Головбух

Феміда на сторожі волонтерів

  • 10 квітня 2015
  • 23

Волонтерський рух став в Україні унікально масштабним явищем. Та через недосконале законодавство не всі охочі могли стати волонтерами. А ті, які стали, іноді працювали на межі законодавчого фолу.

Із 1 квітня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності» від 05.03.2015 № 246-VIII (далі — Закон № 246). Він вносить зміни до деяких законів та спрямований підтримувати волонтерський рух в Україні.

Зміни, що їх уніс Закон № 246, визначають напрями волонтерської діяльності, уточнюють терміни, знімають обмеження для здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами. Крім цього, уточнюють права та обов’язки волонтерів й організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, роз’яснюють особливості відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги, а також визначають гарантії у разі загибелі або інвалідності волонтера та решту випадків.

Розглянемо, що й до чого.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Зміни у визначеннях

Діяльність волонтерів більше не є «безкорисливою». Із тексту Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI (далі — Закон про волонтерську діяльність) таке слово взагалі викреслили. Також прибрали вимогу щодо неодноразовості безоплатного виконання робіт або надання послуг для віднесення діяльності до волонтерської. Отже, діяльність не є волонтерською тільки якщо вона здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин.

Законодавці вилучили з обігу таке поняття, як «волонтерські організації». Тепер Закон про волонтерську діяльність поширюється на всі організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів. А залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими. Залучати волонтерів можна із укладенням з волонтером договору про провадження волонтерської діяльності або без такого договору у порядку, визначеному Законом про волонтерську діяльність.

Розповсюдження інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, або про фізосіб, що потребують волонтерської допомоги, стає новим обов’язком органів місцевого самоврядування й виконавчої влади.

Волонтер та отримувач волонтерської допомоги

Відповідно до нового визначення волонтер — це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги (ст. 7 Закону про волонтерську діяльність).

Волонтерами можуть стати як українці, так і іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними.

Волонтерською діяльністю іноземці та особи без громадянства можуть займатися через організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, і інформацію про які розміщено на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності. Відповідні зміни внесені також і до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI.

ВРІЗ 1

Підлітки від 14 до 18 років зможуть вести волонтерську діяльність за згодою одного із батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника.

Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу як на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору, так й індивідуально. Але вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абзацами 7, 8 частини 3 статті 1 Закону про волонтерську діяльність, а саме:

  • сприяти проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
  • надавати волонтерську допомогу для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Отримувачами волонтерської допомоги тепер можуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що є неприбутковими організаціями.

Напрями волонтерської діяльності

Закон № 246 уточнив та доповнив напрями волонтерської діяльності такими її видами, як:

• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;

• надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції.

Це дещо розширило коло волонтерської діяльності.

Добровільне страхування волонтерів

Попри те, що волонтери зможуть надавати допомогу під час проведення АТО, страхування волонтерів тепер не належить до видів обов’язкового страхування. Наразі волонтерам надано право страхувати своє життя і здоров’я на період надання ними волонтерської допомоги лише добровільно. Відповідні зміни внесені до частини четвертої статті 6 та пункту 44 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

Відповідно із Закону про волонтерську діяльність прибрали обов’язок організації, що залучає волонтера, страхувати його.

Грошова допомога у разі загибелі чи встановлення інвалідності волонтерам

Окремої уваги заслуговують чи не найголовніші зміни, запроваджені Законом № 246 та викладені у статті 6 Закону про волонтерську діяльність, в якій визначені виплати у разі загибелі або інвалідності волонтера.

ВРІЗ 2

У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО, бойових дій і збройних конфліктів сім’ї загиблого (померлого) його батькам виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб (наразі ця сума становить 609 000 грн.).

При встановленні інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:

  • у разі встановлення інвалідності I групи — 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб (на сьогодні — 304 500 грн.);
  • у разі встановлення інвалідності II групи — 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб (на сьогодні — 243 600 грн.);
  • у разі встановлення інвалідності III групи — 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб (на сьогодні — 182 700 грн.).

Але виплату одноразової грошової допомоги здійснюють у порядку та на умовах, що їх визначив КМУ. А такого порядку наразі немає.

ВРІЗ 3

Крім того, одноразова грошова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного КМУ. Такий орган прийме рішення на підставі звернення набувачів цієї допомоги. До звернення потрібно додати довідку судмедекспертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення АТО. Також можуть знадобитися і свідчення керівника одного з підрозділів ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення АТО, бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додавати інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО, бойових дій та збройних конфліктів.

Як бачимо, такий порядок знову буде ускладнювати процес отримання зазначеної одноразової допомоги. Чи зможе КМУ виписати його так чітко, щоб не залишити виконавцям можливості до затягування процесу надання допомоги, — питання риторичне. Маємо надію, що до складання порядку будуть залучені професіонали та небайдужі до праці волонтерів громадяни.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Іноземці та особи без громадянства

можуть займатися волонтерською діяльністю через організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів

ВРІЗ 2

Важливо

У разі загибелі (смерті) волонтера

або встановлення йому інвалідності його сім’ї чи йому виплачуватимуть одноразову грошову допомогу. Натомість скасовано обов’язкове страхування волонтерів

ВРІЗ 3

Важливо

Порядок виплати одноразової допомоги

у разі загибелі (смерті) волонтера або встановлення йому інвалідності ще має встановити КМУ

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл