text
Головбух

Звільнили працівника, призваного під час мобілізації на строкову службу? Наказ доведеться скасувати

  • 13 липня 2015
  • 118

Норма щодо збереження робочого місця за працівниками, що призиваються на строкову військову службу, діє з 08.02.2015 р., під час весняного призову, але чимало підприємств звільнили працівників. Чи потрібно виправляти помилку і як це зробити?

Поновлення на роботі відбувається тільки за рішенням суду. У ситуації, яку розглядаємо, йдеться про інше — ми маємо забезпечити право працівника на пільги і гарантії щодо збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, визначені як законодавством про працю, так і законодавством про військовий обов’язок і військову службу. Отже, потрібно скасувати наказ про звільнення та увільнити працівника від роботи у зв’язку з призовом на строкову військову службу під час мобілізації зі збереженням посади і середнього заробітку. Чому так?

Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 № 15/2015 (затверджено Законом України від 15.01.2015 № 113-VIII) протягом 2015 року оголошена та проводиться часткова мобілізація у три черги протягом 210 діб.

У квітні 2015 року розпочато черговий призов на строкову військову службу.

Донедавна стаття 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП) прямо не визначала спеціальних гарантій працівникам, призваним на строкову військову службу під час мобілізації, на особливий період, але містила відсилочну норму: працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів (ч. 2 ст. 119 КЗпП).

З 08.02.2015 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 15.01.2015 № 116-VIII (далі — Закон № 116) частину другу статті 39 «Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (далі — Закон № 2232) викладено в такій редакції:

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Листок з обривом

«За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання».

Отже, працівників, які призивалися на строкову військову службу під час весняного призову 2015 року, належало увільняти від роботи, а не звільняти з неї, як це годиться за мирного часу.

Зверніть увагу! Стаття 39 Закону № 2232 в редакції Закону № 116 передбачала збереження посади і середнього заробітку за військовослужбовцем строкової служби до одного року, відповідно строк увільнення працівника від роботи визначався з урахуванням цього обмеження.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 № 433-VIII одночасно внесено зміни до КЗпП та Закону № 2232.

Означені зміни набули чинності 11.06.2015, гармонізувавши статтю 119 КЗпП і статтю 39 Закону № 2232.

Так, згідно зі змінами, внесеними до статті 119 КЗпП, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зверніть увагу! Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105. Порядок діє з 17 березня 2015 року.

Стаття 39 Закону № 2232 відтепер визначає, що гарантії працівникам, призваним на строкову військову службу, мають надаватися в порядку, визначеному статтею 119 КЗпП.

Отже, якщо працівника звільнено з роботи у зв’язку з призовом на строкову військову службу, відповідно проведено повний розрахунок і видано трудову книжку, вважаємо за доцільне направити листа на адресу проживання працівника, зазначену в особовій картці (типова форма № П-2, затверджена спільним наказом Держкомстату та Міноборони України від 25.12.2009 № 495/656). У листі рекомендуємо:

  • зазначити, що з метою забезпечення належних працівнику відповідно до статті 119 КЗпП пільг та гарантій наказ про звільнення буде скасовано, на час проходження строкової військової служби за працівником зберігатимуться робоче місце (посада) і виплачуватиметься середній заробіток;
  • звернутися з проханням до працівника (або його рідних) про надання трудової книжки на підприємство.

Після отримання трудової книжки потрібно скасувати наказ про звільнення й увільнити працівника від роботи на період проходження строкової військової служби (див. Додаток 1).

На підставі наказу працівник кадрової служби має внести до трудової книжки «призовника» запис про визнання недійсним запису про звільнення (відповідно до правил, визначених пунктом 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58; див. Додаток 2), про що доречно повідомити працівника.           

Додаток 1

Приклад оформлення наказу про скасування наказу про звільнення у зв’язку з призовом на строкову військову службу й увільнення працівника від роботи

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Доведемо до ладу»

Код ЄДРПОУ 12345687

НАКАЗ

16.07.2015                                          м. Київ          № 185-к/тр

Про скасування наказу про звільнення від 20.04.2015 № 167-к/тр

та увільнення Ратника С. М. від роботи

у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Керуючись статтею 119 Кодексу законів про працю України (у редакції Закону України від 14.05.2015 № 433-VIII), частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII,

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ «Про звільнення у зв’язку з призовом на строкову військову службу Ратника С. М.» від 20.04.2015 № 167-к/тр.

2. Увільнити РАТНИКА Сергія Михайловича, управителя з адміністративної діяльності, від роботи з 20.04.2015 у зв’язку з призовом на строкову військову службу під час мобілізації, на особливий період зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на період проходження строкової військової служби.

3. Табельнику (Вправній О. Д.) скласти скоригований табель обліку використання робочого часу, відсутність Ратника С. М. у період з 20.04.2015 по 16.07.2015 відмітити позначкою «ІН».

4. Бухгалтерії (Кошель Н. А.) нарахувати середній заробіток Ратнику С. М. за період з 20.04.2015 по 16.07.2015.

5. Інспектору з кадрів (Вишневській Т. М.) внести відповідні записи до трудової книжки Ратника С. М.

Підстава: 
повістка Дніпровського районного у місті Києві військового комісаріату від 16.04.2015 № 164.

Директор                                        Поважний        Л. С. Поважний

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом

Додаток 2

Приклад визнання недійсним запису в трудовій книжці про звільнення у зв’язку з призовом на строкову військову службу, що мала місце під час мобілізації, в особливий період

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу,
про переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням
причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис
(документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

9

20

04

2015

Звільнено у зв’язку з призовом на строкову військову

Наказ від

службу, п. 3 ст. 36 КЗпП України

20.04.2015

Начальник відділу кадрів      Веселка       О. П. Веселка

№ 167-к/тр

10

16

07

2015

Запис за № 9 визнано недійсним

Наказ від

16.07.2015

№ 185-к/тр

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл