Головбух

Відлуння податкової реформи, або Нова ПДВ-реєстрація

  • 5 березня 2015
  • 13

Платників податків, мабуть, уже нічим не здивуєш. Зважаючи на новорічні зміни в частині оподаткування ПДВ, внесення змін до нещодавно затвердженого Мінфіном Положення про реєстрацію платників ПДВ було передбачуваним. З основними змінами ознайомимось далі

Податкова реформа, проведена відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, змусила Мінфін оновити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 14.11.2014 № 1130.

Зміни внесені наказом МФУ від 02.02.2015 № 21 (далі — Наказ № 21; див. с.___).

Як відомо, згідно з пунктом 181.1 Податкового кодексу України (ПК) з початку поточного року втричі збільшено поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ (з 300 тис. грн. до 1 млн. грн.).

Тож головним критерієм обов’язкової реєстрації платником ПДВ є обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців в розмірі, що перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Проте ця умова не стосується платників єдиного податку І–ІІІ груп.

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Особливості реєстрації платниками ПДВ єдиноподатників

Нагадаємо, що у 2015 році зменшено кількість груп платників єдиного податку — з шести до чотирьох.

Зокрема, фізичні особи–підприємці можуть реєструватись платниками єдиного податку І-ІІІ груп.

Юридичні особи належать до платників єдиного податку ІІІ групи. Ті юридичні особи, які були платниками єдиного податку ІІІ та V груп, з 01.01.2015 вважаються платниками єдиного податку ІІІ групи.

Попри те, що річний обсяг доходу єдиноподатників ІІ групи може сягати 1,5 млн. грн., для них не встановлено обов’язок щодо реєстрації платниками ПДВ.

З перелічених груп платниками ПДВ можуть реєструватись лише платники ІІІ групи єдиного податку (як юридичні, так і фізичні особи). При цьому, незалежно від обсягу доходу, вони добровільно приймають рішення: бути чи не бути платником ПДВ. Ті єдиноподатники ІІІ групи, які вирішили стати платниками ПДВ, застосовують вдвічі меншу відсоткову ставку єдиного податку.

Ставка єдиного податку для платників ІІІ групи складає (п. 293.3 ПК):

  • 2% доходу — у разі сплати ПДВ;
  • 4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

IV групу платників єдиного податку тепер представляють екс-платники фіксованого сільськогосподарського податку. Як і раніше, сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, можуть обрати спеціальний режим оподаткування ПДВ (ст. 209 ПК).

Зазначені зміни змусили привести норми діючого Положення про реєстрацію платників ПДВ у відповідність до ПК.

Вимоги щодо реєстрації платником ПДВ

Реєстрація платником ПДВ може бути як обов’язковою, так і добровільною.

Як вже було зазначено, обов’язковій реєстрації підлягають платники, у яких обсяг оподатковуваних операцій досяг 1 млн. грн., та платники єдиного податку ІІІ групи, які обрали ставку оподаткування єдиним податком у розмірі 2%.

ВРІЗ 1

У разі якщо обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від граничної суми, платник може добровільно зареєструватися як платник ПДВ.

І в тому, і в іншому випадках реєстрація проводиться на підставі поданої платником до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційної заяви за формою № 1–ПДВ.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто мільйонного обсягу оподатковуваних операцій.

У разі добровільної реєстрації платником ПДВ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Для тих платників, які прийняли рішення перейти із спрощеної системи оподаткування, що не передбачала сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, реєстраційна заява за формою № 1–ПДВ подається з урахуванням таких вимог:

  • якщо досягнуто мільйонного обсягу оподатковуваних операцій — не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів;
  • якщо реєстрація здійснюється за власним бажанням платника (добровільна реєстрація) — не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду.

У разі зміни ставки єдиного податку з 4% на 2% платником єдиного податку ІІІ групи подається реєстраційна заява не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку 2%, що передбачає сплату ПДВ. Така ж вимога застосовується й до тих неплатників ПДВ, які переходять на спрощену систему оподаткування або змінюють групу платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ.

Платник єдиного податку IV групи реєструється платником ПДВ (у т. ч. як суб’єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку IV групи. Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації.

Запис про реєстрацію особи як платника ПДВ

Зазнала змін норма, якою врегульовано порядок внесення до реєстру платників ПДВ запису про реєстрацію особи як платника ПДВ.

Строки реєстрації та перереєстрації платником ПДВ скорочено з 5 до 3 робочих днів.

ВРІЗ 2

Реєстрація платником ПДВ здійснюється протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу (п. 183.9 ПК).

Дата реєстрації платником ПДВ у разі:

  • добровільної реєстрації — з бажаного дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві. Якщо бажаний день реєстрації у заяві не зазначено — з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви;
  • обов’язкової реєстрації — з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ.
  • переходу на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку — з першого числа кварталу;
  • переходу на сплату інших податків і зборів — з першого числа календарного місяця.

Отже, у разі відсутності підстав для відмови в реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ відповідний запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ.

Анулювання реєстрації платників ПДВ здійснюється у порядку, встановленому статтею 184 ПК та розділом V Наказу № 21, який набере чинності з дня офіційного опублікування.

ВРІЗ 1

Важливо

Обов’язковій реєстрації підлягають платники, у яких обсяг оподатковуваних операцій досяг 1 млн. грн.

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Протягом 3 робочих днів можна зареєструватись платником ПДВ 

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл