Головбух

Судовий збір: пільги скасовано, ставки підвищено

  • 1 вересня 2015
  • 23

З 1 вересня 2015 р. діють нові ставки судового збору та система їх диференціації. І статус суб’єкта звернення відіграє тут не останню роль. Ставки судового збору зросли в ціні. Наскільки ж подорожчання судових послуг вдарить по гаманцях їх «замовників»

Із 01.09.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 № 484-VIII. Тож з цієї дати законодавство, що регулює сплату юридичними та фізичними особами судового збору, зазнало змін. Яких саме — розглянемо разом.

Судові витрати

Насамперед нагадаємо, що цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення розглядають суди загальної юрисдикції.

Залежно від виду справи фізична чи юридична особа — як позивач, відповідач, третя сторона тощо — керується, зокрема:

  • Господарським процесуальним кодексом України (ГПК) — у господарських справах;
  • Цивільним процесуальним кодексом України (ЦПК) — у цивільних справах;
  • Кодексом адміністративного судочинства України (КАС) — у адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення.

Судові витрати відповідно до статей 44 ГПК, 79 ЦПК, 87 КАС складаються з:

  • судового збору;
  • витрат, пов’язаних з розглядом справи (господарської, цивільної чи адміністративної).

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення, а також звільнення від сплати визначені Законом України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI (далі — Закон про судовий збір).

Ставки судового збору

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року (далі — мзп), у якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (ч. 1 ст. 4 Закону про судовий збір).

Ставки судового збору визначені у частині другій статті 4 Закону про судовий збір. Ставки судового збору для юридичних осіб та фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб —підприємців), які діяли раніше та діють із 01.09.2015, наведені в Таблицях 1 і 2.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 01.09.2015 скасовано верхню межу розміру ставок судового збору за подання позовної заяви майнового характеру для юросіб (для фізосіб або фізосіб-підприємців встановлюється верхня межа не більше п’яти розмірів мзп).

Варто зазначити, що з 01.09.2015 у разі подання позовної заяви майнового характеру у цивільному провадженні ставку судового збору збільшено, а в господарському — навпаки зменшено (збільшено її максимальний граничний розмір). Водночас у разі подання апеляційної та касаційної скарг ставки зросли більш як удвічі.

Тож у разі судових спорів юридична чи фізична особа має потурбуватися про їх вирішення на свою користь у суді першої інстанції.

Самі ставки судового збору тепер диференціюються лише залежно від:

- виду особи позивача (заявника) — юридичної чи фізичної особи (для фізосіб встановлюють значно меншу ставку судового збору);

- характеру спору (майнового чи немайнового).

Порядок сплати судового збору

Порядок сплати судового збору визначає стаття 6 Закону про судовий збір. Судовий збір перераховують у безготівковій або готівковій формі. До того ж скасовано вимогу щодо перерахування збору винятково через установи банків чи відділення зв’язку. Тож із 01.09.2015 судовий збір можна сплачувати також через різні платіжні системи, платіжні термінали, центри самообслуговування тощо.

Раніше, якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшувався на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову. А от із 01.09.2015 його розмір не зменшуватиметься, за винятком випадків, передбачених процесуальним законодавством.

Навіть більше, з 01.09.2015 судовий збір сплачуватимуть за кожну вимогу немайнового характеру, у т. ч. якщо в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру. Якщо ж позов немайнового характеру подають одночасно кілька позивачів до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачуватиме кожен позивач за окремим платіжним документом.

Розподіл та компенсація судового збору

Судовий збір розподіляють між сторонами судового процесу відповідно до процесуального законодавства. Процесуальне законодавство (зокрема, ст. 49 ГПК, ст. 88 ЦПК, ст. 94 КАС) визначає особливості розподілу збору також у випадках, коли особа як сторона судового процесу має пільги зі сплати судового збору (Табл. 3).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Державні органи, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, фонди соціального страхування, установи з 01.09.2015 втратили пільги зі сплати судового збору і сплачуватимуть судовий збір на загальних підставах.

Судовий збір, від сплати якого позивач звільнений, стягується в дохід держави з відповідача пропорційно до задоволеної частини вимог (ст. 49 ГПК, ст. 88 ЦПК). Окрім того, згідно зі статтями 88 ЦПК та 94 КАС у разі відмови у задоволенні позовних вимог позивача, звільненого від сплати судових витрат, закриття провадження у справі, а також залишення позову без розгляду судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок Державного бюджету України.

ВРІЗ

Раніше під час подання адміністративного позову майнового характеру позивач сплачував 10% розміру ставки судового збору. Решта суми стягувалася з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги.

Однак з 01.09.2015 таку норму із Закону про судовий збір вилучено. І якщо судове рішення в адміністративній справі буде ухвалено на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджуватиме понесені такою стороною судові витрати (документально підтверджені) сплатити за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа (ч. 1 ст. 94 КАС).

Порядок повернення судового збору

До цього діяла вимога: якщо сума судового збору у зв’язку із залишенням позову без розгляду підлягала поверненню, але не була повернута, до повторно поданого позову слід додавати первісний документ про сплату судового збору. А от із 01.09.2015 у разі повторно поданого позову у цій ситуації позивач має сплатити судовий збір на загальних підставах.

Зазнали змін і умови для повернення суми судового збору за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду.

ПІДВЕРСТКА

Зокрема, уточнено випадки, коли судовий збір не підлягає поверненню:

- закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову, якщо така відмова визнана судом;

- залишення заяви або скарги без розгляду у зв’язку з тим, що позивач повторно не прибув або залишив судове засідання без поважних причин, та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням).

ВРІЗ

Зверніть увагу

Скасовано

часткову сплату судового збору під час подання адміністративного позову майнового характеру

ПІДВЕРСТКА

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

П’ять умов для повернення сплаченої суми судового збору

1. Розмір позовних вимог зменшений або судовий збір внесений у більшому розмірі, ніж установлено законом

2. Позивачу повернута заява або скарга

3. Відмовлено у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, а також апеляційного та касаційного провадження у справі

4. Заява або скарга залишена без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою/клопотанням)

5. Провадження у справі закрито/припинено (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у т. ч. у апеляційній та касаційній інстанціях.

Таблиця 1

Ставки судового збору для юридичних осіб

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір

Ставка судового збору

до 31.08.2015

із 01.09.2015

1. За подання до суду

Позовної заяви:

майнового характеру

1% ціни позову, але не менше 0,2 мзп* та не більше 3 мзп

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп

немайнового характеру

0,2 мзп

1 мзп

Заяви:

про видачу судового наказу

50% ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження

0,5 мзп

у справах окремого провадження

0,1 мзп

про забезпечення доказів або позову

про перегляд заочного рішення

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

про скасування рішення третейського суду

0,5 мзп

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

0,2 мзп

про роз’яснення судового рішення

-

Позовної заяви про захист ділової репутації, а саме:

немайнового характеру

0,2 мзп

0,4 мзп

про відшкодування моральної шкоди

від 0,2 мзп до 10% ціни позову

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп

Апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Апеляційної скарги на судовий наказ

50% ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні

Касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,1 мзп

1 мзп

2. За подання до господарського суду

Позовної заяви:

майнового характеру

2% ціни позову, але не менше 1,5 мзп та не більше 60 мзп

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп та не більше 150 мзп

немайнового характеру

1 мзп

1 мзп

Заяви:

про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову

1,5 мзп

0,5 мзп

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

2 мзп

про скасування рішення третейського суду

про роз’яснення судового рішення

-

Апеляційної скарги на рішення суду; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної скарги у справі про банкрутство

0,5 мзп

Касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Касаційної скарги у справі про банкрутство

0,5 мзп

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,5 мзп

1 мзп

Заяви:

про порушення справи про банкрутство

5 мзп

10 мзп

про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

1 мзп

2 мзп

кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом

про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство

про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

3. За подання до адміністративного суду

Адміністративного позову:

майнового характеру

2% розміру майнових вимог, але не менше 1,5 мзп та не більше 4 мзп

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп — у т. ч. для адміністративного позову, поданого суб’єктом владних повноважень

немайнового характеру

0,06 мзп

1 мзп — у т. ч. для адміністративного позову, поданого суб’єктом владних повноважень

Апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,05 мзп

1 мзп

Заяви:

про забезпечення доказів або позову

0,1 мзп

0,3 мзп

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

-

4. За видачу судами документів

За повторну видачу копії судового рішення

1 грн. за кожний аркуш копії

0,003 мзп за кожний аркуш паперу

За видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3 грн.

0,03 мзп

За роздрукування технічного запису судового засідання

5 грн. за кожний аркуш тексту на папері формату А4

0,01 мзп за кожний аркуш тексту на папері формату А4

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

15 грн.

0,03 мзп

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії

1 грн. за кожний аркуш копії

0,003 мзп за кожний аркуш копії

За виготовлення копій документів, долучених до справи

-

0,003 мзп за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,03 мзп

0,2 мзп

* мзп — розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2015 по 30.11.2015 становить 1218грн., з 01.12.2015 — 1378 грн.

Таблиця 2

Ставки судового збору для фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір

Ставка судового збору

до 31.08.2015

із 01.09.2015

Фізособа

(у т. ч. підприємець)

Фізособа

Фізособа-підприємець

1. За подання до суду

Позовної заяви:

майнового характеру

1% ціни позову, але не менше 0,2 мзп* та не більше 3 мзп

1% ціни позову, але не менше 0,4 мзп та не більше 5 мзп

немайнового характеру

0,2 мзп

1 мзп

 0,4 мзп

про розірвання шлюбу

0,2 мзп

0,4 мзп

про поділ майна при розірванні шлюбу

1% ціни позову, але не менше 02 мзп та не більше 3 мзп

1% ціни позову, але не менше 04 мзп та не більше 3 мзп

Заяви:

про видачу судового наказу

50% ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження

0,2 мзп

05 мзп

у справах окремого провадження

0,1 мзп

про забезпечення доказів або позову

про перегляд заочного рішення

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

про скасування рішення третейського суду

0,5 мзп

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

0,2 мзп

про роз’яснення судового рішення

-

Позовної заяви про захист честі та гідності, ділової репутації, а саме:

немайнового характеру

0,2 мзп

0,4 мзп

про відшкодування моральної шкоди

від 0,2 мзп до 10% ціни позову

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп

Апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Апеляційної скарги на судовий наказ

50% ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні

Касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,1 мзп

1 мзп

0,2 мзп

2. За подання до господарського суду**

Позовної заяви:

майнового характеру

2% ціни позову, але не менше 1,5 мзп та не більше 60 мзп

1,5% ціни позову, але не менше 1 мзп та не більше 150 мзп

немайнового характеру

1 мзп

1 мзп

Заяви:

про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову

1,5 мзп

0,5 мзп

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

2 мзп

про скасування рішення третейського суду

про роз’яснення судового рішення

-

Апеляційної скарги на рішення суду; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної скарги у справі про банкрутство

0,5 мзп

Касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Касаційної скарги у справі про банкрутство

0,5 мзп

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,5 мзп

1 мзп

Заяви:

про порушення справи про банкрутство

5 мзп

10 мзп

про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

1 мзп

2 мзп

кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом

про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство

про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

3. За подання до адміністративного суду

Адміністративного позову:

майнового характеру

2% розміру майнових вимог, але не менше 1,5 мзп та не більше 4 мзп

1% ціни позову, але не менше 0,4 мзп та не більше 5 мзп

немайнового характеру

0,06 мзп

0,4 мзп

1 мзп

Апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

майнового характеру

50% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

110% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

немайнового характеру

50% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

120% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України:

майнового характеру

70% ставки, обчисленої на основі оспорюваної суми

130% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

немайнового характеру

70% ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

0,05 мзп

1 мзп

Заяви:

про забезпечення доказів або позову

0,1 мзп

0,3 мзп

про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

-

4. За видачу судами документів

За повторну видачу копії судового рішення

1 грн. за кожний аркуш копії

0,003 мзп за кожний аркуш паперу

За видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

3 грн.

0,03 мзп

За роздрукування технічного запису судового засідання

5 грн. за кожний аркуш тексту на папері формату А4

0,01 мзп за кожний аркуш тексту на папері формату А4

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

15 грн.

0,03 мзп

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії

1 грн. за кожний аркуш копії

0,003 мзп за кожний аркуш копії

За виготовлення копій документів, долучених до справи

-

0,003 мзп за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,03 мзп

0,2 мзп

* мзп — розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2015 по 30.11.2015 становить 1218грн., з 01.12.2015 — 1378 грн.

** Фізична особа, що не є підприємцем, може подати позов до господарського суду в справах про банкрутство (як кредитор суб’єкта господарювання) та при корпоративних спорах (як учасник/засновник господарського товариства).

Таблиця 3

Перелік пільговиків зі сплати судового збору

Особи, ким вони виступають у суді, та дія, за яку передбачена пільга зі сплати судового збору

Наявність пільги

до 31.08.2015

із 01.09.2015

Позивачі — у справах про стягнення зарплати та поновлення на роботі

+

+

Позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи

+

+

Позивачі — у справах про стягнення аліментів

+

+

Позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим як жертв політичних репресій на Україні

+

+

Особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги

+

+

Позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення

+

+

Державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації, які звернулись із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб

+

Позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних із дискримінацією

+

Громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявою до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб

+

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи

+

+

Інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів (до 31.08.2015 законні представники лише I та II груп)

+

+

Позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

+

+

Органи прокуратури — при здійсненні своїх повноважень

+

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення — у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та про здійснення держзакупівель

+

Держрезерв — у справах, що вирішуються на підставі законодавства про державний матеріальний резерв

+

Мін’юст — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Держбюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України

+

Виборці (позивачі до 31.08.2015) — у справах про уточнення списку виборців

+

+

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

+

Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків

+

+

Позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян

+

ПФУ та його органи; органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення

+

Громадські організації інвалідів (спілки та інші об’єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації — за подання позовів, з якими вони звертаються до суду

+

_

Органи праці та соціального захисту населення — за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соцдопомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством

+

Мінфін, місцеві фінансові органи, органи доходів і зборів, Казначейство, Держфінінспекція та їх територіальні органи, Держфінмоніторинг, НБУ і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів

+

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — у справах, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку

+

Учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав

-

+

Позивачі — у справах про оскарження рішень щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту

+

+

Мінрегіон, Держархбудінспекція та її територіальні органи — у справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів

+

Фізособи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із зарплати, зобов’язань унаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом

+

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл