Головбух

Змінюємо загальну систему на спрощену посеред року

 • 3 червня 2015
 • 13

Спрощена система оподаткування є доволі зручною. Адже вона передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Розглянемо детально

Юридичні особи та фізособи-підприємці можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування. До того ж, якщо вони є платниками інших податків і зборів, чинне податкове законодавство дозволяє один раз протягом календарного року здійснити перехід на спрощену систему оподаткування.

Такий перехід можливий за дотримання критеріїв щодо провадження певних видів діяльності, обсягу доходу та кількості працюючих для конкретної групи платника єдиного податку за попередній календарний рік.

Лише ті суб’єкти господарювання, які відповідають цим критеріям, можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватися платниками єдиного податку. Тож спочатку коротко нагадаємо ці критерії.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Хто може бути платником єдиного податку

Спрощена система оподаткування передбачає чотири групи платників єдиного податку. Фізичні особи можуть належати до першої — третьої груп, а юридичні особи — до третьої та четвертої груп.

Основні вимоги до таких платників встановлено главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (ПК).

До першої групи належать винятково фізичні особи — підприємці, які:

 • не використовують працю найманих осіб;
 • здійснюють винятково роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню;
 • обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.

До другої групи теж належать лише фізичні особи — підприємці.

Фізичні особи — підприємці можуть набути статусу платників єдиного податку другої групи у разі, якщо їх діяльність полягає у виробництві та/або продажу товарів, або вони здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. грн.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Платниками єдиного податку другої групи можуть бути не лише фізособи-підприємці, що реалізують товари, а й ті, які надають послуги, але за умови, що такі послуги надають винятково населенню чи фізичним або юридичним особам — платникам єдиного податку та за умови дотримання такими платниками наведених вище вимог до платників єдиного податку другої групи.

Також варто звернути увагу, що до платників єдиного податку другої групи не належать фізичні особи — підприємці, які:

 • надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;
 • здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та каміння та напівдорогоцінного каміння.

Такі фізособи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

ВРІЗ 1

До третьої групи належать як фізичні особи — підприємці, так і юридичні особи, за умови, що протягом календарного року обсяг їх доходу не перевищує 20 млн. грн. При цьому обмежень щодо використання праці фізичних осіб для набуття права стати платником єдиного податку третьої групи ПК не встановлено.

До четвертої групи належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Це колишні платники фіксованого сільськогосподарського податку. До них ПК висуває спеціальні вимоги, які можуть стати предметом висвітлення в окремій статті.

Тож продовжимо розгляд питання переходу на спрощену систему оподаткування лише для першої — третьої груп платників єдиного податку.

Обмеження щодо застосування спрощеної системи

Суб’єктам господарювання, перш ніж обрати ту чи ту групу платника єдиного податку та застосувати відповідну ставку податку, варто ознайомитися з обмеженнями, які унеможливлюють перебування на спрощеній системі оподаткування, а також з порядком визначення доходів.

ВРІЗ 2

Не можуть бути платниками єдиного податку нерезиденти і ті суб’єкти господарювання, які мають податковий борг або здійснюють види діяльності, наведені у пункті 291.5 ПК.

До заборонених видів діяльності належать, зокрема:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження);
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, пива та столових вин) тощо.

Крім того, обмежено право на застосування спрощеної системи оподаткування фізособами-підприємцями, що здійснюють діяльність, пов’язану із наданням в оренду нерухомого майна. Таке право не поширюється на фізосіб-підприємців, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. м.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перехід на спрощену систему оподаткування заборонено тим суб’єктам господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%.

Також варто пам’ятати, що платники єдиного податку першої — третьої груп мають здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) винятково в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Таку вимогу містить пункт 291.6 ПК.

Ставки єдиного податку та особливості їх застосування

Для фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, ставки встановлюють сільські, селищні та міські ради. Такі ставки є фіксованими, і їх встановлюють у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Фіксовані ставки встановлюють із розрахунку на календарний місяць, вони залежать від виду господарської діяльності та становлять:

 • для першої групи — до 10% розміру мінімальної зарплати за календарний місяць (до 121,80 грн. у 2015 році);
 • для другої групи — до 20% розміру мінімальної зарплати за календарний місяць (до 243,60 грн. у 2015 році).

Для платників єдиного податку третьої групи встановлено відсоткові ставки у відсотках до доходу:

 • 2% доходу — за умови реєстрації платником ПДВ;
 • 4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Інформацію про основні ставки єдиного податку наведено у Таблиці.

Основні ставки єдиного податку

Група

Критерії груп

Особливості діяльності

Ставка податку

Перша група (фізособи)

Не використовують працю найманих осіб;

річний обсяг доходу не перевищує

300 тис. грн.

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надання побутових послуг населенню

До 10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року

(у 2015 році — до 121,80 грн.)

Друга група (фізособи)

Кількість найманих працівників — не більше 10 осіб;

річний обсяг доходу не перевищує

1,5 млн. грн.

Надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

До 20% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року

(у 2015 році — до 243,60 грн.)

Третя група (фізичні та юридичні особи)

Кількість найманих працівників не обмежена;

річний обсяг доходу не перевищує

20 млн. грн.

Будь-які види діяльності, крім заборонених платникам єдиного податку

2% доходу зі сплатою ПДВ;

4% доходу без сплати ПДВ

В окремих випадках можуть застосовуватися максимальні, додаткові або подвійні ставки єдиного податку.

максимальна ставка

Максимальна фіксована ставка єдиного податку (10% або 20% мінімальної зарплати) може застосовуватися лише до платників єдиного податку першої та другої груп у разі здійснення ними кількох видів господарської діяльності або у разі здійснення господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради (п. 293.6, 293.7 ПК).

додаткова ставка

Згідно з пунктом 293.4 ПК для платників єдиного податку першої — третьої груп (фізичні особи — підприємці) може застосовуватися додаткова ставка у розмірі 15%:

-          до суми перевищення граничного обсягу доходу;

-          до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

-          до доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;

-          до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

-          до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження заборонених видів діяльності.

подвійна ставка

Подвійний розмір ставок єдиного податку встановлено у пункті 293.5 ПК лише для платників третьої групи (юридичні особи). Подвійні ставки застосовують:

-          до суми перевищення граничного обсягу доходу;

-          до доходу, отриманого за застосування іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

-          до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Перехід на сплату єдиного податку

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої — третьої груп визначено статтею 298 ПК.

Для переходу із загальної системи оподаткування на сплату єдиного податку потрібно подати до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву за формою, встановленою наказом МФУ від 20.12.2011 № 1675.

Платник самостійно обирає, у який спосіб він буде її подавати:

 • особисто чи уповноважить на це іншу особу;
 • надішле її поштою з повідомленням про вручення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Заяву про перехід із загальної на спрощену систему оподаткування платник подає до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (див. Додаток 1).

ВРІЗ 3

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єкт господарювання дотримав зазначених вище критеріїв.

До поданої заяви додають розрахунок доходу за попередній календарний рік (див. Додаток 2).

У разі відповідності критеріям та прийняття рішення про зміну системи оподаткування варто запам’ятати таке:

1. Обов’язковою умовою для переходу на спрощену систему оподаткування є сплата всіх встановлених податків та зборів, термін сплати яких настав на дату подання заяви.

2. Перейти на сплату єдиного податку ви маєте право з наступного календарного кварталу. Тобто, подавши заяву про перехід на сплату єдиного податку у червні (не пізніше ніж за 15 календарних днів перед 1 липня), стати платником єдиного податку ви зможете з 1 липня, тобто з ІІІ кварталу. У такому випадку до заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

3. Перехід на сплату єдиного податку дозволено не більше одного разу протягом календарного року.

Контролюючий орган може відмовити у реєстрації платника єдиного податку у випадках:

 • невідповідності вимогам щодо здійснення певних видів діяльності; недотримання критеріїв щодо обсягу доходу та чисельності працівників за календарний рік;
 • наявності податкового боргу;
 • порушення строку подання заяви.

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою.

Контролюючий орган своїм рішенням може анулювати реєстрацію як платника єдиного податку лише у разі:

 • коли суб’єкт господарювання самостійно подає заяву щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та переходить на загальну систему оподаткування. Анулюється реєстрація в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
 • припинення господарської діяльності. Реєстрація буде анульована з дня, коли контролюючий орган отримав від держреєстратора повідомлення про припинення держреєстрації;
 • коли підприємець зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування.

ВРІЗ 1

Важливо

Спрощена система оподаткування передбачає чотири групи платників єдиного податку

ВРІЗ 2

Важливо

Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які мають податковий борг

ВРІЗ 3

Зверніть увагу

Перейти на сплату єдиного податку можна лише один раз протягом календарного року

Додатки взяти з «Бібліотеки Головбуха» № 5/2014

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл