Головбух

Наслідки сплати ПДВ не на той рахунок

14 липня 2015
546
Середній бал: 0 із 5

Для сплати податкових зобов’язань з ПДВ підприємство помилково перерахувало кошти з поточного банківського рахунку не на електронний ПДВ-рахунок,а одразу на бюджетний. Розглянемо наслідки цієї помилки для підприємства і з’ясуємо,як виправити таку ситуацію

Уже півроку минуло відтоді, як податкові зобов’язання з ПДВ, задекларовані платниками у декларації з ПДВ, вони сплачують через посередника — Казначейство. Тобто сплата податку до бюджету проводиться не безпосередньо платником ПДВ, а за допомогою електронного ПДВ-рахунку, відкритого платнику у Казначействі.

Проте ще й досі трапляються випадки, коли платники забувають про нові правила і перераховують суми ПДВ з власних поточних банківських рахунків одразу на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі для надходжень ПДВ.

Тож спочатку нагадаємо, які суми ПДВ платник має сплачувати одразу в бюджет, а які — лише через електронний ПДВ-рахунок.

Використання електронного ПДВ-рахунку

Розрахунки з бюджетом проводять відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 № 569 (далі — Порядок № 569).

Електронний ПДВ-рахунок використовують для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань, задекларованих платником у декларації з ПДВ.

А з поточного банківського рахунку платника згідно з пунктом 25 Порядку № 569 здійснюють сплату до бюджету:

  • податкових зобов’язань з ПДВ, самостійно донарахованих платником ПДВ за уточнюючим розрахунком;
  • податкових зобов’язань з ПДВ, визначених контролюючим органом за результатами перевірки;
  • штрафних санкцій і пені.

Механізм сплати податкових зобов’язань з ПДВ

Загальні правила сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ визначені пунктами 20-24 Порядку № 596.

Для перерахування до бюджету сум ПДВ відповідно до поданих платниками податкових декларацій ДФС надсилає Казначейству реєстр платників ПДВ. Реєстр містить інформацію щодо найменування та індивідуального податкового номера платника ПДВ, звітного періоду та суми ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі таких реєстрів Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми ПДВ до бюджету з електронних рахунків платників ПДВ.

У разі недостатності коштів на електронному рахунку платника ПДВ такий платник має перерахувати на електронний ПДВ-рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунку.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Сума податкового зобов’язання, зазначена платником у декларації з ПДВ за звітний місяць, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем подання декларації.

Тобто в цілому принцип сплати податку до бюджету такий, як і був раніше. Відмінність полягає у тому, що платник має перерахувати суму ПДВ, задекларовану у декларації з ПДВ за звітний період, не до бюджету, а на свій електронний ПДВ-рахунок у Казначействі. А вже Казначейство перераховує цю суму ПДВ згідно з отриманим від ДФС реєстром до бюджету.

Залишок узгоджених податкових зобов’язань платника ПДВ, не сплачений до бюджету, обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі шляхом перерахування до бюджету коштів, що перераховуються платником ПДВ з поточного рахунку на електронний ПДВ-рахунок.

Інформацію щодо сум поповнення електронних ПДВ-рахунків та залишків на таких рахунках, а також щодо перерахованих сум ПДВ до бюджету і не перерахованих сум у зв’язку з відсутністю коштів на таких рахунках Казначейство подає ДФС в розрізі платників ПДВ.

Отже, контроль за сплатою ПДВ здійснюють податківці на підставі інформації, яка надходить від Казначейства та відображається в інтегрованих картках платників податку (ІКПП).

Відповідальність за перерахування ПДВ не на той рахунок

Зазвичай сплата податкових зобов’язань не на той рахунок призводить до певних негативних наслідків для платника податків. Адже про свою помилку платники дізнаються, отримавши з податкового органу «лист щастя» — податкову вимогу. Тобто вже тоді, коли в ІКПП виникла недоїмка з податку.

Ну а далі — звичайний перебіг подій: платник пише заяву або про перекид, або про повернення помилково сплачених коштів не на той рахунок. Плюс додатково сплачує штраф, пеню та традиційні «чайові» у вигляді адмінштрафу в розмірі 170 грн.

Однак звертаємо увагу на те, що в цьому випадку ситуація не зовсім звичайна.

ВРІЗ 1

Як було зазначено, поточні податкові зобов’язання з ПДВ мають сплачуватися шляхом перерахування коштів з поточного банківського рахунку платника на електронний ПДВ-рахунок. А нараховані суми ПДВ, штрафи та пеня згідно з поданими платниками уточнюючими розрахунками та актами перевірок платник сплачує одразу на бюджетний рахунок, відкритий у Казначействі та призначений для сплати ПДВ. Тобто у будь-якому випадку всі надходження з ПДВ потрапляють на бюджетний рахунок, призначений для надходжень з ПДВ.

Крім того, нарахування як поточних податкових зобов’язань з ПДВ, так і інших донарахувань з ПДВ, у т. ч. штрафів та пені, проводять в одній ІКПП.

Отже, сплата суми ПДВ одразу на бюджетний рахунок не призведе до виникнення недоїмки в ІКПП. Оскільки заборгованості перед бюджетом як такої не виникає, штраф за несплату податкових зобов’язань у такому разі не застосовують.

Вихід із ситуації, що склалася

Попри те що заборгованість у разі помилкової сплати ПДВ не на той рахунок не виникає, у реєстрі, отриманому податківцями з Казначейства, сума ПДВ рахується несплаченою. Адже вона так і не була внесена платником на електронний ПДВ-рахунок.

Здавалося б, у чому проблема? Невже податківці не можуть самі врегулювати це питання та перекинути кошти з одного рахунку на інший?

Виявляється, не можуть. Керуючись вимогою пункту 22 Порядку № 569, податківці стверджують, що поповнення електронного ПДВ-рахунку можливе лише за рахунок коштів, перерахованих платником з власного поточного рахунку.

ВРІЗ 2

Можна спробувати не погодитися з думкою податківців, привівши як аргумент пункт 87.1 ПК. Згідно з цією нормою джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є не лише суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування ПДВ, а й суми надміру сплачених платежів. Однак у цьому випадку в ІКПП переплата не виникла. Адже сплаченими до бюджету коштами зараховано поточні зобов’язання з ПДВ.

От і виходить, щоб виправити помилку, платник має спочатку внести потрібну суму коштів на електронний ПДВ-рахунок. І лише після зарахування цих коштів виникне переплата в ІКПП, яку платник на підставі заяви зможе повернути на свій поточний банківський рахунок.

Доля переплати, яка виникла до 01.07.2015

Для переплати, яка утворилася станом на 01.07.2015, діють правила, встановлені пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX ПК та пунктом 9-2 Порядку № 596.

На суму цієї переплати з 01.07.2015 (а фактично — не раніше 10.07.2015) одноразово автоматично збільшився розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Нагадаємо механізм зарахування такої переплати у декларації з ПДВ за червень 2015 року (див. Таблицю).

Механізм зарахування переплати

у декларації з ПДВ за червень

Значення рядка декларації

Порядок зарахування переплати

р. 25.1 = ∑переплати

р. 25.1 та ∑переплати вважаються погашеними.

∑переплати автоматично списується з ІКПП

р. 25.1 < ∑переплати

р. 25.1 та ∑переплати в межах р. 25.1 вважаються погашеними.

∑переплати в межах р. 25.1 автоматично списується з ІКПП.

Залишок ∑переплати переноситься до р. 20.2 декларації за липень 2015 року.

Ця сума може бути врахована виключно у зменшення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів

р. 25.1 > ∑ переплати

р. 25.1 в межах ∑переплати та ∑переплати  вважаються погашеними.

Сума перевищення р. 25.1 над ∑переплати перераховується платником ПДВ на електронний ПДВ-рахунок

р. 25.1 = 0

або у разі декларування:

 р. 23.2, р. 24

∑переплати переноситься до р. 20.2 декларації за липень 2015 року. Ця сума може бути врахована в майбутніх звітних періодах виключно у зменшення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

∑переплати вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП

Доля переплати, яка виникла після 01.07.2015

Зазначені правила зарахування переплати, яка виникла в результаті помилкового перерахування коштів після 01.07.2015, не діють.

У такому разі застосовується порядок повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, визначений статтею 43 ПК.

Переплату, що виникла в ІКПП після 01.07.2015, на підставі заяви платника або повертають на поточний рахунок платника в установі банку, або спрямовують на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів. Залежно від напряму перерахування коштів, зазначеного платником у заяві.

Варто зауважити, що суми, які платники перераховують на електронний ПДВ-рахунок, використовують не лише для сплати податкових зобов’язань.

Згідно з пунктом 200-1.4 ПК на електронний ПДВ-рахунок платника зараховують кошти з його власного поточного рахунку:

  • в сумах, необхідних для збільшення розміру реєстраційної суми;
  • в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ.

Отже, суми поповнення електронного ПДВ-рахунку впливають на суму реєстраційного ліміту, який визначають за формулою згідно з пунктом 200-1.3 ПК, а саме: поповнення рахунку збільшує реєстраційний ліміт, на який дозволяється зареєструвати податкові накладні в ЄРПН. Тож платникам варто бути обачнішими при перерахуванні податкових зобов’язань з ПДВ.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Сплату податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету проводять через електронний ПДВ-рахунок

ВРІЗ 2

Важливо

Не передбачено поповнення електронного ПДВ-рахунку за рахунок коштів, перерахованих з поточних рахунків інших осіб

 

 Про порядок зарахування переплати див. статтю Н. Товченик «Електронному адмініструванню ПДВ — постійну прописку! або

Що чекає на платників ПДВ після 01.07.2015» у тижневику «Головбух» № 25/2015 на с. 14, а також лист ДФС від 22.06.2015 № 22408/7/99-99-19-03-01-17.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини