Головбух

Оренда офісу у фізособи: договірні відносини та оподаткування

 • 22 червня 2015
 • 218

Підприємство вирішило взяти в оренду офісне приміщення у фізособи. Як оформити такі договірні відносини? Як відобразити операції з оренди в обліку? Як оподатковувати оплату орендної плати фізособі?

Позаяк операції з оренди потребують укладання відповідних договорів, почнемо саме з цього питання. Питання договірних відносин щодо оренди майна розкриті у параграфі 5 Господарського кодексу України (ГК).

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Укладання договору оренди майна

Орендодавець передає орендареві за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності на підставі укладеного договору.

Істотними умовами договору оренди є:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Основні права та обов’язки орендаря розкриті у статті 285 ГК.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Оцінка об’єкта оренди здійснюється за відновною вартістю.

При укладанні договору оренди потрібно пам’ятати, що цей договір зберігає свою силу на весь строк дії. Навіть у разі, якщо після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря.

Оскільки об’єктом оренди є офісне приміщення, то при укладанні договору оренди потрібно керуватися ще й статтею 793 Цивільного кодексу України. Так, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

Договір строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

орендна плата

Одним із головних питань при укладанні договору оренди майна є визначення орендної плати.

Відповідно до статті 286 ГК орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Вріз 1

Орендна плата встановлюється у грошовій формі. За згодою сторін орендна плата також може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі. Строки внесення орендної плати визначаються також у договорі.

Слід пам’ятати, що орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати. Але тільки через обставини, за які він не відповідає. Такими обставинами можуть бути зміна умови господарювання або істотне погіршення стану об’єкта оренди.

припинення договору оренди

Договір оренди припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • ліквідації орендаря;
 • загибелі (знищення) об’єкта оренди.

Вріз 2

Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з відповідних підстав для розірвання договору найму.

Облік оренди офісного приміщення у орендаря

Оскільки фізособа не передає права власності на офісне приміщення, така оренда належить до операційної. Особливості обліку операційної оренди встановлюють пункти 8 та 9 П(С)БО 14 «Оренда».

Об’єкт операційної оренди орендар відображає на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, указаною в договорі про оренду.

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Плата за користування об’єктом операційної оренди згідно з П(С)БО 16 «Витрати» визнається витратами:

 • на прямолінійній основі протягом строку оренди;
 • з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди.

На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладання нової орендної угоди зменшуються протягом строку його оренди витрати з орендної плати.

Оподаткування орендної плати

На сьогодні об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням різниць відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України (ПК) (п. 134.1 ПК).

Але різниці застосовують тільки підприємства, які отримали більше 20 млн. грн. річного доходу, та ті, які не повідомили податківців про незастосування різниць у річній декларації з податку на прибуток.

Отже, визначають об’єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку.

Оскільки офісне приміщення в оренду надає фізособа, то податкового кредиту з ПДВ при нарахуванні орендних платежів не виникатиме.

Оподаткування отриманого доходу від надання офісного приміщення в оренду фізособою здійснюється згідно з вимогами ПК.

Дохід від надання майна в оренду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи-орендодавця та оподатковується ПДФО за загальною ставкою 15% (20%) (пп. 164.2.5 та п. 167.1 ПК).

Податковим агентом орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду офісного приміщення є орендар (пп. 171.1.2 ПК). Доходи від такої операції оподатковуються ПДФО податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок (пп. 170.1.4 ПК).

Також отриманий дохід від надання офісного приміщення в оренду оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%. Відповідальними за утримання та сплату збору до бюджету є особи, визначені статтею 171 ПК. При нарахуванні інших доходів відповідальним за нарахування та сплату збору є податковий агент (пп. «б» п. 171.2 ПК).

Отже, отримані фізособою доходи від надання в оренду офісного приміщення оподатковуються ПДФО та військовим збором підприємством-орендарем під час їх виплати та за їх рахунок.

Суму нарахованого та виплаченого доходу, а також нарахованого та сплаченого ПДФО та військового збору підприємство має відобразити у формі № 1ДФ.

Суми доходу фізособи у вигляді орендної плати відображають за ознакою доходу «106» у розділі І форми № 1ДФ.

А от інформацію щодо військового збору буде відображено у загальній сумі нарахованого та виплаченого доходу та збору у розділі ІІ форми № 1 ДФ.

Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД. Відображення в обліку операцій з оренди офісного приміщення у фізособи

Договір оренди офісного приміщення ТОВ «Весна» уклало з Коробовим В. А. у червні 2015 року.

Цей договір визначає розмір орендної плати в сумі 5000,00 грн.

Вартість переданого в оренду офісного приміщення відповідно до укладеного договору становить 400 000,00 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Відображено передане в оренду офісне приміщення на позабалансовому рахунку

01

400 000,00

2

Нараховано орендну плату офісного приміщення Коробову В. А. за червень 2015 року

92

685

5000,00

3

Утримано ТОВ «Весна» з орендної плати:

- ПДФО

- військовий збір

685

685

641

642

750,00

75,00

4

Перераховано на картковий рахунок Коробову В. А. орендну плату за оренду офісного приміщення

685

311

4175,00

5

Сплачено до бюджету:

- ПДФО

- військовий збір

641

642

311

311

750,00

75,00

Вріз 1

Важливо!

Розмір орендної плати

може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством

Вріз 2

Зверніть увагу!

Одностороння відмова

від договору оренди не допускається

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл