Загальна декларація з ПДВ за лютий: використовуємо від’ємний залишок ПДВ

27
От і настав час першого подання декларації з ПДВ за новою формою. Однак не всі нюанси перехідного періоду у ній враховані

За звітні періоди — лютий та І квартал 2015 року декларацію з ПДВ подають за новою формою, затвердженою наказом МФУ від 23.09.2014 № 966 (у редакції наказу МФУ від 23.01.2015 № 13).

Як і раніше, розрахунки з бюджетом відображають у розділі ІІІ декларації з ПДВ.

Суму ПДВ, яка підлягає нарахуванню за підсумками лютого (І кварталу), з рядка 18 переносять до рядків 25 та 25.1 декларації з ПДВ.

Від’ємне значення ПДВ з рядка 19 вперше дозволено перенести до рядка 22 декларації з ПДВ. А звідти — пряма дорога до рядка 23. Бо, починаючи з лютого, платник має право скористатися від’ємним значенням ПДВ за підсумками першого ж звітного періоду, в якому воно виникло.

Сума від’ємного значення ПДВ, задекларована у рядку 23 декларації з ПДВ:

  • зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (р. 23.1);
  • підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 23.2);
  • зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (р. 23.3).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Облік від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів

Суми від’ємного значення ПДВ, які виникли до 01.02.2015 (тобто задекларовані у декларації з ПДВ за січень 2015 року або ІV квартал 2014 року), до розділу ІІІ декларації з ПДВ не переносять. Їх обліковують у графах 2–5 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ.

Такий облік ведеться у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли. Підсумкова сума залишку від’ємного значення ПДВ, зазначеного у графах 2–5, відображається у графі 6 таблиці 1 додатка 2, а звідти переноситься до рядка 26 декларації з ПДВ.

Для відображення від’ємного залишку ПДВ, який виник у період до 01.02.2015, у декларації з ПДВ створено новий розділ IV «Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року».

Звертаємо увагу, що розділ IV заповнюється лише у декларації з позначкою «0110».

Детальне роз’яснення з прикладом заповнення окремих граф таблиці 2 надано ДФС у листі від 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17 (далі — Лист № 7796; див. с.___).

Повернення залишку від’ємного значення ПДВ на рахунок платника

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПК) за рішенням платника суми від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів спрямовуються:

  • для врахування у збільшення реєстраційної суми із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного періоду, у якому було здійснено таке збільшення;
  • до повернення такому платнику на рахунок у банку.

У разі прийняття платником ПДВ рішення щодо повернення від’ємного значення ПДВ на його банківський рахунок (за умови, що така сума фактично сплачена постачальникам товарів/послуг), у таблиці 1 додатка 2 заповнюють графи 12 та 13. Крім того, потрібно заповнити таблицю 2 додатка 2. Вона подібна до звичайного розрахунку бюджетного відшкодування, передбаченого додатком 3 до декларації з ПДВ. А відповідне рішення про повернення залишку від’ємного значення на рахунок платник ПДВ відображає у заяві, яку теж містить додаток 2 до декларації з ПДВ.

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника, у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 додатка 2 переноситься до рядка 30 розділу IV декларації з ПДВ.

Збільшення розміру суми податкового кредиту

Залишки від’ємного значення, які виникли до 01.02.2015 та на які згідно із задекларованим платником ПДВ бажанням відповідно до підпункту «а» пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ ПК в поточному звітному періоді було збільшено розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у декларації з ПДВ за звітний період, в якому було здійснено таке збільшення, переносяться до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації з рядка 27 розділу ІV декларації та графи 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації.

Однак скористатись можливістю збільшення розміру суми податкового кредиту за рахунок реєстраційної суми у декларації з ПДВ за лютий платник не зможе.

ВРІЗ 1

Як зазначено у Листі № 7796, вперше графа 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 до декларації за березень 2015 року.

Суми, вказані в графах 2–5 таблиці 1 додатка 2 до декларації за лютий, можуть бути спрямовані для врахування у збільшення реєстраційної суми в наступних звітних періодах.

Сума від’ємного значення, яку платник ПДВ виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми, вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 та цифрами в окремому полі електронної форми декларації. Ця сума не може бути більшою за підсумкове значення графи 14 додатка 2.

Погашення податкового зобов’язання з ПДВ

Може так статися, що у платника ПДВ, який має залишок від’ємного значення ПДВ минулих податкових періодів, за декларацією за лютий виникне позитивне значення ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету.

Звісно, такий платник не відмовиться зменшити або погасити повністю суму ПДВ, що підлягає сплаті, за рахунок від’ємного значення попередніх податкових періодів. Однак, щоб скористатися таким правом, потрібно суму від’ємного значення відобразити у рядку 20, тобто у розділі ІІІ декларації з ПДВ.

ВРІЗ 2

Як було зазначено, суми від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів, що обліковуються у додатку 2, до розділу III декларації не переносяться, а відображаються у розділі IV. А в цьому розділі є лише один рядок — 27, з якого переноситься сума залишку від’ємного значення ПДВ до рядка 20.2. Але для цього потрібно заповнити графу 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ. А ця графа (за рекомендаціями податківців) вперше може бути заповнена лише при поданні декларації за березень 2015 року.

Отже, рядок 20.2 у декларації з ПДВ за лютий не заповнюється.

Як у такому разі платнику скористатись правом зарахування залишку від’ємного значення ПДВ в рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ за лютий 2015 року?

У Листі № 7796 податківці передбачили таку ситуацію. Вони радять значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень перенести до рядка 20.1 декларації з ПДВ за лютий. До того ж дозволяється переносити суму від’ємного значення ПДВ лише в межах значення рядка 18 декларації з ПДВ за лютий. Ця сума не обліковується у додатку 2 до декларації з ПДВ за лютий та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації з ПДВ за січень обліковується в розділі ІV декларації за лютий та в додатку 2 до цієї декларації (див. Приклад).

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Вперше графа 7

таблиці 1 додатка 2 може бути заповнена тільки до декларації за березень 2015 року

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Сума залишку від’ємного значення ПДВ

станом на 01.02.2015 не переноситься до розділу ІІІ, а відображається у розділі IV декларації з ПДВ

ПРИКЛАД. Зарахування залишку від’ємного значення ПДВ у рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ у декларації з ПДВ за лютий 2015 року

У декларації з ПДВ за січень 2015 року ТОВ «Оскар» задекларувало суми від’ємного значення:

  • у рядку 20.2 — 1000 грн.;
  • у рядку 24 — 10 000 грн.

У декларації з ПДВ за лютий 2015 року задекларовано позитивне значення ПДВ (р. 18) у сумі 7000 грн.

Далі на прикладах заповнення розділів ІІІ та IV декларації з ПДВ та додатка 2 до неї пропонуємо розглянути, як зарахувати від’ємне значення ПДВ у рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ. До того ж права на бюджетне відшкодування на рахунок ТОВ «Оскар» не виникає.

Додаток 1

Заповнення розділу IІІ декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(Витяг)

<…>       (грн.)

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 – рядок 17) (позитивне значення)

7000

<…>

20

Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):

7000

20.1

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

7000

<…>

Додаток 2

Заповнення розділу IV декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(Витяг)

<…>       (грн.)

Код рядка

Код додатка

IV. Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

Сума податку на додану вартість

26

Д2

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок «Усього, в т. ч.:» графи 6 таблиці 1 Д2)

4000

<…>

31

Д2

Сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 – рядок 27 + рядок 28 (+ чи –) + рядок 29 (+ чи –) – рядок 30) (переноситься до рядка 26 наступного звітного (податкового) періоду)

4000

Додаток 3

Заповнення таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(грн.)

Звітний (подат-

ковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/

розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (пере-

носиться до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

Збільшено/

зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-

рішення

Збільшено/

зменшено залишок від’ємного значення на підставі уточнюю-

чого розра-

хунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

Сума частини залишку від’ємного значення попе-

редніх звітних (подат-

кових) періодів, фактично сплачена поста-

чаль-

никам товарів/

послуг або до Держа-

вного бюджету України

Сума, що підлягає бюджет-

ному відшко-

дуванню (рядок 3 таблиці 2)*

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (подат-

кових) періодів станом на кінець поточного звітного (подат-

кового) періоду (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)

від’ємне значення, що підлягає зара-

хуванню до подат-

кового кредиту наступ-

ного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми залишку від’ємного значення, який після бюджет-

ного відшко-

дування вклю-

чається до складу подат-

кового кредиту насту-

пного подат-

кового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми задек-

ларовані до бюджет-

ного відшко-

дування в рахунок змен-

шення подат-

кових зобов’язань з податку наступних звітних (подат-

кових) періодів, які зали-

шились непога-

шеними станом на 01 лютого 2015 року

залишки сум податку, що були заявлені плат-

никами податку до бюджет-

ного відшко-

дування та зали-

шились непога-

шеними станом на 01 лютого 2015 року

Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)

дата

номер

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього, в т. ч.:

1000

3000

4000

4000

01.2015

1000

1000

×

1000

12. 2014

3000

3000

×

3000

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 30 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль