Головбух

Оскаржуємо рішення контролюючого органу

 • 14 вересня 2015
 • 25

Планова документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства виявила порушення,що призвели до заниження податку на прибуток та ПДВ, задекларованих підприємством у періоді,що перевіряється.Підприємство не погоджується з цим рішенням.

За загальним правилом, платник податків має самостійно обчислити суму податкового зобов’язання, яке зазначає у податковій декларації, що подається контролюючому органу у встановлені Податковим кодексом України (ПК) строки. Таку суму грошового зобов’язання вважають узгодженою.

Проте якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків (крім електронної перевірки) свідчать про заниження суми задекларованих податкових зобов’язань, то обов’язок щодо донарахування суми грошового зобов’язання із застосуванням відповідних санкцій покладено на податкові органи. Відповідальність за своєчасне та повне погашення донарахувань, здійснених перевіряльниками, несе платник податків.

Заперечення результатів перевірки

За незгоди з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, платник податків має право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем свого обліку. Заперечення у письмовому вигляді подають протягом 5 робочих днів з дня отримання акта перевірки. На його розгляд контролюючому органу також дається 5 робочих днів з дня отримання заперечення. Після чого платнику надсилають відповідь (див. Схему).

Платник податку (або його законний представник) має право брати участь у розгляді заперечень за умови, якщо про це зазначено у самих запереченнях.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилають платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

На відміну від платника податків, участь якого не є обов’язковою при розгляді заперечень до акта перевірки, участь керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень є обов’язковою. Такі заперечення вважають невід’ємною частиною акта перевірки (п. 86.7 ПК).

За наявності заперечень платника податків до акта перевірки рішення про визначення грошових зобов’язань приймає керівник контролюючого органу (або його заступник), зважаючи на результати розгляду цих заперечень. Під час прийняття такого рішення платник податків або його законний представник також може бути присутнім.

Зазвичай якщо заперечення платник не надає, податкове повідомлення-рішення приймає керівник контролюючого органу (його заступник) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки. Проте за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки податкове повідомлення-рішення приймають з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки — протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків (п. 86.8 ПК).

Схема. Етапи та строки розгляду заперечень до акта перевірки

Варто звернути увагу, що у разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої операції, заперечення подають протягом 30 днів з дня отримання акта. До того ж платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень. Такі заперечення розглядають протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання (пп. 39.5.2.20 ПК).

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Адміністративне оскарження рішень

У разі якщо після розгляду заперечення контролюючий орган прийме рішення, яке не задовольнить платника податків, таке рішення може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження.

Проте може статися, що контролюючий орган вищого рівня підтримає рішення контролюючого органу нижчого рівня. У разі якщо платник не погодиться і з рішенням контролюючого органу вищого рівня, він має право звернутися до ДФС. Рішення, прийняте ДФС за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню.

ВРІЗ 1

Оскарження рішень контролюючих органів (у т. ч. прийнятих за результатами перевірки контрольованої операції) проводять за правилами, встановленими у статті 56 ПК. Процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень під час адміністративного оскарження передбачає Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, затверджений наказом МДЗ від 25.12.2013 № 848 (далі — Порядок № 848).

оформлення скарги

Скарга подається платником податку в письмовій формі та має включати таку інформацію (див. Додаток):

 • найменування платника податку, його місцезнаходження, податкова адреса для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання для фізичної особи — платника податків;
 • найменування контролюючого органу, яким прийнято оскаржуване рішення, дата і номер, назва та сума податку, збору та/або штрафної (фінансової) санкції;
 • підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не встановлені взагалі;
 • обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства;
 • суть вимог та клопотань платника податку;
 • відомості про повідомлення чи неповідомлення відповідного контролюючого органу про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня;
 • відомості про подання чи неподання позовної заяви про оскарження рішення контролюючого органу до суду;
 • адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;
 • перелік документів, які додаються до скарги.

До скарги можна додати розрахунки та докази. До того ж копії документів, які додають до скарги, мають бути належно засвідчені.

Скаргу підписує особа, яка її подає, або її представник, уповноважений на підписання скарги. Якщо скаргу підписує представник платника податків, до неї долучають оригінал або належно завірену копію документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

подання скарги

Скаргу може подавати платник податку особисто або через свого представника чи надсилати поштою (поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення та описом вкладення).

ВРІЗ 2

Одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня такий платник зобов’язаний письмово повідомити про це контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення. Це в інтересах самого платника. Адже в період від дня подання скарги до дня закінчення процедури адміністративного оскарження зупиняється виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (п. 56.15 ПК).

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

У разі якщо 10-й календарний день припадає на вихідний або святковий день, останнім днем для подання скарги вважають перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Проте строки подання скарги можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 ПК.

ПІДВЕРСТКА

Подаючи заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, варто пам’ятати, що це може стати підставою для проведення повторної перевірки. Згідно з пунктом 78.1 ПК якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки, у такому разі здійснюється документальна позапланова перевірка. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали предметом оскарження.

розгляд скарги

Скарга обов’язково має бути зареєстрована в день надходження до контролюючого органу вищого рівня.

Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Проте у разі порушення платником податків вимог щодо порядку її оформлення та подання така скарга не розглядається та повертається йому із зазначенням причини повернення.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику податків протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Днем подання платником податків скарги є:

- при безпосередньому поданні скарги — день фактичного отримання скарги контролюючим органом;

- при надсиланні скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

Розгляд скарги може бути продовжено, але не може перевищувати 60 календарних днів. Про це контролюючий орган має письмово повідомити платника до закінчення 20-денного строку.

Останнім днем надання відповіді в рамках продовженого 60-денного строку є його останній робочий день.

прийняття рішення

За результатами проведення процедури адміністративного оскарження керівник (заступник) контролюючого органу вищого рівня приймає одне з таких рішень:

 • повністю задовольняє скаргу платника податків та скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується;
 • частково задовольняє скаргу платника податків та у окремій частині скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується;
 • залишає скаргу без задоволення, а рішення контролюючого органу, яке оскаржується, без змін.

Прийняте рішення оформляється на бланку контролюючого органу, який розглянув скаргу, та надсилається платнику податків поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену платником податків у скарзі. У разі незазначення такої адреси в скарзі рішення може бути надіслано на податкову адресу платника податків або вручено платнику під розписку.

Копія такого рішення надсилається контролюючим органом вищого рівня для виконання до контролюючого органу, рішення якого оскаржувалося.

ВРІЗ 3

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається йому протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку.

Якщо контролюючий орган вищого рівня прийме рішення не на користь платника податків, повторні звернення до одного і того самого контролюючого органу від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше було вирішено по суті, не розглядаються. У такому разі контролюючий орган залишає скаргу без розгляду та повертає скаржнику.

У разі прийняття контролюючим органом вищого рівня рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до ДФС.

Оскарження рішень у судовому порядку

Як було зазначено, рішення, прийняте ДФС за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню. Проте таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку. Водночас рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Тобто процедуру адміністративного оскарження вважають досудовим порядком вирішення спору.

У разі коли до подання позовної заяви проводили процедуру адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця після закінчення процедури адміністративного оскарження.

Платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення у будь-який момент після отримання такого рішення, але з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПК (тобто не пізніше 1095 днів після отримання податкового повідомлення-рішення).

Причому оскаржити податкове повідомлення-рішення в суді можна незалежно від того, чи проводили процедуру адміністративного оскарження. Такий висновок викладено у листі ВАСУ «Щодо строків оскарження рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання» від 01.11.2011 № 1935/11/13-11.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважають неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. Для цього платник податків так само, як і при адміністративному оскарженні, має повідомити контролюючий орган про надання позовної заяви до суду.

Наслідки для платника після оскарження рішення

Звісно, найкраще для платника є прийняття контролюючим органом рішення на користь цього платника. У разі якщо платник сплатив донараховану суму податку, штрафні санкції та пеню, після скасування податкового повідомлення-рішення ці суми підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу або в рахунок поточних грошових зобов’язань, або поверненню на його поточний банківський рахунок (п. 57.4 ПК).

Якщо ж нарахована сума грошового зобов’язання збільшується внаслідок адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення не відкликається. На суму збільшення грошового зобов’язання надсилається (вручається) окреме податкове повідомлення-рішення (п. 60.6 ПК).

Додаток

Приклад заповнення скарги

Начальнику Головного управління ДФС у м. Києві

Демченко Л. Д.

Товариства з обмеженою відповідальністю «Темп»,

01015, м. Київ-15, вул. Цитадельна, 1

Скарга

на податкові повідомлення-рішення

ТОВ «Темп» не погоджується з податковими повідомленнями-рішеннями ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві:

- від 03.09.2015 № 00000101 про сплату 9000 грн.00 коп. податку на прибуток та штрафних санкцій 2250 грн.00 коп.;

- від 03.09.2015 № 00000102 про сплату 10 000 грн.00 коп. ПДВ та штрафних санкцій 2500 грн.00 коп.

Як вбачається з акта планової документальної перевірки від 01.09.2015 № 44, підставами для заниження грошових зобов’язань з податку на прибуток та ПДВ у період жовтень-листопад 2014 року став висновок податкового органу з приводу того, що між ТОВ «Темп» та контрагентом ТОВ «Вимпел» неможливо провести зустрічну звірку, оскільки ТОВ «Вимпел» відсутній за місцем знаходження, у нього немає необхідних приміщень для ведення господарської діяльності, не має трудових ресурсів та транспортних засобів.

Проте реальність здійснення господарської операції підтверджується наданими представникам податкового органу, що проводили перевірку, первинними документами.

Наявність первинних документів, які зазвичай супроводжують такого роду операції, підтверджує фактичне здійснення господарських операцій і не дає підстав для сумніву у їх реальності та безтоварності.

Із висновками щодо порушення норм податкового законодавства, які викладені в акті, ми не погодились. А тому подали свої заперечення листом від 08.09.2015 № 38.

Листом від 11.09.2015 № 3472/10/08-01-15/125 ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила нас про результати розгляду заперечення, а саме — викладені у ньому аргументи, на думку податкового органу, не спростовують факту порушення.

Із висновками податкового органу, що викладені у листі, ми не погоджуємося.

Вважаємо, що податковим органом винесено рішення, яке не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому підлягає скасуванню в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Податкового кодексу України.

Скаргу до ДФС України та позовну заяву до суду про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень не подавали.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, просимо надіслати на податкову адресу ТОВ «Темп»: 01015, м. Київ-15, вул. Цитадельна, 1.

До скарги додаються:

- копія акта планової документальної перевірки від 01.09.2015 № 44;

- копії податкових повідомлень-рішень від 03.09.2015 № 00000101 та № 00000102;

- копія заперечення до акту, наданого листом від 08.09.2015 № 38;

- копія листа ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 11.09.2015 № 3472/10/08-01-15/125;

- копія договору купівлі-продажу з ТОВ «Вимпел» від 30.09.2014 № 25;

- копії накладних на відпуск товарів від 20.10.2014 № 115 та від 15.11.2014 № 202;

- копії податкових накладних від 20.10.2014 № 31 та від 15.11.2014 № 20;

- копії платіжних доручень від 15.10.2014 № 328 та від 20.11.2014 № 379.

Директор ТОВ «Темп»    Симиренко          Н. К. Симиренко

ВРІЗ 1

Важливо

Рішення ДФС є остаточним

і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню.

ВРІЗ 2

Важливо

Платник зобов’язаний

письмово повідомити контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, про подання скарги контролюючому органу вищого рівня

ВРІЗ 3

Зверніть увагу

Якщо рішення не було надіслано

платнику податків, скарга вважається повністю задоволеною на користь платника

Схема. Етапи та строки розгляду заперечень до акта перевірки

Отримано підприємством акт документальної перевірки

протягом 5 робочих днів

Подано підприємством письмове заперечення до акта

протягом 5 робочих днів

Розглянуто заперечення контролюючим органом

протягом 3 робочих днів

Прийнято податкове повідомлення-рішення з урахуванням заперечення та надано письмову відповідь

ПІДВЕРСТКА

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ!

Граничний строк подання скарги підлягає продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо у визначений для подання скарги строк такий платник податків:

- перебував за межами України;

- перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

- перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

- мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

- був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл