Вихід учасника з ТОВ: облік та оподаткування

601
Фізособа-засновник хоче вийти зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю.Тож,чи можна здійснити виплату учаснику грошовими коштами, основними засобами або іншими матеріальними цінностями,і які виникають наслідки в обліку та оподаткуванні

Учасник (засновник) ТОВ вправі вийти зі складу учасників товариства. Він має повідомити про це підприємство не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Виходячи з ТОВ, учасник має право отримати частку майна, пропорційну раніше внесеній частці до статутного капіталу ТОВ. Тобто вартість частки майна, яку отримує учасник ТОВ, може перевищувати суму його вкладу до статутного капіталу. Адже обмеження стосується тільки пропорційності розміру такого вкладу (ч. 1 ст. 148 Цивільного кодексу України; ЦК).

Розмір частки майна, на яку може розраховувати учасник, а також порядок і строки її виплати встановлюють статут і закон. Виплату учаснику ТОВ здійснюють після затвердження звіту за рік, у якому він вийшов з ТОВ, і в строк до 12 місяців з дня виходу. Звісно, виплату такої частки можна здійснити у грошовій формі, використовуючи будь-яку узгоджену сторонами форму розрахунків. За бажання учасника та наявності згоди ТОВ вклад також можна повертати повністю або частково в натуральній формі (ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» 19.09.1991 № 1576-XII, ч. 2 ст. 148 ЦК). Відповідно, учасник ТОВ може отримати належну йому частку майна у вигляді основних засобів чи інших матеріальних цінностей.

Також учаснику, який вибув, виплачують належну йому частку прибутку, одержаного товариством цього року до моменту його виходу. Водночас «прибуткової» виплати учаснику може й не бути ― у разі відсутності прибутку у підприємства.

Якщо учасник ТОВ передавав належне йому майно тільки в користування (тобто без переходу права власності на майно до ТОВ), то його повертають у натуральній формі без виплати винагороди.

З’ясувавши деякі юридичні тонкощі, переходимо до податково-облікових питань.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

ПДФО та військовий збір

ПДФО

До загального оподатковуваного доходу платника включають, зокрема, інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з корпоративними правами (пп. 164.2.9 Податкового кодексу України; ПК). Розмір інвестиційного прибутку дорівнює різниці між доходом від продажу інвестиційного активу та витратами на придбання такого активу. При цьому повернення майна чи коштів учаснику, який вибуває з ТОВ, прирівнюють до продажу інвестиційного активу (абз. четвертий пп. 170.2.2 ПК). А придбанням інвестиційного активу вважають операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу підприємства в обмін на емітовані ним корпоративні права.

ВРІЗ 1

У разі перевищення витрат на придбання інвестиційного активу над доходом від його продажу виникає інвестиційний збиток (пп. 170.2.3 ПК). За рівності таких показників інвестиційний прибуток був би нульовим. У таких випадках об’єкта оподаткування ПДФО не виникало б.

Однак у нашій ситуації розмір виплат фізособі — учаснику ТОВ є більшим від внеску до статутного капіталу. Тож виникатиме інвестиційний прибуток, який оподатковують ПДФО з урахуванням пільги, передбаченої підпунктом «а» підпункту 170.2.8 ПК. У ньому йдеться про те, що дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів у розмірі, що не перевищує у 2015 році 1710 грн., не оподатковують ПДФО.

Ставка ПДФО для оподаткування інвестиційного прибутку дорівнює 20%. Адже такий прибуток є одним із видів пасивних доходів платника податків (пп. 167.5.1, 167.5.3 ПК).

ВРІЗ 2

Під час виплати частки майна учаснику ТОВ емітент корпоративних прав ― підприємство виступає податковим агентом (див. лист Міндоходів від 08.11.2013 № 5757/Т/99-99-17-03-03-14). Однак тільки в частині відображення поверненого майна учаснику ТОВ у формі № 1ДФ. Відображають такі виплати з ознакою доходу «112».

Водночас фізособа — учасник ТОВ самостійно здійснює облік фінансового результату операцій з інвестиційними активами, окремо від інших доходів і витрат (пп. 170.2.1 ПК). Для цього така фізособа подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року та сплачує визначену в декларації суму зобов’язань з ПДФО.

військовий збір

Щодо обов’язку сплати військового збору у разі виходу учасника з ТОВ, то тут діє доволі просте правило: якщо є об’єкт оподаткування ПДФО, то є і об’єкт оподаткування військовим збором (п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Особливістю такої ситуації є обов’язок підприємства виступати податковим агентом у частині відображення військового збору у розділі ІІ форми № 1ДФ (див. категорію 132.05 ЗІР).

Як і у випадку з ПДФО, учасник ТОВ має самостійно визначити та сплатити суму військового збору, зазначену в податковій декларації.

Звертаємо увагу, на сьогодні діє Податкова декларація про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міндоходів від 11.12.2013 № 793. Але вона не передбачає можливості відображення військового збору.

Однак за інвестиційним прибутком, отриманим 2015 року, екс-учасник ТОВ звітуватиме тільки наступного року. Тож є велика ймовірність, що до того часу затвердять нову актуалізовану форму податкової декларації про майновий стан і доходи.

ПДВ

Повернення основних засобів чи інших матеріальних цінностей учаснику (засновнику) ТОВ є операцією з постачання товарів (пп. 14.1.191 ПК). Відповідно, підприємство має об’єкт оподаткування ПДВ та мусить нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку. Наголошують на цьому й податківці у категорії 101.02 ЗІР, а також у листі ДПС від 27.01.2012 № 2688/7/15-3417-26.

База оподаткування операцій з постачання основних засобів не може бути нижчою від їх балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, в якому здійснювали такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів ― виходячи із звичайної ціни). Якщо ж підприємство здійснюватиме виплати учаснику ТОВ товарами, які не належать до необоротних активів, то база оподаткування за такими операціями не може бути нижчою від ціни їх придбання або виробничої собівартості (п. 188.1 ПК).

ВРІЗ 3

Обов’язок сформувати податкові накладні лягає на підприємство, яке виплачує частку майна учаснику. До того ж потрібно виписати одразу дві податкові накладні. Це визначено пунктом 20 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДФС від 22.09.2014 № 957 (далі ― Порядок № 957).

Першу податкову накладну складають за фактичною ціною постачання. Тобто з нульовими показниками. У реквізиті ПН «Форма проведених розрахунків» такої накладної зазначають «без оплати» (див. категорію 101.19 ЗІР). У верхній лівій частині такої податкової накладної роблять позначку «×» та зазначають тип причини 02 ― постачання неплатнику податку.

Другу податкову накладну складають на суму перевищення ціни придбання, виробничої собівартості товарів чи балансової (залишкової) вартості основних засобів над фактичною вартістю. Зважаючи, що перевищення розраховують над нульовим показником, сума в такій податковій накладній, власне, й дорівнюватиме ціні придбання, виробничій собівартості товарів чи балансовій (залишковій) вартості основних засобів. У верхній лівій частині такої податкової накладної також роблять позначку «×» та зазначають залежно від об’єкта постачання один із типів причини:

  • 15 ― складена на суму перевищення ціни придбання товарів над фактичною ціною їх постачання;
  • 16 ― складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
  • 17 ― складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над фактичною ціною їх постачання.

Обидві податкові накладні ТОВ не видає покупцю та обов’язково реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 9 Порядку № 957).

Податок на прибуток

Об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховують виходячи з фінансового результату, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.

Підприємства, які отримають більше 20 млн. грн. «бухгалтерського» доходу за рік, будуть зобов’язані коригувати такий фінансовий результат на всі різниці, визначені розділом ІІІ ПК. Інші підприємства мають право повідомити контролюючий орган про незастосування різниць (п. 134.1 ПК).Якщо підприємству не пощастить «відписатися» від застосування різниць, то потреба здійснення коригування «бухгалтерського» фінансового результату, зокрема, виникатиме:

  • за нарахованою амортизацією на основні засоби, передані учаснику ТОВ, до місяця, наступного за місяцем їх вибуття;
  • у разі списання залишкової вартості основних засобів, переданих учаснику ТОВ.

Бухгалтерський облік

Суму зобов’язань підприємства перед учасником, який вибуває з ТОВ, відображають проведенням: дебет субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» з кредитом субрахунку 452 «Вилучені вклади й паї».

Сума, зазначена на субрахунку 452, може зменшувати величину власного капіталу підприємства. Це відбудеться у тому випадку, якщо за рішенням загальних зборів ТОВ частку учасника, який вибув, не розподілять між іншими учасниками або не реалізують. Для цього спочатку зменшується статутний капітал у межах вкладу учасника ТОВ. Тобто відображають проведення: дебет рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» з кредитом субрахунку 452.

Якщо ж розмір вкладу учасника ТОВ є меншим від суми, яку йому виплачує підприємство, то після зменшення статутного капіталу на суму вкладу учасника залишок із субрахунку 452 потрібно списати у зменшення додаткового капіталу. А якщо не вистачить і останнього, то потрібно ще й зменшувати нерозподілений прибуток або збільшувати непокритий збиток підприємства (п. 28 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).

Наведемо приклад.

Приклад. Облік операцій, пов’язаних з виходом учасника ТОВ

Розмір вкладу учасника ТОВ, який заявив про свій вихід, дорівнює 100 000 грн., що становить 25% статутного капіталу підприємства. Частка, яку має виплатити підприємство учаснику ТОВ, дорівнює 194 000 грн. Із них підприємство погодилося виплатити 50 000 грн. коштами на безготівковий рахунок учасника ТОВ, а 144 000 грн. (у т. ч. ПДВ ― 24 000 грн.) ― основними засобами.

Первісна вартість основних засобів ― 200 000 грн., знос ― 80 000 грн.

За рішенням загальних зборів товариства статутний капітал має бути зменшено на суму, яка була внесена учасником, що вибуває.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Нараховано зобов’язання перед учасником, який виходить з ТОВ

452

672

194 000

2

Зменшено статутний капітал

40

452

100 000

3

Зменшено додатковий капітал (194 000 грн. – 100 000 грн.)

422

452

94 000

4

Погашено частину зобов’язань перед учасником грошовими коштами

672

311

50 000

5

Списано знос основних засобів

13

10

80 000

6

Переведено основні засоби до необоротних активів, утримуваних для продажу (200 000 грн. – 80 000 грн.)

286

10

120 000

7

Погашено частину зобов’язань перед учасником основними засобами*

377

712

144 000

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

24 000

9

Списано собівартість необоротних активів, утримуваних для продажу

943

286

120 000

10

Відображено залік зустрічних вимог

672

377

144 000

11

Списано доходи і витрати на фінансовий результат

712

79

120 000

79

943

120 000

ВРІЗ 1

Важливо

Інвестиційний прибуток

визнають як різницю між доходом від продажу інвестиційного активу та витратами на придбання такого активу

ВРІЗ 2

Важливо

Інвестиційний прибуток оподатковують ПДФО за ставкою 20%

ВРІЗ 3

Врахуйте

Якщо виплату частки учасника ТОВ

здійснюють товарами (у т. ч. основними засобами), то підприємство складає дві податкові накладні

 

 Нарахування та сплату ПДФО і військового збору здійснюватиме екс-учасник ТОВ.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємствПідписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 30 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль