Головбух

Оплачуємо відпустку суміснику

 • 11 травня 2015
 • 1771

Право кожного працівника на відпочинок гарантує Конституція України. З’ясуємо, як реалізують право на відпустку ті працівники, які одночасно виконують трудові обов’язки за основним та неосновним місцем роботи

Право громадян працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом встановлює Кодекс законів про працю України (КЗпП).

Згідно із частиною другою статті 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві або у фізособи-підприємця за наймом вважається сумісництвом.

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Гарантії і компенсації сумісникам

Головним законом, що встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок їх надання працівникам, є Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96­ВР (далі — Закон про відпустки).

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, або які працюють за трудовим договором у фізичної особи (ст. 2 Закону про відпустки).

Водночас чинне законодавство не містить обмежень щодо надання відпустки сумісникам.

Враховуючи зазначене, працівники, які працюють за сумісництвом, мають такі самі гарантії на відпустки, як і основні працівники.

Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому має право на оплачувану щорічну відпустку.

Тим паче, що робота за сумісництвом прирівнюється до роботи на умовах неповного робочого часу. Відповідно до частини 3 статті 56 КЗпП така робота не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав. Тобто робота на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня не тягне за собою скорочення щорічної відпустки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Оскільки право на відпустку прямо пов’язане з наявністю трудових відносин, співпраця з підприємствами на інших умовах (зокрема, за договором цивільно-правового характеру), не дає права на відпустку.

Щорічні відпустки включають:

 • основну відпустку;
 • додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткову відпустку за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки.

Як правило, щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки).

Тривалість такої відпустки може бути більшою ніж 24 календарних дні за умови, що працівник належить до окремих категорій працівників, для яких законодавством передбачено щорічну основну відпустку більшої тривалості.

Отже, сумісник має право на щорічну основну відпустку тривалості 24 календарних дні як за основною посадою, так і за посадою за сумісництвом. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи та оплачується згідно із законодавством.

Якщо тривалість відпустки за основним місцем роботи перевищує тривалість відпустки на роботі за сумісництвом, працівнику надають відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Сумісник не зобов’язаний брати відпустку одночасно за основним та неосновним місцем роботи. Він може піти у відпустку тільки за основним місцем роботи, продовжуючи працювати за сумісництвом, або навпаки.

Також при дотриманні певних умов сумісник має право на використання додаткових відпусток. Зокрема, сумісники, які мають дітей, можуть отримати додаткову оплачувану відпустку згідно зі статтею 19 Закону про відпустки.

Крім того, сумісники (так само, як і основні працівники) мають право на отримання компенсації за невикористану відпустку (ст. 24 Закону про відпустки).

Компенсацію виплачують сумісникам за власним бажанням (на підставі поданої ними заяви) або при звільненні.

Особливості надання відпустки суміснику

зовнішні сумісники

Право працівників на отримання щорічної основної та додаткової відпусток повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві (ст. 79 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки).

Частина 7 статті 10 Закону про відпустки встановлює випадки, коли щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи за бажанням працівника. До таких випадків віднесено і надання відпустки суміснику одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Для отримання такої відпустки сумісник має надати довідку довільної форми роботодавцю за неосновним місцем роботи про період надання йому відпустки за основним місцем роботи.

Враховуючи зазначене, на період оформлення щорічної основної відпустки за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом працівник має право на оформлення щорічної відпустки, попри те, що він не відпрацював шість місяців.

ВРІЗ 1

Варто зауважити, що щорічна відпустка на роботі за сумісництвом може бути більшою або меншою, ніж відпустка за основним місцем роботи. Розглянемо, як діяти у такому разі.

Якщо тривалість щорічної відпустки за сумісництвом більша за тривалість відпустки за основним місцем роботи, то тривалість щорічної відпустки за основним місцем роботи не продовжується на різницю днів відпусток.

Якщо тривалість щорічної відпустки за сумісництвом менша, ніж за основним місцем роботи, то сумісникам за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (ст. 25 Закону про відпустки).

Якщо відпустка без збереження заробітної плати зовнішнього сумісника не пов’язана з відпусткою за основним місцем роботи, то така відпустка може надаватися за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів (ст. 26 Закону про відпустки).

внутрішні сумісники

Якщо працівник працює за обома посадами на одному підприємстві (за основною та за сумісництвом) і бажає отримати щорічну основну відпустку, то можливі такі варіанти:

 • працівник йде у відпустку лише за основною посадою. У такому разі він продовжує працювати на посаді за сумісництвом і отримувати заробітну плату за фактично виконану роботу на цій посаді. Відпускні такому працівнику нараховують за основною посадою;
 • працівник йде у відпустку лише за посадою за сумісництвом. У такому разі він продовжує працювати за основним місцем роботи і отримувати заробітну плату за цією посадою. Відпускні він отримує за посадою за сумісництвом;
 • працівник йде у відпустку за обома посадами (за основною та за сумісництвом). У такому разі він отримує відпускні окремо за кожною із займаних ним посад.

Як розрахувати відпускні суміснику

Оплата відпустки сумісникам чи виплата компенсації за невикористану відпустку проводиться відповідно до законодавства. Розраховують відпускні в такому самому порядку, як і за основним місцем роботи. До того ж обчислення середнього заробітку для оплати часу щорічної відпустки проводиться окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом.

ВРІЗ 2

Визначення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних основних відпусток встановлює Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).

Згідно з пунктом 7 Порядку № 100 нарахування відпускних проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

До того ж варто пам’ятати, що святкові та неробочі дні, установлені статтею 73 КЗпП, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Розглянемо викладене на прикладі.

ПРИКЛАД. Розрахунок відпускних суміснику

Працівнику надано щорічну відпустку строком на 24 к. дн. з 02.06.2015 за основним та неосновним місцем роботи.

Для розрахунку відпускних за основним місцем роботи беремо (умовно) повні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, тобто з червня 2014 року по травень 2015 року.

За сумісництвом він працює з 10.09.2014. Тому для розрахункового періоду беруться повні місяці роботи, тобто з жовтня 2014 року по травень 2015 року.

Заробітна плата за розрахунковий період становить:

 • за основним місцем роботи — 64 000,00 грн.;
 • за сумісництвом — 32 800,00 грн.

Обчислюємо суму відпускних за основним місцем роботи:

(64 000,00 грн. ÷ (365 к. дн. – 10 с. н. дн.) × 24 к. дн.) = 4326,76 грн.

Обчислюємо суму відпускних за сумісництвом:

(32 800,00 грн. ÷ (243 к. дн. – 8 с. н. дн.) × 24 к. дн.) = 3349,79 грн.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Відпустка без збереження зарплати

надається сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи

ВРІЗ 2

Важливо

Розрахунок відпускних

проводиться окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом

 Цікаве за темою:

Норма тривалості робочого часу на 2017 рік

17 лютого 2017 Кожному керівнику, роботодавцю та бухгалтеру необхідно знати норми тривалості робочого часу, задля правильного планування робочого процесу та коректного розрахунку заробітної плати. У цій статті ми розповімо про норми тривалості робочого часу на 2017 рік4697

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4733


Все про «мінімалку» 2017 року

7 лютого 2017 Вже напевно всі знають про новий рівень мінімальної заробітної плати що був встановлений в Україні з початку 2017 року. Проте, у багатьох бухгалтерів та роботодавців досі є багато запитань, щодо обчислення різних аспектів нової «мінімалки».6095

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл