Головбух

Наближення гарячої пори: відпустки-2015

  • 18 травня 2015
  • 10

Настання літньої пори ознаменовує старт сезону щорічних відпусток. Тож наведемо алгоритм нарахування відпускних, який складається з простих кроків для реалізації права працівників на щорічну відпустку

У загальному випадку відпускні визначають шляхом множення середньоденної заробітної плати на число календарних днів відпустки.

Для того щоб розставити все по своїх місцях, наведемо покроковий алгоритм нарахування відпускних.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

КРОК 1. Визначаємо тривалість відпустки

Щорічна основна відпустка не може бути меншою ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Працівникам віком до 18 років щорічна основна відпустка надається тривалістю 31 календарний день, інвалідам I і II груп — 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів. Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон № 504). Робота на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня не спричиняє скорочення щорічної відпустки.

Для розрахунку відпускних підприємство бере фактичний період відпустки працівника з урахуванням зазначених обмежень.

КРОК 2. Розраховуємо середню заробітну плату

Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Працівнику, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100; далі — Порядок № 100). Для визначення середньоденної заробітної плати потрібно поділити суму заробітної плати за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених статтею 73 Кодексу законів про працю України (п. 7 Порядку № 100)).

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження до розрахунку включають: основну заробітну плату, доплати і надбавки, виробничі премії, винагороду за підсумками річної роботи та вислугу років, середній заробіток за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо та допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (п. 3 Порядку № 100).

Премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включають до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Усі виплати включають до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без вилучення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

При обчисленні середньої заробітної плати не враховують виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника; одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, одноразова матеріальна допомога, вихідна допомога); грошові і речові винагороди; виплати, пов’язані з ювілейними датами; суму коштів на відшкодування комунальних послуг, житла, палива; заробітну плату на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством); суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; дивіденди; компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати тощо (п. 4 Порядку № 100).

Із розрахункового періоду виключають святкові та неробочі дні (крім вихідних), а також час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково (абз. шостий п. 2 Порядку № 100). Поважними причинами можуть бути:

  • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • відпустка без збереження заробітної плати відповідно до статті 25 Закону № 504;
  • відсутність на роботі через запровадження роботодавцем неповного робочого тижня.

Коли з незалежних від працівника причин він протягом 12 календарних місяців, що передували наданню відпустки, працював у режимі неповного робочого тижня або йому надавали відпустку без збереження заробітної плати у випадку простою підприємства, то розрахунок середньоденного заробітку для розрахунку виплат за час відпустки потрібно провести так.

Сумарний заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців (або менший фактично відпрацьований період, якщо працівник не відпрацював на підприємстві більше року) потрібно поділити на відповідну кількість календарних днів року (або меншого, фактично відпрацьованого періоду), зменшену на кількість:

  • святкових та неробочих днів у цьому періоді згідно із законодавством;
  • робочих днів, протягом яких працівник не працював за роботи в режимі неповного робочого тижня;
  • календарних днів перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати або з частковою її оплатою.

Якщо ж працівник працює на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням (у зв’язку із сімейними обставинами, працює на підприємстві за сумісництвом тощо), нарахування середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться на загальних засадах відповідно до норм пункту 7 Порядку № 100 (лист Мінсоцполітики  від 25.05.2009 № 294/13/84-09).

КРОК 3. Розраховуємо відпускні

Для визначення суми відпускних середню заробітну плату працівника потрібно помножити на період відпустки. Однак інколи бувають випадки, коли працівник не отримував заробітної плати не зі своєї вини. Тоді переходимо до наступного кроку.

КРОК 4. Розраховуємо відпускні, якщо зарплати не було

У разі неотримання заробітної плати працівником не з його вини розрахунки проводять виходячи з установлених у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац третій п. 4 Порядку № 100). Це правило потрібно застосовувати, зокрема, коли працівник одразу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку хоче піти у щорічну відпустку.

КРОК 5. Відкликаємо працівника із відпустки

У разі відкликання працівника з відпустки його праця у місяці відкликання оплачується з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ст. 12 Закону № 504). Якщо працівнику пізніше буде надано частину невикористаної відпустки, то для обчислення суми відпускних потрібно провести розрахунок середньої заробітної плати виходячи із заробітної плати за 12 місяців, що передують новому періоду відпустки.

Розглянемо конкретні ситуації обчислення відпускних.

Приклад 1. Розрахунок суми відпускних за «звичайних» умов

Працівник працює на підприємстві три роки. У 2015 році йому надано щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні з 05.05.2015. Протягом розрахункового періоду йому було нараховано заробітну плату (основну та додаткову) у сумі 51 330 грн.

Розрахунковий період

травень 2014 року — квітень 2015 року

Кількість днів для розрахунку

354 к. дн. (365 к. дн. – 11 к. дн.*)

Сума заробітку за розрахунковий період, всього. З них:

51 330 грн.

виплати, які не враховуються при розрахунку

виплати, які враховуються пропорційно

Сума заробітку для розрахунку

51 330 грн.

Середньоденний заробіток

145 грн. (51 330 грн. ÷ 354 к. дн.)

Сума відпускних

3480 грн. (145 грн. × 24 к. дн.)

*Минулого року 14 жовтня (День захисника України) ще не було святковим днем.

Приклад 2. Розрахунок суми відпускних, якщо розрахунковий період менше року

Працівника було прийнято на роботу 1 серпня 2014 року. Йому надано щорічну відпустку на 24 дні з 7 травня 2015 року. Протягом розрахункового періоду працівнику було нараховано заробітну плату в сумі 86 080 грн.

Розрахунковий період

серпень 2014 року — квітень 2015 року

Кількість днів для розрахунку

269 к. дн. (273 к. дн. – 4 к. дн.)

Сума заробітку за розрахунковий період, всього. З них:

86 080 грн.

виплати, які не враховуються при розрахунку

виплати, які враховуються пропорційно

Сума заробітку для розрахунку

86 080 грн.

Середньоденний заробіток

320 грн. (86 080 грн. ÷ 269 к. дн.)

Сума відпускних

7680 грн. (320 грн. × 24 к. дн.)

Приклад 3. Коригування розміру відпускних працівнику, якого відкликано з відпустки

Працівник підприємства пішов у відпустку з 01.04.2015 на 24 календарних дні. Однак у зв’язку з виробничою потребою працівника було відкликано з відпустки 07.04.2015. Сума нарахованих та виплачених працівникові відпускних становить 3500 грн., а заробітна плата за квітень у період з 07.04.2015 по 30.04.2015 — 3100 грн. Працівником використано шість календарних днів відпустки. Оплату невикористаних днів відпустки треба утримати із заробітної плати працівника за квітень 2015 року.

Невикористані дні відпустки

18 к. дн. (24 к. дн. – 6 к. дн.)

Сума відпускних за невикористані дні відпустки

2625 грн. (3500 грн. ÷ 24 к. дн. × 18 к. дн.)

Заробітна плата за квітень з урахуванням суми відпускних за невикористані дні відпустки

475 грн. (3100 грн. – 2625 грн.)

Приклад 4. Розрахунок відпускних, якщо в розрахунковому періоді працівник працював у режимі неповного робочого тижня зa власним бажанням

Працівник іде в щорічну основну відпустку з 30.05.2015 на 24 календарні дні. У період з 1 жовтня по 31 грудня 2014 року працівника за його бажанням, за згодою керівника підприємства було переведено з 5-денного робочого тижня на 3-денний робочий тиждень. Заробітна плата протягом розрахункового періоду ― 77 880 грн.

Розрахунковий період

травень 2014 року — квітень 2015 року

Кількість днів для розрахунку

354 к. дн. (365 к. дн. – 11 святкових та неробочих днів )*

Сума заробітку за розрахунковий період, всього
З них:

77 880 грн.

виплати, які не враховуються при розрахунку

виплати, які враховуються пропорційно

Сума заробітку для розрахунку

77 880 грн.

Середньоденний заробіток

220 грн. (77 880 грн. ÷ 354 к. дн.)

Сума відпускних

5280 грн. (220 грн. × 24 к. дн.)

* У разі праці на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням працівника кількість календарних днів за розрахунковий період визначають у загальному порядку, тобто не зменшують на кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював на умовах неповного робочого тижня.

Покроковий алгоритм розрахунку відпускних

КРОК 1

Визначаємо тривалість відпустки

КРОК 2

Розраховуємо середню заробітну плату

КРОК 3

Розраховуємо відпускні

КРОК 4

Розраховуємо відпускні, якщо зарплати не було

КРОК 5

Відкликаємо працівника з відпустки

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл