Головбух

Чергові про(и)коли електронного адміністрування ПДВ

  • 25 березня 2015
  • 123

Поспішне запровадження системи електронного адміністрування ПДВ дається взнаки платникам ПДВ

Наразі питання про те, що робити з переплатою ПДВ за лютий, ― своєрідний хіт у наших передплатників. Воно й не дивно. Адже сплата ПДВ до бюджету за звітні податкові періоди, починаючи з лютого (І кварталу) 2015 року проводиться з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний ПДВ-рахунок).

Механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням електронних ПДВ-рахунків визначає Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 № 569 (далі — Порядок № 569).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Новий порядок розрахунків з бюджетом

Перерахування коштів до бюджету з електронного ПДВ-рахунку здійснюється відповідно до реєстру, який формується ДФС на підставі поданих декларацій з ПДВ. Такий реєстр не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилають Казначейству. На підставі реєстру Казначейство перераховує суми ПДВ до бюджету, але не пізніше граничного строку сплати ПДВ (п. 21 Порядку № 569).

Поповнення електронного ПДВ-рахунку в перехідний період (до 01.07.2015) відбувається за рахунок власних коштів платників ПДВ. Тобто для сплати ПДВ до бюджету платник має перерахувати з власного поточного банківського рахунку на електронний ПДВ-рахунок, відкритий йому в Казначействі, суму коштів, що дорівнює сумі податкових зобов’язань, задекларованих ним до сплати в бюджет за відповідний звітний (податковий) період. Перерахування коштів здійснюється не пізніше граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань (п. 22 Порядку № 569).

Тобто для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ за звітний період лютий 2015 року платник ПДВ має перерахувати відповідну суму коштів з поточного рахунку на електронний ПДВ-рахунок не пізніше 30.03.2015.

Звертаємо увагу, що з електронного ПДВ-рахунку погашаються лише суми податкових зобов’язань, задекларованих у деклараціях з ПДВ. А суми податкових зобов’язань з ПДВ, визначені в уточнюючих розрахунках, а також донараховані контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені сплачуються не з електронного ПДВ-рахунку платника, а з його поточного рахунку.

ВРІЗ 1

Такий механізм розрахунків з бюджетом передбачений у Порядку № 569.

І лише у разі помилкового або надмірного зарахування коштів на електронний ПДВ-рахунок такі кошти повертаються платнику ПДВ за його заявою на поточний рахунок (п. 26 Порядку № 569).

Можливість погашення податкових зобов’язань з ПДВ за рахунок переплати в особовому рахунку платника у Порядку № 569 не передбачена.

Однак податківці особливо не переймаються з цього приводу. Їх позиція (надана платникам в усній формі та на веб-сайтах) зводиться до того, що платник ПДВ має сплатити задекларовану у декларації за лютий 2015 року суму ПДВ до сплати з використанням електронного ПДВ-рахунку навіть якщо у нього є переплата чи невідшкодовані суми ПДВ у рахунок майбутніх платежів або на рахунок платника. Проте офіційних роз’яснень з цього приводу ДФС не надала. На чому ґрунтуються такі висновки ― наразі невідомо.

А що робити тим платникам, які мають переплату в особовому рахунку з ПДВ, що виникла за рахунок надміру сплачених сум ПДВ чи за рахунок заявлених до відшкодування у рахунок майбутніх платежів з ПДВ? Аби з’ясувати, що й до чого, звернемося до головного документа— Податкового кодексу України (ПК).

Надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ

Спочатку розглянемо, як можна використати переплату, що виникла за рахунок помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ.

Пункт 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПК установлює, що суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01.07.2015 автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. На суму такого збільшення:

  • зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від’ємного значення, задекларована в звітному періоді;
  • помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ вважаються погашеними.

Однак звертаємо увагу, що зазначене правило діятиме лише з 01.07.2015, тобто після закінчення перехідного періоду. Але це не означає, що протягом перехідного періоду ці суми будуть «заморожені», і платник не зможе їх використати.

ВРІЗ 2

Одним із аргументів на користь платника є вимоги пункту 87.1 ПК. Згідно з цією нормою джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування ПДВ, а також будь-які власні кошти платника податків та суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Крім того, є загальні умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, визначені у статті 43 ПК. Вони дають змогу платнику, у якого немає податкового боргу, повернути такі кошти на поточний рахунок в банку. А це означає, що законослухняний платник ПДВ має спочатку повернути переплату на поточний рахунок, а з нього — перерахувати потрібну суму на електронний ПДВ-рахунок. І лише звідти кошти потраплять до бюджету.

Для повернення переплати на поточний рахунок потрібно подати до податкового органу за місцем реєстрації заяву довільної форми.

ВРІЗ 3

Далі процедура повернення коштів така.

Півмісяця ця заява може залишатися без уваги. Адже згідно з пунктом 43.5 ПК податковий орган готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Казначейства не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви.

А потім на підставі отриманого висновку орган Казначейства протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань.

Тож, у кращому випадку, переплату буде повернено на рахунок платника лише через три тижні з дня подання ним заяви. До того граничний строк сплати ПДВ за лютий вже сплине. І може статися, що в особовому рахунку з ПДВ у цього платника одночасно буде і переплата, і недоїмка…

Інші джерела переплати

Окрім надміру сплачених сум ПДВ, у картці особового рахунку платника ПДВ може обліковуватися переплата, що виникла за рахунок заявлених до відшкодування у рахунок майбутніх платежів (зокрема, у результаті збільшення залишку від’ємного значення ПДВ на підставі податкового повідомлення-рішення). Такі суми не вважаються надміру сплаченими. Тож можливості повернути їх на рахунок у зазначений спосіб не буде. Однак вони самі за себе говорять, що мають зараховуватися в рахунок майбутніх платежів з ПДВ. Так от їх час зарахування настав. Що заважає тепер? А те саме: відсутність відповідних норм у Порядку № 569 та у ПК.

Щоправда, ПК все ж розглядає можливість повернення на рахунок платника залишку від’ємного значення ПДВ, що виник станом на 01.02.2015, за правилами, що діяли станом на 31.12.2014. Таку можливість передбачено у пункті 33 підрозділу 2 розділу ХХ ПК. Але стосується вона лише тих сум ПДВ, які були задекларовані у рядках 20.2, 23 та 24 декларації з ПДВ за січень 2015 року.

ВРІЗ 4

Від’ємне значення ПДВ, задеклароване у минулих звітних періодах у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів, та яке вважається переплатою у картці особового рахунку платника ПДВ на сьогодні, залишилося поза увагою законодавців. Водночас і обмежень щодо зарахування такої переплати в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ ПК теж не містить.

РЕЗЮМУЄМО

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок: ПК не містить заборони щодо врахування наявної в картці особового рахунку платника ПДВ переплати в рахунок податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих за лютий 2015 року. Щоб убезпечити себе від негативних наслідків (зокрема, якщо доведеться обстоювати свою позицію у суді), радимо платникам подати до податкового органу заяву довільної форми про зарахування такої переплати. Якщо переплата виникла за рахунок надміру сплачених коштів, у такій заяві доцільно зазначити підставу— пункт 87.1 ПК.

В усякому разі, спочатку переконайтеся, що така переплата справді обліковується на особовому рахунку. А для цього отримайте акт звірки розрахунків з ПДВ з податковим органом.

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Відповідність сум нарахованого і сплаченого ПДВ

є одним із головних правил запровадження електронного адміністрування ПДВ

ВРІЗ 2

Важливо

Суми надміру сплачених платежів

є джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з ПДВ

ВРІЗ 3

Із документа

Заява про повернення

надміру сплачених грошових зобов’язань може бути подана не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати

(п. 102.5 ПК)

ВРІЗ 4

Зверніть увагу

ПК не містить обмежень

щодо зарахування переплати з ПДВ в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл