Головбух

Вихід учасника з ТОВ: облік та оподаткування

  • 3 серпня 2018
  • 8173
Автор:
керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух

Фізособа-засновник планує вийти зі складу учасників ТОВ. Сума виплати перевищить величину його внеску до статутного капіталу. Повертатимуть усе грошовими коштами, основними засобами та іншими матеріальними цінностями. З’ясуємо, якими будуть наслідки для ТОВ

Учасник (засновник) ТОВ має право вийти зі складу учасників товариства. За Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон про ТОВ) право учасника вийти з ТОВ залежить від розміру його частки. Якщо частка учасника менша за 50%, він може вийти з ТОВ у будь-який час без згоди інших учасників. Якщо ж його частка — 50% і більше, для виходу учасника з ТОВ потрібна згода решти учасників. Вони мають прийняти рішення про надання такої згоди впродовж одного місяця.

Закон про ТОВ надає учасникові для виходу з товариства один місяць із дня, коли учасники погодилися на його вихід. Товариство, своєю чергою, протягом одного року із дня, коли дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, має виплатити колишньому учасникові вартість його частки.

За погодженням учасника, який вийшов, і ТОВ зобов’язання зі сплати грошових коштів можуть замінити зобов’язанням передати інше майно.

ПДФО та військовий збір

До загального оподатковуваного доходу платника включають, зокрема, інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій із корпоративними правами (пп. 164.2.9 Податкового кодексу України; ПК). Розмір інвестиційного прибутку дорівнює різниці між доходом від продажу інвестиційного активу й витратами на його придбання. При цьому повернення майна чи коштів учасникові, який вибуває з ТОВ, прирівнюють до продажу інвестиційного активу (пп. 170.2.2 ПК). А придбанням інвестиційного активу вважають внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу підприємства в обмін на емітовані ним корпоративні права.

18%

ставка, за якою оподатковують ПДФО інвестиційний прибуток

Якщо витрати на придбання інвестиційного активу більші за дохід від його продажу, виникає інвестиційний збиток (пп. 170.2.3 ПК). Коли ці показники рівні, інвестиційний прибуток нульовий. У таких випадках об’єкта оподаткування ПДФО не виникає.

Однак у нашій ситуації розмір виплат фізособі — учасникові ТОВ більший за внесок до статутного капіталу. Тож виникає інвестиційний прибуток. Ставка ПДФО для оподаткування цього прибутку дорівнює 18%. Адже такий прибуток є одним із видів пасивних доходів платника податків (п. 167.5 ПК).

Інвестиційний прибуток є різницею між доходом від продажу інвестиційного активу і витратами на його придбання

Під час виплати частки майна учасникові ТОВ емітент корпоративних прав — підприємство є податковим агентом. Проте лише стосовно відображення поверненого майна у формі № 1ДФ. Такі виплати відображають із ознакою доходу «112».

Водночас фізособа — учасник ТОВ самостійно обліковує фінансовий результат операцій з інвестиційними активами окремо від інших доходів і витрат (пп. 170.2.1 ПК). Для цього вона подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року і сплачує визначену в декларації суму зобов’язань з ПДФО.

Щодо сплати військового збору в разі виходу учасника з ТОВ діє просте правило: якщо є об’єкт оподаткування ПДФО, то є і об’єкт оподаткування військовим збором (п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Учасник ТОВ також самостійно визначає і сплачує суму військового збору, зазначену у податковій декларації*.

* Детально про податкові наслідки з погляду екс-учасника читайте у статті О. Ткаченко «Усе має свою ціну, або Скільки коштує вихід фізособи із ТОВ»

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Вихід учасника з ТОВ: облік та оподаткування
Ірина Петрусенкоексперт MCFR Головбух
Цілком зрозумілим є небажання бухгалтерів виправляти помилки у формі № 1ДФ. Бо за це обов’язково оштрафують. Та іноді штрафів можна уникнути. Як та коли штрафів аж ніяк не позбутися?

ПДВ

Повернення основних засобів чи інших матеріальних цінностей учасникові (засновнику) ТОВ є постачанням товарів (пп. 14.1.191 ПК). Відповідно, підприємство має об’єкт оподаткування ПДВ й мусить нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку. Наголошують на цьому й податківці (ЗІР, категорія 101.04).

База оподаткування операцій з постачання основних засобів не може бути нижчою від їх балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, коли проводили такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — на основі звичайної ціни). Якщо ж виплати учасникові ТОВ проводять товарами, що не належать до необоротних активів, база оподаткування таких операцій не може бути нижчою від ціни їх придбання або звичайної ціни (п. 188.1 ПК).

Дві податкові накладні складає підприємство, якщо частку учасника ТОВ виплачують товарами (у т. ч. основними засобами)

Формувати податкові накладні мусить підприємство, яке виплачує частку майна учасникові. Потрібно виписати одразу дві податкові накладні (п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307далі — Порядок № 1307).

Першу податкову накладну складають на фактичну ціну постачання, тобто з нульовими показниками. Другу — на суму перевищення ціни придбання, звичайних цін чи балансової (залишкової) вартості основних засобів над фактичною вартістю. Зважаючи на те що перевищення обчислюють над нульовим показником, сума у такій податковій накладній дорівнюватиме ціні придбання, звичайній ціні чи балансовій (залишковій) вартості основних засобів. У верхній лівій частині такої податкової накладної роблять позначку «×» та зазначають тип причини «15» (п. 8 Порядку № 1307). Обидві податкові накладні ТОВ реєструє в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Вихід учасника з ТОВ: облік та оподаткування
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Бухгалтерський облік

Суму зобов’язань підприємства перед учасником, який вибуває з ТОВ, відображають проведенням: дебет субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» із кредитом субрахунку 452 «Вилучені вклади і паї».

Сума, облікована на субрахунку 452, може зменшувати величину власного капіталу підприємства. Це станеться, якщо частку учасника, який вибув, за рішенням загальних зборів ТОВ не розподілять між іншими учасниками або не реалізують. Для цього спочатку зменшують статутний капітал у межах внеску учасника ТОВ. Тобто роблять проведення: дебет рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» із кредитом субрахунку 452.

Якщо ж розмір внеску учасника ТОВ менший від суми, яку йому виплачує підприємство, то після зменшення статутного капіталу на суму внеску учасника залишок із субрахунку 452 потрібно списати у зменшення додаткового капіталу. А якщо і цього забракне, слід ще й зменшувати нерозподілений прибуток або збільшувати непокритий збиток підприємства (п. 28 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).

Наведемо Приклад.

Облік операцій, пов’язаних із виходом учасника ТОВ

Розмір внеску учасника, який забажав вийти із ТОВ, дорівнює 100 000 грн, що становить 25% статутного капіталу підприємства. Частка, яку потірбно виплатити учасникові ТОВ, дорівнює 194 000 грн. Із них підприємство погодилося виплатити 50 000 грн безготівковими коштами на рахунок учасника ТОВ, а 144 000 грн (у т. ч. ПДВ — 24 000 грн) — основними засобами.

Первісна вартість основних засобів — 200 000 грн, знос — 80 000 грн.

За рішенням загальних зборів ТОВ статутний капітал потрібно зменшити на суму, яку вніс учасник, що вибуває.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Нараховано зобов’язання перед учасником, який виходить із ТОВ

452

672

194 000

2

Зменшено статутний капітал

40

452

100 000

3

Зменшено додатковий капітал (194 000 грн – 100 000 грн)

422

452

94 000

4

Погашено частину зобов’язань перед учасником грошовими коштами*

672

311

50 000

5

Списано знос основних засобів

13

10

80 000

6

Переведено основні засоби до необоротних активів, утримуваних для продажу (200 000 грн – 80 000 грн)

286

10

120 000

7

Погашено частину зобов’язань перед учасником основними засобами*

377

712

144 000

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

24 000

9

Списано собівартість необоротних активів, утримуваних для продажу

943

286

120 000

10

Відображено залік зустрічних вимог

672

377

144 000

* ПДФО та військовий збір нараховує і сплачує екс-учасник ТОВ.

Податок на прибуток

Доходи і витрати, визнані в бухобліку внаслідок виходу учасника з ТОВ, впливають і на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат (пп. 134.1.1 ПК). До того ж у разі виплати частки основними засобами доведеться відкоригувати фінансовий результат відповідно до статті 138 ПК. Тобто на суми амортизаційних відрахувань і залишкову вартість переданих основних засобів.

РЕЗЮМЕ:

Екс-учасник ТОВ самостійно декларує інвестиційний прибуток. Підприємство є податковим агентом лише стосовно відображення поверненого внеску у формі № 1ДФ із ознакою доходу «112».

Виплату фізособі основними засобами чи іншими матеріальними цінностями оподатковують ПДВ на загальних підставах.

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Вихід учасника з ТОВ: облік та оподаткування
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.
Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл