Головбух

Оподаткування виплат дивідендів юридичним особам

  • 28 серпня 2015
  • 49

Для розподілу прибутку між власниками корпоративних прав юридична особа виплачує дивіденди. Розглянемо випадок оподаткування виплат таких дивідендів, коли їх щасливим отримувачем є інша юридична особа

При виплаті дивідендів юридичній особі можуть виникати податкові зобов’язання з двох видів податків: податку на прибуток та ПДВ. Перший сплачують у вигляді авансових внесків з податку на прибуток (далі ― авансові внески), а другий ― тільки у разі виплати «товарних» дивідендів.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Платники авансових внесків

Платниками авансових внесків є юридичні особи ― резиденти незалежно від системи оподаткування, які виплачують дивіденди іншим юридичним особам. Такий невтішний висновок випливає з подарованого на Новий рік пункту 57.1-1 Податкового кодексу України (ПК). Адже на будь-який платіж, названий дивідендом, має нараховуватися авансовий внесок незалежно від того, чи є особа платником податку на прибуток.

Обов’язок сплати авансових внесків також стосується державних некорпоратизованих, казенних або комунальних підприємств, які зараховують суми дивідендів до місцевого або державного бюджету. Тобто при спрямуванні до бюджету частини свого прибутку (доходу) ці підприємства нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок у порядку, визначеному пунктом 57.1-1 ПК.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! У листі ДФС від 19.08.2015 № 30946/7/99-99-15-02-02-17 податківці роз’яснили, що відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями потрібно здійснювати щокварталу. Відповідно, саме календарний квартал і є базовим звітним періодом для нарахування та сплати такого платежу. Як наслідок, такі підприємства поквартально нараховують та сплачують й авансовий внесок.

Водночас законодавці передбачили й окремі випадки, коли є право не сплачувати авансові внески. Такі звільнення стосуються:

  • підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів та відповідають іншим критеріям, передбаченим пунктом 142.1 ПК;
  • інститутів спільного інвестування;
  • виплати дивідендів фізичним особам;
  • виплати дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб.

Тож, окрім платників податку на прибуток, авансові внески доводиться сплачувати й платникам єдиного податку ― юридичним особам третьої та четвертої груп єдиного податку, а також підприємствам, які перераховують частину свого прибутку (доходу) до бюджету.

Розрахунок авансового внеску

Починаючи з 2015 року працює оновлений принцип розрахунку авансового внеску при виплаті дивідендів. Його визначають із суми перевищення дивідендних виплат над величиною об’єкта оподаткування податком на прибуток за відповідний звітний рік, за який виплачують такі дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого було погашено (пп. 57.1-1.2 ПК). Водночас платники єдиного податку, звісно, не мають такого об’єкта оподаткування, тому їм потрібно сплачувати авансовий внесок із усієї суми дивідендних виплат.

Вріз 1

Якщо ж підприємство бажає виплатити дивіденди за неповний календарний рік, то для визначення суми перевищення використовують величину об’єкта оподаткування податком на прибуток, розрахованого пропорційно кількості місяців, за які виплачують дивіденди. Однак таке правило стосується тільки виплат дивідендів за частину минулих років, за які вже було сплачено зобов’язання з податку на прибуток (наприклад, за ІІ півріччя 2014 року). Адже правило, викладене в попередньому абзаці, вимагає користуватися об’єктом оподаткування податком на прибуток за звітний рік, щодо якого було погашено грошове зобов’язання перед бюджетом. А при виплаті дивідендів за частину 2015 року такий показник не може бути визначеним у поточному році.

Для розрахунку самої величини авансового внеску потрібно перемножити суму, яку обкладають таким внеском, на базову (основну) ставку податку на прибуток ― 18%. Авансовий внесок потрібно сплатити до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Такий внесок не зменшує суму дивідендів, які підлягають виплаті власникам корпоративним прав.

Вріз 2

Задеклароване податкове зобов’язання з податку на прибуток за підсумками 2015 року зменшують на суму сплачених авансових внесків за такий рік. А повернути платнику суму перевищення авансових внесків над таким податковим зобов’язанням забороняє пряма норма підпункту 57.1-1.2 ПК. До того ж, на жаль, немає і правила перенесення сум перевищення авансових внесків над таким податковим зобов’язанням на зменшення таких зобов’язань у наступних звітних періодах. Тому невикористана можливість зменшити зобов’язання платника податку на прибуток перед бюджетом «згорає» після звітування за рік, в якому здійснили виплату дивідендів.

Зараховувати авансові внески на зменшення податкових зобов’язань можна тільки щодо податку на прибуток. Таке правило є логічним для платників податку на прибуток, однак воно украй дискримінаційне щодо платників єдиного податку. Вони, нагадаємо, не можуть ані зменшити суму, з якої сплачують авансовий внесок на об’єкт оподаткування податком на прибуток, ані зарахувати суму авансового внеску на зменшення зобов’язання з єдиного податку. Тож для них, по суті, авансовий внесок є окремим видом податку, який вони мусять сплачувати попри всі звільнення згідно з пунктом 297.1 ПК.

отримувач дивідендів ― нерезидент

Якщо отримувачем дивідендів є нерезидент, то сплата авансового внеску не вважають податком, який справляють під час репатріації дивідендів відповідно до пункту 141.4 ПК або міжнародних договорів (пп. 57.1-1.5 ПК). Відповідно, сплата податку за отриманими нерезидентами доходами з джерелом їх походження з України (у т. ч. дивідендами) відбувається окремо: шляхом утримання резидентом сум податку з таких доходів нерезидента. Що цілком логічно, адже авансовий внесок не зменшує суми дивідендних виплат, і емітент корпоративних прав, власне, і виступає його фактичним платником, а не лише податковим агентом як у випадку виплат нерезиденту доходів з джерелом їх походження з України.

Наголосимо, що нові правила розрахунку авансових внесків потрібно застосовувати при виплаті дивідендів за поточний або будь-які минулі роки.

«Товарні» дивіденди

Якщо підприємство виплачує дивіденди у формі, іншій ніж грошова, базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в контрольованих операціях.

Окрім цього, не є об’єктом оподаткування ПДВ тільки виплата дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних паперів (пп. 196.1.6 ПК). Тож «товарну» виплату дивідендів оподатковують ще й ПДВ за ставкою 20% як звичайний продаж товарів.

Відповідно, у випадку «товарної» виплати дивідендів емітент корпоративних прав має скласти податкову накладну в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до податкових зобов’язань звітного періоду.

Отримувач дивідендів

Нагадаємо, що з 01.01.2015 при оподаткуванні податком на прибуток застосовують різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПК. Механізм застосування різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначає стаття 140 ПК.

Підпункт 140.4.1 ПК передбачає, що на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь такого платника податку на прибуток від інших платників податку на прибуток, має зменшуватися фінансовий результат до оподаткування.

Отже, отримувач дивідендів ― юридична особа, яка застосовуватиме різниці, зменшить фінансовий результат до оподаткування на визнаний в бухгалтерському обліку дохід від отримання дивідендів.

Наведемо приклад грошової виплати дивідендів.

ПРИКЛАД. Облік виплати та отримання дивідендів

У серпні 2015 року на загальних зборах ТОВ «Авангард» прийнято рішення щодо виплати за 2014 рік засновнику — юридичній особі дивідендів у сумі 100 000 грн. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2014 року становив 80 000 грн., а грошове зобов’язання щодо нього було погашено.

Дивіденди перераховано з поточного рахунку підприємства на поточний рахунок засновника у банку.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

  1. Облік у підприємства ― емітента

1.1

Розподілено прибуток для виплати дивідендів

441

443

100 000

1.2

Нараховано дивіденди засновнику

443

671

100 000

1.3

Сплачено авансовий внесок ((100 000 – 80 000) × 18%)

641/приб

311

3600

1.4

Виплачено дивіденди засновнику

671

311

100 000

  1. Облік у засновника ― юридичної особи

2.1

Відображено дохід від отримання дивідендів

373

731

100 000

2.2

Отримано кошти на поточний рахунок

311

373

100 000

2.3

Списано дохід на фінансовий результат

731

79

100 000

Вріз 1

Важливо

База для нарахування авансового внеску

дорівнює різниці дивідендних виплат та об’єкта оподаткування податком на прибуток за рік, за який здійснюються такі виплати

Вріз 2

Важливо

Авансовий внесок сплачують

до/або одночасно з виплатою дивідендів

 

 Якщо отримувачем дивідендів є нерезидент, то емітент корпоративних прав, окрім сплати авансового внеску, може також бути й податковим агентом при виплаті доходу з джерелом походження з України.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл