

Не слід забувати також про утримання та перерахування до бюджету військового збору із сум оподатковуваного ПДФО доходу. Нині ставка військового збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування. Оскільки на благодійника поширюється вимога щодо зазначення відомостей про надані суми благодійної допомоги у податковій звітності, то суми матеріальної допомоги, які підлягають оподаткуванню військовим збором, слід відображати у загальній сумі військового збору у розділі ІІ форми № 1ДФ.

Тепер розглянемо долю ЄСВ у разі надання матеріальної допомоги.

ЄСВ

Як відомо, ЄСВ нараховують на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Таке правило встановлює пункт 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI. Включення різних виплат до фонду оплати праці нині регулює Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5).

Тобто матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників, належить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат (пп. 2.3.3 Інструкції № 5). Тому таку допомогу включають до фонду оплати праці.

Отже, об’єктом для нарахування і утримання ЄСВ буде матеріальна допомога, яку надають працівникові підприємства та включають до фонду оплати праці.

Наразі Перелік видів виплат, що їх здійснюють за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 № 1170 (далі — Перелік № 1170). До цього переліку входить і матеріальна допомога разового характеру, що її надають окремим працівникам у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 14 розд. І Переліку № 1170).

Отже, суми матеріальної допомоги, наданої непрацівникам підприємства, не є об’єктом нарахування ЄСВ. А от у разі надання матеріальної допомоги працівникам слід пам’ятати, що не є об’єктом нарахування ЄСВ матеріальна допомога разового характеру, яку надають окремим працівникам.

Розглянемо особливості відображення в обліку наданої матеріальної допомоги.

Бухгалтерський облік наданої матеріальної допомоги

Облік наданої підприємством матеріальної допомоги залежить від її характеру і призначення.

Матеріальна допомога може надаватися працівникам підприємства. Причому така допомога може як включатися до фонду оплати праці, так і не включатися до нього. У разі якщо працівнику надано матеріальну допомогу, яку включають до фонду оплати праці, таку допомогу відображають в обліку бухгалтерським проведенням: Д-т 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» — К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Якщо підприємство надає працівникові матеріальну допомогу, яка не включається до фонду плати праці, то в обліку надання такої допомоги відображають бухгалтерським проведенням: Д-т 949 «Інші операційні витрати» — К-т 663 «Розрахунки за іншими виплатами».

Якщо матеріальну допомогу надають фізичній особі — непрацівнику, то в обліку таку операцію потрібно відобразити таким бухгалтерським проведенням: Д-т 949 «Інші операційні витрати» — К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

І на завершення розглянемо надання матеріальної допомоги підприємством суб’єкту господарювання. Таке надання матеріальної допомоги слід відобразити в обліку бухгалтерським проведенням: Д-т 949 «Інші операційні витрати» — К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

ПРИКЛАД. Відображення в обліку надання матеріальної допомоги працівнику на особисті потреби

Водій ТОВ Морозенко М. Г. у вересні 2015 року надав особисту заяву з проханням надати йому матеріальну допомогу у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем для придбання шкільної форми для своєї дитини у розмірі 500,00 грн. Керівник ТОВ задовольнив це прохання. Видано наказ про виплату матеріальної допомоги працівнику у розмірі 500,00 грн. Також у цьому місяці надано матеріальну допомогу інженеру Колосову С. І. у зв’язку з його щорічною відпусткою у розмірі посадового окладу — 3000,00 грн. Ставка для нарахування ЄСВ для ТОВ — 38%.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Нараховано Морозенко М. Г. матеріальну допомогу на особисті потреби

949

663

500,00*

2

Нараховано Колосовому С. І. матеріальну допомогу у зв’язку з його щорічною відпусткою

92

661

3000,00

3

Утримано із нарахованої матеріальної допомоги Колосова С. І.:

- ЄСВ (3000 грн. × 3,6%);

- ПДФО (3000 грн. – 108,00 грн.) × 15%;

- військовий збір (3000 грн. × 1,5%)

661

661

661

651

641

642

108,00

433,80

45,00

4

Нараховано ЄСВ на суму матеріальної допомоги Колосова С. І.

92

651

1140,00

5

Перераховано суму нарахованого та утриманого ЄСВ

651

311

1248,00

6

Перераховано суму утриманого ПДФО

641

311

433,80

7

Перераховано суму утриманого військового збору

642

311

45,00

8

Отримано у касу підприємства із банку кошти для виплати матеріальної допомоги Морозенку М. Г. та Колосову С. І.

301

311

2913,20

9

Виплачено з каси матеріальну допомогу:

- Колосову С. І.;

- Морозенку М. Г.

661

663

301

301

2413,20

500,00

* — Сума нецільової благодійної допомоги — менша ніж 1710,00 грн., тому вона не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Не включають до оподатковуваного доходу суму нецільової благодійної допомоги, що її надають на користь платника податку протягом звітного податкового 2015 року сукупно у розмірі 1710 грн.

Зверніть увагу!

Благодійник має зазначати відомості про надані суми благодійної допомоги у податковій звітності

Зверніть увагу!

ЄСВ нараховується на суму заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини