text
Головбух

Капремонт у рахунок орендної плати: вартість та податкові наслідки

  • 28 квітня 2015
  • 582

Підприємство орендувало приміщення на умовах операційної оренди та провело його капітальний ремонт. Тож,в яких випадках зарахується вартість такого ремонту в рахунок ще не сплаченої орендної плати і якими будуть облікові наслідки в орендаря та орендодавця

Переважно підтримувати орендований об’єкт у робочому стані є обов’язком орендаря, а от здійснення капітального ремонту, який передбачає, зокрема, поліпшення характеристик орендованого об’єкта, ― лягає на плечі орендодавця. Утім, у договорі оренди може бути передбачено й інший порядок проведення капітального ремонту. Окрім цього, якщо через не здійснений орендодавцем капітальний ремонт орендарю неможливо використовувати об’єкт оренди відповідно до призначення та умов договору, то останній має право провести потрібний ремонт за власний рахунок та зарахувати вартість ремонту в рахунок орендної плати або вимагати відшкодування понесених витрат (ст. 776 Цивільного кодексу України; ЦК).

Однак у загальному випадку орендар може проводити поліпшення об’єкта оренди лише за згоди орендодавця. Водночас виникає право на відшкодування витрат на поліпшення або право зарахувати їх вартість у рахунок орендної плати.

Без згоди орендодавця орендар може відокремити здійснене поліпшення за умови, що це не спричинить пошкодження об’єкта оренди. Якщо уникнути такої шкоди неможливо, то орендар не має права ані на відокремлення поліпшення від об’єкта оренди, ані на відшкодування витрат на його здійснення (ст. 778, ч. 3 ст. 773 ЦК).

Тому, щоб уникнути можливих непорозумінь між орендодавцем та орендарем, рекомендуємо ретельно прописувати у договорі порядок проведення капітального ремонту об’єкта оренди, передбачивши право на відшкодування витрат за його здійснення.

Тож вважатимемо, що жодних протиріч між орендодавцем та орендарем не виникало, і останній проводив капітальний ремонт об’єкта оренда за умовами договору з правом на зарахування витрат на його здійснення в рахунок зобов’язань за орендною платою.

Далі розглянемо облік орендаря та орендодавця.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Орендар

Згідно з пунктом 8 П(С)БО 14 «Оренда» в бухгалтерському обліку орендаря основний засіб ― об’єкт операційної оренди відображається на позабалансовому рахунку. Для цього використовують рахунок 01 «Орендовані необоротні активи».

Витрати, спрямовані на проведення капітального ремонту орендованого основного засобу, відображають на рахунках капітальних витрат. Після закінчення ремонтних робіт у підприємства з’явиться новий умовний об’єкт інших необоротних матеріальних активів. Чому цей об’єкт буде умовним? Тому що, імовірно, він не матиме окремого від орендованого основного засобу функціонального призначення. До того ж витрати на створення такого умовного об’єкта, звісно, не можна віднести до первісної вартості орендованого об’єкта, який «завис» на позабалансовому рахунку.

ВРІЗ 1

Тобто капітальні витрати відображають на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Накопичені на такому субрахунку витрати у загальному випадку формують первісну вартість умовного об’єкта інших необоротних матеріальних активів на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

У бухгалтерському обліку строк корисного використання такого умовного об’єкта інших необоротних активів встановлюють з урахуванням періоду отримання економічних вигод від його використання (п. 28 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Однак логічно, щоб такий строк не перевищував період оренди основного засобу.

Для цілей податкової амортизації умовному об’єкту інших необоротних активів найкраще підходить 9-та група основних засобів із мінімальним строком амортизації 12 років (пп. 138.3.3 Податкового кодексу України).

ВРІЗ 2

Якщо підприємству заздалегідь відомо, що проведений капітальний ремонт буде зараховано в рахунок сплати орендної плати і підприємство не нараховуватиме амортизацію за таким умовним об’єктом, то можна діяти інакше. У бухгалтерському обліку орендаря, на нашу думку, таку операцію можна одразу відобразити проведенням: Д-т 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» — К-т 153.

Заборгованість за орендною платою в орендаря обліковується у складі поточної кредиторської заборгованості. Найчастіше — на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». У бухгалтерському обліку для погашення такої заборгованості за рахунок проведеного капітального ремонту потрібно відобразити продаж умовного об’єкта необоротних активів, утримуваних для продажу. А дебіторську заборгованість за такою операцією спрямувати на погашення кредиторської заборгованості за орендною платою.

Орендодавець

У бухгалтерському обліку орендодавця передача основного засобу в операційну оренду не передбачає списання цього активу з балансу. Відповідно, орендодавець продовжує відображати такий основний засіб у складі необоротних активів та амортизувати (п. 16 П(С)БО 14).

Якщо оренда не є основним видом діяльності підприємства, то дохід від операційної оренди формує інший операційний дохід на прямолінійній основі протягом строку оренди. Для цього використовують субрахунок 713 «Дохід від операційної оренди активів».

ВРІЗ 3

Заборгованість орендаря за орендною платою належить до дебіторської заборгованості орендодавця. Її переважно обліковують на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Тепер щодо капітального ремонту орендованого приміщення.

Вартість капітального ремонту, здійсненого орендарем та зарахованого у рахунок сплати орендної плати, в обліку орендодавця збільшуватиме первісну вартість переданого в оренду основного засобу. Зважаючи, що вартість капітального ремонту формуватимуть однією операцією, вважаємо, її доцільно одразу ж включити до первісної вартості основного засобу. Тобто відобразити на рахунку 10 «Основні засоби» без попереднього відображення на рахунку капітальних витрат.

Для цілей бухгалтерської і податкової амортизації орендодавець далі братиме до розрахунку вже збільшену первісну вартість переданого в оренду основного засобу. Тимчасове призупинення експлуатації такого основного засобу орендарем для проведення капітального ремонту не вимагає виводити його з експлуатації в обліку орендодавця.

Насамкінець відобразимо ситуацію бухгалтерськими проведеннями (див. Приклад).

Приклад. Погашення заборгованості за орендною платою за рахунок проведеного капітального ремонту

Підприємство орендувало виробниче приміщення на умовах операційної оренди. Вартість такого об’єкта за даними бухгалтерського обліку орендодавця ― 800 тис. грн. Сума місячної орендної плати ― 18 тис. грн. (у т. ч. ПДВ ― 3 тис. грн.).

Згідно з умовами договору орендар провів капітальний ремонт приміщення підрядним способом. Витрати на такий ремонт становили 18 тис. грн. (у т. ч. ПДВ ― 3 тис. грн.). До того ж орендар ще не нараховував амортизацію на новоутворений умовний об’єкт інших необоротних матеріальних активів.

Орендодавець погодився зарахувати вартість капітального ремонту у рахунок погашення орендної плати.

Наведемо бухгалтерський облік орендаря та орендодавця.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

Облік в орендаря

1.1

Отримано об’єкт операційної оренди

01

800 000

1.2

Нараховано орендну плату

91

685

15 000

1.3

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641/пдв

685

3000

1.4

Відображено витрати на капітальний ремонт

153

631

15 000

1.5

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

3000

1.6

Перераховано кошти підряднику

631

311

18 000

1.7

Відображено необоротний актив, утримуваний для продажу

286

153

15 000

1.8

Відображено продаж умовного необоротного активу

377

712

18 000

1.9

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

3 000

1.10

Списано собівартість умовного необоротного активу

943

286

15 000

1.11

Відображено залік зустрічних вимог

685

377

18 000

Облік в орендодавця

2.1

Нараховано орендну плату

377

713

18 000

2.2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

713

641/пдв

3000

2.3

Відображено вартість капітального ремонту, проведеного орендарем

10

685

18 000

2.4

Відображено залік зустрічних вимог

685

377

18 000

ВРІЗ 1

Врахуйте

Вартість проведеного орендарем

капітального ремонту формуватиме первісну вартість умовного об’єкту основних засобів.

ВРІЗ 2

Важливо

Мінімально допустимий строк

амортизації для основних засобів 9 групи ― 12 років

ВРІЗ 3

Врахуйте

Дохід від оренди основних засобів

формуватиме інший операційний дохід підприємства

 

 Про те, що капітальний ремонт включає, зокрема, й випадок поліпшення, йдеться у листі Держбуду від 30.04.2003 № 7/7-401.

 Про облік орендних доходів для підприємств, у яких оренда ― основний вид діяльності, читайте у статті О. Січа «Діяльність не відповідає коду КВЕД: що в обліку» у тижневику «Головбух» № 16 /2015 на с. 21.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл