Головбух

Нема життя без кондиціонера! або Обліковуємо ремонт кондиційного обладнання

  • 18 червня 2015
  • 106

Порятунку від літньої спеки доводиться шукати не лише на вулиці — у сутінку дерев і біля водойм, а й під кондиціонерами в офісах.Та часто і кондиціонери не допомагають, бо виходять із ладу. Розглянемо облік ремонту кондиціонера в орендованому приміщенні

Коли підприємство спіткала така неприємність, як поломка кондиціонера в орендованому приміщенні, то полагодити його — прямий обов’язок орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди. Такі вимоги висуває частина 1 статті 776 Цивільного кодексу України (ЦК).

Але це лише за умови, коли такий кондиціонер також перебуває в оренді. Наприклад, у договорі оренди зазначено, що в оренду передається приміщення разом із наявним у ньому майном, яке зазначено в окремому переліку. Тоді орендар буде зобов’язаний власним коштом провести ремонт.

Розглянемо порядок обліку витрат на ремонт у такому випадку.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Кондиціонер — в оренді

Наголосимо, якщо умови договору передбачають, що кондиціонер також перебуває в оренді, то у більшості випадків підтриманням його в робочому стані має перейматись орендар.

бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку витрати на поточний ремонт потрібно включати до складу витрат. Адже такий ремонт аж ніяк не збільшить майбутніх економічних вигід від використання об’єкта основного засобу, тому окремий необоротний актив не створюється (п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Залежно від мети використання кондиціонера, витрати з його ремонту відображують на рахунках 23, 91-94.

податок на прибуток

Починаючи із 01.01.2015, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який розраховується шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, якщо передбачена потреба їх застосування згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Отже, «бухгалтерські» витрати на поточний ремонт кондиціонера впливатимуть на величину об’єкта оподаткування податком на прибуток.

пдв

Підприємство матиме право на податковий кредит з ПДВ. Але за наявності податкової накладної, належно оформленої та зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкових накладних. До того ж кондиціонер має застосовуватися в госпдіяльності підприємства.

Розглянемо викладене на Прикладі 1.

Приклад 1. Порядок відображення в обліку витрат на ремонт кондиціонера в орендованому приміщенні

ТОВ «Інтерстелер» орендує в ТОВ «Еквілібріум» офісне приміщення разом із кондиціонером та іншим обладнанням. Місячна сума оренди становить 3000 грн. (у т. ч. ПДВ ― 500 грн.). У червні зламався кондиціонер, вартість ремонту, проведеного підрядним методом, склала 600 грн. (у т. ч. ПДВ ― 100 грн.) і була оплачена орендарем. У бухгалтерському обліку операції будуть відображені наступним чином.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Сплачено орендну плату за червень

371

311

3000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

500

3

Відображено витрати із ремонту кондиціонера

92

685

500

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

100

5

Оплачено вартість послуг з ремонту кондиціонеру

685

311

600

6

Відображено вартість оренди офісу у складі витрат

92

685

2500

7

Відображено суму ПДВ

644

685

500

8

Проведено залік заборгованостей

685

371

3000

Ремонт орендованого кондиціонера із власної ініціативи

Хоча зазвичай поточний ремонт орендованого майна здійснює орендар, але трапляється, що у договорі прописують обов’язок проведення поточного ремонту орендодавцем. Саме на його плечі лягає фінансовий тягар витрат на ремонт. Та він може не квапитись із відновленням функціонального стану кондиціонера.

Тоді орендар може направити лист орендодавцю про проведення ремонту за власний кошт з подальшим відшкодуванням понесених витрат. Після отримання згоди орендар має повне право ремонтувати кондиціонер.

Для відшкодування витрачених коштів в орендаря є два шляхи: очікувати повернення коштів орендодавцем або домовитися про зарахування понесених витрат у рахунок майбутніх орендних платежів.

В обліку понесені орендарем витрати на поточний ремонт кондиціонера можна відобразити на рахунку 23. Далі підприємство «продасть» такий ремонт орендодавцю (див. Приклад 2).

Приклад 2. Відображення в обліку витрат на ремонт кондиціонера, коли орендодавець поверне вартість ремонту грошима

ТОВ «Кришталь» орендує у ТОВ «Білі ночі» виробниче приміщення разом із кондиціонером. Договором оренди передбачено, що поточний ремонт здійснює орендодавець за власні кошти. У червні вийшов із ладу кондиціонер. Орендар звернувся до орендодавця з пропозицією здійснити ремонт з подальшою компенсацією його вартості, на що орендодавець дав згоду. Вартість ремонту, проведеного підрядним методом, склала 1200 грн. (у т. ч. ПДВ ― 200 грн.).

У бухгалтерському обліку операції будуть відображені так.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Проведено ремонт кондиціонера

23

685

1000

2

Відображено ПДВ

641

685

200

3

Сплачено кошти за ремонт

685

311

1200

4

Орендодавцем визнано заборгованість за проведений орендарем ремонт кондиціонера

377

703

1200

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

200

6

Списано собівартість проведеного поточного ремонту кондиціонера

903

23

1000

7

Отримано кошти від орендодавця за проведений поточний ремонт кондиціонера

311

377

1200

Якщо ж вартість проведеного ремонту зараховуватимуть у рахунок орендних платежів, тоді такий залік заборгованостей відобразять проводкою Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

До речі, аналогічно відображатимуть витрати на поточний ремонт кондиціонера, коли об’єктом оренди є тільки приміщення. Адже орендар не зобов’язаний ремонтувати кондиціонер, позаяк він не є об’єктом оренди і на нього не поширюється дія ані статті 776 ЦК, ані норм договору оренди. Тому поточний ремонт кондиціонера — це цілковита ініціатива орендаря. І порядок відшкодування коштів варто завчасно погодити із орендодавцем.

Установлення власного кондиціонера

Може бути ситуація, коли орендоване приміщення взагалі не обладнане кондиціонером. Тоді орендар може самостійно його встановити.

кондиціонер залишиться орендарю

Якщо право власності на кондиціонер залишатиметься в орендаря, то він відобразить такий кондиціонер як окремий об’єкт основних засобів. Для його обліку радимо використовувати субрахунок 109 «Інші основні засоби».

Підприємство матиме право нараховувати амортизацію за одним із методів, передбачених П(С)БО 7. А от якщо підприємство за результатами річної діяльності отримає понад 20 млн. грн., то визначати об’єкт оподаткування податком на прибуток потрібно з урахуванням положень статті 138 ПК.

Також придбаваючи кондиціонер, підприємство може розраховувати на податковий кредит з ПДВ.

кондиціонер залишиться орендодавцю

Якщо кондиціонер залишатиметься орендодавцю, то він має компенсувати його вартість орендареві. Таку компенсацію в обліку відображають як продаж основного засобу. Причому важливим є час переходу права власності.

За умови переходу права власності на кондиціонер одразу після його встановлення, орендар не матиме права на нарахування амортизації. Якщо ж сторони домовляться про продаж кондиціонера після закінчення строку оренди, то за весь період експлуатації кондиціонера орендар має право нараховувати амортизацію.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл