Головбух

Оподатковуємо спадкування корпоративних прав

  • 20 липня 2015
  • 429

Один із учасників товариства з обмеженою відповідальністю помер. Як оподатковують виплату спадкоємцю частки статутного капіталу померлого учасника та чи є різниця в оподаткуванні такої виплати залежно від ступеня споріднення спадкоємця — тут і зараз

Усі правові питання щодо спадщини розкрито у главі 84 Цивільного кодексу України (ЦК). Відповідно до статті 1216 ЦК спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Право на спадкування

Спадкування здійснюють за заповітом або за законом.

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Стаття 1219 ЦК визначає коло прав та обов’язків особи, які не входять до складу спадщини.

До складу спадщини не входять права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця:

  • особисті немайнові права;
  • право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
  • право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
  • права та обов’язки особи як кредитора або боржника.

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Стаття 47 ЦК установлює правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

Порядок спадкування частки статутного капіталу

Порядок переходу спадкоємцю частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визначає частина 5 статті 147 ЦК та стаття 55 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII.

Частка у статутному капіталі ТОВ переходить до спадкоємця — фізичної особи або правонаступника юридичної особи — учасника такого ТОВ, якщо статут ТОВ не передбачає, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! У разі смерті учасника ТОВ правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього ТОВ. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до ТОВ або відмові ТОВ у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видають у грошовій або натуральній формі частку у майні, яка належала спадкодавцю. У цих випадках розмір статутного капіталу ТОВ підлягає зменшенню.

Розрахунки із спадкоємцями учасника, які не вступили до ТОВ, здійснюють у загальному порядку.

Вихід учасника із ТОВ проводять у порядку, передбаченому статтею 148 ЦК.

Спадкоємець частки статутного капіталу одного із засновників ТОВ має право вийти з товариства, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Спадкоємець, який виходить із ТОВ, має право одержати вартість частини майна, пропорційну частці померлого учасника у статутному капіталі ТОВ.

За домовленістю між учасником та ТОВ виплата вартості частини майна може бути замінена переданням майна в натурі.

Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці померлого учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюють статут і закон.

Спори, що виникають у зв’язку з виплатою спадкоємцю вартості частки померлого учасника ТОВ, у т. ч. спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішує суд.

Оподаткування успадкованої частки

ПДФО

Оподаткування доходу, отриманого спадкоємцем-фізособою в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав установлює стаття 174 Податкового кодексу України (ПК).

ВРІЗ

До об’єктів спадщини з метою оподаткування ПДФО належить також корпоративне право. До того ж базою оподаткування є вартість корпоративного права, отриманого у спадщину.

Загальний порядок оподаткування ПДФО об’єктів спадщини визначає пункт 174.2 ПК (див. Таблицю).

Порядок оподаткування ПДФО об’єктів спадщини

Суб’єкти спадщини

Об’єкти спадщини

Ставка ПДФО

Член сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення

Будь-який об’єкт спадщини

0%

Інвалід I групи або дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

Нерухоме та рухоме майно, готівкові та безготівкові кошти

Дитина-інвалід

Нерухоме та рухоме майно

Будь-який спадкоємець

Непогашені грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та держстрахування СРСР, що діяли на території України, а також державні цінні папери та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років

Спадкоємець, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення

Будь-який об’єкт спадщини

5%

Резидент*

Будь-який об’єкт спадщини, що успадковується від нерезидента

15 (20%)

Нерезидент*

Будь-який об’єкт спадщини, що успадковується від резидента

__________

* Незалежно від ступеня споріднення спадкоємця.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) ПДФО до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню ПДФО, зазначають у річній Податковій декларації про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом МДЗ від 11.12.2013 № 793.

Водночас обов’язкове декларування таких доходів не поширюється на:

  • спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини;
  • спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО;
  • інших спадкоємців-резидентів, які сплатили ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем ПДФО з вартості об’єкта спадщини.

Варто пам’ятати, що при виплаті спадкоємцю частки майна померлого учасника податковим агентом виступає емітент корпоративних прав ― ТОВ. Але тільки в частині відображення розміру виплати спадкоємцю частки померлого учасника ТОВ у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

військовий збір

Нині звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПК не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. Тобто ті, що не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО (пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Із вартості успадкованої частки майна не потрібно утримувати військовий збір у разі оподаткування об’єкта спадщини за нульовою ставкою ПДФО. Зокрема, у разі спадкування об’єкта спадщини членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

У решті випадків вартість виплаченої успадкованої частки підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Відповідальними за утримання та сплату військового збору до бюджету є ті самі особи, які відповідають за утримання, сплату ПДФО до бюджету та декларування у разі отримання спадщини. Тобто саме на спадкоємців покладають обов’язки з утримання та сплати військового збору до бюджету, а також щодо декларування.

І під завісу — чинна форма Податкової декларації про майновий стан і доходи не передбачає можливості відображення інформації щодо військового збору. Однак за доходом у вигляді успадкованої частки корпоративного права, отриманої у 2015 році, спадкоємець звітуватиме лише наступного року. Маємо надію, що доти затвердять нову або удосконалять чинну форму декларації.

Відобразимо викладене на прикладі.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку операції з виплати спадкоємцю частки померлого учасника ТОВ

Розмір частки померлого учасника у статутному капіталі ТОВ становить 100 000 грн. Відповідно до свідоцтва про право на спадщину право на частку статутного капіталу належить дружині померлого учасника ТОВ. Інформацію щодо такої виплати ТОВ має відобразити у формі № 1ДФ з ознакою доходу «113».

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Д-т

К-т

1

Нараховано зобов’язання перед спадкоємцем у розмірі частки статутного капіталу померлого учасника ТОВ

452

672

100 000

2

Зменшено статутний капітал

40

452

100 000

3

Перераховано на рахунок спадкоємця вартість частки статутного капіталу померлого учасника ТОВ*

672

311

100 000

* Нарахування та сплату ПДФО і військового збору має здійснити спадкоємець. Позаяк спадкоємцем є член сім’ї першого ступеня споріднення, то такий спадкоємець звільняється від сплати військового збору, а отриманий ним дохід оподатковується ПДФО за нульовою ставкою.

ВРІЗ

Важливо!

Членами сім’ї фізичної особи

першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл