Головбух

Розкриття своїх кінцевих бенефіціарів — безкомпромісний обов’язок

  • 27 травня 2015
  • 68

Чи на всіх юросіб поширюється вимога з приводу повідомлення про свого кінцевого бенефіціарного власника за формою 4? Чи потрібно повідомляти про учасників свого засновника-юрособи?Відповіді на ці та інші запитання — тут і зараз

Юридичним особам, зареєстрованим до 25.11.2014, потрібно до 25.09.2015 подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (бенефіціарних власників), у т. ч. про кінцевого бенефіціарного власника (бенефіціарних власників) їх засновника, якщо засновник — юридична особа. Причому повідомляти слід не тільки про бенефіціарних власників, а й про їх відсутність.

Нагадаємо, що така вимога встановлена пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII (далі — Закон № 1701) у редакції Закону України від 21.05.2015 № 475-VIII.

До того ж цей обов’язок поширюється як на новостворених (у т. ч. шляхом реорганізації) юридичних осіб, так і на тих, які зареєстровані до набрання чинності Законом № 1701 (до 25.11.2014). І якщо перших зобов’язано розкривати інформацію під час реєстрації створення юридичної особи, то другим надано для цього 10 місяців із моменту набрання Законом № 1701 чинності (до 25.09.2015).

Тобто розкриття відповідної інформації слід здійснювати шляхом подання державним реєстраторам:

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, за формою 1 — для нових юридичних осіб;

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення, за формою 2 — для юридичних осіб, утворених у результаті реорганізації;

- реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, за формою 4 — для зареєстрованих (діючих) юридичних осіб.

Надання будь-яких інших документів для цих цілей законодавством не передбачено.

Згідно зі статтею 64-1 Господарського кодексу України підприємства, крім державних та комунальних, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається до реєстраційної картки для проведення держреєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

Також із 26.05.2015 відомості про бенефіціарів (їх відсутність) дозволено не подавати юрособам, засновниками (учасниками) яких є винятково фізичні особи, та якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). Що цілком логічно, адже інформація про таких засновників (учасників) і так уже є в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб — підприємців. Зауважимо, що за цих обставин відповідні засновники (учасники) — фізособи є бенефіціарними власниками такої юрособи.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Для повідомлення про бенефіціара важлива не лише частка, а й участь

Визначення терміна «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» подає Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі — Закон № 1702).

Так, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 1 Закону № 1702 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визнають фізичну особу, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати:

1) або вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права:

• володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою;

• вирішального впливу на формування складу, результати голосування;

• вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;

2) або вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25% чи більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

ВРІЗ 1

Як правило, відповідна міра участі засновників (учасників) юридичної особи в управлінні її діяльністю, впливу на неї тощо прописується в установчих документах юридичної особи. І на практиці не завжди така участь (вплив) установлюються залежно від часток засновників (учасників) у статутному капіталі юрособи.

Тож саме зі змісту установчих документів юрособи насамперед слід виходити при визначенні питання щодо віднесення (невіднесення) учасників юрособи до кола її кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Крім цього, зауважимо, що по суті кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є власником істотної участі відповідної юридичної особи.

А відповідно до пункту 19-1 частини першої статті 1 Закону № 1702 істотна участь — пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Особливості заповнення картки за формою 4 про наявного бенефіціара

Отже, діючі юридичні особи (особи, уповноважені діяти від імені юрособи, її виконавчого органу — керівника) з метою розкриття інформації про своїх кінцевих бенефіціарів (їх відсутність) усе ж таки мають подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) держреєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юрособи заповнену реєстраційну картку за формою 4.

Форма цієї реєстраційної картки затверджена наказом Мін’юсту від 14.10.2011 № 3178/5.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Мін’юст наказом від 10.04.2015 № 529/5 у новій редакції виклав затверджені його ж наказом від 14.10.2011 № 3178/5 такі форми реєстраційних карток, як 1, 2, 4 і 16 (про включення відомостей про юридичну особу), передбачивши у них графи для заповнення інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи (у т. ч. кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник — юрособа). Водночас на сьогодні жодною із згаданих реєстраційних карток не передбачено можливості (граф, рядків) для зазначення інформації про відсутність кінцевих бенефіціарів.

Подавати форму 4 потрібно повністю, але заповненню в ній підлягають тільки сторінки 1 та 4.

На першій сторінці розділ I «Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» заповнюють повністю. А саме: зазначають ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ); повне найменування юридичної особи: організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю) і назву юридичної особи.

Далі в розділі ІІ «Перелік змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» слід проставити галочку або знак «+» навпроти слів «Зміна кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник — юридична особа».

Безпосередньо ж відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) зазначають на 4-й сторінці форми 4, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

ВРІЗ 2

Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюють відповідну кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 4.

Але спершу проставляють відповідну позначку («ѵ» або «+») навпроти рядка «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи» або «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи, якщо засновник — юридична особа». Причому в останньому випадку вписують також: ідентифікаційний код засновника юридичної особи (для резидента) або повне найменування засновника юридичної особи (для нерезидента).

Роздрукувати і підписати (у призначених для цього рядках) потрібно всі сторінки форми 4. Але заповнюють тільки зазначені вище розділи і сторінки.

Якщо картку надсилають реєстратору поштою, підписи в ній завіряють нотаріально.

Санкції за порушення вимог щодо інформування про бенефіціарів

І наостанок зауважимо: неподання юридичною особою державному реєстратору зазначеної вище інформації тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від 300 до 500 нмдг, тобто від 5100 до 8500 грн. (ч. 5 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Водночас за подання державному реєстратору неправдивої інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи передбачена й кримінальна відповідальність.

Так, згідно зі статтею 205-1 Кримінального кодексу України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання держреєстратору документів, які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від 500 до 1000 нмдг (від 8500 грн. до 17 000 грн.), або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Не може бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) особа, яка має формальне право на 25% чи більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права

ВРІЗ 2

Важливо

У разі відсутності у юрособи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у т. ч. кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юрособа, подають відомості про його відсутність

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл