Головбух

Простій і консервація основних засобів у 2015 році

  • 17 березня 2015
  • 409

Через непросту економічну ситуацію в країні простій основних засобів ― буденне явище для вітчизняних підприємств. З’ясуємо, чи потрібно проводити консервацію таких основних засобів та як саме обліковувати витрати на їх обслуговування та ремонт

Часто-густо єдиним шляхом для мінімізації збитків є часткова або повна зупинка діяльності підприємства. Через що маємо справу з простоєм основних засобів (ОЗ), а також безліч питань щодо доцільності чи обов’язку їх консервації.

Насамперед згадаємо головні терміни.

Отже, простій ― це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, через невідворотну дію різних обставин (ст. 34 Кодексу законів про працю України).

А консервація ОЗ ― це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання ОЗ підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затверджене постановою КМУ від 28.10.1997 № 1183; далі ― Положення № 1183).

Як бачимо, наявність простою не залежить від волі підприємства, адже він виникає внаслідок невідворотних обставин. Водночас рішення про консервацію ОЗ для більшості підприємств ― справа цілком добровільна. А все тому, що згідно з пунктом 1 Положення № 1183 дія цього нормативного документа поширюється лише на ті підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності. Для інших підприємств норми Положення № 1183 мають лише рекомендаційний характер.

Залежно від рішення щодо консервації ОЗ, що простоюють, змінюватимуться й облікові наслідки для підприємства. Від чого може залежати таке рішення? Значною мірою від тривалості очікуваного простою ОЗ.

Нагадаємо, що законсервовані ОЗ перестають амортизувати з наступного місяця, за місяцем його консервації, а відновлення амортизації таких ОЗ відбувається з наступного місяця, за місяцем його зворотного введення в експлуатацію (п. 29 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тож апріорі такі ОЗ доцільно консервувати, якщо очікуваний період їх простою перевищує, як мінімум, місяць. А конкретне значення періоду консервації, звісно, залежатиме від рішення самого підприємства.

Зауважимо, що максимальний трирічний період консервації, згаданий у дефініції цього терміну відповідно до Положення № 1183, як, власне, і сам нормативний документ, має для більшості підприємств лише рекомендаційний характер.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Документування та облік консервації ОЗ

Припустимо, що підприємство все ж вирішило законсервувати ОЗ, які тимчасово не використовує. Єдиним нормативним документом, який врегульовує порядок консервації ОЗ, є Положення № 1183. Тож на нього й будемо орієнтуватися.

Для консервації ОЗ потрібно:

  • по-перше, наказом керівника підприємства (див. Додаток 1) створити комісію, яка вирішить доцільність проведення консервації (п. 10 Положення № 1183);
  • по-друге, у разі позитивного рішення комісії щодо консервації скласти Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію (див. Додаток 2);
  • по-третє, перевести ОЗ на зберігання на основі акта про прийняття основних фондів на консервацію (див. Додаток 3) (п. 17 Положення № 1183).

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Як ми вже згадували, ОЗ, які перебувають на консервації, не підлягають амортизації. Однак сам процес консервації може вимагати додаткових витрат. Так само навряд чи можливо уникнути витрат, пов’язаних з обслуговуванням або ремонтом таких ОЗ. Всі згадані витрати «осядуть» на субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

Якщо ж підприємство не проявило ініціативи провести консервацію тимчасово не задіяних у роботі ОЗ, то потрібно діяти інакше.

Простій ОЗ без його консервації

ОЗ, які тимчасово простоюють, однак не виведені з експлуатації, продовжують амортизувати у загальному порядку. До того ж норми П(С)БО не містять причин не відображати в бухобліку витрати на поточний ремонт і обслуговування ОЗ, які підприємство тимчасово не використовує у господарській діяльності. А за загальними правилами витрати на підтримання ОЗ в робочому стані не капіталізують, а включають до складу поточних витрат (п. 15 П(С)БО 7, п. 7 П(С)БО 16 «Витрати»).

Для правильного обліку ремонтних та обслуговуючих витрат підприємству варто визначити, який період простою ОЗ вважати довгостроковим. Позаяк один місяць ― це найменший строк для формування проміжної фінансової звітності, у цьому випадку є сенс відштовхуватися саме від цього періоду (п. 1 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Свій вибір підприємству не завадило б відобразити у наказі про облікову політику.

довгостроковий простій ОЗ

Ми недарма обрали тривалість простою ОЗ як один із критеріїв спрямування витрат, пов’язаних з його утриманням в робочому стані. Адже погодьтеся, якщо ОЗ протягом тривалого періоду не використовували за прямим призначенням, то не зовсім правильно буде й відносити витрати на його ремонт та техобслуговування на ті самі рахунки, що й раніше.

Наприклад, якщо ОЗ раніше застосовували у збутових цілях, а у звітному періоді він простояв без роботи, то не варто й продовжувати обліковувати витрати на його утримання на рахунку 93 «Витрати на збут». Для цього, на нашу думку, ліпше був би субрахунок 977 «Інші витрати діяльності». Вважаємо, що на ньому варто відображати й витрати на утримання всіх видів ОЗ, які раніше використовували у не пов’язаних з операційною діяльністю цілях.

Якщо ж маємо справу з виробничим ОЗ, то витрати на його утримання у періоді «застою» варто накопичувати на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

короткостроковий простій ОЗ

У цьому випадку не потрібно вигадувати велосипед. Усі витрати на утримання ОЗ в робочому стані потраплятимуть на ті самі рахунки, що й до простою ОЗ. Для ОЗ, який має збутове призначення, таку роль продовжить виконувати рахунок 93, а для виробничого ОЗ ― 23 «Виробництво» тощо.

Податок на прибуток і ПДВ

консервація ОЗ

Зважаючи, що об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку (для окремих підприємств ― із врахуванням різниць), витрати, пов’язані з консервацією ОЗ та їх утриманням, впливатимуть без будь-яких обмежень й на розмір вказаного податку (ст. 134 Податкового кодексу України; ПК).

Так само все має бути «гладко» і в частині ПДВ. Адже операції, пов’язані з консервацією ОЗ та їх утриманням, здійснюються в межах господарської діяльності. Позаяк передача ОЗ на консервацію не означає їх невиробниче використання, а передбачає їх збереження з метою подальшого застосування після зворотного введення в експлуатацію. Відповідно й витрачання матеріалів, оплата послуг з охорони ОЗ, які перебувають у стані збереження, та інші подібні операції вважатимуться такими, що здійснюються в межах господарської діяльності. Через це, на наше переконання, не виникатиме жодних загроз для податкового кредиту з ПДВ відповідно до пункту 198.5 ПК.

простій ОЗ без його консервації

Сума амортвідрахувань, нарахована при простої ОЗ без його консервації, впливатиме на величину об’єкта оподаткування податком на прибуток (через бухгалтерський фінансовий результат) незалежно від обов’язку застосування різниць згідно з розділом ІІІ ПК. Те саме стосується й витрат, пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням цих ОЗ.

У випадку обліку ПДВ наріжним каменем, знову ж таки, буде обгрунтування зв’язку з господарською діяльністю.

На нашу думку, тимчасовий простій ОЗ не змінює їх господарського призначення і не робить їх «автоматично» невиробничими ОЗ. Через це й операції, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням цих ОЗ, будуть такими, що здійснюються в межах господарської діяльності.

Резюмуємо: підприємство не зобов’язане консервувати ОЗ, які тимчасово не задіяні у роботі. Незаконсервовані об’єкти підприємство вправі амортизувати навіть під час їх простою. Однак маємо попередити, що податківці можуть мати своє бачення такої ситуації, тому будьте готові обстоювати свою позицію.

Додаток 1

Наказ щодо обгрунтування потреби консервації

основних засобів підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мамалига»

Код ЄДРПОУ 87654321

НАКАЗ

від 16.03.2015           м. Київ           № 11

Щодо потреби обгрунтування консервації основних засобів підприємства

У зв’язку з погіршенням фінансового стану підприємства внаслідок значного зменшення кількості замовлень:

НАКАЗУЮ:

1. Створити на підприємстві Комісію з питань проведення консервації основних засобів (далі ― Комісія) у такому складі:

Голова Комісії:

Панас А. А., директор підприємства.

Члени Комісії:

Андрієв С. І., головний інженер;

Палій В. В., начальник цеху № 1;

Кмітлива І. І., бухгалтер.

2. Покласти на Комісію завдання, які мають бути виконані в двотижневий строк:

  • оглянути виробниче приміщення № 12 (інвентарний номер 1113301), розташоване за адресою м. Київ, вул. Підгрушна, 17, та оцінити його технічний стан;
  • підготувати техніко-економічні обгрунтування необхідності консервації вказаного об’єкта, яке має включати: відомості про основні засоби підприємства, що підлягають консервації; проект консервації; акт технічного стану основних засобів на момент їх консервації; дані про облік основних засобів підприємства, що підлягають консервації;
  • за результатами огляду та техніко-економічного обгрунтування скласти Акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію (далі ― Акт).

3. Складені Комісією документи подати на розгляд засновникам підприємства протягом п’яти днів з дня оформлення Акта.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою.

Директор підприємства      Панас             А. А. Панас

З наказом ознайомлені:

16.03.2015      Андрієв           С. І. Андрієв

16.03.2015     Палій  В. В. Палій

16.03.2015      Кмітлива       І. І. Кмітлива

Додаток 2

Додаток № 1

до Положення про порядок консервації 

основних виробничих фондів підприємств

АКТ

про тимчасове виведення основних фондів

з виробничого процесу та їх консервацію

ТОВ «Мамалига», вул. Адміральська, 13

(найменування та місцезнаходження підприємства)

Комісія, утворена наказом (розпорядженням)директора підприємства

(посада керівника, який видав наказ/розпорядження)

від «16» березня 2015 р. № 11

у складі голови комісії Панас І. І., директор підприємства

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

членів комісії Андрієв С. І., головний інженер

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Палій В. В., начальник цеху

Кмітлива І. І., бухгалтер

провела огляд основних фондів підприємства та проаналізувала такі матеріали:

техніко-економічне обгрунтування потреби консервації виробничого приміщення № 12 (інвентарний номер 1113301)

бухгалтерську довідку про балансову вартість основних засобів.

Комісія встановила:

Виробниче приміщення № 12 (інвентарний номер 1113301)

(висновки щодо техніко-економічних показників стану основних фондів)

перебуває в задовільному технічному стані. Консервація вказаного приміщення дасть можливість зберегти його функціональні можливості.

Рішення комісії:

Через економічну недоцільність здійснення основної діяльності підприємства у (обгрунтовані висновки про необхідність консервації основних фондів, термін консервації та пропозиції

виробничому приміщенні № 12 (інвентарний номер 1113301), а також потребу

щодо джерел фінансування)

максимальної економії фінансових ресурсів підприємства перевести зазначене виробниче приміщення у стан збереження шляхом консервації.

Технічне обладнання та інвентар передати до виробничого приміщення № 2 (інвентарний номер 3331112).

Роботи з консервації основних засобів завершити до 27.03.2015.

Для охорони законсервованого приміщення залучити сторонню організацію.

Голова комісії           Панас 18.03.2015

Члени комісії Андрієв           18.03.2015

Палій  18.03.2015

Кмітлива       18.03.2015

Додаток 3

Акт про прийняття основних засобів

на консервацію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мамалига»

Код ЄДРПОУ 87654321

Затверджено рішенням загальних зборів ТОВ «Мамалига»

Протокол від 26.03.2015 № 17

АКТ

про прийняття основних засобів на консервацію

від 27.03.2015           м. Київ           № 17

Найменування об’єкта та розташування

Інвентарний номер

Вартість, тис. грн.

Дата введення в експлуатацію

Строк консервації

Виробниче приміщення № 12, м. Київ, вул. Підгрушна, 17

1113301

первісна

знос

залишкова

18.01.2006

3 роки

500

350

150

Матеріально відповідальна особа: начальник виробничого приміщення № 12 Іваненко С. С.

Коротка характеристика об’єкта консервації: конструктивні елементи виробничого приміщення № 12 (інвентарний номер 1113301), а саме: стіни, підлога, стеля, дах, вікна, двері, система опалення, перебувають у задовільному технічному стані.

Висновок Комісії з питань проведення консервації основних засобів: Комісія, утворена Наказом від 16.03.2015 № 11, відповідно до Акта про тимчасове виведення основних засобів від 18.03.2015 та рішення загальних зборів ТОВ «Мамалига» (Протокол від 26.03.2015 № 17) засвідчує факт здійснення консервації об’єкта, що забезпечить його збереження до моменту розконсервації.

Для охорони об’єкта залучено організацію «Моноліт».

Обладнання та інвентар передано до виробничого приміщення № 2 (інвентарний номер 3331112) згідно з накладними від 23.03.2015 № 105, 106, 107, 111.

Голова комісії:          Директор підприємства      Панас                         А. А. Панас

Члени Комісії:           Головний інженер    Андрієв           С. І. Андрієв

Начальник цеху № 1           Палій  В. В. Палій

Бухгалтер      Кмітлива       І. І. Кмітлива

Матеріально відповідальна особа:

начальник виробничого приміщення № 12         Іваненко         С. С. Іваненко

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл