Головбух

Деолігархізація, деолігархізація, і ще раз деолігархізація, або Нове в антикорупційному законодавстві для юросіб

 • 1 квітня 2015
 • 12

Антикорупційне законодавство зазнає істотних змін — Парламент прийняв Закон України «Про запобігання корупції», який повністю набирає чинності 26 квітня. Однак це не єдиний антикорупційний закон, оскільки наприкінці 2014 року було прийнято ще два.

Лі Куан Ю, перший прем’єр-міністр Республіки Сінгапур та один із творців сінгапурського «економічного дива», на запитання, за допомогою яких законів та програм у Сінгапурі було подолано корупцію, відповів: «Не потрібно жодних нових законів і жодних програм, достатньо, щоб «нагорі» опинилось кілька порядних людей».

Цікаво, що слово «корупція» походить з латини і означає підкуп, грабунок, псування. І переклад таки відповідає суті цього явища: на жаль, наше суспільство цілком можна вважати зіпсованим корупцією. Подолання, боротьба, протидія, запобігання — ці слова стали традиційними для антикорупційного законодавства у нашій державі. Проте до цього часу практика застосування антикорупційних законів показує протилежне.

 Цікаве за темою:

Припинили державну реєстрацію? Сплатіть ЄСВ!

24 лютого 2017 ФОП припинив державну реєстрацію, та залишається запитання – чи потрібно сплачувати ЄСВ? У цьому матеріалі ми постаралися розібратися у цьому непростому питанні610


Проект пенсійної реформи 2018: чого очікувати українцям

16 березня 2017 Урядовці поділилися проектом нової пенсійної реформи, що має запрацювати вже у 2018 році. Чого очікувати українцям і чи варто очікувати пенсіонерам на покращення рівня життя?1917


Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4732

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», старт якому було дано 1 липня 2011 року, виходить на фінішну пряму — вже 26 квітня повністю вводиться у дію Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700). Також у зв’язку з цим втрачає чинність Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 № 4722-VI, який визначав керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм.

Тож розглянемо, що передбачає нове антикорупційне законодавство для юросіб.

Антикорупційне законодавство

Варто зауважити, що наприкінці 2014 року було прийнято ще два закони, які створюють нові правові засади діяльності держави у сфері запобігання та протидії корупції. Це Закони України:

 • «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII, який набрав чинності 25.01.2015;
 • «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII, який набрав чинності 26.10.2014 (далі — Закон № 1699).

Крім того, з 26 квітня діятиме й нова редакція статті 235 Кодексу законів про працю України. Відповідно до неї у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, зокрема у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону № 1700 іншою особою, працівник має бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Кому обов’язково затверджувати антикорупційну програму

Антикорупційну програму обов’язково мають затвердити керівники:

 • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
 • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону про закупівлі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень.

Зазначимо, що Закон № 1700 передбачає два види Антикорупційних програм. А саме:

 • ті, які ухвалюватимуть органи влади в рамках відомчої антикорупційної політики;
 • Антикорупційні програми юридичних осіб.

Антикорупційна програма юридичних осіб

Антикорупційну програму затверджують після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми має бути у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.

Закон № 1700, зокрема, встановив і низку вимог до Антикорупційної програми. З-поміж них найважливіші такі:

 • проведення періодичної оцінки корупційних ризиків;
 • процедура захисту працівників, які повідомили про корупцію;
 • порядок реагування на виявлені факти корупції, зокрема інформування державних органів та проведення внутрішніх розслідувань.

Керівники юридичних осіб вживають заходи для запобігання корупції у своїй діяльності та забезпечують регулярну оцінку її ризиків. Слід зауважити, що для виявлення та усунення корупційних ризиків юридичні особи можуть залучати незалежних експертів.

Керівникам юрособи також варто знати, що положення про обов’язковість дотримання антикорупційної програми включають до:

 • трудових договорів;
 • правил внутрішнього розпорядку юридичної особи.

Також ці положення можуть включати й до договорів, які укладає юрособа.

У Законі № 700 визначено, що особи, які перебувають з юрособами у трудових відносинах, а також посадові, службові особи зобов’язані не вчиняти та не брати участь у корупційних правопорушеннях та утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність до корупційного правопорушення. Зауважимо, що корупційними правопорушеннями у цьому випадку можна вважати ті, що пов’язані з діяльністю юридичної особи.

Окрім того, зазначені вище особи зобов’язані невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки:

 • підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
 • вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
 • виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

ПОЗНАЧКА ДО ВІДОМА

Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

(ст. 1. Закону №1700)

Зміни до статті 17 Закону про закупівлі

Антикорупційні зміни стосуються, зокрема, й Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (далі — Закон про закупівлі). Так, після 26 квітня замовники будуть зобов’язані відхилити пропозиції учасників, якщо відомості про цих учасників внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення або учасник не має Антикорупційної програми або Уповноваженого з цієї програми у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону. Такі зміни внесуть до статті 17 Закону про закупівлі, доповнивши її пунктом 11.

Юрособам, які планують брати участь у державних закупівлях, варто зважити на те, що після 26 квітня у документації конкурсних торгів буде ще одна вимога — надати відповідні документи, які б засвідчували наявність (відсутність) зазначеної вище інформації.

Тож юрособа як учасник процедури закупівлі буде зобов’язана мати Антикорупційну програму та запровадити посаду Уповноваженого з неї. А невиконання цих вимог буде підставою для недопущення їх до участі у процедурі державних закупівель.

Уповноважений з антикорупційної програми

Уповноваженим з антикорупційної програми може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Уповноваженого призначають на посаду відповідно до законодавства про працю. З ним укладають трудовий договір, а звільнитися уповноважений може у випадках, передбачених законодавством про працю, та достроково у випадках, які передбачені у статті 64 Закону № 1700. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на зазначену посаду.

Про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства читайте у наступних номерах журналу. І матимемо надію, що Закон № 1700 і «нова антикорупційна система», хоч і не є панацеєю від хвороби, яка глибоко вразила нашу державу і суспільство, стане тим першим кроком, що такий необхідний на важкому шляху до життя без корупції.

ВРІЗ 1

Антикорупційна програма юридичної особи — комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи

ВРІЗ 2

Уповноважений з антикорупційної програми — посадова особа юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

 Цікаве за темою:

Припинили державну реєстрацію? Сплатіть ЄСВ!

24 лютого 2017 ФОП припинив державну реєстрацію, та залишається запитання – чи потрібно сплачувати ЄСВ? У цьому матеріалі ми постаралися розібратися у цьому непростому питанні610


Проект пенсійної реформи 2018: чого очікувати українцям

16 березня 2017 Урядовці поділилися проектом нової пенсійної реформи, що має запрацювати вже у 2018 році. Чого очікувати українцям і чи варто очікувати пенсіонерам на покращення рівня життя?1917


Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

9 лютого 2017 З огляду на останні зміни у Податковому кодексі, тема нарахування ЄСВ стала надзвичайно актуальною, тож давайте дізнаємося, коли потрібно нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати4732

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл