Головбух

Ліміт каси підприємства: нюанси встановлення та розрахунку

 • 5 травня 2015
 • 541

Установлення ліміту каси є обов’язком для підприємств, що здійснюють операції із готівковими коштами у національній валюті. З’ясуємо, які існують законодавчі вимоги до встановлення такого ліміту.

Порядок визначення строків здавання готівки та розрахунку ліміту залишку готівки в касі установлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (далі — Положення № 637).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Хто встановлює ліміт каси

Обов’язок підприємств установлювати ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) та строк здавання готівкової виручки до банку передбачено пунктом 2.7 Положення № 637.

Ліміт каси — це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. Готівку, що перевищує встановлений ліміт, обов’язково здають до банків для її зарахування на рахунки. Філії та інші структурні підрозділи підприємств можуть здавати готівкову виручку безпосередньо до кас цих підприємств або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених підприємств (п. 2.8 Положення № 637).

Нормами Положення № 637 визначено суб’єктів господарювання, які можуть працювати без встановлення ліміту каси. До них належать:

 • банки і підприємці (абз. 2 п. 2.7 Положення № 637);
 • релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності (п. 5.6 Положення № 637).

Як встановлюють ліміт каси

Підприємства самостійно встановлюють ліміт каси на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі (далі — Розрахунок ліміту). Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу (філії) складають окремий Розрахунок ліміту.

Зазначимо, що підприємство має два способи визначати ліміт каси: на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. Який спосіб обрати — залежить від специфіки діяльності підприємства.

Установлений ліміт каси затверджують внутрішнім наказом керівника підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлює головне підприємство — юрособа (п. 5.2 Положення № 637).

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки своєї роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки тощо. Отже, ліміт каси встановлюють у розмірі (п. 5.4 Положення № 637):

 • необхідному для забезпечення роботи підприємства на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси. — для підприємств, які мають строк здавання готівки в банк щодня або наступного дня від дня її надходження до каси;
 • що залежить від установлених строків здавання готівкової виручки та її суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки. — для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, і мають строк здавання готівки не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів;
 • не більшому від суми середньоденної видачі готівки, — для підприємств, ліміти каси яким установлюють згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів).

ВРІЗ 1

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більший ніж 10 нмдг, можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше 10 нмдг (170 грн.).

Заповнення Розрахунку ліміту

Форму Розрахунку ліміту наведено у додатку 8 до Положення № 637. Порядок його заповнення такий:

1. Визначаємо суму готівкової виручки, фактично отриманої за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси (р. 1 Розрахунку ліміту). До готівкової виручки належить сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження (п. 1.2 Положення № 637).

2. Розраховуємо середньоденні надходження за цей період (р. 2 Розрахунку ліміту). Для цього визначену тримісячну готівкову виручку потрібно розділити на кількість робочих днів підприємства у цих місяцях.

3. Встановлюємо суму виплаченої готівки на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів), за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси (р. 3 Розрахунку ліміту). При цьому вимоги Положення № 637 не зобов’язують рахувати виплачену готівку за ті самі три місяці, що й отриману готівкову виручку, визначену в рядку 1 Розрахунку ліміту.

4. Розраховуємо середньоденну видачу готівки за цей період (р. 4 Розрахунку ліміту). Для цього суму виплаченої готівки (р. 3 Розрахунку ліміту) потрібно розділити на кількість робочих днів підприємства за три розрахункові місяці.

5. Встановлюємо суму ліміту, враховуючи граничні розміри, визначені пунктом 5.4 Положення № 637.

ПРИКЛАД. Заповнення Розрахунку ліміту залишку готівки в касі

Приватне підприємство «Аква» з 01.05.2015 планує встановити новий ліміт каси у зв’язку із зростанням надходження готівки. Для розрахунку середньоденних надходжень та витрачання готівки треба враховувати період з 01.05.2014 по 30.04.2015. За рішенням керівника підприємства для встановлення ліміту каси будуть використані дані надходжень за липень–вересень 2014 року.

У зазначених місяцях:

 • готівкова виручка становила 105 000 грн., у т. ч. у липні — 30 000 грн., у серпні — 35 000 грн., у вересні — 40 000 грн.;
 • витрачання готівки становило 52 500 грн., у т. ч. у липні — 15 000 грн., у серпні — 17 500 грн., у вересні — 20 000 грн.

У липні–вересні 2014 року було 65 робочих днів. У цьому прикладі для визначення ліміту достатньо визначити середньоденні надходження готівки, однак, щоб заповнити всі рядки Розрахунку, визначаємо і середньоденну суму видачі готівки.

Додаток

Приклад заповнення Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі

РОЗРАХУНОК

встановлення ліміту залишку готівки в касі

ПП «Аква»

м. Київ, вул. Ломоносова, 56

1. Касові обороти

№ з/п

Найменування показників

Фактично за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують терміну встановлення (перегляду) ліміту каси

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)

105 000,00

2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

1615,38

3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)

52 500,00

4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

807,69

Найменування показника

Встановлено підприємством

1. Ліміт залишку готівки в касі

1615,00

Найменування показника

Визначається термін здачі виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)

щодня

Директор ПП «Аква»

«06» квітня 2015 року

М. П.

Головний бухгалтер ПП «Аква»

«06» квітня 2015 року

Особливості встановлення ліміту каси

Для деяких підприємств встановлення ліміту каси має свої особливості.

Нове підприємство або те, діяльність якого була пов’язана винятково з безготівковими розрахунками, встановлює собі ліміт каси за прогнозними розрахунками (абз. третій п. 5.2 Положення № 637). Для цього під час розрахунку ліміту враховують суми очікуваних надходжень і планованих витрат. Такий розрахунок діє три місяці, а потім у двотижневий строк його переглядають за фактичними показниками діяльності.

Підприємства, що виробляють і переробляють сільськогосподарську продукцію, встановлюють ліміт каси на період її заготівлі та переробки виходячи з фактичних надходжень або видачі готівки за будь-які три місяці сезону виробництва й переробки попереднього року (п. 5.5 Положення № 637).

Коли переглядають ліміт каси

Згідно з пунктом 5.11 Положення № 637 причинами для перегляду ліміту каси можуть бути:

 • зміни у законодавстві України, що стосуються визначення ліміту;
 • наявність об’єктивних чинників безпосередньо на підприємстві (наприклад, зміни в надходженнях-видатках готівки, внутрішньому трудовому розпорядку, графіках змінності тощо).

Керівництво підприємства самостійно вирішує, чи виникли обставини, що вимагають перегляду ліміту каси. Якщо так, то новий ліміт визначають у звичному порядку. Після встановлення нового ліміту видають наказ із переглянутими змінами. Документи, на підставі яких ліміт каси було переглянуто (нормативно-правові акти або внутрішні документи підприємства, підписані керівником), додають до відповідних наказів.

Відповідальність за порушення встановлення ліміту каси

Якщо на підприємстві ліміт каси не встановлено (незалежно від причин), то ліміт такої каси вважається нульовим, а вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством до обслуговуючого відділення банку, вважається понадлімітною (п. 5.8 Положення № 637).

ВРІЗ 2

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених пунктом 5.4 Положення № 637, він вважається встановленим на рівні таких граничних розмірів, а сума перевищення — понадлімітною.

За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах до підприємства застосовують фінансову санкцію у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день (ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95).

Узгодження ліміту каси в особливий період

На сьогодні відповідно до Указу Президента «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 № 15/2015 в Україні продовжує діяти особливий період, що також позначилось на організації готівкового обігу суб’єктів господарювання. А саме: Правління Нацбанку постановою від 03.03.2015 № 157 виклало у новій редакції Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період» від 12.02.2004 № 46 (далі — Положення № 46).

Відповідно до пункту 2 розділу V Положення № 46 визначено, що в умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт маємо вважати нульовим, а не здану підприємством, організацією на кінець робочого дня готівку — понадлімітною. Аналогічне роз’яснення надано і фіскальними органами (ЗІР, підкатегорія 109.16).

Тож, якщо банки не поспішають виявляти таку ініціативу, рекомендуємо суб’єктам господарювання самостійно звернутися до обслуговуючого банку для узгодження розрахунку ліміту залишку готівки у касі із отриманням від банку письмової відповіді.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Для кожного підприємства

та його відокремленого підрозділу складають окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

ВРІЗ 2

Важливо

Якщо підприємство не встановило

ліміт залишку готівки в касі, то ліміт такої каси вважають нульовим, а всю готівку, що перебуває в цій касі на кінець робочого дня, — понадлімітною

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл