Головбух

Відпускні за неповний робочий час: що, як, чому

  • 26 травня 2015
  • 178

Неповний робочий час можуть установлювати на підприємстві як за бажанням працівника, так і за ініціативою роботодавця. Попри це, на відпустку має право кожен працівник. З’ясуємо, як розрахувати відпускні працівникам

Наголосимо насамперед, що пункт 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96­ВР (далі — Закон про відпустки) передбачає надання щорічної додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем. Такі відпустки можуть надаватися до семи календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Відповідно до пункту 1 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (затверджено наказом Мінпраці України від 10.10.1997 № 7; далі — Рекомендації) ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби зазначена категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у цьому випадку визначається не лише тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків й обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Тож, систематизувавши запитання щодо надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, розглянемо усе детальніше.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

?          Як установити щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день?

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, потребу періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надають додаткову відпустку до семи календарних днів.

Конкретна тривалість додаткової відпустки за ненормований робочий день встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій та посад чи трудовим договором (абз. другий п. 3 Рекомендацій)

Частина друга статті 8 Закону про відпустки роз’яснює, що конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Як на практиці реалізується ця норма Закону?

Перелік посад, для яких встановлюється додаткова відпустка за ненормований робочий день (далі — Перелік), визначається сторонами колективного договору (роботодавець з однієї сторони і один або кілька профспілкових органів, а у разі відсутності таких органів — представники працівників, обрані і уповноважені трудовим колективом, з другої сторони; ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356­XII, далі — Закон про колективні договори) на етапі підготовки проекту колективного договору або сторонами трудового договору (при підготовці письмового трудового договору).

При формуванні Переліку посад і професій працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, сторони мають враховувати такі чинники: потребу у виконанні роботи понад нормальну тривалість робочого дня, коло обов’язків, обсяг виконаних робіт (навантаження), ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі. Ці чинники беруть до уваги й при визначенні розміру компенсації за роботу в таких умовах (якою буде конкретна тривалість додаткової відпустки за ненормований робочий день).

?          Як обчислити стаж для щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день?

Згідно з частиною другою статті 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (у т. ч. за ненормований робочий день), зараховують:

  • час щорічних відпусток (основної та додаткової за особливий характер праці);
  • час роботи вагітних, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку (п. 8 Рекомендацій).

?          Працівник працює неповний робочий день на посаді, для якої передбачено ненормований робочий день: чи надавати додаткову щорічну відпустку?

Відповідно до пункту 2 Рекомендацій ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Тобто неповний робочий день є нормованим, позаяк не передбачає виконання робіт понад встановлену тривалість робочого дня.

Рекомендації пропонують не застосовувати ненормований робочий день при роботі на умовах неповного робочого часу з неповним робочим днем. Це зумовлено, насамперед, тим, що при неповному робочому дні має бути чітко обмежено тривалість робочого дня, а тому ненормований робочий день для таких працівників має бути скасовано.

?          Працівник працює неповний робочий тиждень на посаді, для якої передбачено ненормований робочий день: чи надавати додаткову щорічну відпустку?

Згідно з пунктом 2 Рекомендацій для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися.

Робота на умовах неповного робочого тижня не тягне за собою «автоматичного» зменшення тривалості робочого дня.

ВРІЗ 1

?          Працівника переведено на посаду, для якої передбачено ненормований робочий день: як визначити тривалість щорічної додаткової відпустки за робочий рік?

Працівнику, який працював на посаді, для якої колективним договором встановлено додаткову щорічну відпустку за ненормований робочий день, частину робочого року, зазначену відпустку слід надати пропорційно відпрацьованому часу на посаді, яка дає право на відпустку.

?          Чи надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, якщо упродовж року працівнику не довелося жодного разу затримуватися на роботі?

Надання передбаченої колективним договором додаткової відпустки за ненормований робочий день не залежить від того, як часто працівник затримується на роботі понад нормальну тривалість робочого дня.

Відповідно до пункту 4 Рекомендацій на працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу.

Через це роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Підсумовуючи викладене, якщо працівник працює на посаді, яку колективним договором віднесено до посад з ненормованим робочим днем, працівник має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день незалежно від того, чи була упродовж робочого року потреба затримуватися після закінчення робочого дня.

?          Як розрахувати середню зарплату для оплати відпустки при роботі неповний робочий день?

Відповідно до пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100, у випадку, коли на підприємстві встановлено скорочений робочий день, то середньоденний заробіток визначається шляхом ділення сумарного заробітку за попередні 12 місяців перед наданням відпустки (чи менший фактично відпрацьований період) на відповідну кількість календарних днів цього періоду, зменшену на кількість святкових та неробочих днів, встановлених законодавством.

Відобразимо викладене на конкретному прикладі.

Приклад 1. Обчислення середньоденного заробітку для оплати щорічної відпустки при роботі на умовах неповного робочого дня

Із 12.05.2015 працівнику надано щорічну відпустку на 28 календарних днів. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень. У розрахунковому періоді (травень 2014 року — квітень 2015 року) працівник працював у такому режимі:

з 01.05.2014 по 30.09.2014 — повний робочий день;

з 01.10.2014 по 31.10.2014 — неповний робочий день (4 години на день) за ініціативою роботодавця;

з 01.11.2014 по 30.04.2015 — неповний робочий день (5 годин на день) за ініціативою працівника.

Сумарний заробіток за розрахунковий період становить 38 000 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку ділиться сумарний заробіток, — 355 к. дн. (365 к. дн. – 10 к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

10 — кількість святкових та неробочих днів у розрахунковому періоді.

Отже, із кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаються тільки святкові та неробочі дні.

Середньоденний заробіток становить 107,04 грн. (38 000 грн. ÷ 355 к. дн.).

Сума нарахованих відпускних — 2997,12 грн. (107,04 грн. × 28 к. дн.).

?          Працівник працює в одній організації за основним місцем роботи і за сумісництвом: чи надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день?

У разі, якщо робочий день працівника на посаді за сумісництвом розпочинається одразу ж після закінчення робочого дня на посаді за основним місцем роботи, то немає підстав для надання компенсації за роботу в умовах ненормованого робочого дня у вигляді додаткової відпустки, позаяк у працівника немає змоги виконувати роботу понад установлену тривалість робочого часу (після закінчення роботи за основною посадою він приступає до роботи за сумісництвом).

У разі ж якщо між закінченням робочого дня за основним місцем роботи та початком робочого дня (зміни) за сумісництвом є часовий проміжок, і працівник фактично має можливість виконувати посадові обов’язки за основним місцем роботи понад нормальну тривалість робочого дня, то такий працівник має право на додаткову відпустку за ненормований робочий день.

Працівник­сумісник може мати право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий час при такому режимі роботи: за основним місцем роботи працює з 09:00 до 18:00 за п’ятиденним робочим тижнем з вихідними у суботу і неділю, а за сумісництвом — «ніч/через три» з 20:00 до 08:00.

?          Працівник відмовляється затримуватися на роботі після закінчення робочого дня, мотивуючи тим, що працює за сумісництвом в іншій організації: чи надавати відпустку?

Відповідно до статті 9 Закону про колективні договори положення колективного договору поширюються на всіх працівників організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників.

Якщо колективним договором певну посаду віднесено до посад з ненормованим робочим днем, а працівник, який працює за цією посадою, відмовляється за потреби затримуватися на роботі, роботодавець вправі застосувати до нього дисциплінарне стягнення за порушення трудової дисципліни.

Якщо роботодавець дійде висновку, що за певною посадою, передбаченою Переліком, немає ознак ненормованого робочого дня, він може ініціювати внесення змін до колективного договору у порядку, передбаченому статтею 14 Закону про колективні договори.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зміни і доповнення до колективного договору можуть вносити тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону про колективні договори).

?          Працівник має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день і за особливий характер праці за роботу на комп’ютері: скільки відпусток надавати?

Згідно із частиною першою статті 10 Закону про відпустки щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, яка надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, та щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем надаються понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

?          Як розрахувати середню зарплату для оплати відпустки при роботі неповний робочий тиждень?

Якщо працівник з незалежних від нього причин, працював у режимі неповного робочого тижня, середньоденна заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових та неробочих днів, а також на кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював, при скороченому робочому тижні. Вихідні дні з розрахунку не виключаються, оскільки відпустки надаються і оплачуються в календарних днях.

Одержаний результат множать на число календарних днів відпустки (див. Приклад 2).

Приклад 2. Обчислення середньоденного заробітку для оплати щорічної відпустки при роботі на умовах неповного робочого тижня

Із 5 травня 2015 року працівнику надано щорічну відпустку на 24 календарних дні. У розрахунковому періоді (травень 2014 року — квітень 2015 року) при 5-денному робочому тижні підприємства працівник працював у такому режимі:

з 01.05.2014 по 30.09.2014 — повний робочий тиждень;

з 01.10.2014 по 31.10.2014 — неповний робочий тиждень (2 робочих дні на тиждень) за ініціативою роботодавця;

з 01.11.2014 по 14.11.2014 — відпустка без збереження заробітної плати згідно зі статтею 25 Закону про відпустки;

з 15.11.2014 по 30.04.2015 — повний робочий тиждень.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, на яку ділиться сумарний заробіток, — 328 к. дн. (365 к. дн. – 10 к. дн. – 13 к. дн. – 14 к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

  1. — кількість святкових та неробочих днів у розрахунковому періоді;

13 — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства, які працівник не відпрацював у зв’язку з роботою на умовах неповного робочого тижня;

14 — кількість календарних днів, протягом яких працівник був у відпустці без збереження заробітної плати згідно зі статтею 25 Закону про відпустки.

Сумарний заробіток за розрахунковий період становить 50 000 грн.

Середньоденний заробіток становить 152,44 грн. (50 000 грн. ÷ 328 к. дн.).

Сума нарахованих відпускних — 3658,56 грн. (152,44 грн. × 24 к. дн.).

Вріз 1

Зверніть увагу

Неповний робочий день

або неповний робочий тиждень встановлюються за угодою між працівником і роботодавцем (на прохання певної категорії працівників встановлюється в обов’язковому порядку) 

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл