Головбух

Результати зарплатних перевірок в обліку та звітності

  • 25 серпня 2015
  • 14

Наразі через величезну діру в бюджеті країни оплата праці залишається під пильною увагою контролюючих органів.З’ясуємо,як саме відобразити в обліку та звітності результати донарахувань за проведеними податковими органами зарплатними перевірками

Однією з функцій податкових органів відповідно до Податкового кодексу України (ПК) є здійснення податкового контролю, який може втілюватися, зокрема, у формі перевірок.

Під податковий контроль, пов’язаний з оплатою праці, потрапляють такі платежі:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • військовий збір;
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Практика перевірок «зарплатних» податків свідчить, що у 99,99% випадків податкові органи здійснюють донарахування податків з відповідним застосуванням штрафних санкцій. Визначення сум переплат за результатами перевірок — це нонсенс для контролерів.

Розглянемо порядок оформлення результатів перевірок за цими платежами.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Оформлення результатів перевірок ПДФО та військового збору

Порядок нарахування, сплати до бюджету ПДФО та військового збору визначений нормами ПК. Правила оформлення результатів перевірок для цих платежів установлює стаття 86 ПК.

Відповідно до норм цієї статті результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) у разі виявлення порушень оформлюють у вигляді акта, який складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності).

Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затвердив наказ ДПА України від 12.01.2011 № 984 (далі — Порядок № 984).

У висновку акта документальної перевірки зазначають опис виявлених перевіркою порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, з посиланням на відповідні норми законодавчих актів.

У разі порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податковим агентом (роботодавцем) ПДФО та військового збору згідно з пунктом 127.1 ПК тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% суми податку (збору), що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Виявлені порушення відображають в акті у гривнях у розрізі податків та зборів з розбивкою за роками та податковими періодами у межах періоду, що перевіряється.

До того ж в акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення (п. 6 Порядку № 984).

У разі якщо акт перевірки не оскаржують, керівник контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, приймає податкове повідомлення-рішення, яке надсилають або вручають платнику податку.

Наголосимо, що повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та за кожною штрафною санкцією. А до повідомлення-рішення мають додавати розрахунок податкових зобов’язань та самих санкцій (ст. 58 ПК).

ВРІЗ 1

У разі встановлення порушень за результатами камеральної перевірки також складають акт у двох примірниках, який підписують посадові особи контролюючого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків (п. 86.2 ПК). Відтак на підставі акта камеральної перевірки контролюючий орган формує податкове повідомлення-рішення та надсилає або вручає його особисто платнику податків.

Особливості оформлення перевірок ЄСВ

Окремо розглянемо перевірку питань, пов’язаних із нарахуванням та сплатою ЄСВ.

Порядок нарахування та сплати ЄСВ визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Попри те, що порядок документального оформлення виявлених під час перевірки порушень щодо ЄСВ поза полем дії ПК, відповідно до статті 13 Закону № 2464 документальні та камеральні перевірки, пов’язані з нарахуванням та сплатою ЄСВ, проводять органи доходів та зборів відповідно до норм ПК.

Тобто результати цих перевірок податківці оформляють у вигляді акта за загальновстановленим порядком, як зазначено раніше.

Акт перевірки є підставою для прийняття відповідного рішення про застосування штрафних санкцій за недотримання вимог Закону № 2464. Форми рішень та порядок їх оформлення визначає Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449 (далі — Інструкція № 449).

Визначений Інструкцією № 449 порядок документального оформлення результатів перевірки податковим органом, залежно від відповідальності, встановленої для платників ЄСВ, наведено у зручній табличній формі (див. Таблицю).

Оформлення результатів перевірки ЄСВ

№ з/п

Вид порушення

Розмір фінансових санкцій (штраф, пеня)

Документальне оформлення, підстава для прийняття рішення

1

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ

У разі якщо порушення допущено:

- до 01.01.2015, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум

- з 01.01.2015 — у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум

Складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за формою згідно з додатком 12 до Інструкції № 449. Розрахунок фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи фіскального органу. При застосуванні штрафів приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки, незалежно від періодів та кількості випадків сплати за вказані періоди

2

Ненарахування (несвоєчасне нарахування) ЄСВ

У разі якщо порушення допущено:

- до 01.01.2015, накладається штраф у розмірі 5% донарахованої суми

- з 01.01.2015 — 10% донарахованої суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ

Складається рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування фіскальним органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску за формою згідно з додатком 13 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття рішення є акт перевірки платника ЄСВ

3

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 14 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття рішення є акт документальної перевірки платника ЄСВ

4

Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів)

Штраф у розмірі 10% несплачених або несвоєчасно сплачених сум

Складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 15 до Інструкції № 449. Розрахунок штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника ЄСВ

5

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності

Штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне порушення. У разі повторного порушення протягом року застосовується штраф в розмірі 60 нмдг (1020 грн.) за кожне порушення

Складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 16 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття рішення є акт перевірки платника ЄСВ

6

Наявність недоїмки

Нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно

Підставою для нарахування пені є:

- документи, що підтверджують суму ЄСВ та строк її сплати, — звіт платника щодо нарахування єдиного внеску (з додатним значенням); вимога про донараховані суми єдиного внеску за актами документальних перевірок або повідомленням-розрахунком; рішення суду

- документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за ЄСВ, — виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; звіт платника щодо нарахування ЄСВ з від’ємним значенням; відомості або довідка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; свідоцтво про смерть фізичної особи

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі такого платника ЄСВ під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Відображення наслідків перевірки в обліку

З метою дотримання принципів та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІ (далі — Закон № 996) результати перевірок з відповідними донарахуваннями податків (зборів) та санкцій в обов’язковому порядку мають бути відображені в бухгалтерському обліку.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 1 статті 9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Відповідно, саме розглянуті документи (рішення, повідомлення-рішення) є підставою для здійснення донарахувань податків (зборів) та нарахування санкцій та пені в обліку підприємства.

Донарахування ПДФО, військового збору та ЄСВ за результатами перевірки на підставі відповідного рішення контролюючого органу відображають в обліку у тому звітному періоді, в якому були узгоджені податкові зобов’язання за результатами перевірки.

Безпосередньо штрафні санкції та пеня є іншими операційними витратами та належать до того періоду, в якому їх було визнано.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку донарахувань ПДФО, військового збору та ЄСВ, пов’язаних з порушеннями в оплаті праці, розглянемо на прикладі (див. Приклад).

ПРИКЛАД. Відображення в обліку донарахувань контролюючим органом ПДФО, військового збору та ЄСВ

За підсумками документальної планової перевірки підприємства податковий орган виявив заниження податкових зобов’язань у березні 2015 року з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Донараховано (умовно):

- ПДФО у сумі 12 500 грн. (із них: основний платіж — 10 000 грн., штрафні санкції — 2500 грн.);

- військовий збір у сумі 250 грн. (із них: основний платіж — 200 грн., штрафні санкції — 50 грн.);

- ЄСВ у сумі 480 грн. (із них: основний платіж — 400 грн., штрафні санкції — 80 грн.)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Донараховано за результатами перевірки основний платіж з:

- ПДФО

- військового збору

- ЄСВ

661

661

661

641

642

651

10 000

200

400

2

Донараховано за результатами перевірки штрафні санкції (2500 + 50 + 80)

948

642

2630

3

Сплачено до відповідних бюджетів донараховані зобов’язання з:

- ПДФО

- військового збору

- ЄСВ

641

642

651

311

311

311

10 000

200

400

4

Сплачено штрафні санкції

642

311

2630

Донарахування та санкції у звітності

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності грунтуються на даних бухгалтерського обліку (п. 2 ст. 3 Закону №996).

Отже, якщо платник податків повністю згоден з донарахованими сумами податків (зборів) за результатами перевірок та відповідними санкціями, після одержання зазначених документів першочерговим його обов’язком стає нарахування та сплата донарахованих зобов’язань та санкцій. Далі розглянемо, як правильно здійснити донарахування платежів і санкцій за рішенням контролюючого органу та чи підлягають ці суми відображенню у звітності.

ПДФО, військовий збір

Формою звітності щодо ПДФО та військового збору є Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну 13.01.2015 № 4 (далі — Наказ № 4).

Відповідно до пункту 1.2 Наказу № 4 податковий розрахунок — документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, нарахування податкового зобов’язання не проводиться.

Наказ № 4 також визначає, що одним із випадків, коли потрібно проводити коригування поданого податкового розрахунку, є повідомлення про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 Наказу № 4).

ВРІЗ 2

Отже, за результатами перевірки ПДФО та військового збору суми донарахувань за цими податками потрібно відобразити в податковому розрахунку, тобто здійснити виправлення допущених раніше помилок. З цією метою слід скласти уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ. З метою коригування даних щодо ПДФО, відображених у розділі І, в уточнюючому розрахунку потрібно:

  • для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації — повторити всі графи такого рядка та у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка;
  • для введення нового або пропущеного рядка — повністю заповнити всі його графи та у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка;
  • для заміни одного помилкового рядка іншим — виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 зазначають «1» — рядок на виключення, а в другому зазначають «0» — рядок на введення.

При виправленні даних щодо військового збору потрібно спочатку здійснити виключення помилкового рядка шляхом заповнення рядка «Військовий збір — виключення****» із зазначенням в ньому даних помилкового рядка. Далі слід у рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

ЄСВ

Умови та вимоги щодо подання страхувальниками звіту щодо сум ЄСВ визначає Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435).

Порядок № 435 установлює також механізм виправлень за результатами донарахувань, здійснених контролюючим органом. Спочатку донарахування ЄСВ потрібно відобразити в таблиці 6 додатка 4 звіту з ЄСВ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо контролюючі органи донараховують або зменшують суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, то застосовуються відповідні коди типу нарахувань 11 та 12.

Якщо контролюючі органи донарахували ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, то у графі 10 таблиці 6 додатка 4 звіту з ЄСВ зазначають код типу нарахувань 11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці фіскальними органами донараховано суму єдиного внеску.

Окремо суму донарахованого ЄСВ потрібно відобразити в розділі 6 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» таблиці 1 додатка 4 звіту з ЄСВ.

Штрафні санкції та пеню, донараховані контролюючим органом за результатами перевірки, у розрахунку за формою № 1ДФ та у звіті з ЄСВ не відображають.

ВРІЗ 1

Важливо

В акті не допускається

визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Коригування розрахунку за формою № 1ДФ

проводиться також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл